thepost / Magyarország / Budapest / 2019.10.17
THE POST
           
17
Orbán ügynökmúltját firtatja az interneten terjengő írás!
Ez is érdekelhet:
Na, kik fogják felújítani potom 1680 millió forintból a zánkai tábort?
Tojással akarja megvenni a szavazókat Orbán Ráhel fideszes ügyvédj?
Kicsi a világ: Poltnak pont ott van luxusnyaralója, ahol Borkai ügyvédjének
Úgy tűnik, a miniszterelnökről készült „Viktória" fedőnevű dosszié eltűnt, a Lévai Anikóról készült „Bojtár" dossziéból viszont eddig nem ismert részleteket tudott meg a Hetek.Két titkosszolgálati dokumentumra hivatkozva tudakolta a közelmúltban Vadai Ágnes DK-s képviselő Orbán Viktortól, hogy együttműködött-e a kommunista titkosszolgálatokkal, illetve ő volt-e a „Győri Gábor" fedőnevű hálózati személy, azaz ügynök. A miniszterelnök válaszul nyilvánosságra hozott több vele és a feleségével kapcsolatban készült állambiztonsági jelentést, és kifejtette: ő és rendszerváltó társai a diktatúra lebontásáért küzdöttek. A Vadai által hivatkozott 1989-es dokumentumra azonban konkrétan nem reflektált Orbán, ezért a Hetek Varga László történész, levéltáros segítségét kérte az irat tartalmának értelmezéséhez.Az 1989. június 23-án készült, szigorúan titkos minősítésű, „Értesítés" című irat címzettje a Belügymisztérium (BM) III/III-as csoportfőnökségének 2. osztálya. A feladó a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség ÁB Operatív Nyilvántartó Osztálya (nyilvántartó). Ez utóbbi arról értesíti a címzettet, hogy a BM III/IV osztálya operatív célból prioráltatta a „Győri Gábor" fedőnevű hálózati személy kapcsolatát, aki az 1963. május 31-én Székesfehérváron született Orbán Viktor.Az egyoldalas jelentésen két csoportfőnökség jele is olvasható: a III/III a belső elhárítás volt, ami a belső ellenzék megfigyelésével foglalkozott. A III/IV a katonai elhárítást jelölte. A dokumentumból kiderül, hogy a belső elhárítás együttműködött a katonai elhárítással is: ez azért fontos, mert az ügynökvédő álláspont egyik érve a mai napig úgy szól, hogy miközben a III/III leleplezése indokolt volt, hiszen a diktatúra ellenségeinek minősített magyar állampolgárokat figyelt meg, a többi csoportfőnökség viszont az „állambiztonsági szakma" részeként működött, és semmi közük nem volt a III/III-hoz. A cikkünk tárgyát képező dokumentum is azt bizonyítja, hogy ez az érv tarthatatlan.Ami az Orbánnal kapcsolatos történetet illeti: az iratból kiderül, hogy „Győri Gábor" a katonai elhárítás hálózati személye, azaz ügynöke volt. Az viszont nem derül ki, hogy miért készült az Értesítés, így Varga László egy életszerű történettel világítja meg a lehetőségeket: „Arról lehetett szó, hogy a III/III rendszeresen kapott rövid tájékoztatókat a katonai elhárítástól a »Győri« jelentéseiben előforduló, a Fidesszel kapcsolatos részletekről, és - mondjuk - három ilyen jelentés után felfigyelt »Győrire«: érdekelni kezdte, hogy honnan szerzi az információkat." A dokumentumban olvasható, hogy a III/IV prioráltatta Győrit: ez azt jelenti, hogy a nyilvántartótól tájékoztatást kért „Győriről", többek között azt tudakolva, hogy ki „Győri" „kapcsolata", azaz: kitől szerezheti az információit. Az ügynököknek több kartonjuk volt, ezek közül az egyik azoknak a személyeknek az adatait tartalmazta, akiktől az információkat szerezhették. A „kapcsolat" azonban nem az állambiztonság embere volt, hanem olyan állampolgár, akinek talán fogalma sem volt róla, hogy bizonyos emberek a vele folytatott beszélgetésekből jelentéseket készítenek valamelyik csoportfőnökség számára. A „kapcsolatok" nyilvántartása azért volt hasznos, mert ha az állambiztonság meg akart figyelni valakit, akkor első lépésben azt vizsgálták, szerepel-e a „kapcsolatok" között. Ha szerepelt, „ráindították" azt a besúgót, aki addig is kapcsolatban állt vele, vagy megpróbáltak beszervezni valakit a környezetéből.A dokumentumban tehát arról értesítik a belső elhárítást, hogy „Győri" kapcsolata Orbán Viktor. Varga szerint elképzelhető, hogy azért kellett ez az információ, mert meg akarták figyelni Orbánt. Ami nem lenne meglepő, hiszen más dokumentumokból kiderül, hogy a jelenlegi miniszterelnököt már évekkel korábban is figyelték. Mielőtt azonban ennek részleteire térnénk, adódik egy kérdés: a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságát éveken át vezető Vadai Ágnes vajon tényleg nem tudta, hogy a „kapcsolat" nem az ügynököt, hanem az akaratán kívül információforrássá lett személyt, azaz a megfigyelés, a besúgás tárgyát jelentette? „Vagy dilettáns, vagy tudatosan próbált feszültséget gerjeszteni" - találgat Vadaival kapcsolatban Varga. Hiszen az Értesítésből egyértelműen kiderül, hogy „Győri Gábor" nem lehet azonos Orbán Viktorral.Ennél azonban izgalmasabb kérdés, hogy ki lehet „Győri Gábor", aki tehát ismerte Orbánt, és akit ismerhet Orbán. Varga szerint Ilkei Csaba kutatott ez ügyben, a neonáci kuruc.info pedig a közelmúltban „beígérte", hogy nyilvánosságra hozza „Győri" kilétét. Ennek ellenére elképzelhető, hogy nem fog kiderülni a valóság, aminek sok oka lehet: több „Győri" fedőnevű ügynök közül tényleg nem lehet beazonosítani „ezt" a „Győrit", vagy be lehet, de a szolgálatoknak nem ez áll érdekében. Hogy miért nem, arra megint sok magyarázat adódhat. Köztük olyan is van, hogy noha Orbán tényleg nem érintett, a hatalmasra duzzadt Fidesz-holdudvarban sokan lehetnek azok. De az egyébként nyilvánosságpárti Varga szerint az a magyarázat is megáll, hogy éppen a Vadai-féle akciók tántorítják el a döntéshozókat az állambiztonsági akták teljes nyilvánosságra hozatalától: tudniillik a közvélemény előtt könnyen össze lehet mosni a megfigyelőt a megfigyelttel, az ügynököt a célszeméllyel. Varga László saját esetével érzékelteti a dilemmát: a diktatúra idején őt magát is be akarták s

zervezni, és amikor utólag az erről szóló iratokat kutatta, komoly aggodalommal töltötte el annak gondolata, hogy egy hibás dokumentálás eredményeként a végén még ügynökként látja viszont magát az aktákban. Ma már tudja, hogy ez eleve kizárt, de a laikusok félelme teljesen indokolt.Visszatérve az Orbánnal kapcsolatos megfigyelésekre: Varga László jelenleg az állambiztonsági szolgálatoknak a társadalomtudományok és egyetemek területén játszott szerepével foglalkozik, és ennek kapcsán néhány hónappal ezelőtt kutatta a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó aktáját, ami „Bojtár" fedőnéven szerepelt. Az elsőként a Hetekben ismertetett iratokból kiderül, hogy miután Lévai Anikó elvégezte az egyetemet, 1986 májusában Salgótarjánban tölti az ügyvédi gyakorlatot egy ottani ügyvédi munkaközösségben. Az egyik kolléganője a vele folytatott beszélgetések tartalmát rendszerint elmeséli férjének, aki viszont a titkosszolgálat népgazdasági tulajdon védelmével foglalkozó részlegnek „dolgozott": így készülnek jelentések Lévairól. Ezek után Lévai ellen bizalmas nyomozás kezdődik, melynek során kiderül, hogy a vőlegénye Orbán Viktor, akivel a hétvégéket együtt töltik. „A dokumentumok alapján azt mondhatjuk, hogy a későbbi Fidesz-vezetőket, köztük Orbánt és Bibó szakkollégiumi társait Lévai Anikó ürügyén figyelik meg" - mondja Varga.Az egyik iratból például kiderül, hogy 1986. augusztus végén, szeptember elején rendeztek egy szakkollégiumi tábort Salgóbányán. Az elhárítás bemikrofonozta a helyszínt: az előadótermet és a hálótermeket is. Arra viszont nem számítottak, hogy a váratlanul hidegre fordult időjárás miatt a résztvevők nem a hálótermekben, hanem a kőházban alszanak.Amikor Lévai hazaköltözik Szolnokra, megfigyelését átveszi a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerve: a lakását is bepoloskázzák. Időközben összeházasodnak Orbánnal. A korabeli poloskák nagyon kis hatósugárral működtek, ezért a hangrögzítőnek a lehallgatott objektum közelében kellett tartózkodnia. Emiatt elhelyeznek egy lakókocsit a lakás közelében, ahol kétszer két személy napi huszonnégy órában hallgatja és rögzíti Orbán és Lévai beszélgetéseit. Van azonban egy probléma: a lehallgatók arról panaszkodnak, hogy Orbánék gyakran hallgatnak zenét, és ilyenkor nem lehet érteni, hogy mit beszélnek. „Gyanítom, hogy Orbánék azért csavarták fel a hangerőt, mert tudták, hogy lehallgatják őket. De például a Viktor-napi családi ünneplést háttérzaj nélkül, kényelmesen rögzíthették az elhárítás emberei" - mondja Varga László.A „Bojtár"-dossziéból mindemellett az is kiderül, hogy az Orbán Viktor elleni nyomozati anyagokat a „Viktória" fedőnevű dossziéban gyűjtötték. Orbán 1985. május 17. és 1986. november 14. között, tehát másfél évig bizalmas nyomozás alatt állt. Korábban még beszervezésével próbálkoztak, és ennek során, mint minden ilyen esetben, „környezettanulmányt" is készítettek róla. Ez megtalálható Lévai Anikó aktájában.A dokumentumokból azonban az is kiderül, hogy a titkosszolgálat végül elállt a beszervezéstől. Bár Varga László a „Viktória"-dossziét nem kérte ki a levéltárból, azt gyanítja, hogy a dosszié eltűnt: „Ha meglenne, akkor biztosan nagyobb publicitása lenne." Arra a felvetésre, hogy ha tényleg nincs meg, az nem arra tereli-e a gyanút, hogy azért tüntették el, mert Orbánra nézve kényes adatokat tartalmazhat, Varga egyértelműen cáfol: a megfigyelési dosszié a megfigyelt személyről készült jelentéseket tartalmazza.Osztogattak vagy fosztogattak?Pozsgay Imre egykori államminiszter és SzŐrös Mátyás egykori moszkvai nagykövet – egykor mindketten az MSZMP PB tagjai és ma már mindketten Orbán Viktor elkötelezett hívei – is úgy nyilatkoztak a Magyar Hírlapban megjelent interjúkban, hogy valójában k is a kommunista diktatúra üldözöttjei voltak, nemzeti elkötelezettségük miatt ket is megfigyelte az állambiztonság.

Hogy az állítások valóságtartalmát ellenrizhessük, érdemes tudni, hogy Kádár János a haláláig meg volt róla gyzdve, hogy 1948(?)-ban tévedésbl tartóztatta le t az ÁVO. Kádár ezt rosszul tudta, ez esetben azonban az a lényeg, hogy letartóztatása kapcsán az MSZMP késbbi els titkára azt a következtetést vonta le, hogy a titkosszolgálatokat rá kell szorítani, hogy a valódi ellenséggel foglalkozzanak, a nómenklatúrát pedig egyrészt meg kell tisztítani a nemkívánatos elemektl, másrészt még azeltt kell ellenrizni a személyeket, mieltt bekerülnének a nómenklatúrába, illetve a kommunista pártba. A hangsúly a „mieltt”-ön van, ebbl ugyanis az is következett, hogy az állambiztonsági szolgálatnak megtiltották, hogy a párttagok körében is nyomozhasson. Vagyis hamisak azok az állítások, melyek szerint Pozsgayt és SzŐröst is megfigyelték volna.

Van azonban ersebb bizonyíték is ennél az általános szabálynál: Az utolsó, 1989 júniusában készült féléves állambiztonsági jelentésben pontosan meghatározták, hogy hány hálózati személyt foglalkoztattak, és az is kiderül, hogy mintegy 160 ezer célszemélyt szerepeltettek az operatív nyilvántartásban. Ezek között mindössze 11 volt párttag. Sem Pozsgay, sem SzŐrös – sem egyéb magas rangú MSZMP-vezet – nem szerepel köztük. Az viszont igaz, hogy magas rangú kommunistákként mindketten olvastak Orbán Viktorról készült jelentéseket.http://www.hetek.hu/
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát
Egyre rosszabb lesz a kilátás a Várból
Érdekes fotó: Borkaihoz hasonlóan külföldön Orbán is luxusban urizál
Hírhez tartozó kép:
Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát
Egyre rosszabb lesz a kilátás a Várból
Egyre rosszabb lesz a kilátás a Várból
Érdekes fotó: Borkaihoz hasonlóan külföldön Orbán is luxusban urizál
Na, kik fogják felújítani potom 1680 millió forintból a zánkai tábort?
Tojással akarja megvenni a szavazókat Orbán Ráhel fideszes ügyvédj?
Kicsi a világ: Poltnak pont ott van luxusnyaralója, ahol Borkai ügyvédjének
Megindult a nyomeltüntetés - újabb helyen vétózták meg a szavazás eredményét
Csak sikerült Orbánnak: menekültek százezrei indultak Európa felé
Támadás alá vette a Fidesz a fővárost - nyomeltüntetés lehet a cél
Trump: A kurdok az Iszlám Államnál is veszélyesebb terroristák
Rákkeltő anyag van Borsodban, be kellett zárni egy ásványvízkutat
A jegyző nem engedte Baranyi Krisztinának, hogy átvegye a polgármesterséget
Az ellenzéki szavazók kiakadtak amiért Karácsony díszpolgárrá avatná Tarlóst és Demszkyt
Kocsis Máté: a rendszerváltás óta nem hibáztak akkorát a közvélemény-kutatók, mint a mostani választáson
Orbán 2015: Stabil kurd régió nélkül Európában sem lehet stabilitást teremteni
Migrációs válságkezelési gyakorlat Magyarországon
Nem fogod elhinni Erdogan mit csinált Trump fenyegető levelével - nemzetközi botrány
Az új munkájáról nyilatkozott Tarlós István
Megtámadták az eredményt: az új polgármester nem léphetett hivatalba
Így búcsúzik a frissen megválasztott józsefvárosi polgármester
Órák óta elviselhetetlen bűz terjeng Székesfehérváron
A CEU-tól Orbán Ráhel pelenkájáig: tovább nyírja a sajtó lehetőségeit Kövér László
Brexit cirkusz: Alig fogadták el a megállapodást, máris elbukni látszik
A New York Timesban védi Schmidt Mária Orbán rendszerét
Az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr
Bébiétel botrány: 95 százalékuk tartalmazott káros anyagot
Elkészült a láthatatlanná tévő anyag
A ferencvárosi jegyző megakadályozta, hogy Baranyi hivatalba lépjen polgármesterként
Így dőlt a pénz Magyarországra a bakui feketekasszából
Hivatalos: újraszámolják a győri szavazatokat
A klímaváltozás legyőzhetetlenné teszi a Magyarországot elárasztó poloskákat
Törökország tagadja, hogy vegyi fegyvert vetett volna be Szíriában
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Emeletes trélert fogtak a rendőrök
A Brexiten múlik, hogy lesz-e Orbán-beszéd
Putyin elrendelte a fiatalok online ellenőrzését
Megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal bármit is csinál a hatóság
Akár ki is hátrálhat a kormány a 3-as metró mögül
Egymást érik a halálos balesetek a magyar utakon
Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók ezek az okostelefonok
Az eMag és az Edigital egyesül
Szijjártó: Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia teljes területére kiterjesztjük
A román miniszter belerúgott Magyarországba: náluk hamarabb készül el egy autópálya
Megindult az Országos vizsgálat az orvoskamaránál
Deutsch: Soros embere bevándorláspárti polgármesterekkel telepíttetné be a migránsokat
Borkai: Rengetegen azt hiszik, hogy a családom számára kolbászból van a kerítés
Borkai-interjú: nekem és a családomnak ötször annyit kell teljesítenünk
Borkai fia miatt fordultak a hatóságokhoz: 1 milliós fizetés mellett a Győri ETO-tól is kapott fizetést
Ugrott a rendszám az aranyfóliás BMW-ről
Karácsony nem tudja leállítani a Liget-projektet
A kórházakban már több a fertőzés, mint a kórházakon kívül
Elképesztő videó járja be a világot egy metró-balesetről
Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre
Lángol egy vonat a Budapest–Bécs vonalon
Politikai kozmetika: a korábban alkalmatlannak tartott Karácsonyt, most mindenki barátjaként fogadta
Karácsony biciklivel érkezett, Tarlós bőrdzsekiben fogadta
Felmentették a férfit, akit bíróság elé állítottak mert hajléktalan
Okos karkötőt dobott piacra a Vatikán
Bezárhatják a hamburgi intézményt ahol embertelen körülmények között tartanak állatokat
Keszthely botrány: nyilvános bocsánatkérésre köteleztek diákokat és egy tanárt egy műsor miatt
Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt megszületett a Brexit megállapodás
Díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst Karácsony Gergely
Tízmilliárdokat csoportosít át a kormány – jut focira, kézilabdára és Hotelre is
Rejtélyes tanú segíti a nyomozást a Hajógyári-szigeten megölt fiú ügyében
Göd: legalább száz állatot mentettek ki egy szaporítótól
Egy szolgálaton kívüli rendőr végzett az ártatlan kis állattal
Városháza átvétele: Tarlós régi jóbarátjaként fogadta Karácsony Gergelyt
Biciklivel érkezett a Városháza átvételére Karácsony Gergely
EU: következménye lesz annak, hogy Magyarország az egyetlen tagállam, amelyik támogatja a török támadást
Az RTL megosztotta a videót amin a voksturistákat kidobják a faluból a helyiek
Erdélyben orvoslakásokat épít a magyar kormány - milliárdos beruházás
Gyógyszereket lopott a munkahelyéről, majd sörre cserélte azokat egy Tolna megyei férfi
Szörnyű tragédiához riasztották a hatóságokat XVII. kerületben a XVII. kerületben
Segíts egy megosztással! - Bogi nem érkezett haza
Segíts egy megosztással, gazdi kel lennek a vizsla csoki lánynak
Orbán a szavazóinak: megmaradt az erős támogatás a kormány mögött
Orbán hirtelen üzent a magyar családoknak
Hivatalosan is Kövérék mondhatják meg, hol és hogyan mozoghatnak az újságírók
Fodor Roland elárulta az ellenzéki összefogást, most mégis beül a közgyűlésbe
Kizárólag kettős kordon mögött volt hajlandó Orbán megtartani a frakcióülést Balatonalmádiban
Megverték a nyílt utcán a népszerű ellenzéki polgármester édesapját
Erdogan és a török haderő hatalomra éhes, de mi van ha Magyarország lesz a következő?
Nem tart nyilvános beszédet október 23-án Orbán
Már Európa minden nyelvén elérhető a holland film ami a Fidesz maffiáról szól
Magyarra fordították a Fidesz maffiáról szóló holland videót!
Elkezdődött: nyíltan megfenyegették Karácsonyt!
Aláírást gyűjtenek Győrben: végleg ki akarják dobni a közéletből Borkait
Orbán: nem dolgom, hogy pálcát törjek Borkai fölött
Most már hivatalosan is a legnyomorultabbak között van a magyar fizetés
Bécs polgármestere: alig várom, hogy Karácsony Gergellyel dolgozzak!
Nem vár tovább Karácsony, nekimegy Orbánnak
580 zsák szeméttől szabadította meg a Tisza-tavat Párdy Bence
Ágyával és játékaival együtt hagyták a menhelyen ezt a kutyust
Kegyetlenül bánnak a majmokkal a német laborban készült videón
Sokan nem tudják mitől is jó igazán gulyásleves - de ezt most kiderítjük
Kábítószer birtoklása miatt feljelentették Borkait, a rendőrség még vár
Fodor Roland: természetesen beülök a közgyűlésbe
Botrány: óriási mennyiségű krumpli landolt az utcán a választások után!
Erdogan begőzölt: Orbánnal igen, az amerikai alelnökkel nem hajlandó tárgyalni
Hiába a több mint ötven károsult, tovább folytatja tevékenységét ez a webshop
A Városliget Zrt. durván visszaszólt Karácsonynak a Liget-projekt ügyében
Utcára dobták a polgármestert aki uniós pénzből épített magának vadászházat
Börtönbe mehet a bundázásért elkapott rendőr
Majdnem leesett a kijelző a BKV-buszon, de egy utas támaszt nyújtott neki
Bukott a teljes ferencvárosi korrupt elit
Hivatalos adat: Négyszázezren haltak meg idő előtt a légszennyezés miatt
Trump: a kurdok nem angyalok
Évekig tartotta pincében lányát egy osztrák férfi
Kövér és a tejhatalom: tovább korlátozzák az újságírók lehetőségeit
Kiváló üzleti érzék: Matolcsy unokatestvérének sikerült megszabadulni bedőlt bankjától
A sport területén folytatandó együttműködésről tárgyal a magyar kormány Putyinnal
Szijjártó bejelentette, fontos szerződéseket írnak majd alá Putyinnal
Tisztogatás az ország szívében: Aki nem vett részt sunnyogásban, annak nem esik bántódása
Alig vannak olyan vállalkozók, akik függetlenek a Fidesztől
Az ellenzéktől lelépő jobbikos győri képviselő beül a közgyűlésbe
Mészárosék érdekkörébe tartozó cég fejlesztheti a győri állatkertet
Hit Gyülekezete: 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben
Hit Gyülekezete: tragédia a társadalom számára, hogy nem előre megy, hanem egy mókuskerékben van
Kövér eltiltotta a sajtót a politikusoktól - ez az ő bosszúja
NER-lovagok: háború lesz a kormány és az önkormányzatok között
Szentest és Szegvárt is elbukta a Fidesz
Óriási erőkkel fogják védeni a hazánkba látogató Erdogánt a tüntetések miatt
Mindenkit sokkolt az M3-ason történt tömegbaleset
Migránsoktól rettegnek a Fidesz szavazók Budapesten! + csodálatos videó
Több száz métert tolta a vonat az Opel kisáruszállítót Körmendnél, a sofőr nem élte túl
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva