thepost / Magyarország / Budapest / 2019.10.21
THE POST
           
21
Mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia!
Ez is érdekelhet:
Botrány a Parlamentben - csúnyán megzavarták Orbán beszédét, kitört a balhé
Az EU fenyegetése ellenére a magyar kormány támogatja a törököket
Szijjártó: ha négymillió bevándorló megindul.....


Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvűség lassítja a nyelvi fejlődést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvűségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvűséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?

Mira: – Képzeld, Anya, Daddy tegnap este azt mesélte, hogy mi is fogunk fly to the Moon in a rocket ship! Csak kell majd vennünk egy rocket shipet a rocket ship store-ban, ami fel tud fly to the Moon. Ja, meg kell találnunk egy bácsit…
Feri: – …vagy egy nénit…
Mira: – …vagy egy nénit, aki can drive the rocket ship to the Moon.
Julcsi: – Star Warst néztetek?
Feri: – Nem akart aludni.

A fenti párbeszédet Julcsi küldi el a beszélgetésünk után: még egy éve írta le, mit magyarázott neki kétnyelvű kislánya, Mira.

Julcsi magyar, férje viszont Kanadába kivándorolt magyar szülők gyereke, aki Kanadában született és nőtt fel, majd a kilencvenes években, az egyetem után érkezett Magyarországra. Feri magyarul és angolul is anyanyelvi szinten beszél, de mégis, érzékelhetően otthonosabban mozog az angolban, mint a magyarban. Lányuk, a hatéves Mira most szeptemberben kezdte az iskolát, öccse novemberben lesz hároméves.

A szülők tudatosan kétnyelvűnek nevelik a gyerekeiket, Julcsi következetesen magyarul, a férje angolul beszél hozzájuk, a pár egymás közt főleg magyarul társalog. "Nem is volt kérdés, hogy kétnyelvűnek neveljük a gyerekeket, hiszen úgyis meg kell tanulniuk angolul, és kár lett volna kihagyni, ha angol anyanyelvű az apjuk" – magyarázza Julcsi.

Nincsenek egyedül, Magyarországon is egyre több az olyan vegyes nemzetiségű család, ahol kétnyelvű gyerekeket nevelnek. Az ilyen családokban az egyik szülő általában magyar, de a határok megnyitása óta itthon is egyre sűrűbben lehet találkozni olyanokkal is, ahol a szülőknek is eltér az anyanyelve, a gyerekeiket pedig egy harmadik nyelvi közegben nevelik fel.

A kétnyelvű gyerekek nyelvi fejlődése természetesen eltér egyetlen nyelven beszélni kezdő társaikétól, a kétnyelvűségnek pedig kognitív és a személyiséget érintő hatásai is lesznek.

Persze mindenekelőtt érdemes tisztázni, mit jelent, amikor egy gyerek kétnyelvű.

A kétnyelvűség sokféleképpen megjelenhet, de soha nem jelenti azt, hogy a gyerek egyforma szinten beszéli vagy érti a két nyelvet, az csak sokára történik meg

– ezt már Papp Zsuzsanna pszichológus mondja a hvg.hu-nak. Ő is érintett, férje – és három gyereke apja – ugyanis venezuelai. A dél-amerikai országban ismerkedtek meg, majd némi mérlegelés után Magyarországon telepedtek le, erről a döntésükről korábban már meséltek lapunknak.

A spanyol és a magyar mellett Papp Zsuzsanna családjában az angol nyelv is jelen van, hiszen mikor összeismerkedtek, a pszichológus még nem tudott spanyolul. A fontos dolgokat most már magyarul és spanyolul is elmondja, hogy a férje számára is egyértelmű legyen, például hogy a három-, hat- és hétéves gyerekeknek ideje lefeküdni aludni, ne kezdjenek új játékba.

Na, de hogy nem lesz ebből zűrzavar? És mit kell tenni azért, hogy a gyerekek mindkét szülő nyelvét magabiztosan használják?

A nyelvvel jön a kultúra is, csak oda kell figyelni

"Kétnyelvű gyerekeket nevelni tudatosságot és következetességet követel a szülők részéről" – hangsúlyozza Papp Zsuzsanna, aki szerint a fáradtság az egyik nagy kihívás. Például, hogy a gyerekek jelenlétében akkor is spanyolul – és ne angolul vagy "spanglishül" – mondjon valamit a férjének, ha az bonyolult, vagy egy nehéz nap áll mögötte. Fontos ugyanis, hogy a gyerekek tisztán és minél többet hallják mindkét szülő anyanyelvét.

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a gyerekek számára 5-6 éves korukig a szülőkkel való kommunikáció az elsődleges tanulási közeg. A könyvek, hangoskönyvek, rajzfilmek stb. csak később következnek, amikor a gyerekek számára kinyílik a világ. Igaz, még ekkor is érdemes és szükséges a szülőkkel együtt nézni, olvasni a mesét – és nemcsak anyával magyarul, hanem apával is spanyolul, hogy megbeszélhessenek egy-egy ismeretlen szót, bonyolultabb jelenetet, mondja Papp Zsuzsanna.

Mivel a cikkünkben szereplő mindkét család Magyarországon él, és az egyik szülő magyar, óhatatlanul úgy alakult, hogy mindkét helyen a magyar vált a gyerekek domináns nyelvévé: ezt használják többet körülöttük, így aztán ők is.

Éppen ezért a szülőknek figyelniük kell arra, hogy az angol, illetve a spanyol is sokat hasson a gyerekekre. A gyerekek sok mindent automatikusan magukba szívnak, de ezzel együtt is szükség van rá, hogy a szülők például megszervezzék azokat a helyzeteket, amikor a gyerekek angol és spanyol ajkú emberekkel találkozhatnak: nagyszülőkkel, unokatestvérekkel, családi barátokkal.

A kapcsolatok ápolása persze nem csak a nyelv elsajátításában játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem a kulturális örökség átörökítésében is. Egy venezuelai nagyszülő például biztosan más mondókákat tanít meg, és más emlékeket mesél el, mint a magyar, és ezzel beköti a gyereket a saját kulturális, történelmi hátterébe is.

Persze nem kell mindig erőlködni, sokféle hatás egyszerűen a rutinokkal beszivárog a gyerekek életébe. Julcsi meséli, hogy mivel a férje Kanadában szocializálódott, számára például a hokimeccs a hétköznapok része. És mivel egy gyereknek fontosak a szülei szokásai, ha apa minden másnap hokimeccset néz, egy idő után Mira is számon tartja az eredményeket.

Lesz egy domináns nyelv – és lehet egy titkos is

"Az egyébként az életkortól és a közegtől is függ, hogy melyik lesz a gyereke

k domináns nyelve" – magyarázza Papp Zsuzsanna. Kisgyerekkorban általában az anya nyelve az erősebb, mert többnyire vele tölt több időt a gyerek. Ez viszont később megváltozhat, ahogy a gyerek óvodába, majd iskolába kerül: innentől egyre inkább a tágabb környezetének a nyelve válik a dominánssá. Bevándorlók gyerekeinél gyakran ez szokott történni, ahogyan például Julcsi férje esetében is Kanadában.

Testvérek között pedig még az is előfordulhat, hogy abból a nyelvből, amit kevésbé ért a környezetük – például az iskolában – idővel valamiféle titkos nyelv válik.

Szintén gyakran találkozni a kétnyelvű gyerekeknél azzal a szerepelvárással, amikor a szülőtől csak a tőle megszokott nyelvet fogadják el. Papp Zsuzsanna például arról mesél, hogy őt a gyerekei csak magyarul hajlandóak "megérteni", akkor is, ha tapasztalják, hogy az anyjuk és az apjuk spanyolul beszél egymás közt.

Hasonlóról számolt be Julcsi is. Mirának ugyanis egy időben furcsa volt, hogy az apja más gyerekekkel magyarul beszél. Mira tudta, hogy az apja tud magyarul, de ők ketten csak angolul beszéltek egymással. Így egy ponton el kellett magyarázni a kislánynak, hogy a többi gyerek nem tud angolul, ezért beszél hozzájuk Daddy magyarul. A példához tartozik, hogy az apa egy időben megpróbálta, hogy más gyerekek jelenlétében magyarul beszélt Mirához is, de ez mindkettejüknek olyan furcsa volt, hogy végül elengedték. Egymás közt azóta is az a rendszer, hogy az apa angolul beszél, Mira pedig, ha magabiztosan ki tudja fejezni magát, akkor angolul válaszol.

Ha a gyerek rocketshippel akar a Moonra flyni, akkor nem is tud egyik nyelven sem?

A felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy azok a kétnyelvű gyerekek, akik több nyelvből összefércelt mondatokban beszélnek, valójában egyik nyelven sem tudnak jól. A nyelvtanulás viszont, ahogy az anyanyelv esetében, a kétnyelvű gyerekeknél is egy folyamat.

A kétnyelvű gyerekek számára például teljesen normális, hogy egy tárgyra több szavuk van. Ez egy nyelven belül is így van, de a kétnyelvű gyerekeknél még hangsúlyosabb: a labdának lehet például háromféle neve is.

Amikor így összekeverednek a nyelvek, annyi történik, hogy a gyerekekben még nincs meg az a nyelvi tudatosság, hogy elválasszák, melyik nyelven melyik elnevezést használják.

Így ösztönösen ahhoz nyúlnak, amelyik éppen hozzáférhetőbb – mondja Papp Zsuzsanna.

Ez ráadásul kontextusfüggő is, mert számít, hogy az adott szót melyik szülőtől tanulta, vagy melyik kultúrkörhöz tartozik. Mira például az összes vízi sport nevét angolul tudja, de vannak olyan szavak, amelyeket csak magyarul, mert az óvodában tanulta, vagy kizárólag a magyar közegben találkozott vele. És persze volt olyan korszak is, amikor a zokni neve következetesen socksni volt.

Ennél érdekesebb, hogy előfordul, hogy például a kanadai családlátogatáson történtekről kényelmesebben tud angolul mesélni. Főleg, ha az unokatestvéreivel közös játékról van szó, ők ugyanis csak angolul beszélnek, tehát Mirával is angolul történt meg az élmény.

Hogy a kétnyelvűség zavarja vagy lassítja-e az anya- és az apanyelv megtanulását, nem egyértelmű. "A gyerekek sokfélék, és nagyon sok az egyéni eltérés" – mondja Papp Zsuzsanna. Régebben a szakértők úgy vélekedtek, hogy a dupla feladat miatt később indul meg a beszédfejlődés. Azóta viszont kiderült, hogy ennél az álláspontnál nem vettek figyelembe bizonyos szocializációs feltételeket: az elmaradásokat jellemzően az Egyesült Államok szegényebb bevándorló közösségeiben mérték, ahol a szülők többet dolgoztak, kevesebb minőségi időt tudtak a gyerekeikkel tölteni, és ez meglátszott a gyerekek nyelvi készségein, mikor bekerültek a pedagógiai intézményekbe.

Amit viszont mostanra az újabb és újabb vizsgálatok sorra megerősítettek, hogy a kétnyelvűségnek hosszú távon egyértelmű előnyei vannak.

Mit nyernek a kétnyelvű gyerekek?

A leglogikusabb válasz persze az, hogy sokkal könnyebben tanulnak a jövőben új nyelveket. Képzeljük csak el, ahogy a nyelv egy hálózatot képez az agyban. Aki kapásból két nyelvvel találkozik, az a két nyelvre egyetlen hálózatot hoz létre, amelyben bejáratottabbak, erősebbek a kapcsolatok, és emiatt gyorsabban megy a tanulás, és könnyebb hozzáilleszteni az új információt egy már meglévő sémához.

Ezzel szemben, amikor valaki egy nyelvvel nő fel, akkor csak ahhoz az egyhez készül el a hálózat, majd később, az idegen nyelv tanulásakor egy újabb, külön hálózat alakul ki. Ez egyszerűen több munka az agynak.

A kétnyelvű gyerekeknek a kiejtése is sokkal jobb lesz, mert nagyobb hangzókészletet sajátítanak el abban a korai szakaszban, amikor erre még lehetőségünk van. Később már nem is halljuk feltétlenül a hangok árnyalatnyi különbségeit – emiatt alakul ki az akcentus.

Persze a többnyelvűség előnyei nem érnek véget a nyelvtanulással. Ha egy közös elemet ki lehet emelni azokból, amit Papp Zsuzsanna felsorol, akkor az a

rugalmasság.

A kétnyelvűségnek ugyanis olyan hatása van a lelki és a szellemi fejlődésre, amellyel a gyerekek megoldófunkciói, szociális készségei is rugalmasabbak lesznek. Például mivel egy kétnyelvű gyerek megszokta, hogy nem feltétlenül ért meg (azonnal) mindent, jellemzően nem szorong vagy esik kétségbe egy ilyen helyzetben, hanem megpróbálja megoldani.

Hosszú távon a kétnyelvűség ráadásul az öregedés ellen is bevethető, mert jól ellensúlyozza a kognitív leépülést. Igaz, ezt a később megtanult nyelvek aktív használatával is el lehet érni.

A kétnyelvűség persze nehéz feladatok elé is állíthatja az egész családot. Két kultúra találkozik, kétféle család, rendszer, életmód. Papp Zsuzsanna tapasztalata például az, hogy bár "a kétnyelvű gyereknek mindenhol örülnek, a külföldi pár vagy házastárs már nem egyértelműen pozitív".

Az biztos, hogy egy ilyen állapot az egész család dinamikájára kihat: egyszerűen muszáj, hogy a családtagok rugalmasabbá váljanak, mert a család így tud egyben maradni.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Európai politikust így még nem aláztak porig mint most Orbánt
Orbán megpróbálta kitépni Hadházy kezéből a táblát, amivel tiltakozott a miniszterelnök beszéde alatt
Fél tucat fideszes ugrott rá Hadházyra, amikor beállt Orbán elé
Hírhez tartozó kép:
Európai politikust így még nem aláztak porig mint most Orbánt
Orbán megpróbálta kitépni Hadházy kezéből a táblát, amivel tiltakozott a miniszterelnök beszéde alatt
Orbán megpróbálta kitépni Hadházy kezéből a táblát, amivel tiltakozott a miniszterelnök beszéde alatt
Fél tucat fideszes ugrott rá Hadházyra, amikor beállt Orbán elé
Botrány a Parlamentben - csúnyán megzavarták Orbán beszédét, kitört a balhé
Az EU fenyegetése ellenére a magyar kormány támogatja a törököket
Szijjártó: ha négymillió bevándorló megindul.....
Emilión röhög a fél ország - gagyi szöveg miatt szállt rá mindneki
90 milliárd forint nyereséget ért el magyar cég
Karácsony Gergely első nagy győzelmétől hangos a sajtó
A mesterséges emberi bőrből készült telefontok az újabb őrület
CDU: Magyarország hagyja el az Európai Uniót
Lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését
Hídblokáddal fenyegetőznek a taxisok a Bolt miatt
Külföldi rendszámú autókkal építik a BMW debreceni gyárát
EU: ha a magyar kormány támogatja a török inváziót, az Magyarország EU-tagságába fog kerülni
Magyarország EU-s kizárásával fenyegette meg Orbánt Németország
Orbán a híveinek: A szabadság napja ez
Nem vállalja a nyilvános beszédet Orbán
15 milliótól kezdődik Borkai 21 éves fiának új autója
Bayer: a fideszes média el fog kezdeni újságot írni
Kövér ebbe a karámba akarja tartani az újságírókat
Bayer Zsolték kéz a kézben dülöngéltek és tüntettek a bukott Salvini mellett
Elképesztő: a képen látható férfit keresi a rendőrség azért amit a villamoson csinált
Mentőápoló segített világra egy kisbabát egy sátoraljaújhelyi parkban
Lecsapott a rendőrség: elképesztő amit találtak a hegyeshalmi éjszakában
Köszi apu! - Borkai lánya 22 évesen kapott egy luxus ingatlant
Erdogan atombombát akar - ezen felbolydult az egész világ
Így indult a hétfő: kilométeres sorok az autópályákon
Saját légi támaszpontjukat bombázták porig az amerikaiak - azt mondják szándékos volt
Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten
A konnektorban hagyott telefontöltő miatt égett le egy pilisvörösvári ház
Öntudatlanul fetrengő embereket filmeztek Miskolcon
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Törölje le a telefonjáról ezt az alkalmazást most rögtön
Több milliárd forint hitelt vettek fel Tarlósék a háttérben
Bödőcs: Borkai A Wall Street farkasa Fásy Ádám-féle kiadása
Miért pénzel a kormány határon túli városokat?
20 milliárd forint határon túli futballra
Totálkáros lett a Trabi a Sárvári karambolban
Hangfelvétel: a fideszesek fenyegetik a romákat Orosházán!
Feljelentéskiegészítést kér a rendőrség a Borkai ügyben
A Borkai a rendőrségen kép felrobbantotta az internetet
Borkai 22 éves lánya nem luxus lakást kapott, mert mindössze 40-45 millió lehetett az ára
Saját légitámaszpontjukat bombázták porig Szíriában az amerikaiak
Orbán nyíltan szembement az EU-val: felajánlotta a segítséget Azerbajdzsánnak és Törökországnak
Orbán a szabályokat megszegve felajánlotta a magyar uniós biztos segítségét Azerbajdzsánnak és Törökországnak
Zalaegerszeg: Tömegverekedést rendeztek a kispesti ultrák
Borkai lánya 22 évesen vált luxusingatlan tulajdonosává
Arad: szolgálati időben lett öngy*ilkos egy börtönőr
A kormány szerint eddig dübörgött a magyar gazdaság de most várható egy pici torpanás
Varga: A gazdasági lassulás mélyebb lehet, mint amire korábban bárki számított
Banki adategyeztetés: a hónap végéig van idő a
Kiugróan veszélyes a levegő minősége a szmogtól Székesfehérváron
Tombolt és mikrofont dobált a zsűrire a kiakadt X-Faktor versenyző
A túlóra miatt zúgolódnak a rendőrök
Több rendőr szerelt le, mint ahányan érkeztek a testülethez.
Mi Hazánk: Tisza Istvánra neveznék át a Szabó Ervin Könyvtárat
A teljes magyar lakosság nevében ígért együttműködést Orbán a Türk Tanácsban
Érdekes ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán
Orbán emberéről még szavazni sem hajlandó az Európai Parlament
EU Orbán a kispadon marad bármit is híresztel itthon
EU jelentés: hivatalosan nem biztosított Magyarországon a jogállamiság
A hét kérdését szegezték a rendőrségnek a Borkai ügyben
Borkai egyszerűen botlásnak nevezte a nyilvánosságra kerülő korrupciós ügyeket
Külföld: Orbán fordítva ült fel a kipcsak lóra
Tízmilliárdos EU-s büntetést terhel az adófizetőkre a kormány
A képhamisító önkormányzati lap az ellenzéki győzelem után már a sajtószabadságot ünnepli
A frászt hozta az X-Faktor zsűrire a mikrofondobáló lány
Súlyos válaszcsapást ígér Kína
Egy bőröndöt adtak át Borkainak
Kétszer annyit költött Orbán, mint amennyit tervezett: több mint 50 milliárdot
Videóra vette, ahogy részegen motorozik - a rendőrség közzétette a felvételt
Olyan stílusban üzent Erdogan, amire nincsenek szavak
Erdogan egy perccel sem vár tovább a fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.
A Brexit elhalasztásáért könyörög az EU-nak Boris Johnson
Orbánt éltette, Sorost kritizálta Matteo Salvini
Karácsony belenézett a főváros üres kasszájába
Elesett az 51-es út: Halálos baleset történt
Tíz éve nincs velünk a Vuk alkotója
Borkai nem hajlandó lemondani - lényegében egy bukott ember irányítja a várost
Budapest: A kurdok mellett tüntettek
Meg akarták akadályozni az offshore-botrányról szóló film terjesztését - nem sikerült
Fekete október: több tucat magyar halt meg közlekedési balesetben
Hétfő éjjel nézz fel az égre, a leghíresebb üstökös csillaghullását láthatod
Kartondobozt húztak a diákok fejére, hogy ne tudjanak lesni egymásról
Hazáig követte áldozatait a debreceni rém: így kapcsolták le végül a zsaruk
Figyelmeztetés: ezeken a településeken jelent veszélyt a szálló por és nitrogén-dioxid
Borkai Zsolt egy politikai zombi - ennél kirekesztettebb már nem is lehetne - tüntetés
Botrány és csalás: új polgármester-választást írtak ki november 10-re
Mészáros-cégek Mészáros-cégek hátán:jelentős megbízások pár nap alatt
A Budapesten iskolát nyitó Erdogan alapítványnak van köze a radikális iszlámhoz, de ez Orbánt nem zavarja
Gyurcsány: az ország mozdulni fog
Tóth Bertalan: Az MSZP készen áll a rendszerváltásra
Santiag: 340 forintra drágult a metrójegy, tüntetők lepték el az utcákat
Tokajig jutott el a román brutáltréler, aztán jöttek a rendőrök
Idén nem tüntet az ellenzék október 23-án
Hivatalos: A győri rendőrök nem fognak nyomozni a Borkai-ügyben
Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben
Borkait szét szedik régi bartai: itt az eddigi legkeményebb üzenet a Fideszből
Nincs több idő - két hete van összegyűjteni 635 millió forintot a súlyosan beteg kis Levinek
Kövér László melegítőben adta át az erdélyi Csíkszentdomokoson épült sportközpont
Szekszárdon sem nyugszik meg a Fidesz! - elképesztő
Két férfi úgy gondolta, hogy a pesti rendőrség parkolója a legjobb hely a füvezésre
Több mint félmillió tüntető vonult utcára
Így szabadították ki a kutyust, miután 40 kilométert utazott egy kocsi lökhárítójába szorulva
Nagytakarítás: Karácsony kezdeményezte a Lokal nevü hulladék eltüntetését Budapestről
Hivatalos: kölcsönkapott könyveket vittek éjszaka az önkormányzatról a Fideszes polgármester házáig
Üres kasszát hagynak a következő főpolgármesterre Tarlósék
A mentőbaleset tanúit keresi a rendőrség
Bűncselekmény miatt kell felelniük azoknak az embereknek akik nyomokat tüntetnek el
Darabokra esik a győri buszközlekedés
Újabb dobozokkal megrakott teherautót filmeztek az éjjel
Sorra érkeznek a bejelentések: Megkezdődött a Fidesz nyomeltakarítása
Németh Szilárd aggódik a demokráciáért: Bangóné lábbal tiporja azt
Merevlemezeket loptak ki az önkormányzat számítógépeiből - Dunaújvárosban is zajlik a nyomeltüntetés
Bejöttek velem a fülkébe és megmondták, kire kell szavazni
Kartondobozokkal felpakolt teherautó indult az I. kerületi önkormányzattól a fideszes polgármester házáig
Borkai: a családjaként tekintett a Fideszre
Az Alkotmánybíróság jóváhagyta Borkai büntetését
NBI-es felcsúti csapat edzője: külön kell képezni az akadémiáról kikerült játékosokat, mert hiányoznak az alapok
És akkor a 150 milliós jacht lassítás nélkül beszáguldott a kikötőbe
Ami Magyarországon zajlik a választások után, azzal nem találkozni sehol máshol a világon
Brüsszel berendelte Orbánt: már ott is van
Pécsen menekül a Fidesz: az új polgármester már el is kezdte az önkormányzati cégek átvilágítását
Letöltendő börtönt kaptak a kutyákat láncra verő és éheztető állatkínzók Zalában
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva