thepost / Magyarország / Budapest / 2019.12.07
THE POST
           
07
Katasztrófával járna a magyar EU-kilépés, mégsem kizárt hogy ez következik!
Ez is érdekelhet:
Több tízezren írták alá a kulturális élet szétverése elleni petíciót
Köszönjük a lakosság segítségét - a rendőrök megtalálták az otthonából eltűnt 13 éves kislányt
Durva fenyegetést kapott MC Hawer
Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.

Mit veszítene Magyarország azzal, ha megszűnne a tagsága az Európai Unióban?

Ezt a kérdést teszi fel öt szerzőnek a Külgazdaság című kiadvány, a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirata legfrissebb számában. A kérdésre Csaba László, Csáki György, Deák Dániel, Gálik Zoltán és a Századvég (Horváth Diána – Molnár Dániel – Regős Gábor) válaszolnak.

Néhány hónapja Farkas Zoltán, a HVG gazdasági újságírója kétrészes elemzésben foglalkozott a Huxit kérdésével, ugyanis a „Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból”.

A Külgazdaság nem kérte a szerzőktől annak taglalását, hogy milyen okból kifolyólag következik be a kiválás, nem is szűkítették csak a gazdaságra a témát, szabadon felkínálták az értelmezés lehetőségét. Az írás műfaja tudományos sci-fi, amit Csaba László, az MTA rendes tagja, a CEU és a Corvinus egyetemi tanára azzal vezet fel, hogy ma még egyértelműen hipotetikus a feltett kérdés, de a tételmondata az, hogy „ami néhány éve még elképzelhetetlen volt, a politikai folyamat összetevőinek megváltoztatása okán a lehetséges birodalmába került”.

Csaba László leírja, számos országban teret nyertek az EU-val nyíltan szembenálló, azt nem átformálni, hanem elhagyni kívánó erők, a hagyományos euroszkepticizmus helyét azok az erők vették át, amelyek az EU mint politikai értékközösség felszámolását, hat évtizedes történetének eltörlését tűzték zászlajukra. Csaba itt a német AfD-t, a görög Arany Hajnalt, a spanyol Podemost említi, de szól az olasz Öt Csillagról és az angol Munkáspártról is.


A Térkép és iránytű nélkül címet viselő írásában az egyetemi tanár azt írja, nem kétséges, hogy Magyarország – egy főre vetítve – Észtország után a legnagyobb nettó haszonélvezője a közösségnek, így mérhető módon veszítene az ország a kilépéssel. De a gazdasági mérlegelést egy sor tényező felülírhatja, így az érzelmek, a politikai számítás, a post-truth érvelésmód és a közösségi média uralma.

A hazai közéletben különösen – bár nem kizárólag – a radikális jobboldalon évtizedek óta jelen van az Európai Uniót a tőkés vállalatok világbirodalmi eszközének láttató, s ekképp a magyar függetlenséget súlyosan veszélyeztető imperialista szervezetként történő felfogás – írja.

Ráadásul mára egyre gyakoribb a „van élet az EU-n kívül is” érvelés, ami a harmadik Orbán-kormány idején abban csúcsosodott ki, hogy óriásplakátokra tette a kormány a Brüsszel-ellenességet. Ugyanakkor Csaba leírja, nem gondolja, hogy a magyar kormányzat „rejtett vagy valós célja az EU-ból történő kilépés lenne”, ugyanis a tartósan nettó haszonélvezői pozíció önmagában is ellene szól.

Orbánnak kell az EU?
A magyar miniszterelnöknek azonban nem csak gazdasági, hanem politikai okai is vannak a maradásra. Csaba szerint ugyanis csak akkor tud hatékony tényező maradni Európában és a világpolitikai porondon, ha „egy nagy, a döntéshozatalban meghatározó” szövetség markáns alakja, nem pedig a többség által vonalon kívülinek tekintett radikális csoport szószólója. Csaba szerint nem lehet kizárni – az elmúlt évek politikai és érzelmi logikáját követve –, hogy nálunk is elindulhat egy folyamat, amely az eddigieken túlmutat, de most azt írja:

a kilépés nem hozna semmiféle javulást.

Szerinte ugyanis van ugyan az EU-n kívül élet, de az nem jobb, hanem rosszabb, mint az unión belüli lét.

Keleten köt ki a kompország
De kanyarodjunk vissza egy kicsit a kérdés pénzügyi részéhez. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Csáki György azt a címet adta a kérdést vizsgáló írásának, hogy: Huxit? Komolyan?, a bevezetőben pedig leírja, a világgazdaság egészének fejlődésére az integráció kibővülése és mélyülése a jellemző, de vannak, lehetnek dezintegrációs folyamatok és korszakok is. Csáki korábban csak elméletileg tartotta elképzelhetőnek, ám a Brexit óta már a gyakorlatban sem elképzelhetetlen.

Legfeljebb azt az óvatos előrejelzést fogalmazhatom meg, hogy a poszt-brexit élet Nagy-Britannia számára felettébb előnytelen lesz.

Csáki idézi Schmidt Mária korábbi szavait, aki azt mondta, addig kell az EU-ban maradni, amíg annak több az előnye, mint a hátránya. A tanszékvezető szerint ha valóban elkezdünk gondolkodni a Huxit lehetséges következményeiről, akkor „azonnal beleütközünk minden hosszú távú előrejelzés alapvető nehézségébe: azt tudjuk, hogy mi lesz egy bizonyos – viszonylag hosszabb – idő után, de azt nem tudjuk, mi lesz addig, hogyan jutunk el oda?” Majd leírja:

az EU-ból érkező vissza nem térintendő támogatások nélkül összességében legalább két százalékpontos növekedéslassulással számolhatnánk.

Csáki szerint egy Huxit teljesen felforgatná a magyar külgazdaságot, ugyanis a magyar export több mint 80 százaléka EU-tagállamokba irányul, az importban pedig az EU részaránya valamivel alacsonyabb. „Kikerülve az EU-ból a piac többé-kevésbé jelentős részét elveszítené a magyar gazdaság – ráadásul hosszabb idő alatt, folyamatosan, így a negatív hatások és következmények is elhúzódnának.” Felborulna a külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg és növekedne a külső adóssága is Magyarországnak.

Egy esetleges Huxit kitaszítaná az országot a nemzetközi fejlőd

és főirányából.

A tanszékvezető írását azzal zárja, hogy a „rendszerváltás után sokan hitték, hogy a polgári szabadság és a demokrácia már megvalósult, a prosperitásra még várni kell egy kicsit. Harminc év nem volt ehhez elég (és most a polgári szabadság és a demokrácia állapotáról nem is beszélek). Még most is kompországnak érezhetjük magunkat. Egy esetleges Huxit ezt a gondot megoldaná: egyszer és mindenkorra kikötnénk a keleti parton.”

Hitler, Harmadik Birodalom, EU

A Corvinus egyetemi tanára, Deák Dániel Egy Huxit lehetséges jogi következményei című írásában azt írja, ha bekövetkezik a magyar kilépés, „akkor az minden bizonnyal egy olyan kormányzat alatt történhet meg, amelynek működése alapvetően eltér a nemzetközileg elfogadott demokratikus és jogállami normáktól”. Másként ugyanis Deák szerint józan ésszel aligha képzelhető el, hogy egy olyan külső kapcsolatoknak kitett és sérülékeny ország számára, mint Magyarország, vonzó perspektíva lenne az élet az unión kívül.

Írásában Deák sorra veszi a tagság előnyeit és hátrányait, előbbinél a nettó haszonélvezői státuszt említi elsősorban, de az ország megnyitotta piacait a tagállamok előtt – jönnek a dömpingáron értékesített termékek és szolgáltatások. Úgy fogalmaz, a Huxit a Brexit után az EU számára nem jelenthet megrázkódtatást, sőt az unió megszabadulhat az integrációs politika kerékkötőitől. Majd Deák leírja, mi lesz a kiválás következménye:

a kilépés felszámolja ugyan az illiberális magyar állam túlhatalmának máig legjelentősebb korlátját, nemzetközi kötelékek azonban még maradnak;
a hazánkban letelepedett vállalkozások a kilépés után nem nyithatnak majd szabadon fióktelepet az EU-s tagállamokban;
Erasmus-hallgatók már nem lesznek nálunk;
visszajön a határellenőrzés is.
Deák az utószójában leírja, a Huxit a Facebookon már realitás. „A funkcionális racionalitás anyagi alapjait megteremtő kapitalista gazdaság és a politikai önkény házasságából született meg a náci rendszer, és a körülmények ilyen együttállására van szükség ahhoz is, hogy Magyarország ne a Népszövetséget hagyja el, mint

tette azt Hitler Harmadik Birodalma, hanem az Európai Uniót.”

Alku nélkül

A Brexit tanulságai a Huxit számára címmel írta meg gondolatait a témában Gálik Zoltán, a Corvinus egyetemi docense. Ahogy a brit, úgy az esetleges magyar kiválás is megoldandó bonyodalmak sokasságát jelentené, ráadásul Magyarország – ellentétben az Egyesült Királysággal – nem a világ ötödik legnagyobb gazdasága. Gálik hosszan elemzi, hogyan érintené Magyarországot a puha és a kemény Huxit, utóbbinak a lényege, hogy ezzel a kilépési formával az uniós jogok és kötelezettségek megszűnnek, „nem történne meg a közös piachoz való hozzáférés kialakítása, sem a vámunió fenntartása”.

Gálik az írását azzal zárja, hogy az EU összetett és hatékonyan működő külkapcsolati rendszerének felváltása egy saját rendszerrel évtizedekre elnyúló feladat, amely „a rosszabb alkupozíció miatt szinte biztos, hogy kevesebb előnyt hozhat”.

Sci-fi közgazdász módra

Írást közöl a témában a Századvég is, Horváth Diána, Molnár Dávid és Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató munkatársai, Mit veszítene Magyarország a Huxittal? – avagy a sci-fi közgazdász módra címmel. A szerzők megjegyzik, a levél, amiben felkérték őket a tanulmány megírására, a veszteségekre kérdez rá, ők azonban kitérnek a vélt vagy valós nyereségekre is. A hármas is kemény és puha forgatókönyv-elképzeléseket vázolnak fel, a kemény Huxit azt jelenté, hogy „elveszne az unió által biztosított védőháló", amely gazdasági sokkok és nehézségek esetén segítséget jelent. Egy esetleges kilépéssel Magyarország számára megszűnne a schengeni övezet jelentette előny is, igaz, itt a szerzők megjegyzik,

az övezet sikeressége az utóbbi időszakban megkérdőjeleződött.

Szerintük hazánk egyik fontos vonzereje, az uniós piacok könnyű elérhetősége, valamint „a kormányzati támogatási programok lehetnek a jövőben is. A Huxit révén az előbbi versenyelőnyről mondanánk le”, ha az esetleges kilépés úgy történne meg, hogy nem születnének külön alkuk a kérdésben az Európai Bizottsággal – ugyanis a Századvég elemzői szerint erre megvan a lehetőség.

A szerzőhármas leírja, a kilépés egyik legnagyobb előnyét: kiszélesedne a gazdaságpolitikai mozgástér. Ugyanis úgy látják, hogy ez a mozgástér most a „brüsszeli bürokrácia” által korlátozott az uniós gazdaság egészének sikeressége érdekében.

További előnyként a vámunióból való kilépést és a szabad kereskedelempolitika visszaszerzését lehet még megemlíteni, ahogy a Brexit-kampány idején is ez volt az egyik sarokpont.

A kilépés érintené a munkavállalókat is, akik nyugatra mentek dolgozni, számukra megszűnne a szabad munkavállalás joga, de „a hazatérő munkavállalók révén enyhülhetnek a munkaerőhiány, és a tapasztalt, idegen nyelvet beszélő munkavállalók bevonásával akár még a termelékenység is javulna”.

Gazdasági szempontból tehát az EU-ból való kilépés lehetne akár siker is, írják az elemzők, amennyiben annak során „számunkra előnyös megállapodásra tudunk jutni az Európai Bizottsággal”. (Ez tehát különalkukkal megkötött, puha kilépést vázol fel elméleti síkon.) Azonban az ilyen kilépés nem érdeke az EU-nak, ahogy azt a Brexit esetén látjuk.

De a Századvég-írás leszögezi, a magyar lakosság 79 százaléka szerint az ország inkább profitál az EU-tagságból, egy esetleges kilépési népszavazáson csupán 17 százalék szavazna igennel. Az Eurobarometer-kutatásból azt a következtetést vonják le a szerzők, hogy a Huxit valószínűsége körülbelül 0 százalék. Közgazdászként nem értik, miért merül fel mégis időről időre a kilépés gondolata. Ez szerintük a fantasztikum világa, aminek – ahogy fentebb bemutattuk – a

Századvég szerint mégis lehet előnye.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Most kiderült, hova vezet az oltásellenesség
Gigatüntetést szervez hétfőre a kultúra függetlenségéért a Katona József Színház
Óriási titkolózás- OLAF-vizsgálat miatt távozhatott az Orbán-kormány egyik kulcsembere
Hírhez tartozó kép:
Most kiderült, hova vezet az oltásellenesség
Gigatüntetést szervez hétfőre a kultúra függetlenségéért a Katona József Színház
Gigatüntetést szervez hétfőre a kultúra függetlenségéért a Katona József Színház
Óriási titkolózás- OLAF-vizsgálat miatt távozhatott az Orbán-kormány egyik kulcsembere
Több tízezren írták alá a kulturális élet szétverése elleni petíciót
Köszönjük a lakosság segítségét - a rendőrök megtalálták az otthonából eltűnt 13 éves kislányt
Durva fenyegetést kapott MC Hawer
730 ezer magyar munkáját veszik el a robotok
Ismét milliókat költött egyetlen sportolóra az Orbán-kormány
Lecsukták a halálos szigetelőszalagos tréf\" elkövetőit
Orosz fejlesztésű repülőgépeket rendeltek meg a pécsi repülőgépgyártól
Videón az eperjesi gázrobbanás
Sára Botondék 150 millió forintot költöttek autóhasználatra
Keresik a háromgyerekes nőt, akit állítólag megalázott egy ellenőr
66 ezer forintot kapnak karácsonyra a nyugdíjasok Szlovákiában
Követelik Kövér lemondását: minden harmadik magyarba csúnyán belegázolt
Hátborzongató: Agyonverte a kutyákat a magyar tenyésztő
Csúnyán ráfáznak a nagycsaládosok az állami támogatással vásárolt autóval
Szökik az oxigén az óceánokból, sorozatosak a tragédiák
Novák Katalin állítólagos szavait idézik - Nem az államnak kell eltartani a nyugdíjasokat, hanem a családtagoknak
Kövér László: Európában a legfélelmetesebb, hogy nem lehet átlátni, hogy kié a valóságos hatalom
Orbán kormány: Nemcsak újraegyesítjük Közép-Európát, hanem újra is építjük!
A kormány azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság a következő években is meghaladja az uniós átlagot
Varga Mihály: Európa leggyorsabban növekvő gazdasága a magyar
Az ember Istent játszik: legyártottak egy állatot, amely disznó és majom egyszerre
3500 Ft egy hot-dog a budapesti karácsonyi vásárban!
A bécsinél és a pozsonyinál is drágább a budapesti karácsonyi vásár
Csak egy tolvaj hatalom nem akar írásos nyomot hagyni
Nőtt az eperjesi gázrobbanás áldozatainak a száma
Megszólalt a tanárnő, akit 17 éves diákja szurkált meg
Meghalt a Jóbarátok sztárja!
Döntött a járásbíróság a 17 éves győri késelő ügyében
Nagylóki halálos tréfa: ez vár a három férfira, akik megkötözték, majd hagyták halálra fagyni társukat
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
A baleset óta alig tudok aludni - Retteg volán mögé ülni a karambol óta Gáspár Bea
Újabb X-Faktor dráma: Orosz rulettet játszom a színpadon
Szigorú karanténban kell maradnia, de a családjával töltheti a karácsonyt az SMA-ban szenvedő Levike
Ma dönt a bíróság a Győrben késelő 17 éves fiatal sorsáról
Megvonták a rokkantságit egy nőtől, mert a posta nem vitt ki egy levelet
Nőtt a sertéspestis által érintett terület Pest megyében
Botrány Veszprém megyében: túl olcsón számították a földeket
Orbán 20 éve még sérelmezte, hogy olyan korrupciós ügyekben sem indultak vizsgálatok, amikben kellett volna
Csődbe ment Vajna Tímea gyémántos cége
Kétméteres világító hóembert és angyalkát loptak Sátoraljaújhelyen
Erős fájdalmai vannak a győri tanárnőnek akit megkéselt egy diák
Nyilvános vitára hívták Rácz Zsófiát, aki 22 évesen törvénymódosítással lesz helyettes államtitkár
Jól jönne a a segítség a három kislányát egyedül nevelő édesapának
Hivatalos: ezek a leghisztisebb kutyafajták
Szenvedett, ordított az a férfi aki lefeküdt a Debreceni Ambulancia ajtaja elé, miután könyörgése ellenére sem kapott segítséget
Orbánék egyszerűen letiltották a magyarországi korrupcióról szóló nemzetközi tény jelentést
A Honvédkórház nem fogad végtagtörötteket hiába csúsznak az utak és a járdák
Felrobbantottak négy óriási hűtőtornyot
Gulyás Gergely válaszolt Karácsonynak: Nem engednek
Németh Szilárd pert vesztett!
5 halottja és 40 sérültje van a brutális eperjesi gázrobbanásnak
A magyar úszósport 1000. érme Hosszú Katinka nevéhez fűződik
Fidesz vallomás: a Párbeszéd miatt büntetik az ellenzéket
Orbán diktatúrája: egy módosítással saját maga szabná meg az ellenzéki pártok struktúráját
Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása: többen másfél hónapja várnak a pénzre
Ablakon keresztül érkeztek meg a magyar gyermekkórházba a Mikulások
Íme a mikuláscsokik amiket gyerekrabszolgák gyártották
X-Faktor dráma: A házban nincsen víz, úgy húzzuk a kútról, vécére is ki kell járni
Úton Budapest felé kapott szívrohamot Ruszó Tibi édesapja
Áfacsökkentés kamu: egy rakás termék nem lett olcsóbb
Hivatalos: elég ha képzésekre jár a 22 éves Rácz Zsófia!
Közel 800 millióval támogatja a kormány a keresztény könnyűzenét játszó fiatalokat
Fellőtték a két magyar műholdat
1,3 milliárdot költött ügyvédekre Pécs
Botrány Kispesten: Két villogó rendőrautó áll a önkormányzat előtt
6 órával a halála után hoztak vissza az életbe egy nőt
Gyorséttermi botrány: Rányomtatnák a pohárra a rendszámot, hogy tudják, melyik autós dobta el
Nem hirtelen indulatból támadott, órákig tervezte a késelést a győri diák
Hétköznapi hősök: Felpofozott egy pumát, hogy mentse a kutyáját
A legnagyobb egészségügyi problémáknak oka az emberi butaság
Az ombudsman szerint nem kellene 6 évesen iskolába mennie a gyereknek
Megérkezett a mikulás hivatalos videója, Borkai, Mészáros, Felcsút és a Fidesz rémálma!
Rácz Zsófia korábban kifogásolta, hogy az emberek a vágyaik szerint formálják a jogot
Megszólalt a Mátrai Erőműnél elhunyt férfi édesapja
Segíts egy megosztással: Budapesti otthonából tűnt el egy 13 éves kislány
Győri horror: Hármast kapott a dolgozatára, ezért szúrta hátba tanárnőjét
140 ezren haltak meg tavaly, főként kisgyerekek
A Színművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata szerint az egyetemi oktatás ideológiától mentes
A magyar kormány támogatásával elkészült orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján
Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni boszorkányüldözés
Így tettek zsebre több mint 2000 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei
Kásler megtalálta a kórházi adósság felelőseit
Óriási változás jön a húspultoknál
Virgácsot kapott Orbán Viktor
30 fős csoport támadott meg négy férfit Balatonakaliban
Megúszhatja a férfi aki WC-csészére állva videózott a Balaton Soundon
A Fidesz büszke, hogy a honlapja elleni támadás sikertelen volt
Deutsch: Karácsony elkezdte az LMBTQI-dzsihádot
Karácsonykor jöhet a szegedi halászlé!
Ne törődj a politikával, mutatjuk Nagy-Britannia legnagyobb kutyáját Baltazárt
Elhanyagolható az infláció Magyarországon
Orbán új irodája miatt tilthatták ki az újságírókat a parlamenti sajtófolyosóról
Olyat nyilatkozott a 22 éves államtitkár-helyettes, hogy el sem hiszed!
IMF: A magyar gazdaság növekedését a rekordnagyságú EU-forrásokból finanszírozott beruházások adták
Ebben a táborban nemsokára emberek fognak meghalni
Nincs tovább: tényleg el kell árulnia a kormánynak, mire mentek a felcsúti tao-milliárdok
Orbán: Isten óvja Japánt és a magyarokat
Orbán: Visszatérő rémálmunk, hogy egyszer megjelenik a Jóisten Magyarországon
Lévai Anikó: Kincs van a birtokában annak, akinek földje van
Az égbe lövöldözött egy egyenruhás férfi Kerepesen
Végzett magával az Óbudai Egyetem egyik diákja
Nyilatkozott a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja
Megszerezték a jelentést, amely leírja, mitől lett fertőzött a Borsodi Víz
Óriási baki: a magyar köztévé Oroszországnak adta a Krímet - külföldnek tűnt fel a dolog
A kormány szerint jól él a magyar nép mert milliárdokat hagytunk a boltokban egy hónap alatt
Százmilliárdos bombán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt
Szerződést bont az ellenzéki városok tévéivel a közmédia
Magyart az űrbe minden áron és amúgy sem sok az a vacak tízmilliárd
Az oroszok szerint Kövér László össze akart velük fogni Ukrajnával szemben
Orbán Japánban: Magyarország furcsa ország, furcsa emberek vannak ott
Akkorát mondott a magyar sajtóról Varga Judit hogy attól a ló néz a csikó meg lát...
Szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés
Napvilágot látott a pikáns az a történet ami Polt Péter székébe kerülhet
Átvitték Szlovákiába munka ígéretével, majd cipő és ruha nélkül kitették a hidegbe
Eljárás megindítva: az állami tv bemondója nem bírta magában tartani a véleményét Hadházy Ákosról
Segíts egy megosztással - megtelt a gyepi, a befogadott állatokat 14 nap után elaltatják
Külföld jóslata: Magyarország jövőre kilép az EU-ból
Hivatalos: Áder gyerekei is kaphatnak napidíjat
Pesti Imre: Az ellenzék rombolja az emberek egészségügybe vetett hitét
János-kórház: Az ellenzéki sajtó visszájára fordít és a negatív kampány részévé tesz egy jó szándékú kezdeményezést
Gránátot dobtak a menekült gyerekek befogadóközpontjára
Az állami tévé 13 percen át interjúvolta a saját ügyvédeit - ez kiegyensúlyozott tájékoztatás
Kamu feliratokkal hitette el a migránsokkal, hogy nem Oroszországban, hanem Finnországban vannak
A 9 éves, fiú végül maga hívta a rendőrséget a szüleire Vértesszőlősön
Milliókkal húzta le a gyanútlan atyát a dorogi kamu pap
Óriási kiváltságok politikusoknak: költségtérítés gyerekiknek, hivatali autó feleségüknek...
Jogsi nélkül, kétszázzal küldte a halálba áldozatát a 22 éves magyar sofőr
97 milliós nyaralója van Kocsis Máté feleségének a Balatonnál
Váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál
Áder felesége is kaphat napidíjat, titkárságot és hivatali autót
Egy férfi lövöldözni kezdett a Pearl Harbor-i támaszponton
Erősödnek Zente lábai
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva