thepost / Magyarország / Budapest / 2019.07.16
THE POST
           
16
Orbán ügynökmúltját firtatja az interneten terjengő írás!
Ez is érdekelhet:
Ittas volt a kerítésnek csapódott autó sofőrje!
Romokban a nyugdíj rendszer: tényleg jöhet a sírig tartó munka!
Per indul a kigyulladó Hyundai és Kia motorok miatt!
Úgy tűnik, a miniszterelnökről készült „Viktória" fedőnevű dosszié eltűnt, a Lévai Anikóról készült „Bojtár" dossziéból viszont eddig nem ismert részleteket tudott meg a Hetek.Két titkosszolgálati dokumentumra hivatkozva tudakolta a közelmúltban Vadai Ágnes DK-s képviselő Orbán Viktortól, hogy együttműködött-e a kommunista titkosszolgálatokkal, illetve ő volt-e a „Győri Gábor" fedőnevű hálózati személy, azaz ügynök. A miniszterelnök válaszul nyilvánosságra hozott több vele és a feleségével kapcsolatban készült állambiztonsági jelentést, és kifejtette: ő és rendszerváltó társai a diktatúra lebontásáért küzdöttek. A Vadai által hivatkozott 1989-es dokumentumra azonban konkrétan nem reflektált Orbán, ezért a Hetek Varga László történész, levéltáros segítségét kérte az irat tartalmának értelmezéséhez.Az 1989. június 23-án készült, szigorúan titkos minősítésű, „Értesítés" című irat címzettje a Belügymisztérium (BM) III/III-as csoportfőnökségének 2. osztálya. A feladó a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség ÁB Operatív Nyilvántartó Osztálya (nyilvántartó). Ez utóbbi arról értesíti a címzettet, hogy a BM III/IV osztálya operatív célból prioráltatta a „Győri Gábor" fedőnevű hálózati személy kapcsolatát, aki az 1963. május 31-én Székesfehérváron született Orbán Viktor.Az egyoldalas jelentésen két csoportfőnökség jele is olvasható: a III/III a belső elhárítás volt, ami a belső ellenzék megfigyelésével foglalkozott. A III/IV a katonai elhárítást jelölte. A dokumentumból kiderül, hogy a belső elhárítás együttműködött a katonai elhárítással is: ez azért fontos, mert az ügynökvédő álláspont egyik érve a mai napig úgy szól, hogy miközben a III/III leleplezése indokolt volt, hiszen a diktatúra ellenségeinek minősített magyar állampolgárokat figyelt meg, a többi csoportfőnökség viszont az „állambiztonsági szakma" részeként működött, és semmi közük nem volt a III/III-hoz. A cikkünk tárgyát képező dokumentum is azt bizonyítja, hogy ez az érv tarthatatlan.Ami az Orbánnal kapcsolatos történetet illeti: az iratból kiderül, hogy „Győri Gábor" a katonai elhárítás hálózati személye, azaz ügynöke volt. Az viszont nem derül ki, hogy miért készült az Értesítés, így Varga László egy életszerű történettel világítja meg a lehetőségeket: „Arról lehetett szó, hogy a III/III rendszeresen kapott rövid tájékoztatókat a katonai elhárítástól a »Győri« jelentéseiben előforduló, a Fidesszel kapcsolatos részletekről, és - mondjuk - három ilyen jelentés után felfigyelt »Győrire«: érdekelni kezdte, hogy honnan szerzi az információkat." A dokumentumban olvasható, hogy a III/IV prioráltatta Győrit: ez azt jelenti, hogy a nyilvántartótól tájékoztatást kért „Győriről", többek között azt tudakolva, hogy ki „Győri" „kapcsolata", azaz: kitől szerezheti az információit. Az ügynököknek több kartonjuk volt, ezek közül az egyik azoknak a személyeknek az adatait tartalmazta, akiktől az információkat szerezhették. A „kapcsolat" azonban nem az állambiztonság embere volt, hanem olyan állampolgár, akinek talán fogalma sem volt róla, hogy bizonyos emberek a vele folytatott beszélgetésekből jelentéseket készítenek valamelyik csoportfőnökség számára. A „kapcsolatok" nyilvántartása azért volt hasznos, mert ha az állambiztonság meg akart figyelni valakit, akkor első lépésben azt vizsgálták, szerepel-e a „kapcsolatok" között. Ha szerepelt, „ráindították" azt a besúgót, aki addig is kapcsolatban állt vele, vagy megpróbáltak beszervezni valakit a környezetéből.A dokumentumban tehát arról értesítik a belső elhárítást, hogy „Győri" kapcsolata Orbán Viktor. Varga szerint elképzelhető, hogy azért kellett ez az információ, mert meg akarták figyelni Orbánt. Ami nem lenne meglepő, hiszen más dokumentumokból kiderül, hogy a jelenlegi miniszterelnököt már évekkel korábban is figyelték. Mielőtt azonban ennek részleteire térnénk, adódik egy kérdés: a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságát éveken át vezető Vadai Ágnes vajon tényleg nem tudta, hogy a „kapcsolat" nem az ügynököt, hanem az akaratán kívül információforrássá lett személyt, azaz a megfigyelés, a besúgás tárgyát jelentette? „Vagy dilettáns, vagy tudatosan próbált feszültséget gerjeszteni" - találgat Vadaival kapcsolatban Varga. Hiszen az Értesítésből egyértelműen kiderül, hogy „Győri Gábor" nem lehet azonos Orbán Viktorral.Ennél azonban izgalmasabb kérdés, hogy ki lehet „Győri Gábor", aki tehát ismerte Orbánt, és akit ismerhet Orbán. Varga szerint Ilkei Csaba kutatott ez ügyben, a neonáci kuruc.info pedig a közelmúltban „beígérte", hogy nyilvánosságra hozza „Győri" kilétét. Ennek ellenére elképzelhető, hogy nem fog kiderülni a valóság, aminek sok oka lehet: több „Győri" fedőnevű ügynök közül tényleg nem lehet beazonosítani „ezt" a „Győrit", vagy be lehet, de a szolgálatoknak nem ez áll érdekében. Hogy miért nem, arra megint sok magyarázat adódhat. Köztük olyan is van, hogy noha Orbán tényleg nem érintett, a hatalmasra duzzadt Fidesz-holdudvarban sokan lehetnek azok. De az egyébként nyilvánosságpárti Varga szerint az a magyarázat is megáll, hogy éppen a Vadai-féle akciók tántorítják el a döntéshozókat az állambiztonsági akták teljes nyilvánosságra hozatalától: tudniillik a közvélemény előtt könnyen össze lehet mosni a megfigyelőt a megfigyelttel, az ügynököt a célszeméllyel. Varga László saját esetével érzékelteti a dilemmát: a diktatúra idején őt magát is be akarták s

zervezni, és amikor utólag az erről szóló iratokat kutatta, komoly aggodalommal töltötte el annak gondolata, hogy egy hibás dokumentálás eredményeként a végén még ügynökként látja viszont magát az aktákban. Ma már tudja, hogy ez eleve kizárt, de a laikusok félelme teljesen indokolt.Visszatérve az Orbánnal kapcsolatos megfigyelésekre: Varga László jelenleg az állambiztonsági szolgálatoknak a társadalomtudományok és egyetemek területén játszott szerepével foglalkozik, és ennek kapcsán néhány hónappal ezelőtt kutatta a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó aktáját, ami „Bojtár" fedőnéven szerepelt. Az elsőként a Hetekben ismertetett iratokból kiderül, hogy miután Lévai Anikó elvégezte az egyetemet, 1986 májusában Salgótarjánban tölti az ügyvédi gyakorlatot egy ottani ügyvédi munkaközösségben. Az egyik kolléganője a vele folytatott beszélgetések tartalmát rendszerint elmeséli férjének, aki viszont a titkosszolgálat népgazdasági tulajdon védelmével foglalkozó részlegnek „dolgozott": így készülnek jelentések Lévairól. Ezek után Lévai ellen bizalmas nyomozás kezdődik, melynek során kiderül, hogy a vőlegénye Orbán Viktor, akivel a hétvégéket együtt töltik. „A dokumentumok alapján azt mondhatjuk, hogy a későbbi Fidesz-vezetőket, köztük Orbánt és Bibó szakkollégiumi társait Lévai Anikó ürügyén figyelik meg" - mondja Varga.Az egyik iratból például kiderül, hogy 1986. augusztus végén, szeptember elején rendeztek egy szakkollégiumi tábort Salgóbányán. Az elhárítás bemikrofonozta a helyszínt: az előadótermet és a hálótermeket is. Arra viszont nem számítottak, hogy a váratlanul hidegre fordult időjárás miatt a résztvevők nem a hálótermekben, hanem a kőházban alszanak.Amikor Lévai hazaköltözik Szolnokra, megfigyelését átveszi a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerve: a lakását is bepoloskázzák. Időközben összeházasodnak Orbánnal. A korabeli poloskák nagyon kis hatósugárral működtek, ezért a hangrögzítőnek a lehallgatott objektum közelében kellett tartózkodnia. Emiatt elhelyeznek egy lakókocsit a lakás közelében, ahol kétszer két személy napi huszonnégy órában hallgatja és rögzíti Orbán és Lévai beszélgetéseit. Van azonban egy probléma: a lehallgatók arról panaszkodnak, hogy Orbánék gyakran hallgatnak zenét, és ilyenkor nem lehet érteni, hogy mit beszélnek. „Gyanítom, hogy Orbánék azért csavarták fel a hangerőt, mert tudták, hogy lehallgatják őket. De például a Viktor-napi családi ünneplést háttérzaj nélkül, kényelmesen rögzíthették az elhárítás emberei" - mondja Varga László.A „Bojtár"-dossziéból mindemellett az is kiderül, hogy az Orbán Viktor elleni nyomozati anyagokat a „Viktória" fedőnevű dossziéban gyűjtötték. Orbán 1985. május 17. és 1986. november 14. között, tehát másfél évig bizalmas nyomozás alatt állt. Korábban még beszervezésével próbálkoztak, és ennek során, mint minden ilyen esetben, „környezettanulmányt" is készítettek róla. Ez megtalálható Lévai Anikó aktájában.A dokumentumokból azonban az is kiderül, hogy a titkosszolgálat végül elállt a beszervezéstől. Bár Varga László a „Viktória"-dossziét nem kérte ki a levéltárból, azt gyanítja, hogy a dosszié eltűnt: „Ha meglenne, akkor biztosan nagyobb publicitása lenne." Arra a felvetésre, hogy ha tényleg nincs meg, az nem arra tereli-e a gyanút, hogy azért tüntették el, mert Orbánra nézve kényes adatokat tartalmazhat, Varga egyértelműen cáfol: a megfigyelési dosszié a megfigyelt személyről készült jelentéseket tartalmazza.Osztogattak vagy fosztogattak?Pozsgay Imre egykori államminiszter és SzŐrös Mátyás egykori moszkvai nagykövet – egykor mindketten az MSZMP PB tagjai és ma már mindketten Orbán Viktor elkötelezett hívei – is úgy nyilatkoztak a Magyar Hírlapban megjelent interjúkban, hogy valójában k is a kommunista diktatúra üldözöttjei voltak, nemzeti elkötelezettségük miatt ket is megfigyelte az állambiztonság.

Hogy az állítások valóságtartalmát ellenrizhessük, érdemes tudni, hogy Kádár János a haláláig meg volt róla gyzdve, hogy 1948(?)-ban tévedésbl tartóztatta le t az ÁVO. Kádár ezt rosszul tudta, ez esetben azonban az a lényeg, hogy letartóztatása kapcsán az MSZMP késbbi els titkára azt a következtetést vonta le, hogy a titkosszolgálatokat rá kell szorítani, hogy a valódi ellenséggel foglalkozzanak, a nómenklatúrát pedig egyrészt meg kell tisztítani a nemkívánatos elemektl, másrészt még azeltt kell ellenrizni a személyeket, mieltt bekerülnének a nómenklatúrába, illetve a kommunista pártba. A hangsúly a „mieltt”-ön van, ebbl ugyanis az is következett, hogy az állambiztonsági szolgálatnak megtiltották, hogy a párttagok körében is nyomozhasson. Vagyis hamisak azok az állítások, melyek szerint Pozsgayt és SzŐröst is megfigyelték volna.

Van azonban ersebb bizonyíték is ennél az általános szabálynál: Az utolsó, 1989 júniusában készült féléves állambiztonsági jelentésben pontosan meghatározták, hogy hány hálózati személyt foglalkoztattak, és az is kiderül, hogy mintegy 160 ezer célszemélyt szerepeltettek az operatív nyilvántartásban. Ezek között mindössze 11 volt párttag. Sem Pozsgay, sem SzŐrös – sem egyéb magas rangú MSZMP-vezet – nem szerepel köztük. Az viszont igaz, hogy magas rangú kommunistákként mindketten olvastak Orbán Viktorról készült jelentéseket.http://www.hetek.hu/
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Lázár János: Farkas Flóriánt folyamatosan megtámadják!
Már szabadlábon van az olaszliszkai lincselő!
Milliárdos segítség Orbántól: babacsomagot kapnak a külföldi magyarok!
Hírhez tartozó kép:
Lázár János: Farkas Flóriánt folyamatosan megtámadják!
Már szabadlábon van az olaszliszkai lincselő!
Légitámadással vetettek véget az utcai hangoskodásnak!
Az EU 2 milliárdot adna a civileknek, Orbán azonnal leszavazta ezt!
Évek óta nem látott égi jelenségben gyönyörködhetünk ma este!
Nincs elég tanár a tanévkezdéshez!
Orbán a kereszténységgel igazolja azt amit tesz!
Közel 1 milliárd ember éhezik a földön!
A bébiételek egy része káros a babának!
Felfoghatatlan: felrobbant a pelenka a 23 hónapos kisbabán!
Google-nek nevezte el a gyerekét egy házaspár!
Óriási a készülődés: ősszel Putyin meglátogatja Orbánt!
A helyszínen meghalt a szakadékba zuhant magyar férfi!
Megnyitnák a leállósávot is az M7-esen, hogy elkerüljék a dugót!
Már kapható a hering ízű fagyi!
Több mint 20 millió forintba került egy illegális bevándorló megállítása!
Tüntetés és útlezárás a magyar Suzuki-gyárnál!
Nem vitte el a rabolt pénzt a rabló, mert kevés volt a lánya műtétjéhez!
Étlen-szomjan hagyta magára kutyáit egy szekszárdi férfi!
Vizsgálatot rendeltek el: agyonlőttek a rendőrök egy férfit Abdán!
Bankkártyás persely a magyar templomban! - óriási a felháborodás miatta!
Figyelmetlen Opeles csapódott a BMW-nek!
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Még nincs vége: figyelmeztetést adtak ki a mai napra is!
Drogfüggőséggel küzd a balesetet okozó BMW sofőr!
Meghalt a kisfiú, aki könyörgött a gyámügynek, hogy ne vigyék vissza az édesanyjához!
Milliárdos költségvetési csalással gyanúsítják a férfit akivel Orbán fotózkodott!
Megpróbálják a vadászok munkáját közelebb hozni a gyerekekhez!
Azonnal meghaltak a kamionnal ütköző autó utasai!
Aranyérmes lett a magyar a női vízilabda-válogatottunk!
Retro: szívszorító Bőhm bácsi utolsó mondatai a Szomszédokban!
Kidobták pedig csak szeretetre van szüksége! - minden megosztás számít!
Érettségi találkozót rendeztek Farkas Flóriánnak, de senki nem ment el!
Farkas Flórián korábban tévedésből mondta, hogy az ELTE-n tanított!
Farkas Flórián: az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen diplomáztam!
Egy kétségbeesett édesapa segítséget kér! - minden megosztás számít a kis Zoénak!
Otthonából tűnt el a 9 éves kislány: minden megosztás számít!
Ilyenért ugrik a jogsi: megint szabálytalanul előző rendőröket filmeztek le!
Belehalt sérüléseibe a Kunszentmártonnál felborult motoros!
Több mint 60 fát vágnak ki a Szentendrei úton!
Lopta az áramot a meghalt kisgyerek apja! - szőnyeg alatt vitte el a vezetéket!
Kormányzati szócső: özönlenek a magyarok vissza dolgozni Magyarországra!
Óriási botrány: ellopták a BRFK dolgozóinak személyes adatait!
Van aki szerint Schmidt Mária a legjobb történész!
Indiai káosz: a vízért leszúrta szúrta le a szomszédját egy ember!
A kocsi tetejére ültette a gyerekeket, az ok elképesztő!
Hivatalos: a jövőben feljegyzik az adataidat ha fesztiválon veszel részt!
Rendőröknek kellett megvédeni a villanyszerelőket, ahol meghalt az egyéves kisgyerek!
Orbán 572 milliárd forintért rendelt katonai fegyvereket Németországtól!
Áder aláírta az MTA megcsonkításáról szóló törvényt!
Néhány gyermekotthonos gyerek tartja rettegésben az Istenhegy lakóit!
Hivatalos: sikerült a parlamentnek Demeter Márta mentelmi jogát felfüggeszteni!
Megszavazták az oktatást nehezítő köznevelési törvényt!
Tisztán látható a videón ahogy a BMW beleszáguld a magyar család kocsijába!
A kormány szerint nincs Magyarországon drogprobléma!
Antarktisz: két Magyarországnyi területű jégtömeg tűnhet el!
Videón a jégeső ami pusztított Káldon!
Kardiológusok figyelmeztetnek: Minden ötödik gyerek energiaitalt reggelizik!
Megszavazták: jövőre megemeli a Fidesz az egészségügyi járulék összegét!
Durva videó ahogy a jég szétveri az autókat!
Lejárt tápszerrel etettek egy idős nőt egy magyar kórházban!
Magyarok százezreinek a mobilját fertőzte meg az új vírus!
Mint egy király: helikopterrel ment gyárat látogatni Nyergesújfalura Szijjártó!
Vendégmunkások: A kormány 8 milliárdos pályázatot indít munkásszálló építésére!
Húsz évet kapott a tanárnő, aki lefeküdt tanítványával!
Előkerült videó: 150-nel cikázik a kocsik közt a BMW-s, mielőtt beleszállt a magyar család autójába!
Megszólalt a rendőrség: tegnap igazoltatás közben halt meg egy férfi!
Farkas Flórián 17 év alatt összesen ötször szólalt fel a parlamentben havi 1.4 millióért!
A kormány szerint a magyar tizenéveseknek is legalább 500 ezer forint megtakarításuk van!
Vita tört ki a búvárszövetségen belül a Hableány-kitüntetések miatt!
Egy román férfi játssza Orbánt a róla készült filmben!
Kényszerkasztrálni fogják azokat akik kiskorúakat bántalmaznak!
Mozogni kezdett a világ legnagyobb jéghegye!
Időzített bomba a Földközi-tengeren!
Egyben nyelte le a krokodilt a piton! + videó!
Simicska korábbi házában partizott Mészáros Lőrinc!
Kétezerér tele kérem! - óriási fricska az autóstársadalom egy bizonyos rétegének!
Több mint 50 milliót hagyott el egy páncélautó, az emberek megrohamozták az utcát!
Tehénnek öltözött, majd meggyászolta a húsokat a szupermarketben!
Egy cuki medve hirtelen gyilkos vadállattá változott! + videó
Több mint kétmilliárd forintnyi diákhitelt engedtek el!
Fecskefiókákat dobáltak ki a város főterére!
Hazaárulózik a Fidesz: fáj nekik a brüsszeli pofon!
Milliárdokat költött a kormány az üresen kongó fonyódligeti gyerektáborra!
Trumpon röhög a világ: A vese egy nagyon különleges helyet tölt be a szívben!
Lezavarják a repülőről a Kanadába repülő romákat!
Nem sérti az alaptörvényt a paksi iratok titkosítása!
Több mint 80 milliárdot költenek Orbánék új kormányzati autókra!
Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni!
Tarlós szerint az oroszok miatt nincs klíma a metróban!
Műanyagoktól pusztulnak a szarvasok!
Hatalomátvétel a TV2-nél: Mészáros ma már megkerülhetetlen!
Európai Parlament: kigolyózták a fideszes jelöltet!
Hivatalos: Deutsch ellenőrzi mostantól a korrupciós ügyeket!
Klímaváltozás: hetente történnek világszerte katasztrófák!
Bombát találtak a vasútállomáson Rákospalotán!
Választási rendszer, adó és közlekedés: Mészáros irányíthatja az egész országot!
A Fradi edző elégedett a csapattal, mert a játékosai nagyon akarták a sikert!
Mégsem indul újra Bige gyára!
Vakvezető kutyusával vette át diplomáját egy pécsi hallgató!
Hat turista vesztette életét a Görögországban tomboló viharban!
Motoros menekült a rendőrök elől a belvárosban! + videó
Németh Szilárd megfogja akadályozni a jövőben azt ami a honvéd középiskolában történt!
Vízbe ejtette a kisbabát egy óceánjáróról a nagyapja!
Viperákat engedtek szabadon a Hanságban!
Sikítozó emberek hangját rögzítette a Viking fekete doboza! - újabb részletek!
Szegény sorsú magyar gyerekek megsegítésére indít kampányt a kormány!
Alig volt egy éves a kisgyerek akit agyonütött az áram Nyíregyházán!
Na ki vásárolt be termőföldből Tokajban? - várjuk a nyertes megfejtéseket!
Szigorítás: a gépkocsit is lefoglalhatja a rendőr!
Magára tetováltatta az Alza figuráját, kapott egy ingyen iPhone-t!
Hiba miatt kaptak jutalmat a Volkswagen alkalmazottai! - vissza kell fizetniük a pénzt!
Napokig fognak késni a vonatok egy kisiklott tehervonat miatt!
Idén is vár Téged a kutyabarát fesztivál!
Orbán 2014: kommunista dolog azt mondani, hogy közpénzből épült a felcsúti stadion!
Ursula von der Leyen betartatná a jogállamiságot Magyarországon!
Rendőrségi feljelentés: államtitkárként szerzett ingyen laptopokat B. István!
Magyarországon drágulnak leggyorsabban a lakások!
Láthatatlan jelzés miatt büntetnek a fővárosban!
Azurák Csaba lesz az új kommunikációs igazgatója a Budapest Honvédnek!
Két kamion csapódott egymásba az M0-son!
Méhbaráttá tette az összes buszmegállót egy holland város!
Németh Szilárd: nyugalom, biztonságban leszünk jövőre is!
Több tucat fecskefészket vertek le egy önkormányzati beruházás helyszínén!
Ismét Alfások lepik el a Balaton partját!
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva