Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Mentõtiszt ügyel orvos helyett!  

Persze, ha nem lenne teljesen törvénytelen.Az alapellátás ügyeleti tevékenysége nem választható el a sürgõsségi ellátástól és a mentéstõl. Éppen ezért, amikor ilyen híreket hallunk, hogy orvos helyett mentõtiszt ügyel egy városban, a véleményalkotáshoz alapvetõen szükséges a rendszer ismerete és megértése.

Óriási port vert fel a hír, hogy Mezõberényben orvos helyett mentõtiszt fog ügyelni, a Magyar Orvosi Kamara vezetõje Éger István azonnal nyilatkozott és elfogadhatatlannak minõsítette az esetet. Azonban, ha egy kicsit is tájékozódott volna, akkor észrevehette volna, hogy ez a jelenség szinte már mindennapos ebben az országban. Budapesten például gyakran alig találni összesen kettõ darab orvost, aki alapellátási ügyletet nyújt pedig normális esetben kerületenként kettõ orvos is ügyelne. Ezzel szemben Mezõberényben az ott ügyeletet ellátó szolgáltató vezetõje az alábbiakról tájékoztatott. Mezõberényben az ügyletet nem lehetett fenn tartani, hiszen az általánosan emelkedõ béreket nem lehetett sem az ügyelet után kapott fejpénzbõl (mindössze 8-10 ezer fõrõl beszélünk), sem az ehhez még hozzájövõ önkormányzati kiegészítésbõl üzemeltetni. Ezért a szomszédos, kb. 10 km-re lévõ ügyelettel összevonták.(Gyoma) Így az ügyelet kb. 30-35 ezer fõt ellátva rentábilisan fenntartható. Az ügyelet mellett, a polgármesterek kérésére Dévaványán és Mezõberényben elsõsegélynyújtó helyet, illetve mentõtiszti kocsival fióktelepet nyitottak. (Mentési engedéllyel, OMSZ együttmûködéssel) Tehát ez utóbbi nem ügyeleti feladatot lát el.

Azaz miután egyetlen jogszabály sem nyilatkozik arról, hogy pontosan mekkora lélekszám után kell alapellátási ügyeletet fenntartani, így itt egyszerû összevonás történt, miután sem az önkormányzat, sem az állam nem akarja/tudja megfizetni reálértéken azt az összeget, amennyibe az ügylet üzemeltetése kerülne. Nem beszélve arról, hogy a minimális ügyeletei esetszám ezt nem is tartaná indokoltnak. Ennek ellenére az önkormányzat nem akarta/merte a lakosság biztonságérzetét megcincálni, ezért kiskapuként egy mentõtiszt helyi állomásoztatásával oldotta meg a helyzetet.

Ami még mindig sokkal, de sokkal tisztességesebb megoldás, mint az, amivel például Budapesten találkozhatunk, hogy mindenféle elõzetes tájékoztatás nélkül, kéz kezet mos alapon sutyiban mentõtisztekkel látják el az ügyeleteket. Akik egyébként saját receptírási jogkör híján valamely doktor által elõre lepecsételt receptekkel oldják meg a háziorvosi ügyeletet. Azonban még erre a helyzetre is azt kell, hogy mondjam, bár törvénytelen, de sokszor még mindig jobb megoldás, mint amikor már mentõtiszt sem jut az ügyeletbe, hanem ápolóval mismásolják el a feladatot, vagy az egyébként más orvosi feladatra már alkalmatlan orvosokkal töltik fel az ügyeleteket.

Errõl egyébként, ahogy nekem vannak információim, akár az Orvosi Kamarának is lehetnének, õk azonban leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy az évi tagdíjból származó bevételük ne csökkenjen, mintsem, hogy az egészségügy összeomlása felkeltse érdeklõdésüket.

Alapellátási ügyeletet a hatályos jogszabályok szerint csak és kizárólag orvos láthat el. Ennek oka az, hogy a törvényi szabályozás szerint ma Magyarországon csak orvos írhat fel receptet és végezheti el a halottszemlét.

Minden egyébre ott lehetne a mentõtiszt is, hiszen minimális azon beavatkozások száma, amelyeket a sürgõsségi ellátás keretében nem végezhet el, a közhiedelemmel ellentétben megállapíthatja a halál beálltát is, csak a halottkémi feladatokat, a fent már idézett halottszemlét nem végezheti el. Azaz nem nyilatkozhat például arról, hogy a halál milyen betegség, esetleg rendkívüli körülmény hatására következett be. Így a háziorvosi ügyletek megmaradtak az orvosi ellátás körében és nagy fokban hozzájárultak a lakosság biztonságérzetének fenntartásában.

Pontosan ezért igyekezett minden falu és önkormányzat, mint valami saját totemet, rendelési idõn kívüli orvosi ügyletet felmutatni. Csakhogy közben a világ fordult egyet és köszönhetõen a gyatra finanszírozásnak és az orvosok erõteljes elvándorlásának, egyre nehezebb lett fenntartani, de az önkormányzatok nyomására megszüntetni, összevonni nem lehetett, így hibrid és illegális megoldások születtek. Amit csendes szemlehunyással, kéz kezet mos alapon mindenki -a lakosságon kívül- szépen tudomásul is vett.

Pedig lehetne egészen élhetõ és tisztességes megoldás is. Azonban, hogy ezt megértsük érdemes megnézni, hogy mi is pontosan az alapellátási ügylet feladata.

Az alapellátási ügylet jogszabályi feladata. “Ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgõs - a következõ rendelési idõig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.” - 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet.

Azaz a sürgõsségi kórképek ellátása.

És ugyanakkor van nekünk egy - jelenleg azért az alapfeladatát ellátni nem tudó - mentõszolgálatunk is, amelynek a feladata láss csodát a jogszabály szerint: “ a mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgõsségi ellátása…” -1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl.

Hogy a két rendszer mennyire ugyanaz , azt jól mutatja az alábbi idézet is a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletbõl “6. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti új központi ügyelet, mentõállomás létesítésénél a mentõállomáshoz telepített központi ügyelet létrehozása indokolt.

Azaz még a jogszabályok is azt a tényt támasztják alá, hogy két rendszert tartunk fenn párhuzamosan, aminek következtében természetesen egyik sem mûködik megfelelõen, ellenben egy is elég lehetne, amely a feladatát el tudja látni.Ennek érdekében elõször a két rendszer harmonizációját segítette volna az a Mentõszolgálatra háruló feladat, hogy az ügyeletek irányítását vegye át. Ez azonban a hosszú ideje menedzsmenti válsággal küzdõ Mentõszolgálatnál nem sikerült. Így a Mentõszolgálat rengeteg olyan feladatot is ellát, amit az alapellátási ügyelet is elláthatna, azonban ott erre éppen nem találtak orvost. Ez pedig azt jelenti esetenként, hogy a mentõorvos, aki a rendszerben a legmagasabban képzett ellátó, ahelyett, hogy a tömeges baleset helyszínén dolgozna, éppen halottszemlét végez az ügyelet helyett a majorban.

Bátran kijelenthetjük, hogy sokszor az alapellátási ügyelet inkább akadályozza a sürgõsségi ellátórendszer mûködését, mint segíti, hiszen feladatát ellátni alig-alig tudja, ezért a betegek egy része a mentõknél, más része pedig a sürgõsségi osztályokon keres megoldást a panaszaira. Ráadásul a tudat, hogy van háziorvosi ügyelet a településen, a lakosságban hamis biztonságérzetet kelt, hiszen õk tényleg elhiszik, hogy ez mûködik is, miközben pedig nem.A megoldás kézenfekvõ, a végig nem gondolt kásleri sürgõsségi rendelet helyett a sürgõsségi osztályokban plusz finanszírozás nélkül kötelezõen megnyitott Akut Alapellátási Egységekbe kell integrálni az alapellátási ügyleteket, ezzel is tehermentesítve a sürgõsségi osztályokra nehezedõ nyomást.

A beteg lakására való kijárást pedig bátran a Mentõszolgálatra kellene bízni, mégpedig úgy, hogy jogszabály módosítással és megfelelõ képzéssel a mentõtisztek kompetenciájának bõvítésével azok elvégezhessék a halottszemlét és szükség esetén - akár térítés ellenében - az alapellátási ügyeletek által használt 3-4 antibiotikummal a betegeket elláthassák.

Persze ehhez szükség lesz erõs mentõszolgálatra és azon belül erõs szakmai menedzsmentre is.

Mert az nem engedhetõ meg egy ilyen szervezetnél, mint amit napjainkban tapasztalunk, hogy például az orvosigazgatónak még tavaly lejárt az orvosi mûködési engedélye - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mûködési nyilvántartása szerint -, de az sem, hogy fõigazgató irányításával a szervezet folyamatosan veszteségesen mûködik. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudni, mert jellemzõen a Mentõszolgálatnál mûködõ adminisztrációs fegyelemnek köszönhetõen a tavalyi gazdasági beszámolót még ma sem ismerhetjük meg.

A Mentõszolgálat megerõsítése mellett szükség lesz a lakosság együttmûködésére is, és arra is, hogy megtanuljuk, hogy bizonyos egyszerûbb problémákat saját magunknak kell megoldani, mert például az egyszerû lázcsillapításhoz nem kell mentõ.

És azt hiszem ez utóbbi lesz a legnehezebb, megtanulni saját egészségünkre odafigyelni és a sürgõsségi ellátást csak szükség esetén terhelni, ehhez persze szükség volna olyan Orvosi Kamarára, amely frázisok pufogtatása helyett feladatának érzi a betegek megfelelõ tájékoztatását is.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Nyugdíj botrány: 32 milliárd forinttal hitelezhették meg a magyar államot a nyugdíjasok
Újabb 11 honvédelmi sportközpont építésébe kezd bele Orbán
Óriási a tiltakozás Ördög Nóráék balatoni kisboltja ellen
Megsérülhetett egy észak-koreai nukleáris létesítmény
A nagy esőzések során sérülhetett meg a nukleáris épület. Egy műholdkép alapján azt lehet látni, hogy megsérülhetett Észak-Koreában egy nukleáris létesítmény. Az áradó Kuryong-f...
  
Letartóztatták a püspököt, mert fertőtlenítőszer ivására buzdította az embereket
A 62 éves férfinek még Donald Trumpot is sikerült meggyőznie arról, hogy az általa ajánlott gyógymód hatásos lehet. A fiaival együtt letartóztatták Mark Grenon önjelölt püspököt. A...
  
Bukhatod a táppénzt, ha házi karanténba kerülsz külföldi utazás miatt
Új rendelet jelent meg a sárga- és piros listás országok kapcsán a Magyar Közlönyben. „Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott ne...
  
Leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja
A blokk biztonsága nincs veszélyeztetve a szakemberek szerint. A Paksi Atomerőmű 4. blokkját 2020. augusztus 13-án 3 óra 45 perckor automatikus védelmi jel leállította - közölte az Orszá...
  
Mészáros Lőrincék félmilliárdos gyümölcsöse a megszólalásig hasonlít egy medencés nyaralóhoz
Mészáros Lőrinc egykori gázszerelő, egykori felcsúti polgármester, sikeres vállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök barátja, vásárolt a feleségével egy ingatlant Tihany újgazdag körö...
  
Magyarország eddigi legnagyobb védelmi beszerzési szerződését köti meg az Egyesült Államokkal
A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mell...
  
Pápai fertőzés - a Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal
Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket egy helyi vallási közösség tagjaihoz vezetik vissza. A Hit Gyül...
  
A Fidelitas sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá. Az...
  
A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar
"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna" – mondta az érintett barátnője. A 24.hu ismerteti egy budapesti pék kálváriáját, aki április 17-én elveszítette az állását, ...
  
Németország bajban: Három hónapja nem volt ilyen sok új fertőzött
Világszerte nem lassul a koronavírus-járvány terjedése, szerda estére az igazolt fertőzöttek száma megközelítette a 20,4 milliót, a haláleseteké meghaladta 743 ezret, a gyógyultaké ped...
  
Megerősítették egy előállított tüntető halálát Fehéroroszországban
A fehérorosz hatóságok megerősítették szerdán egy tüntető halálát, akit az Aljakszandr Lukasenka elnök újraválasztása elleni demonstráción állítottak elő. Ő a második elismert ha...
  
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek
2019. január 1. óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat. A...
  
Alakul a lista, kiket támogat a kormány
Határozottan kezd körvonalazódni, hogy kik azok a zenekarok, akik az elmaradt fesztiválok helyett raktárkoncerteket adhatnak. Lobenwein Norbert, a VOLT és a Strand Fesztivál főszervezője sze...
  
Friderikusz Sándor kiakadt és perel
Az elmúlt napokban cikkek jelentek meg több lapban is Friderikusz Sándorról, egyebek mellett arról, hogy eladja itthoni ingatlanait, mert New Yorkba költözik, de volt olyan is, ahol azt írták...
  
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Néhány millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nem csak a szerényebb lehetőséggel bíró kisvállalkozóknak jön jól, hanem az ország leggazdagabb emberei is előszerettel k...
  
Magyarország egymilliárd dollárért vesz rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter é...
  
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter é...
  
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Vélhetően nincs még egy olyan nemzeti park a világon, melynek területén annyi luxusnyaralónak látszó gazdasági épület lenne, mint Tihany egyik páratlan panorámát kínáló területén, ...
  
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
A Magyar Narancs információi szerint Simonka György parlamenti képviselő pártbeli kizárását kezdeményezte Ruck Márton medgyesegyházi fideszes csoportelnök, mert szerinte árt a Fidesz jó...
  
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Néhány napja hatósági házi karanténba került egy újfehértói önkormányzati helyiségben rendezett magánrendezvény összes résztvevője, miután az eseményen részt vett egy igazolt koro...
  
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Vegyes tervekkel készülnek a nagy magyarországi egyetemek az ősszel kezdődő tanévre: a Semmelweis Egyetem például negatív PCR-tesztet kér minden elsőévestől, az ELTE pedig hibrid oktatá...
  
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
A címvédő FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a szerda reggeli koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív mintát produkált, ezért a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, h...
  
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Sürgősen vérre van szüksége annak a fiatalnak, akit a balatonszemesi átjáróban gázolt el egy vonat. Intenzív osztályon ápolják az a fiatal fiút, akit 3 hete gázolt el a Keszthelyről a...
  
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Ördög Nóráék balatonakarattyai kisboltja hatalmas forgalmat bonyolít. A kicsi utca, ahol a bolt található most tele van parkoló autóval. A környék lakói nyílt levelet írtak, amely utá...
  
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
A szörnyű tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, ugyanis a szülők igen ellentmondásos történetet adtak elő a rendőröknek hároméves kisfiuk kínkeserves haláláról. A 21 év...
  
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek. A négy, közelmúltban megrendelt grandiózus szobor után ezúttal 17 Bak Imre festményt szerez be a j...
  
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak. A koronavírus-járvány miatt állás...
  
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Bár sem az intézmény, sem Vidnyánszky Attila nem tájékoztatta róla a nyilvánosságot, az Átlátszó felületén benyújtott közérdekű adatigénylés során kiderült, hogy Vidnyánszk...
  
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Napok óta nem látogatható Szentendre egyik legszebb belvárosi tere, a Templom tér, mert a városvezetés szerint balesetveszélyessé váltak az oda vezető utak - írja a 24.hu. A Templomdomb m...
  
Nem jönnek a kormány által megígért milliárdok
A kormány még 2017-ben, tehát a helyi ellenzék győzelme előtt határozott arról, hogy Szentendre és Vác több milliárd forintot kap a két település történelmi belvárosában található...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Mentõtiszt ügyel orvos helyett!
Persze, ha nem lenne teljesen törvénytelen.Az alapellátás ügyeleti tevékenysége nem választható el a sürgõsségi ellátástól és a mentéstõl. Éppen ezért, amikor ilyen híreket hallunk, hogy orvos helyett mentõtiszt ügyel egy városban, a véleményalkotáshoz alapvetõen szükséges a rendszer ismerete és megértése.

Óriási port vert fel a hír, hogy Mezõberényben orvos helyett mentõtiszt fog ügyelni, a Magyar Orvosi Kamara vezetõje Éger István azonnal nyilatkozott és elfogadhatatlannak minõsítette az esetet. Azonban, ha egy kicsit is tájékozódott volna, akkor észrevehette volna, hogy ez a jelenség szinte már mindennapos ebben az országban. Budapesten például gyakran alig találni összesen kettõ darab orvost, aki alapellátási ügyletet nyújt pedig normális esetben kerületenként kettõ orvos is ügyelne. Ezzel szemben Mezõberényben az ott ügyeletet ellátó szolgáltató vezetõje az alábbiakról tájékoztatott. Mezõberényben az ügyletet nem lehetett fenn tartani, hiszen az általánosan emelkedõ béreket nem lehetett sem az ügyelet után kapott fejpénzbõl (mindössze 8-10 ezer fõrõl beszélünk), sem az ehhez még hozzájövõ önkormányzati kiegészítésbõl üzemeltetni. Ezért a szomszédos, kb. 10 km-re lévõ ügyelettel összevonták.(Gyoma) Így az ügyelet kb. 30-35 ezer fõt ellátva rentábilisan fenntartható. Az ügyelet mellett, a polgármesterek kérésére Dévaványán és Mezõberényben elsõsegélynyújtó helyet, illetve mentõtiszti kocsival fióktelepet nyitottak. (Mentési engedéllyel, OMSZ együttmûködéssel) Tehát ez utóbbi nem ügyeleti feladatot lát el.

Azaz miután egyetlen jogszabály sem nyilatkozik arról, hogy pontosan mekkora lélekszám után kell alapellátási ügyeletet fenntartani, így itt egyszerû összevonás történt, miután sem az önkormányzat, sem az állam nem akarja/tudja megfizetni reálértéken azt az összeget, amennyibe az ügylet üzemeltetése kerülne. Nem beszélve arról, hogy a minimális ügyeletei esetszám ezt nem is tartaná indokoltnak. Ennek ellenére az önkormányzat nem akarta/merte a lakosság biztonságérzetét megcincálni, ezért kiskapuként egy mentõtiszt helyi állomásoztatásával oldotta meg a helyzetet.

Ami még mindig sokkal, de sokkal tisztességesebb megoldás, mint az, amivel például Budapesten találkozhatunk, hogy mindenféle elõzetes tájékoztatás nélkül, kéz kezet mos alapon sutyiban mentõtisztekkel látják el az ügyeleteket. Akik egyébként saját receptírási jogkör híján valamely doktor által elõre lepecsételt receptekkel oldják meg a háziorvosi ügyeletet. Azonban még erre a helyzetre is azt kell, hogy mondjam, bár törvénytelen, de sokszor még mindig jobb megoldás, mint amikor már mentõtiszt sem jut az ügyeletbe, hanem ápolóval mismásolják el a feladatot, vagy az egyébként más orvosi feladatra már alkalmatlan orvosokkal töltik fel az ügyeleteket.

Errõl egyébként, ahogy nekem vannak információim, akár az Orvosi Kamarának is lehetnének, õk azonban leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy az évi tagdíjból származó bevételük ne csökkenjen, mintsem, hogy az egészségügy összeomlása felkeltse érdeklõdésüket.

Alapellátási ügyeletet a hatályos jogszabályok szerint csak és kizárólag orvos láthat el. Ennek oka az, hogy a törvényi szabályozás szerint ma Magyarországon csak orvos írhat fel receptet és végezheti el a halottszemlét.

Minden egyébre ott lehetne a mentõtiszt is, hiszen minimális azon beavatkozások száma, amelyeket a sürgõsségi ellátás keretében nem végezhet el, a közhiedelemmel ellentétben megállapíthatja a halál beálltát is, csak a halottkémi feladatokat, a fent már idézett halottszemlét nem végezheti el. Azaz nem nyilatkozhat például arról, hogy a halál milyen betegség, esetleg rendkívüli körülmény hatására következett be. Így a háziorvosi ügyletek megmaradtak az orvosi ellátás körében és nagy fokban hozzájárultak a lakosság biztonságérzetének fenntartásában.

Pontosan ezért igyekezett minden falu és önkormányzat, mint valami saját totemet, rendelési idõn kívüli orvosi ügyletet felmutatni. Csakhogy közben a világ fordult egyet és köszönhetõen a gyatra finanszírozásnak és az orvosok erõteljes elvándorlásának, egyre nehezebb lett fenntartani, de az önkormányzatok nyomására megszüntetni, összevonni nem lehetett, így hibrid és illegális megoldások születtek. Amit csendes szemlehunyással, kéz kezet mos alapon mindenki -a lakosságon kívül- szépen tudomásul is vett.

Pedig lehetne egészen élhetõ és tisztességes megoldás is. Azonban, hogy ezt megértsük érdemes megnézni, hogy mi is pontosan az alapellátási ügylet feladata.

Az alapellátási ügylet jogszabályi feladata. “Ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgõs - a következõ rendelési idõig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.” - 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet.

Azaz a sürgõsségi kórképek ellátása.

És ugyanakkor van nekünk egy - jelenleg azért az alapfeladatát ellátni nem tudó - mentõszolgálatunk is, amelynek a feladata láss csodát a jogszabály szerint: “ a mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgõsségi ellátása…” -1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl.

Hogy a két rendszer mennyire ugyanaz , azt jól mutatja az alábbi idézet is a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletbõl “6. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti új központi ügyelet, mentõállomás létesítésénél a mentõállomáshoz telepített központi ügyelet létrehozása indokolt.

Azaz még a jogszabályok is azt a tényt támasztják alá, hogy két rendszert tartunk fenn párhuzamosan, aminek következtében természetesen egyik sem mûködik megfelelõen, ellenben egy is elég lehetne, amely a feladatát el tudja látni.Ennek érdekében elõször a két rendszer harmonizációját segítette volna az a Mentõszolgálatra háruló feladat, hogy az ügyeletek irányítását vegye át. Ez azonban a hosszú ideje menedzsmenti válsággal küzdõ Mentõszolgálatnál nem sikerült. Így a Mentõszolgálat rengeteg olyan feladatot is ellát, amit az alapellátási ügyelet is elláthatna, azonban ott erre éppen nem találtak orvost. Ez pedig azt jelenti esetenként, hogy a mentõorvos, aki a rendszerben a legmagasabban képzett ellátó, ahelyett, hogy a tömeges baleset helyszínén dolgozna, éppen halottszemlét végez az ügyelet helyett a majorban.

Bátran kijelenthetjük, hogy sokszor az alapellátási ügyelet inkább akadályozza a sürgõsségi ellátórendszer mûködését, mint segíti, hiszen feladatát ellátni alig-alig tudja, ezért a betegek egy része a mentõknél, más része pedig a sürgõsségi osztályokon keres megoldást a panaszaira. Ráadásul a tudat, hogy van háziorvosi ügyelet a településen, a lakosságban hamis biztonságérzetet kelt, hiszen õk tényleg elhiszik, hogy ez mûködik is, miközben pedig nem.A megoldás kézenfekvõ, a végig nem gondolt kásleri sürgõsségi rendelet helyett a sürgõsségi osztályokban plusz finanszírozás nélkül kötelezõen megnyitott Akut Alapellátási Egységekbe kell integrálni az alapellátási ügyleteket, ezzel is tehermentesítve a sürgõsségi osztályokra nehezedõ nyomást.

A beteg lakására való kijárást pedig bátran a Mentõszolgálatra kellene bízni, mégpedig úgy, hogy jogszabály módosítással és megfelelõ képzéssel a mentõtisztek kompetenciájának bõvítésével azok elvégezhessék a halottszemlét és szükség esetén - akár térítés ellenében - az alapellátási ügyeletek által használt 3-4 antibiotikummal a betegeket elláthassák.

Persze ehhez szükség lesz erõs mentõszolgálatra és azon belül erõs szakmai menedzsmentre is.

Mert az nem engedhetõ meg egy ilyen szervezetnél, mint amit napjainkban tapasztalunk, hogy például az orvosigazgatónak még tavaly lejárt az orvosi mûködési engedélye - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mûködési nyilvántartása szerint -, de az sem, hogy fõigazgató irányításával a szervezet folyamatosan veszteségesen mûködik. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudni, mert jellemzõen a Mentõszolgálatnál mûködõ adminisztrációs fegyelemnek köszönhetõen a tavalyi gazdasági beszámolót még ma sem ismerhetjük meg.

A Mentõszolgálat megerõsítése mellett szükség lesz a lakosság együttmûködésére is, és arra is, hogy megtanuljuk, hogy bizonyos egyszerûbb problémákat saját magunknak kell megoldani, mert például az egyszerû lázcsillapításhoz nem kell mentõ.

És azt hiszem ez utóbbi lesz a legnehezebb, megtanulni saját egészségünkre odafigyelni és a sürgõsségi ellátást csak szükség esetén terhelni, ehhez persze szükség volna olyan Orvosi Kamarára, amely frázisok pufogtatása helyett feladatának érzi a betegek megfelelõ tájékoztatását is.
Megsérülhetett egy észak-koreai nukleáris létesítmény
Letartóztatták a püspököt, mert fertőtlenítőszer ivására buzdította az embereket
Bukhatod a táppénzt, ha házi karanténba kerülsz külföldi utazás miatt
Leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja
Mészáros Lőrincék félmilliárdos gyümölcsöse a megszólalásig hasonlít egy medencés nyaralóhoz
Magyarország eddigi legnagyobb védelmi beszerzési szerződését köti meg az Egyesült Államokkal
Pápai fertőzés - a Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal
A Fidelitas sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar
Németország bajban: Három hónapja nem volt ilyen sok új fertőzött
Megerősítették egy előállított tüntető halálát Fehéroroszországban
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek
Alakul a lista, kiket támogat a kormány
Friderikusz Sándor kiakadt és perel
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Magyarország egymilliárd dollárért vesz rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Nem jönnek a kormány által megígért milliárdok
Talpra magyar, hí a haza! - Biztos megélhetés, kiszámítható életpálya
Bakondi aggódik: nőtt a migránstömeg miatti fertőzési veszély
Pétfürdő retteg: Ha az felrobbanna, nemcsak nekünk lenne annyi
Novák Katalin: Magyarországon érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani is
Mit dolgozik Orbán minisztere, hogy havi hatmilliót keres?
Egy fűnyíró férfit szúrtak hátba - magyar valóság
De miért aludt Hajdú Péter Demcsák Zsuzsával?
Óriási a tiltakozás Ördög Nóráék balatoni kisboltja ellen
Még az étterem vezetőjét is elvitték - áll a bál a megvert magyar focista ügyében
Egy orosz fővállalkozó akar ismét vásárolni Pakson
Nyugdíj botrány: 32 milliárd forinttal hitelezhették meg a magyar államot a nyugdíjasok
Bekövetkezett amitől féltek - Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum