thepost / Magyarország / Budapest / 2020.06.06
THE POST
           
06
Mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia!


Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvûség lassítja a nyelvi fejlõdést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvûségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvûséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?

Mira: – Képzeld, Anya, Daddy tegnap este azt mesélte, hogy mi is fogunk fly to the Moon in a rocket ship! Csak kell majd vennünk egy rocket shipet a rocket ship store-ban, ami fel tud fly to the Moon. Ja, meg kell találnunk egy bácsit…
Feri: – …vagy egy nénit…
Mira: – …vagy egy nénit, aki can drive the rocket ship to the Moon.
Julcsi: – Star Warst néztetek?
Feri: – Nem akart aludni.

A fenti párbeszédet Julcsi küldi el a beszélgetésünk után: még egy éve írta le, mit magyarázott neki kétnyelvû kislánya, Mira.

Julcsi magyar, férje viszont Kanadába kivándorolt magyar szülõk gyereke, aki Kanadában született és nõtt fel, majd a kilencvenes években, az egyetem után érkezett Magyarországra. Feri magyarul és angolul is anyanyelvi szinten beszél, de mégis, érzékelhetõen otthonosabban mozog az angolban, mint a magyarban. Lányuk, a hatéves Mira most szeptemberben kezdte az iskolát, öccse novemberben lesz hároméves.

A szülõk tudatosan kétnyelvûnek nevelik a gyerekeiket, Julcsi következetesen magyarul, a férje angolul beszél hozzájuk, a pár egymás közt fõleg magyarul társalog. "Nem is volt kérdés, hogy kétnyelvûnek neveljük a gyerekeket, hiszen úgyis meg kell tanulniuk angolul, és kár lett volna kihagyni, ha angol anyanyelvû az apjuk" – magyarázza Julcsi.

Nincsenek egyedül, Magyarországon is egyre több az olyan vegyes nemzetiségû család, ahol kétnyelvû gyerekeket nevelnek. Az ilyen családokban az egyik szülõ általában magyar, de a határok megnyitása óta itthon is egyre sûrûbben lehet találkozni olyanokkal is, ahol a szülõknek is eltér az anyanyelve, a gyerekeiket pedig egy harmadik nyelvi közegben nevelik fel.

A kétnyelvû gyerekek nyelvi fejlõdése természetesen eltér egyetlen nyelven beszélni kezdõ társaikétól, a kétnyelvûségnek pedig kognitív és a személyiséget érintõ hatásai is lesznek.

Persze mindenekelõtt érdemes tisztázni, mit jelent, amikor egy gyerek kétnyelvû.

A kétnyelvûség sokféleképpen megjelenhet, de soha nem jelenti azt, hogy a gyerek egyforma szinten beszéli vagy érti a két nyelvet, az csak sokára történik meg

– ezt már Papp Zsuzsanna pszichológus mondja a hvg.hu-nak. Õ is érintett, férje – és három gyereke apja – ugyanis venezuelai. A dél-amerikai országban ismerkedtek meg, majd némi mérlegelés után Magyarországon telepedtek le, errõl a döntésükrõl korábban már meséltek lapunknak.

A spanyol és a magyar mellett Papp Zsuzsanna családjában az angol nyelv is jelen van, hiszen mikor összeismerkedtek, a pszichológus még nem tudott spanyolul. A fontos dolgokat most már magyarul és spanyolul is elmondja, hogy a férje számára is egyértelmû legyen, például hogy a három-, hat- és hétéves gyerekeknek ideje lefeküdni aludni, ne kezdjenek új játékba.

Na, de hogy nem lesz ebbõl zûrzavar? És mit kell tenni azért, hogy a gyerekek mindkét szülõ nyelvét magabiztosan használják?

A nyelvvel jön a kultúra is, csak oda kell figyelni

"Kétnyelvû gyerekeket nevelni tudatosságot és következetességet követel a szülõk részérõl" – hangsúlyozza Papp Zsuzsanna, aki szerint a fáradtság az egyik nagy kihívás. Például, hogy a gyerekek jelenlétében akkor is spanyolul – és ne angolul vagy "spanglishül" – mondjon valamit a férjének, ha az bonyolult, vagy egy nehéz nap áll mögötte. Fontos ugyanis, hogy a gyerekek tisztán és minél többet hallják mindkét szülõ anyanyelvét.

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a gyerekek számára 5-6 éves korukig a szülõkkel való kommunikáció az elsõdleges tanulási közeg. A könyvek, hangoskönyvek, rajzfilmek stb. csak késõbb következnek, amikor a gyerekek számára kinyílik a világ. Igaz, még ekkor is érdemes és szükséges a szülõkkel együtt nézni, olvasni a mesét – és nemcsak anyával magyarul, hanem apával is spanyolul, hogy megbeszélhessenek egy-egy ismeretlen szót, bonyolultabb jelenetet, mondja Papp Zsuzsanna.

Mivel a cikkünkben szereplõ mindkét család Magyarországon él, és az egyik szülõ magyar, óhatatlanul úgy alakult, hogy mindkét helyen a magyar vált a gyerekek domináns nyelvévé: ezt használják többet körülöttük, így aztán õk is.

Éppen ezért a szülõknek figyelniük kell arra, hogy az angol, illetve a spanyol is sokat hasson a gyerekekre. A gyerekek sok mindent automatikusan magukba szívnak, de ezzel együtt is szükség van rá, hogy a szülõk például megszervezzék azokat a helyzeteket, amikor a gyerekek angol és spanyol ajkú emberekkel találkozhatnak: nagyszülõkkel, unokatestvérekkel, családi barátokkal.

A kapcsolatok ápolása persze nem csak a nyelv elsajátításában játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem a kulturális örökség átörökítésében is. Egy venezuelai nagyszülõ például biztosan más mondókákat tanít meg, és más emlékeket mesél el, mint a magyar, és ezzel beköti a gyereket a saját kulturális, történelmi hátterébe is.

Persze nem kell mindig erõlködni, sokféle hatás egyszerûen a rutinokkal beszivárog a gyerekek életébe. Julcsi meséli, hogy mivel a férje Kanadában szocializálódott, számára például a hokimeccs a hétköznapok része. És mivel egy gyereknek fontosak a szülei szokásai, ha apa minden másnap hokimeccset néz, egy idõ után Mira is számon tartja az eredményeket.

Lesz egy domináns nyelv – és lehet egy titkos is

"Az egyébként az életkortól és a közegtõl is függ, hogy melyik lesz a gyerekek domináns nyelve"
– magyarázza Papp Zsuzsanna. Kisgyerekkorban általában az anya nyelve az erõsebb, mert többnyire vele tölt több idõt a gyerek. Ez viszont késõbb megváltozhat, ahogy a gyerek óvodába, majd iskolába kerül: innentõl egyre inkább a tágabb környezetének a nyelve válik a dominánssá. Bevándorlók gyerekeinél gyakran ez szokott történni, ahogyan például Julcsi férje esetében is Kanadában.

Testvérek között pedig még az is elõfordulhat, hogy abból a nyelvbõl, amit kevésbé ért a környezetük – például az iskolában – idõvel valamiféle titkos nyelv válik.

Szintén gyakran találkozni a kétnyelvû gyerekeknél azzal a szerepelvárással, amikor a szülõtõl csak a tõle megszokott nyelvet fogadják el. Papp Zsuzsanna például arról mesél, hogy õt a gyerekei csak magyarul hajlandóak "megérteni", akkor is, ha tapasztalják, hogy az anyjuk és az apjuk spanyolul beszél egymás közt.

Hasonlóról számolt be Julcsi is. Mirának ugyanis egy idõben furcsa volt, hogy az apja más gyerekekkel magyarul beszél. Mira tudta, hogy az apja tud magyarul, de õk ketten csak angolul beszéltek egymással. Így egy ponton el kellett magyarázni a kislánynak, hogy a többi gyerek nem tud angolul, ezért beszél hozzájuk Daddy magyarul. A példához tartozik, hogy az apa egy idõben megpróbálta, hogy más gyerekek jelenlétében magyarul beszélt Mirához is, de ez mindkettejüknek olyan furcsa volt, hogy végül elengedték. Egymás közt azóta is az a rendszer, hogy az apa angolul beszél, Mira pedig, ha magabiztosan ki tudja fejezni magát, akkor angolul válaszol.

Ha a gyerek rocketshippel akar a Moonra flyni, akkor nem is tud egyik nyelven sem?

A felületes szemlélõnek úgy tûnhet, hogy azok a kétnyelvû gyerekek, akik több nyelvbõl összefércelt mondatokban beszélnek, valójában egyik nyelven sem tudnak jól. A nyelvtanulás viszont, ahogy az anyanyelv esetében, a kétnyelvû gyerekeknél is egy folyamat.

A kétnyelvû gyerekek számára például teljesen normális, hogy egy tárgyra több szavuk van. Ez egy nyelven belül is így van, de a kétnyelvû gyerekeknél még hangsúlyosabb: a labdának lehet például háromféle neve is.

Amikor így összekeverednek a nyelvek, annyi történik, hogy a gyerekekben még nincs meg az a nyelvi tudatosság, hogy elválasszák, melyik nyelven melyik elnevezést használják.

Így ösztönösen ahhoz nyúlnak, amelyik éppen hozzáférhetõbb – mondja Papp Zsuzsanna.

Ez ráadásul kontextusfüggõ is, mert számít, hogy az adott szót melyik szülõtõl tanulta, vagy melyik kultúrkörhöz tartozik. Mira például az összes vízi sport nevét angolul tudja, de vannak olyan szavak, amelyeket csak magyarul, mert az óvodában tanulta, vagy kizárólag a magyar közegben találkozott vele. És persze volt olyan korszak is, amikor a zokni neve következetesen socksni volt.

Ennél érdekesebb, hogy elõfordul, hogy például a kanadai családlátogatáson történtekrõl kényelmesebben tud angolul mesélni. Fõleg, ha az unokatestvéreivel közös játékról van szó, õk ugyanis csak angolul beszélnek, tehát Mirával is angolul történt meg az élmény.

Hogy a kétnyelvûség zavarja vagy lassítja-e az anya- és az apanyelv megtanulását, nem egyértelmû. "A gyerekek sokfélék, és nagyon sok az egyéni eltérés" – mondja Papp Zsuzsanna. Régebben a szakértõk úgy vélekedtek, hogy a dupla feladat miatt késõbb indul meg a beszédfejlõdés. Azóta viszont kiderült, hogy ennél az álláspontnál nem vettek figyelembe bizonyos szocializációs feltételeket: az elmaradásokat jellemzõen az Egyesült Államok szegényebb bevándorló közösségeiben mérték, ahol a szülõk többet dolgoztak, kevesebb minõségi idõt tudtak a gyerekeikkel tölteni, és ez meglátszott a gyerekek nyelvi készségein, mikor bekerültek a pedagógiai intézményekbe.

Amit viszont mostanra az újabb és újabb vizsgálatok sorra megerõsítettek, hogy a kétnyelvûségnek hosszú távon egyértelmû elõnyei vannak.

Mit nyernek a kétnyelvû gyerekek?

A leglogikusabb válasz persze az, hogy sokkal könnyebben tanulnak a jövõben új nyelveket. Képzeljük csak el, ahogy a nyelv egy hálózatot képez az agyban. Aki kapásból két nyelvvel találkozik, az a két nyelvre egyetlen hálózatot hoz létre, amelyben bejáratottabbak, erõsebbek a kapcsolatok, és emiatt gyorsabban megy a tanulás, és könnyebb hozzáilleszteni az új információt egy már meglévõ sémához.

Ezzel szemben, amikor valaki egy nyelvvel nõ fel, akkor csak ahhoz az egyhez készül el a hálózat, majd késõbb, az idegen nyelv tanulásakor egy újabb, külön hálózat alakul ki. Ez egyszerûen több munka az agynak.

A kétnyelvû gyerekeknek a kiejtése is sokkal jobb lesz, mert nagyobb hangzókészletet sajátítanak el abban a korai szakaszban, amikor erre még lehetõségünk van. Késõbb már nem is halljuk feltétlenül a hangok árnyalatnyi különbségeit – emiatt alakul ki az akcentus.

Persze a többnyelvûség elõnyei nem érnek véget a nyelvtanulással. Ha egy közös elemet ki lehet emelni azokból, amit Papp Zsuzsanna felsorol, akkor az a

rugalmasság.

A kétnyelvûségnek ugyanis olyan hatása van a lelki és a szellemi fejlõdésre, amellyel a gyerekek megoldófunkciói, szociális készségei is rugalmasabbak lesznek. Például mivel egy kétnyelvû gyerek megszokta, hogy nem feltétlenül ért meg (azonnal) mindent, jellemzõen nem szorong vagy esik kétségbe egy ilyen helyzetben, hanem megpróbálja megoldani.

Hosszú távon a kétnyelvûség ráadásul az öregedés ellen is bevethetõ, mert jól ellensúlyozza a kognitív leépülést. Igaz, ezt a késõbb megtanult nyelvek aktív használatával is el lehet érni.

A kétnyelvûség persze nehéz feladatok elé is állíthatja az egész családot. Két kultúra találkozik, kétféle család, rendszer, életmód. Papp Zsuzsanna tapasztalata például az, hogy bár "a kétnyelvû gyereknek mindenhol örülnek, a külföldi pár vagy házastárs már nem egyértelmûen pozitív".

Az biztos, hogy egy ilyen állapot az egész család dinamikájára kihat: egyszerûen muszáj, hogy a családtagok rugalmasabbá váljanak, mert a család így tud egyben maradni.
Mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia!


Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvûség lassítja a nyelvi fejlõdést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvûségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvûséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?

Mira: – Képzeld, Anya, Daddy tegnap este azt mesélte, hogy mi is fogunk fly to the Moon in a rocket ship! Csak kell majd vennünk egy rocket shipet a rocket ship store-ban, ami fel tud fly to the Moon. Ja, meg kell találnunk egy bácsit…
Feri: – …vagy egy nénit…
Mira: – …vagy egy nénit, aki can drive the rocket ship to the Moon.
Julcsi: – Star Warst néztetek?
Feri: – Nem akart aludni.

A fenti párbeszédet Julcsi küldi el a beszélgetésünk után: még egy éve írta le, mit magyarázott neki kétnyelvû kislánya, Mira.

Julcsi magyar, férje viszont Kanadába kivándorolt magyar szülõk gyereke, aki Kanadában született és nõtt fel, majd a kilencvenes években, az egyetem után érkezett Magyarországra. Feri magyarul és angolul is anyanyelvi szinten beszél, de mégis, érzékelhetõen otthonosabban mozog az angolban, mint a magyarban. Lányuk, a hatéves Mira most szeptemberben kezdte az iskolát, öccse novemberben lesz hároméves.

A szülõk tudatosan kétnyelvûnek nevelik a gyerekeiket, Julcsi következetesen magyarul, a férje angolul beszél hozzájuk, a pár egymás közt fõleg magyarul társalog. "Nem is volt kérdés, hogy kétnyelvûnek neveljük a gyerekeket, hiszen úgyis meg kell tanulniuk angolul, és kár lett volna kihagyni, ha angol anyanyelvû az apjuk" – magyarázza Julcsi.

Nincsenek egyedül, Magyarországon is egyre több az olyan vegyes nemzetiségû család, ahol kétnyelvû gyerekeket nevelnek. Az ilyen családokban az egyik szülõ általában magyar, de a határok megnyitása óta itthon is egyre sûrûbben lehet találkozni olyanokkal is, ahol a szülõknek is eltér az anyanyelve, a gyerekeiket pedig egy harmadik nyelvi közegben nevelik fel.

A kétnyelvû gyerekek nyelvi fejlõdése természetesen eltér egyetlen nyelven beszélni kezdõ társaikétól, a kétnyelvûségnek pedig kognitív és a személyiséget érintõ hatásai is lesznek.

Persze mindenekelõtt érdemes tisztázni, mit jelent, amikor egy gyerek kétnyelvû.

A kétnyelvûség sokféleképpen megjelenhet, de soha nem jelenti azt, hogy a gyerek egyforma szinten beszéli vagy érti a két nyelvet, az csak sokára történik meg

– ezt már Papp Zsuzsanna pszichológus mondja a hvg.hu-nak. Õ is érintett, férje – és három gyereke apja – ugyanis venezuelai. A dél-amerikai országban ismerkedtek meg, majd némi mérlegelés után Magyarországon telepedtek le, errõl a döntésükrõl korábban már meséltek lapunknak.

A spanyol és a magyar mellett Papp Zsuzsanna családjában az angol nyelv is jelen van, hiszen mikor összeismerkedtek, a pszichológus még nem tudott spanyolul. A fontos dolgokat most már magyarul és spanyolul is elmondja, hogy a férje számára is egyértelmû legyen, például hogy a három-, hat- és hétéves gyerekeknek ideje lefeküdni aludni, ne kezdjenek új játékba.

Na, de hogy nem lesz ebbõl zûrzavar? És mit kell tenni azért, hogy a gyerekek mindkét szülõ nyelvét magabiztosan használják?

A nyelvvel jön a kultúra is, csak oda kell figyelni

"Kétnyelvû gyerekeket nevelni tudatosságot és következetességet követel a szülõk részérõl" – hangsúlyozza Papp Zsuzsanna, aki szerint a fáradtság az egyik nagy kihívás. Például, hogy a gyerekek jelenlétében akkor is spanyolul – és ne angolul vagy "spanglishül" – mondjon valamit a férjének, ha az bonyolult, vagy egy nehéz nap áll mögötte. Fontos ugyanis, hogy a gyerekek tisztán és minél többet hallják mindkét szülõ anyanyelvét.

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a gyerekek számára 5-6 éves korukig a szülõkkel való kommunikáció az elsõdleges tanulási közeg. A könyvek, hangoskönyvek, rajzfilmek stb. csak késõbb következnek, amikor a gyerekek számára kinyílik a világ. Igaz, még ekkor is érdemes és szükséges a szülõkkel együtt nézni, olvasni a mesét – és nemcsak anyával magyarul, hanem apával is spanyolul, hogy megbeszélhessenek egy-egy ismeretlen szót, bonyolultabb jelenetet, mondja Papp Zsuzsanna.

Mivel a cikkünkben szereplõ mindkét család Magyarországon él, és az egyik szülõ magyar, óhatatlanul úgy alakult, hogy mindkét helyen a magyar vált a gyerekek domináns nyelvévé: ezt használják többet körülöttük, így aztán õk is.

Éppen ezért a szülõknek figyelniük kell arra, hogy az angol, illetve a spanyol is sokat hasson a gyerekekre. A gyerekek sok mindent automatikusan magukba szívnak, de ezzel együtt is szükség van rá, hogy a szülõk például megszervezzék azokat a helyzeteket, amikor a gyerekek angol és spanyol ajkú emberekkel találkozhatnak: nagyszülõkkel, unokatestvérekkel, családi barátokkal.

A kapcsolatok ápolása persze nem csak a nyelv elsajátításában játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem a kulturális örökség átörökítésében is. Egy venezuelai nagyszülõ például biztosan más mondókákat tanít meg, és más emlékeket mesél el, mint a magyar, és ezzel beköti a gyereket a saját kulturális, történelmi hátterébe is.

Persze nem kell mindig erõlködni, sokféle hatás egyszerûen a rutinokkal beszivárog a gyerekek életébe. Julcsi meséli, hogy mivel a férje Kanadában szocializálódott, számára például a hokimeccs a hétköznapok része. És mivel egy gyereknek fontosak a szülei szokásai, ha apa minden másnap hokimeccset néz, egy idõ után Mira is számon tartja az eredményeket.

Lesz egy domináns nyelv – és lehet egy titkos is

"Az egyébként az életkortól és a közegtõl is függ, hogy melyik lesz a gyerekek domináns nyelve"
– magyarázza Papp Zsuzsanna. Kisgyerekkorban általában az anya nyelve az erõsebb, mert többnyire vele tölt több idõt a gyerek. Ez viszont késõbb megváltozhat, ahogy a gyerek óvodába, majd iskolába kerül: innentõl egyre inkább a tágabb környezetének a nyelve válik a dominánssá. Bevándorlók gyerekeinél gyakran ez szokott történni, ahogyan például Julcsi férje esetében is Kanadában.

Testvérek között pedig még az is elõfordulhat, hogy abból a nyelvbõl, amit kevésbé ért a környezetük – például az iskolában – idõvel valamiféle titkos nyelv válik.

Szintén gyakran találkozni a kétnyelvû gyerekeknél azzal a szerepelvárással, amikor a szülõtõl csak a tõle megszokott nyelvet fogadják el. Papp Zsuzsanna például arról mesél, hogy õt a gyerekei csak magyarul hajlandóak "megérteni", akkor is, ha tapasztalják, hogy az anyjuk és az apjuk spanyolul beszél egymás közt.

Hasonlóról számolt be Julcsi is. Mirának ugyanis egy idõben furcsa volt, hogy az apja más gyerekekkel magyarul beszél. Mira tudta, hogy az apja tud magyarul, de õk ketten csak angolul beszéltek egymással. Így egy ponton el kellett magyarázni a kislánynak, hogy a többi gyerek nem tud angolul, ezért beszél hozzájuk Daddy magyarul. A példához tartozik, hogy az apa egy idõben megpróbálta, hogy más gyerekek jelenlétében magyarul beszélt Mirához is, de ez mindkettejüknek olyan furcsa volt, hogy végül elengedték. Egymás közt azóta is az a rendszer, hogy az apa angolul beszél, Mira pedig, ha magabiztosan ki tudja fejezni magát, akkor angolul válaszol.

Ha a gyerek rocketshippel akar a Moonra flyni, akkor nem is tud egyik nyelven sem?

A felületes szemlélõnek úgy tûnhet, hogy azok a kétnyelvû gyerekek, akik több nyelvbõl összefércelt mondatokban beszélnek, valójában egyik nyelven sem tudnak jól. A nyelvtanulás viszont, ahogy az anyanyelv esetében, a kétnyelvû gyerekeknél is egy folyamat.

A kétnyelvû gyerekek számára például teljesen normális, hogy egy tárgyra több szavuk van. Ez egy nyelven belül is így van, de a kétnyelvû gyerekeknél még hangsúlyosabb: a labdának lehet például háromféle neve is.

Amikor így összekeverednek a nyelvek, annyi történik, hogy a gyerekekben még nincs meg az a nyelvi tudatosság, hogy elválasszák, melyik nyelven melyik elnevezést használják.

Így ösztönösen ahhoz nyúlnak, amelyik éppen hozzáférhetõbb – mondja Papp Zsuzsanna.

Ez ráadásul kontextusfüggõ is, mert számít, hogy az adott szót melyik szülõtõl tanulta, vagy melyik kultúrkörhöz tartozik. Mira például az összes vízi sport nevét angolul tudja, de vannak olyan szavak, amelyeket csak magyarul, mert az óvodában tanulta, vagy kizárólag a magyar közegben találkozott vele. És persze volt olyan korszak is, amikor a zokni neve következetesen socksni volt.

Ennél érdekesebb, hogy elõfordul, hogy például a kanadai családlátogatáson történtekrõl kényelmesebben tud angolul mesélni. Fõleg, ha az unokatestvéreivel közös játékról van szó, õk ugyanis csak angolul beszélnek, tehát Mirával is angolul történt meg az élmény.

Hogy a kétnyelvûség zavarja vagy lassítja-e az anya- és az apanyelv megtanulását, nem egyértelmû. "A gyerekek sokfélék, és nagyon sok az egyéni eltérés" – mondja Papp Zsuzsanna. Régebben a szakértõk úgy vélekedtek, hogy a dupla feladat miatt késõbb indul meg a beszédfejlõdés. Azóta viszont kiderült, hogy ennél az álláspontnál nem vettek figyelembe bizonyos szocializációs feltételeket: az elmaradásokat jellemzõen az Egyesült Államok szegényebb bevándorló közösségeiben mérték, ahol a szülõk többet dolgoztak, kevesebb minõségi idõt tudtak a gyerekeikkel tölteni, és ez meglátszott a gyerekek nyelvi készségein, mikor bekerültek a pedagógiai intézményekbe.

Amit viszont mostanra az újabb és újabb vizsgálatok sorra megerõsítettek, hogy a kétnyelvûségnek hosszú távon egyértelmû elõnyei vannak.

Mit nyernek a kétnyelvû gyerekek?

A leglogikusabb válasz persze az, hogy sokkal könnyebben tanulnak a jövõben új nyelveket. Képzeljük csak el, ahogy a nyelv egy hálózatot képez az agyban. Aki kapásból két nyelvvel találkozik, az a két nyelvre egyetlen hálózatot hoz létre, amelyben bejáratottabbak, erõsebbek a kapcsolatok, és emiatt gyorsabban megy a tanulás, és könnyebb hozzáilleszteni az új információt egy már meglévõ sémához.

Ezzel szemben, amikor valaki egy nyelvvel nõ fel, akkor csak ahhoz az egyhez készül el a hálózat, majd késõbb, az idegen nyelv tanulásakor egy újabb, külön hálózat alakul ki. Ez egyszerûen több munka az agynak.

A kétnyelvû gyerekeknek a kiejtése is sokkal jobb lesz, mert nagyobb hangzókészletet sajátítanak el abban a korai szakaszban, amikor erre még lehetõségünk van. Késõbb már nem is halljuk feltétlenül a hangok árnyalatnyi különbségeit – emiatt alakul ki az akcentus.

Persze a többnyelvûség elõnyei nem érnek véget a nyelvtanulással. Ha egy közös elemet ki lehet emelni azokból, amit Papp Zsuzsanna felsorol, akkor az a

rugalmasság.

A kétnyelvûségnek ugyanis olyan hatása van a lelki és a szellemi fejlõdésre, amellyel a gyerekek megoldófunkciói, szociális készségei is rugalmasabbak lesznek. Például mivel egy kétnyelvû gyerek megszokta, hogy nem feltétlenül ért meg (azonnal) mindent, jellemzõen nem szorong vagy esik kétségbe egy ilyen helyzetben, hanem megpróbálja megoldani.

Hosszú távon a kétnyelvûség ráadásul az öregedés ellen is bevethetõ, mert jól ellensúlyozza a kognitív leépülést. Igaz, ezt a késõbb megtanult nyelvek aktív használatával is el lehet érni.

A kétnyelvûség persze nehéz feladatok elé is állíthatja az egész családot. Két kultúra találkozik, kétféle család, rendszer, életmód. Papp Zsuzsanna tapasztalata például az, hogy bár "a kétnyelvû gyereknek mindenhol örülnek, a külföldi pár vagy házastárs már nem egyértelmûen pozitív".

Az biztos, hogy egy ilyen állapot az egész család dinamikájára kihat: egyszerûen muszáj, hogy a családtagok rugalmasabbá váljanak, mert a család így tud egyben maradni.
Ezt olvassák mások:
Elfogultságra hivatkozva visszaléptek a Czeglédy-ügy bírói, elmarad a tárgyalás!


Az eredetileg kijelölt, 3 fõs bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hiv...
Tarlós kiakadt: Mit orbánviktorozik maga, beteg? Tényleg? Menjen el az orvoshoz!
Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan
Óriási fogásról számolt be a rendőrség - Embercsempészek és illegális bevándorlók
  
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
  
Orbán beszédet mondott: "ismét győzelemre állunk"
"Nincs a világnak még egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sáto...
  
Óriási fogásról számolt be a rendőrség - Embercsempészek és illegális bevándorlók
A Veszprém megyei rendőrök hét személyt fogtak el. Június 5-én (pénteken) reggel 4 óra körül Ajka és Devecser között a 8-as úton a két város rendőrei - a készenlétis kollégák se...
  
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
Támogatási kérelmet nyújt be az Orbán-kormány Brüsszelnek, hogy a koronavírus-járvány okozta költségeket finanszírozzák. Orbán Viktor kormányfő felhatalmazta Pintér Sándor belügym...
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A M...
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nemrég még azt mondta, van esély arra, hogy hosszabbítson a klubbal. Egybehangzó arab sajtóértesülések szerint eldőlt, hogy Dzsudzsák Bal...
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Minszkben, miután tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, azt mondta: Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió vé...
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
Magyarország más országoknál rövidebb szükségállapottal és eredményes intézkedésekkel ellenőrzés alatt tudta tartani a koronavírus-járványt, elkerülte a tömeges megbetegedéseket - ...
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
A Magyar Honvédség szolgálatot teljesítő járőre és a Szeged Határrendészeti Kirendeltség szolgálatirányítója pénteken 0 óra 10 perckor egy körülbelül 40 centiméter átmérőjű é...
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét. A legnagyobb program a Vajdaságban működik, elsősorban mezőgazdaságot, azo...
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
Orbán Viktor pénteken utazik Minszkbe, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel tárgyaljon. De a hangulat megalapozására már csütörtök este megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlö...
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
Vigasztalanok vagyunk. Anyagi szempontból komoly veszteség érheti Dzsudzsák Balázst (33), a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a koronavírus-járvány miatt. Az Egyesült Arab E...
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
Németh Szilárd A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Trianon és honvédelem című dobozkönyvet adta át a közjogi méltóságoknak (felsorolása: Áder János köztársasági e...
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat. Huszonöt pakisztáni és bangladesi illegális bevándorlót szállító embercsempészt állítottak elő a ...
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában. Szerdán játszották a Magyar Kupa döntőjét a Puskás Arénában, melyen a Budape...
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget. Közös képet posztolt Szijjártó Péter külügyminiszter Kóka Jánossal, az SZDSZ volt el...
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
Nem akartam hinni a szememnek, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter május 26-i költségvetési tájékoztatóján kiemelten egyszerre szerepelt a nyugdíjprémium és az 53. heti nyugdíj terve. ...
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron. Két harci jármű is parkolt a bicskei tónál május elején – írtuk korábban a Magyar Hang alapján. A nyilvántartásban ...
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
A trianoni évforduló alkalmából csütörtökön emlékülést tartott az Országgyűlés. Ezen végül elhalasztották A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat vitáját...
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
A gyász és fájdalom nem lehet örök, reménynek is lennie kell – közölte bejegyzésében az igazságügyi miniszter Trianonra emlékezve. „Száz éve tudjuk, hogy magyarságunk túlmutat a...
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
Amikor 2010-ben a Fidesz másodszor is kormányzati szerepbe került, a mély politikai, gazdasági és erkölcsi válságban lévő Magyarország lakossága megint megtanult bízni a kormány munkáj...
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
A Gazdasági Versenyhivatal egy tavaly tavasszal végbement tuljadonszerzést vizsgált az elmúlt hónapokban. A felcsúti milliárdos számára nem túl hízelgő végeredménnyel zárult a vizsgál...
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
Az ATV információi szerint a XIII. kerület, Hegedűs Gyula utcába, szerda délután négy golyóállómellényes rendőr vonult ki. Csécsi Soma, a BRFK szóvivője elmondta, hogy a XIII. kerüle...
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
Szerdán az amerikai közlekedési minisztérium bejelentette, hogy június 16-tól megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését az ország légterébe. A rendelet szövege szer...
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét. Több mint tíz év után változott a miniszterelnök, Orbán Viktor fizetése - írta a Blikk a kormany.hu-ra feltöltött dokumentu...
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy. A jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hog...
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felel...
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
A magyar miniszterelnök provokál és a környező országok kulturális értelemben vett bekebelezésére tör, olvasható a New York-i lap publicisztikájában. A modern magyarságtudat alapvető...
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint értékű beruházást és 143 600 munkahely megtartását vállalták, de Szijjártó Péter már jelezt...
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
A fegyverismeretről, a fegyverhasználatról és a lövészetre történő felkészítésről szólt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél május közepén kezdődött alapfelkészítés ...
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
Ez hangzott el az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni, ugyanakkor Horvátors...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külü...
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján, bár az előrelépés, hogy a magyar kormány most hozzájárult a dokumentum...
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
Ez nem jelenti azt, hogy a sorkatonaság is visszatér. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölt...
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el. Az át...
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen. Lett volna esély arra, hogy az Országgyűlés politikai törésvonalaktól mentesen tartsa meg emlékül...
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
"A baloldal politikusainak egy kisebb része szégyelli és nem szívesen hirdeti a nemzettel kapcsolatos álláspontját. Más részük politikai számításból próbálja bizonyos kérdésekben nem...
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán...
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
Los Angeles — Pokoli napokat él át Vajna Tímea (37) az Egyesült Államokban, ráadásul mindezt egyedül, a szerelme nélkül. A filmmogul Andy Vajna (†74) özvegye okkal retteg és zárkóz...
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
A magyar Lang György végezte Bécsben a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen - írja a Válasz Online, amely interjút is készített az orvossal. A Bécsi Orvostudom...
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. Azonnali kérdések A mini...
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. Matolcsy György szerint a mai nehézségek nem állnak össze rendszerszerű válsággá, nem a rendszer válságával vagy a ...
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
Bár a Farkas Flórián vezette Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Híd a munka világába nevű programja a hátrányos helyzetű romák megsegítésére volt hivatott, az erre szánt milliárdok r...
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával. A magyar kormány vállát veregette a Facebookon a Miniszteri Percek című sorozatának ...
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerint csak ürügyként használja Magyarország megtámadására a koronavírus-törvényt az európai baloldal. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-deleg...
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
A Fidesz facebook oldalának közlése szerint a párt küldetése, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, megvédje a magyar családokat! Ennek megfelelően posztolták a következő inform...
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alap...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
A törvény múlt keddi benyújtása után a DK előállt azzal, hogy a kormány ahhoz is gyenge, hogy diktatúrát tartson fönt, másnap pedig megjelentek a liberális jogértelmezők, akik szerint...
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését. A katonai középiskolák nagy része a kötelező sorkatonai...
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délut...
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke május 12-én, a mentők napján személyesen fejezte ki köszönetét, tiszteletét és elismerését a csepeli mentősöknek. Hálája jeléül átadott két rak...
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
Érthetetlenül állnak Győzikéék a történtek előtt. Folytatódik a Gáspár-család kálváriája, 5 millió forintot követelnek Győzikééktől. A napokban értesítést kaptak a Gyöngyös...
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
Hosszú posztban fejtette ki a véleményét az Európai Néppárt elnökéről, Donald Tuskról Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon Nem hagyta szó nélkül Donald Tusk újbóli megsz...
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
Áder János köztársasági elnök környezetvédelemre fókuszáló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványa márciusban tett közzé egy nyílt eljárásos pályázatot 40 millió forintos kerette...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején ind...
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
A Beatrice frontembere Nagy Feró már megbékélt a halállal. Elmondása szerint kicsit sem fél tőle. Január 14-én lett 74 éves Nagy Feró, a Beatrice énekese. A zenész, énekes most a HOT! ...
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
A zenész nagyon várja a pápát. Szikora Róbert lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca, erre a rendezvény sajtófőnöke kérte fel – írja a Bors. „Váratlanul hívott fel,...
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendelt el a nyárra Budapesten és az ország több megyéjében is az Országos Rendőr-főkapitányság, jelentette be a hírt vasárnap a Police.hu. ...
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus S...
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
Forrást nem jelölt meg. Debrecen volt polgármestere a helyi tévének nyilatkozott több ügyben, többek közt a testvérek közötti illetékmentes öröklésről. A Debreciner oldal szúrta ki ...
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató köz...
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
A gyanú szerint egy 18 éves fiatalember szúrta meg a barátját és egy 27 éves férfit Gyulán. A 27 éves férfi életét vesztette, támadóját a rendőrség őrizetbe vette. Ahogyan ...
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse. Két alkalommal is megbüntette a rendőrség a Clarck Ádám téri dudálós tüntetésen Szabó Gábort (akinek 750 ...
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szi...
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott. Maszk, gumikesztyű és a megfelelő védőtávolság tartása nélkül adott át csomagokat Tiba István fideszes országgyűlési képviselő Hajdúb...
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
A Duna Aszfalt építheti meg a Paks és Kalocsa közé tervezett új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó utakat majdnem 92 milliárd forintért, amivel ez lesz Magyarország történetének leg...
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a különleges jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültsé...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum