thepost / Magyarország / Budapest / 2020.05.29
THE POST
           
29
Szégyen jelöltek listája: még a börtönben sem mondott le a fideszes polgármester!
2016-ban nagy botrányt kavart két polgármester ügye. A bíróság jogerõsen elítélte õket bûncselekmény elkövetése miatt, ezért kénytelenek voltak lemondani. Azzal a lendülettel bejelentették - hogy hiába tart még a felfüggesztett szabadságvesztésük -, újra indulnak a megüresedett székért. És nyertek is.

Az akkori igazságügyminiszter, Trócsányi László bejelentette, hogy jogi megoldást kell kidolgozni annak érdekében, hogy erkölcsi bizonyítvány nélkül ne lehessen polgármesteri tisztet betölteni. Munkabizottságot is felállított a miniszter azzal a feladattal, hogy megakadályozzák, hogy jogerõsen szabadságvesztésre ítélt és lemondott vagy méltatlannak nyilvánított polgármester újra indulhasson a pozíciójáért.

Megkérdeztük a minisztériumot, mire jutottak az elmúlt három évben, de még nem kaptunk választ.

Mindenesetre a mostani önkormányzati választáson is simán indulnak újra olyan polgármesterek, akiket jogerõsen elítéltek valamilyen bûncselekmény elkövetése miatt. Köztük van például Gyömrõ polgármestere, Gyenes Levente Zoltán is. Éppen az egyik olyan elítélt, majd újraválasztott polgármester, aki miatt 2016-ban a munkacsoportot felállította az igazságügyi miniszter.Az elnézõ szavazók

Gyenest elõször 2002-ben választották meg a Pest megyei város polgármesterének. Aztán többször is, de 2011-ben elindult egy számlagyáras nyomozás, amelynek egyik gyanúsítottja lett. 2014-ben született meg az elsõ fokú ítélet - tíz nappal az önkormányzati választások után, ahol Gyenes nem nyert -, nem jogerõsen adócsalás és magánokirathamisítás miatt a polgármestert 9 hónap, 2 év próbaidõre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A közügyek gyakorlásától azonban nem tiltották el.

Jogerõsen 2016 áprilisban ítélték el. Gyenes lemondott ugyan, de rögtön bejelentette, hogy újraindult a megüresedett székért, mert szerinte a gazdasági ügyei nincsenek összefüggésben a polgármesteri munkájával, és a szavazók az ítélet ismeretében eldönthetik, hogy megbízzák-e újra a város irányításával.

2016 augusztusban nagy fölénnyel, a szavazatok 80 százalékával újraválasztották az elítélt polgármestert.

A Pest megyei kormányhivatal viszont jelezte, hogy ez szerintük nincs így rendben. Nem a megbocsátó helyi demokráciával volt gondjuk, hanem azzal, hogy Gyenes szerintük addig méltatlan a posztra, amíg a büntetõjogi jogkövetkezményeket viseli, márpedig az 2018 áprilisig tart, a választás viszont 2016 nyarán volt. (Az önkormányzati törvény szerint aki ellen jogerõs, büntetõügyben született ítélet van életben, nem választható településvezetõnek.) Gyenes ezt nem fogadta el. Szerinte a méltatlanság az elõzõ mandátuma visszaadásával megszûnt. A jogerõs ítéletet még az elõzõ polgármesteri megbízatása idején hozták, az új választással tiszta lapot nyitott. Annyira nem volt légbõl kapott ez a verzió sem, hogy még a Belügyminisztérium is osztotta ezt az álláspontot.

Ekkor kezdte el emlegetni Trócsányi László az erkölcsi bizonyítványt és hozta létre a munkacsoportot.

Hosszú huzavona és az idõközi polgármesterválasztás után 5 hónappal mondta ki jogerõsen a közigazgatási bíróság, hogy Gyenes méltatlan a posztjára, mert a rá kiszabott büntetés még érvényben volt az újraválasztása idején.

Az újabb idõközi választáson Gyenes nem tudott elindulni, de most újra ott van a jelöltek között, hiszen a 2 év próbaidõ már lejárt. Indul a választáson az a Mezey Attila is, akit Gyenes után választottak polgármesternek.
Aki a börtönbõl sem mondott le

Gyenessel párhuzamosan futott egy másik polgármester ügye is. A Fidesz-KDNP támogatásával 2010-ben és 2014-ben is Kisléta polgármesterének választott Madácsi Imre olyan sok büntetõügyben volt érintett, hogy azt követni is nehéz. Csalt például megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatására felvett pénzekkel is. Az ebben az ügyben hozott 2015 januári jogerõs ítélet miatt kénytelen volt lemondani, igaz, ezzel várt 10 hónapot, mert szerinte nem volt egyértelmû a helyzet. Aztán - akárcsak Gyenes - Madácsi is újra indult a megüresedett posztért. 48 százalékkal nyert is, már független jelöltként.

Az kicsit nehézkessé tette a település vezetését, hogy fél évvel késõbb, 2016 szeptemberében a rendõrök az önkormányzat épületébõl vitték el Madácsit.

Egy másik ügyben - folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel rendjének megsértése - is büntetõper folyt ellene, aminek a tárgyalásán sokadik alkalommal sem jelent meg. Ezért vitték be, és tartották is bent. Madácsi a rácsok mögött sem mondott le a polgármesteri posztról. 126 napja ült börtönben, amikor - akárcsak Gyenest - a bíróság õt is megfosztotta a posztjától, mert újraválasztása idején még érvényben volt az elõzõ, felfüggesztett büntetése. Ahhoz képest, hogy Madácsit 2016 áprilisban választották meg újra polgármesternek, ezek szerint törvénytelenül, a kormányhivatal csak októberben lépett az ügyében, jogerõsen pedig csak 2017 januárban fosztották meg a hivatalától.

Madácsi a mostani választáson nem indul, ez a még le nem zárult második ügye miatt elég komplikált lenne. Abban elsõ fokon négy és fél év börtönre ítélték. Másodfokon jelentõsen enyhítették a büntetését, de az ügyészség fellebbezett.
Akkor most mi a szabály?

A polgármesterekre vagy önkormányzati képviselõkre vonatkozó szabály sokkal enyhébb, mint amit egy átlagos közszolgálati tisztségviselõre szabtak.

Az önkormányzati törvény szerint:

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselõ-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselõnek a megbízatását, akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek.

Ebbõl vezette le a közigazgatási bíróság, hogy akit felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, az a büntetés ideje alatt nem töltheti be a posztot. Viszont ezek szerint miután az ítéletben kiszabott idõ lepergett (akár felfüggesztve, akár börtönben letöltve), elvileg semmi akadálya, hogy a polgármester újra induljon. Miközben a közszolgálati tisztségviselõkre vonatkozó szabály szerint

Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthetõ azzal, akivel szemben (…)

a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;
c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

Vagyis hiába töltötte le a büntetését, a bûncselekmény súlyától függõen még 2-8 évig nem lehet alkalmazni. Ilyen szabály a polgármesterekre nem vonatkozik, akkor sem, ha a hivatalukkal összefüggõ bûncselekményt követte
k el.

Ráadásul a köztisztviselõk még munkaidejükön kívül sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely alkalmas az általuk betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére. Ami összevethetõ azzal, ha egy polgármester például úgy ront rá valakire: „Te szemét pesti köcsög, mit osztod itt az észt ezeknek a buta parasztoknak?”, aztán ütött is. Az ilyen típusú botrányokból a 24.hu rakott össze egy szép gyûjtést.
Az óvodai tornaterem helyett fizetésre ment a támogatás

Így aztán lehet húzni az ikszet Szûcs Gabriellára, Szakoly polgármesterére is októberben. 2006 óta irányítja a települést. 2010 tavaszán azért szüntette meg a Legfelsõbb Bíróság a tisztségét, mert több alkalommal is törvénysértõ módon rekesztette be a képviselõ-testület ülését, nem bocsátotta szavazásra a közgyûlés tagjai által elõterjesztett határozati javaslatokat, illetve a helyi képviselõk felhatalmazása nélkül vállalt különbözõ kötelezettségeket, kötött szerzõdéseket. A helyiek ezen túlléptek, 2010 õszén 74 százalékkal újraválasztották Szûcsöt.

2017 februárban viszont jogerõsen is elítélték fiktív lakcímbejelentések miatt közokirathamisításért, egy év próbára bocsátással. Az egy év letelt, csakhogy újabb ügyek is jöttek azóta, de ezekben még nincs jogerõs ítélet. Tavaly februárban az ügyészség letöltendõ börtönt kért a szakolyi polgármesterre, mert a hivatal mûködésére fordították azt a pénzt, amit egy óvodai tornaszoba építésére kaptak. Nem vált be a trükk, hogy a tornaszobaépítést készre jelentették, költségvetési csalás miatt vádat emeltek a polgármester ellen. És van másik ügy is, 2017 novemberben az ügyészség azért emelt vádat, mert a közfoglalkoztatottak bérére járó támogatásból az önkormányzati hivatal dolgozóit fizették ki. Az RTL szerint a polgármester azzal védekezett a bíróságon, hogy az önkormányzatnak nincs elég pénze, mert egy adminisztratív hiba miatt hónapokig nem kapták meg a mûködéshez szükséges normatív támogatást, ezért nyúltak más forrásokhoz. Amíg a bûnössége nem bizonyosodik be jogerõsen, Szûcs indulhat és akár nyerhet is a választáson, ha a szakolyiak is úgy gondolják.
Voksturizmus miatti pénzbírság

Újraindul a polgármesteri tisztségért Újszentivánon Putnik Lázár és Tiszaszigeten a Fidesz-KDNP színeiben Ferenczi Ferenc. Róluk most augusztusban írta meg az Átlátszó, hogy voksturizmus miatt jogerõsen elítélte õket a bíróság. A céljuk az volt, hogy mivel a két település lakosságszáma 2000 fõ alatt volt, önkormányzati társulásban kellett mûködniük. Hogy ez alól kikerüljenek, a fiktív betelepítéssel hizlalták fel a falvak népességét. A súlyosabb büntetést: másfél év börtönt, 1 évre felfüggesztve a szerb állampolgárok papíron betelepítéséért a végrehajtók kapták. Az értelmi szerzõk, a polgármesterek megúszták pénzbírsággal.
Rájárt a település kasszájára

Vannak aztán olyanok is, akiknek az ügyében nincs jogerõs döntés, elhúzódik a nyomozás vagy csak elsõfokú ítélet született. A gyanú megvan, lehet, hogy végül felmentik õket, elõfordulhat, hogy akár börtönt is kapnak. Ameddig pedig tart a nyomozás vagy a bírósági per, addig is beleugranak ismét egy választásba.

Újra ringbe száll a szavazók kegyeiért Kossa Lajos is. Az abai polgármester egyrészt igazi showman, hangtállal tartja távol a negatív erõket a képviselõ-testülettõl, pontosabban Paprikajancsitól, Sunyi Rókától és Páváskodó Pulykától, akik kérdezni mernek tõle.Ami egy picit problémásabb, hogy az ügyészség szerint rendszeresen belenyúlt a település pénztárába, ahonnan 2012 és 2016 között 83 alkalommal vett ki kisebb-nagyobb összegeket, összesen több mint 10,7 millió forintot. Miután 2017 elején ez nyilvánosságra került, a polgármester visszafizette a pénzt. Ennek ellenére a G7 cikke szerint az ügyészség tavaly decemberben felfüggesztett börtönbüntetést kért Kossára.
8 hónap a feleség bõkezû foglalkoztatásáért

Alsószentmártonban is lehet majd húzni az ikszet a jelenlegi polgármesterre, Budai Lászlóra, akit hûtlen kezelés miatt idén júniusban elsõ fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A Budai által vezetett önkormányzat a polgármester feleségét bízta meg az önkormányzati hivatal takarításával, és a napi 2 órás munkáért fõállású bért fizettek neki – számolt be róla az RTL Híradó. A szerzõdést 2014-ban a frissen megválasztott polgármester alpolgármestere kötötte meg, ezért a bíróság mindkettejüket elítélte. A nõ 2014 és 2016 között havi nettó 130 ezer forintot keresett így, összesen közel 2,5 milliót fizettek ki neki, ezt a két tisztségviselõnek az ítélet szerint a saját vagyonából kell visszafizetnie. A polgármester 8 hónap börtönt, az alpolgármester 800 ezer forint pénzbüntetést kapott, 1 évre felfüggesztve. A település vezetõje tagadta, hogy bûncselekményt történt volna, fellebbezett, így az ítélet nem jogerõs. A férfi egy másik ügyben is ítéletre vár: Budai a vád szerint csoportosan garázdálkodott, amikor 2 éve a társaival egy másik település, Drávapiski polgármesterét úgy megverte egy üzleti vita miatt, hogy Mali Zoltánt mentõhelikopter vitte kórházba.
5 évet kért rá az ügyészség

Osika József az egyetlen polgármester-jelölt Tállyán. Õt a Központi Nyomozó Fõügyészség minõsített vesztegetéssel, hivatali visszaélés bûntettével és hatóság félrevezetésével vádolta meg tavaly õsszel. Az RTL Klub számolt be arról, hogy a nyomozóhatóság szerint csak akkor akarta engedélyezni egy külföldi vállalkozó borüzem építését, ha a munkákkal a nevelt fia cégét bízzák meg. Amikor mással fogtak neki az építkezésnek, a polgármester leállította a munkát és elzavarta a munkásokat. A rendõrségnek késõbb azt mondta, hogy õt támadták meg a munkások. A nyomozóhatóság 5 év letöltendõ börtönt és egy millió forint pénzbüntetést kért a polgármesterre. Jogerõs döntés még nincs.
Többszörös zaklatás miatt nyomoznak ellene

Indul Tyukod polgármesteri székért Czibere József is. Õt az önkormányzatnál dolgozó anyakönyvvezetõ, Németh Pálma 2017-ben jelentette fel, mert állítása szerint a polgármester többször is zaklatta. A rendõrség elõbb lezárta az ügyet, mert szerintük nem történt bûncselekmény, de Németh Pálma panaszt nyújtott be a nyomozás lezárása miatt. Ennek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség helyt is adott, és elrendelte a nyomozás folytatását. A polgármestert a Blikk szerint 2018-ban rabosították is. A 168 Óra szerint a fõügyészség 2018 áprilisi határozata azt is kimondta, hogy a nyomozás adatai szerint Czibere szeméremsértés vétségét és könnyû testi sértés vétségét megvalósította. A 168 óra szerint Cziberét a Fehérgyarmati Rendõrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás még nem zárult le, Czibere bûnössége vagy ártatlansága sem bizonyosodott be. Czibere fideszesként nyert 2014-ben, de a párt mostanra ejtette, és indított egy másik jelöltet. Czibere függetlenként azért elindul.
Szégyen jelöltek listája: még a börtönben sem mondott le a fideszes polgármester!
2016-ban nagy botrányt kavart két polgármester ügye. A bíróság jogerõsen elítélte õket bûncselekmény elkövetése miatt, ezért kénytelenek voltak lemondani. Azzal a lendülettel bejelentették - hogy hiába tart még a felfüggesztett szabadságvesztésük -, újra indulnak a megüresedett székért. És nyertek is.

Az akkori igazságügyminiszter, Trócsányi László bejelentette, hogy jogi megoldást kell kidolgozni annak érdekében, hogy erkölcsi bizonyítvány nélkül ne lehessen polgármesteri tisztet betölteni. Munkabizottságot is felállított a miniszter azzal a feladattal, hogy megakadályozzák, hogy jogerõsen szabadságvesztésre ítélt és lemondott vagy méltatlannak nyilvánított polgármester újra indulhasson a pozíciójáért.

Megkérdeztük a minisztériumot, mire jutottak az elmúlt három évben, de még nem kaptunk választ.

Mindenesetre a mostani önkormányzati választáson is simán indulnak újra olyan polgármesterek, akiket jogerõsen elítéltek valamilyen bûncselekmény elkövetése miatt. Köztük van például Gyömrõ polgármestere, Gyenes Levente Zoltán is. Éppen az egyik olyan elítélt, majd újraválasztott polgármester, aki miatt 2016-ban a munkacsoportot felállította az igazságügyi miniszter.Az elnézõ szavazók

Gyenest elõször 2002-ben választották meg a Pest megyei város polgármesterének. Aztán többször is, de 2011-ben elindult egy számlagyáras nyomozás, amelynek egyik gyanúsítottja lett. 2014-ben született meg az elsõ fokú ítélet - tíz nappal az önkormányzati választások után, ahol Gyenes nem nyert -, nem jogerõsen adócsalás és magánokirathamisítás miatt a polgármestert 9 hónap, 2 év próbaidõre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A közügyek gyakorlásától azonban nem tiltották el.

Jogerõsen 2016 áprilisban ítélték el. Gyenes lemondott ugyan, de rögtön bejelentette, hogy újraindult a megüresedett székért, mert szerinte a gazdasági ügyei nincsenek összefüggésben a polgármesteri munkájával, és a szavazók az ítélet ismeretében eldönthetik, hogy megbízzák-e újra a város irányításával.

2016 augusztusban nagy fölénnyel, a szavazatok 80 százalékával újraválasztották az elítélt polgármestert.

A Pest megyei kormányhivatal viszont jelezte, hogy ez szerintük nincs így rendben. Nem a megbocsátó helyi demokráciával volt gondjuk, hanem azzal, hogy Gyenes szerintük addig méltatlan a posztra, amíg a büntetõjogi jogkövetkezményeket viseli, márpedig az 2018 áprilisig tart, a választás viszont 2016 nyarán volt. (Az önkormányzati törvény szerint aki ellen jogerõs, büntetõügyben született ítélet van életben, nem választható településvezetõnek.) Gyenes ezt nem fogadta el. Szerinte a méltatlanság az elõzõ mandátuma visszaadásával megszûnt. A jogerõs ítéletet még az elõzõ polgármesteri megbízatása idején hozták, az új választással tiszta lapot nyitott. Annyira nem volt légbõl kapott ez a verzió sem, hogy még a Belügyminisztérium is osztotta ezt az álláspontot.

Ekkor kezdte el emlegetni Trócsányi László az erkölcsi bizonyítványt és hozta létre a munkacsoportot.

Hosszú huzavona és az idõközi polgármesterválasztás után 5 hónappal mondta ki jogerõsen a közigazgatási bíróság, hogy Gyenes méltatlan a posztjára, mert a rá kiszabott büntetés még érvényben volt az újraválasztása idején.

Az újabb idõközi választáson Gyenes nem tudott elindulni, de most újra ott van a jelöltek között, hiszen a 2 év próbaidõ már lejárt. Indul a választáson az a Mezey Attila is, akit Gyenes után választottak polgármesternek.
Aki a börtönbõl sem mondott le

Gyenessel párhuzamosan futott egy másik polgármester ügye is. A Fidesz-KDNP támogatásával 2010-ben és 2014-ben is Kisléta polgármesterének választott Madácsi Imre olyan sok büntetõügyben volt érintett, hogy azt követni is nehéz. Csalt például megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatására felvett pénzekkel is. Az ebben az ügyben hozott 2015 januári jogerõs ítélet miatt kénytelen volt lemondani, igaz, ezzel várt 10 hónapot, mert szerinte nem volt egyértelmû a helyzet. Aztán - akárcsak Gyenes - Madácsi is újra indult a megüresedett posztért. 48 százalékkal nyert is, már független jelöltként.

Az kicsit nehézkessé tette a település vezetését, hogy fél évvel késõbb, 2016 szeptemberében a rendõrök az önkormányzat épületébõl vitték el Madácsit.

Egy másik ügyben - folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel rendjének megsértése - is büntetõper folyt ellene, aminek a tárgyalásán sokadik alkalommal sem jelent meg. Ezért vitték be, és tartották is bent. Madácsi a rácsok mögött sem mondott le a polgármesteri posztról. 126 napja ült börtönben, amikor - akárcsak Gyenest - a bíróság õt is megfosztotta a posztjától, mert újraválasztása idején még érvényben volt az elõzõ, felfüggesztett büntetése. Ahhoz képest, hogy Madácsit 2016 áprilisban választották meg újra polgármesternek, ezek szerint törvénytelenül, a kormányhivatal csak októberben lépett az ügyében, jogerõsen pedig csak 2017 januárban fosztották meg a hivatalától.

Madácsi a mostani választáson nem indul, ez a még le nem zárult második ügye miatt elég komplikált lenne. Abban elsõ fokon négy és fél év börtönre ítélték. Másodfokon jelentõsen enyhítették a büntetését, de az ügyészség fellebbezett.
Akkor most mi a szabály?

A polgármesterekre vagy önkormányzati képviselõkre vonatkozó szabály sokkal enyhébb, mint amit egy átlagos közszolgálati tisztségviselõre szabtak.

Az önkormányzati törvény szerint:

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselõ-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselõnek a megbízatását, akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek.

Ebbõl vezette le a közigazgatási bíróság, hogy akit felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, az a büntetés ideje alatt nem töltheti be a posztot. Viszont ezek szerint miután az ítéletben kiszabott idõ lepergett (akár felfüggesztve, akár börtönben letöltve), elvileg semmi akadálya, hogy a polgármester újra induljon. Miközben a közszolgálati tisztségviselõkre vonatkozó szabály szerint

Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthetõ azzal, akivel szemben (…)

a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;
c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

Vagyis hiába töltötte le a büntetését, a bûncselekmény súlyától függõen még 2-8 évig nem lehet alkalmazni. Ilyen szabály a polgármesterekre nem vonatkozik, akkor sem, ha a hivatalukkal összefüggõ bûncselekményt követte
k el.

Ráadásul a köztisztviselõk még munkaidejükön kívül sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely alkalmas az általuk betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére. Ami összevethetõ azzal, ha egy polgármester például úgy ront rá valakire: „Te szemét pesti köcsög, mit osztod itt az észt ezeknek a buta parasztoknak?”, aztán ütött is. Az ilyen típusú botrányokból a 24.hu rakott össze egy szép gyûjtést.
Az óvodai tornaterem helyett fizetésre ment a támogatás

Így aztán lehet húzni az ikszet Szûcs Gabriellára, Szakoly polgármesterére is októberben. 2006 óta irányítja a települést. 2010 tavaszán azért szüntette meg a Legfelsõbb Bíróság a tisztségét, mert több alkalommal is törvénysértõ módon rekesztette be a képviselõ-testület ülését, nem bocsátotta szavazásra a közgyûlés tagjai által elõterjesztett határozati javaslatokat, illetve a helyi képviselõk felhatalmazása nélkül vállalt különbözõ kötelezettségeket, kötött szerzõdéseket. A helyiek ezen túlléptek, 2010 õszén 74 százalékkal újraválasztották Szûcsöt.

2017 februárban viszont jogerõsen is elítélték fiktív lakcímbejelentések miatt közokirathamisításért, egy év próbára bocsátással. Az egy év letelt, csakhogy újabb ügyek is jöttek azóta, de ezekben még nincs jogerõs ítélet. Tavaly februárban az ügyészség letöltendõ börtönt kért a szakolyi polgármesterre, mert a hivatal mûködésére fordították azt a pénzt, amit egy óvodai tornaszoba építésére kaptak. Nem vált be a trükk, hogy a tornaszobaépítést készre jelentették, költségvetési csalás miatt vádat emeltek a polgármester ellen. És van másik ügy is, 2017 novemberben az ügyészség azért emelt vádat, mert a közfoglalkoztatottak bérére járó támogatásból az önkormányzati hivatal dolgozóit fizették ki. Az RTL szerint a polgármester azzal védekezett a bíróságon, hogy az önkormányzatnak nincs elég pénze, mert egy adminisztratív hiba miatt hónapokig nem kapták meg a mûködéshez szükséges normatív támogatást, ezért nyúltak más forrásokhoz. Amíg a bûnössége nem bizonyosodik be jogerõsen, Szûcs indulhat és akár nyerhet is a választáson, ha a szakolyiak is úgy gondolják.
Voksturizmus miatti pénzbírság

Újraindul a polgármesteri tisztségért Újszentivánon Putnik Lázár és Tiszaszigeten a Fidesz-KDNP színeiben Ferenczi Ferenc. Róluk most augusztusban írta meg az Átlátszó, hogy voksturizmus miatt jogerõsen elítélte õket a bíróság. A céljuk az volt, hogy mivel a két település lakosságszáma 2000 fõ alatt volt, önkormányzati társulásban kellett mûködniük. Hogy ez alól kikerüljenek, a fiktív betelepítéssel hizlalták fel a falvak népességét. A súlyosabb büntetést: másfél év börtönt, 1 évre felfüggesztve a szerb állampolgárok papíron betelepítéséért a végrehajtók kapták. Az értelmi szerzõk, a polgármesterek megúszták pénzbírsággal.
Rájárt a település kasszájára

Vannak aztán olyanok is, akiknek az ügyében nincs jogerõs döntés, elhúzódik a nyomozás vagy csak elsõfokú ítélet született. A gyanú megvan, lehet, hogy végül felmentik õket, elõfordulhat, hogy akár börtönt is kapnak. Ameddig pedig tart a nyomozás vagy a bírósági per, addig is beleugranak ismét egy választásba.

Újra ringbe száll a szavazók kegyeiért Kossa Lajos is. Az abai polgármester egyrészt igazi showman, hangtállal tartja távol a negatív erõket a képviselõ-testülettõl, pontosabban Paprikajancsitól, Sunyi Rókától és Páváskodó Pulykától, akik kérdezni mernek tõle.Ami egy picit problémásabb, hogy az ügyészség szerint rendszeresen belenyúlt a település pénztárába, ahonnan 2012 és 2016 között 83 alkalommal vett ki kisebb-nagyobb összegeket, összesen több mint 10,7 millió forintot. Miután 2017 elején ez nyilvánosságra került, a polgármester visszafizette a pénzt. Ennek ellenére a G7 cikke szerint az ügyészség tavaly decemberben felfüggesztett börtönbüntetést kért Kossára.
8 hónap a feleség bõkezû foglalkoztatásáért

Alsószentmártonban is lehet majd húzni az ikszet a jelenlegi polgármesterre, Budai Lászlóra, akit hûtlen kezelés miatt idén júniusban elsõ fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A Budai által vezetett önkormányzat a polgármester feleségét bízta meg az önkormányzati hivatal takarításával, és a napi 2 órás munkáért fõállású bért fizettek neki – számolt be róla az RTL Híradó. A szerzõdést 2014-ban a frissen megválasztott polgármester alpolgármestere kötötte meg, ezért a bíróság mindkettejüket elítélte. A nõ 2014 és 2016 között havi nettó 130 ezer forintot keresett így, összesen közel 2,5 milliót fizettek ki neki, ezt a két tisztségviselõnek az ítélet szerint a saját vagyonából kell visszafizetnie. A polgármester 8 hónap börtönt, az alpolgármester 800 ezer forint pénzbüntetést kapott, 1 évre felfüggesztve. A település vezetõje tagadta, hogy bûncselekményt történt volna, fellebbezett, így az ítélet nem jogerõs. A férfi egy másik ügyben is ítéletre vár: Budai a vád szerint csoportosan garázdálkodott, amikor 2 éve a társaival egy másik település, Drávapiski polgármesterét úgy megverte egy üzleti vita miatt, hogy Mali Zoltánt mentõhelikopter vitte kórházba.
5 évet kért rá az ügyészség

Osika József az egyetlen polgármester-jelölt Tállyán. Õt a Központi Nyomozó Fõügyészség minõsített vesztegetéssel, hivatali visszaélés bûntettével és hatóság félrevezetésével vádolta meg tavaly õsszel. Az RTL Klub számolt be arról, hogy a nyomozóhatóság szerint csak akkor akarta engedélyezni egy külföldi vállalkozó borüzem építését, ha a munkákkal a nevelt fia cégét bízzák meg. Amikor mással fogtak neki az építkezésnek, a polgármester leállította a munkát és elzavarta a munkásokat. A rendõrségnek késõbb azt mondta, hogy õt támadták meg a munkások. A nyomozóhatóság 5 év letöltendõ börtönt és egy millió forint pénzbüntetést kért a polgármesterre. Jogerõs döntés még nincs.
Többszörös zaklatás miatt nyomoznak ellene

Indul Tyukod polgármesteri székért Czibere József is. Õt az önkormányzatnál dolgozó anyakönyvvezetõ, Németh Pálma 2017-ben jelentette fel, mert állítása szerint a polgármester többször is zaklatta. A rendõrség elõbb lezárta az ügyet, mert szerintük nem történt bûncselekmény, de Németh Pálma panaszt nyújtott be a nyomozás lezárása miatt. Ennek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség helyt is adott, és elrendelte a nyomozás folytatását. A polgármestert a Blikk szerint 2018-ban rabosították is. A 168 Óra szerint a fõügyészség 2018 áprilisi határozata azt is kimondta, hogy a nyomozás adatai szerint Czibere szeméremsértés vétségét és könnyû testi sértés vétségét megvalósította. A 168 óra szerint Cziberét a Fehérgyarmati Rendõrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás még nem zárult le, Czibere bûnössége vagy ártatlansága sem bizonyosodott be. Czibere fideszesként nyert 2014-ben, de a párt mostanra ejtette, és indított egy másik jelöltet. Czibere függetlenként azért elindul.
Ezt olvassák mások:
Kövér szerint az ellenzék az erdõ mélyén bújkáló kommunista vietnámi gerillákból áll
Bayer Zsolt tévémûsorában fejtette meg Kövér László, hogy mit tervez az ellenzék. A házeln...
Érdekes lelet: Az egymás kezét fogva eltemetett szerelmespár tagjai mindketten férfiak voltak
Az eddigi legkellemetlenebb kérdésekre számíthat ma Brüsszelben a magyar jogállamiságról Varga Judit
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy, segíts egy megosztással!
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
  
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték Orbán Viktort
  
Kiderült miért vonult ki a TEK egy budapesti ügyvédhez
  
Törvényjavaslat: a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el
  
140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak jövőre
  
Deutsch Tamás: Soros György ezáltal akarja megvenni az Európai Uniót
  
Óriási a titkolózás: luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Szijjártó és Dzsudzsák zárt kapus meccsen szelfizett - maszk és távolságtartás sem volt
  
129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli
  
Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, minden marad a régiben
  
Három pert is megnyertek Magyarországgal szemben
  
Jövőre sem adja vissza az önkormányzatoknak a gépjárműadót a kormány
  
Orbán azonnali hatállyal felmentett egy helyettes államtitkárt
  
Müller Cecília: 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut
  
Palkovics: a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni
  
Hazavinné a Mercedes a teljes nyereségét - Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent
  
Honvédelem: Megerősített határvédelem a déli határszakaszon
  
Magyar Orvosi Kamara: a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát
  
Gyanúsított lett Berki Krisztián - Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
  
Új iskolát építenek Felcsúton
  
Közmunkára ítéltek rémhírterjesztésért két magyar férfit
  
Az izraeli külügyminiszter cáfolja Szijjártót: nem beszélt sem bevándorlásról, sem szuverenitásról, sem nemzeti identitásról
  
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén
  
Már Deutsch Tamás is beszólt Karácsony Gergelynek
  
Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek
  
Kásler szerint sosem hangzott el olyan utasítás, hogy ki kellene üríteni a kórházi ágyakat
  
Matolcsy György fiának cége közel háromszázmilliós támogatást kapott a kormánytól
  
Palkovics: a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak
  
Szijjártó Péter: Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását
  
Operatív törzs: Ha szép idő van, ajánlott éjjel is nyitva tartani az ablakot, de előtte tegyenek fel rovarhálót
  
Szerda éjjel megjelent közlöny: 25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
  
Több mint 2 milliárd forint osztalékot fizettek ki Tiborcz István cégénél
  
Mindeközben orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító vállalat
  
Június másodikától nyitnak az iskolák - az óvodák, bölcsődék működési rendjéről is döntöttek
  
Idősotthonok vezetői és kormányhivatali dolgozók fosztottak ki gondozottakat
  
Vissza nem térítendő állami támogatás - Mészáros Lőrinc közpénzből újíthatja fel a lerobbant szállodáit
  
336 millió forintot kommunikált el a kormány két hét alatt
  
Németh Szilárd: a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
  
Kásler szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni
  
Müller Cecília: Vigyünk magunkkal uzsonnát és tízórait. Ne felejtsük el az innivalót sem
  
Nem tartotta be a 14 napos karantént Dzsudzsák? - Orbán fotója buktatta le
  
Új stadiont ígért Orbán Viktor Pécsnek
  
Továbbra sincs gyanúsítottja a Borkai ellen indított eljárásnak
  
Arról írnak a brit iskolaújságban hogy Magyarország már nem demokrácia
  
108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát mostanában. A magyar politikát harminc éve kutató Hein...
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem ke...
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
A felcsúti polgármester három nagyobb építő- és vasútipari cége hozta a kötelezőt. Sőt, a zászlóshajónak is tekinthető Mészáros és Mészáros Kft. még várakozáson felül is telje...
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
Az országos tisztifőorvos szerint az enyhítések után sem nőtt számottevően a fertőződések száma az országban. Müller Cecília azt is elmondta, hogy az elmúlt napokban idősotthonokból...
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
A klub két hete azt közölte, hogy az üzemeltetője fizetésképtelenné vált. A kormány 300 millió forinttal segítette ki őket, így megúszták a csődöt. Videó jelent meg csütörtök a...
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
Miközben az elmúlt hetekben a Clark Ádám téri tiltakozásokra óriási erővel vonult fel a rendőrség, és büntette akár több százezer forintra is a résztvevőket, "a tegnapi rasszis...
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
Parádés videót osztott meg Orbán Viktor a Facebookján, amiben összefoglalja az elmúlt tíz évét. Ma van ugyanis pontosan tíz éve, hogy letette esküjét a második Orbán-kormány megalakí...
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren. Több tucat rendőr vonult ki csütörtök délután az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) VII. kerületi, Dohány ut...
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
Sáfrány Tamás, a Tiszakécske amatőr focicsapatának egykori játékosa karácsony előtt nem sokkal alapított egy céget, majd másnap megnyílt a Magyar Turisztikai Ügynökség fontos pályáz...
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
„A járvány egy súlyos dolog, nem lehet vele játszani, szerintem itt az ideje, hogy bevessük a Nemzeti Konzultációnak az eszközét” - mondta péntek reggeli rádióműsorában Orbán Viktor...
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök. Az oklevél, annak mellékletei és az egyetem által küldött egyéb papírok mellett egy levél is a kezébe csú...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
Mészáros Lőrinc szállodalánca kirúgott 800 alkalmazottat, miközben 17,7 milliárdot kaptak az államtól felújításokra a Kisfaludy-program keretében, írja a Népszava. A 24.hu írta meg, ...
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
Márciusban a bruttó átlagkereset 400 400 forint volt, 9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a bruttó és a nettó átlagkereset is 9,1 százalékkal nőtt év...
  
13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy, segíts egy megosztással!
A rendőrség 2020-05-25 eltűnési dátummal tette közzé a kisfiú keresését. A keresés mindaddig aktív, amíg a cikk alján elhelyezett linken aktív keresési oldal jelenik meg.
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
Megint bebizonyosodott, hogy a hazai és a brüsszeli baloldal alaptalanul, politikai alapon vádolta a magyar kormányt az elmúlt hónapokban, hiszen ma benyújtásra kerül az a törvényjavaslat, ...
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős...
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
A kormány 5 milliárdot ad Áder János Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványának, derül ki egy kormányhatározatból, ami a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg. A köztársasági elnök kl...
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
A kormány által május 26-án, kedden benyújtott költségvetési javaslat szerint mintegy 162 milliárd forinttal emelik a honvédelmi kiadások keretét: jövőre mintegy 778 milliárd forint jut...
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
Miután a kormány kedd éjjel benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szól...
  
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték Orbán Viktort
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték a miniszterelnököt - szúrta ki a Hvg. Tették ezt egy videóban, ahol Szikora Róbert előadóművész mellett látható Nógrádi László egyk...
  
Kiderült miért vonult ki a TEK egy budapesti ügyvédhez
Bűnszövetségben, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás miatt indított nyomozást a Fővárosi Nyomozó Főügyészség egy budapesti ügyvéd és társai ellen, akik a gyanú szerint saját...
  
Törvényjavaslat: a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el
Újdonságot is rejtettek az úgynevezett felhatalmazási törvény visszavonásáról szóló javaslatba - írja a HVG. Eszerint a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára, miniszteri előt...
  
140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak jövőre
Forintban, a mostani árfolyamok alapján, amelyek azonban - mint azt az idén nagyon is megtapasztalhattuk - változhatnak, s nem feltétlenül a hazai fizetőeszköz erősödésének irányába. Az ...
  
Deutsch Tamás: Soros György ezáltal akarja megvenni az Európai Uniót
A Földi-Kovács Andrea vendégei Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője és Bohár Dániel, a Hír TV szerkesztő-riportere ...
  
Óriási a titkolózás: luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára
Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart. A tatai Öreg-tó partját választotta a 120 szobás luxusszálloda-beruházásának helyszínéül a Hell c...
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
Lássuk a receptet: Babletykó húsvéti maradékokból Hozzávalók: A hűtőből: a nagyszombati főtt-füstölt sonka apróra vágott maradéka, annak szemes borsos, babérleveles, veres- és fokh...
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
Lássuk a receptet: Babletykó húsvéti maradékokból Hozzávalók: A hűtőből: a nagyszombati főtt-füstölt sonka apróra vágott maradéka, annak szemes borsos, babérleveles, veres- és fokh...
  
Szijjártó és Dzsudzsák zárt kapus meccsen szelfizett - maszk és távolságtartás sem volt
A Puskás Arénában rendezték meg a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóját a Honvéd és az MTK között. A Honvéd volt a házigazda, de a stadionja még épül, ezért aztán valahogy úgy esett...
  
129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli
Kiszámolta a KSH: egy hónap alatt egy ezrelékponttal nőtt a munkanélküliség. Az egy évvel korábbihoz képest 0,3, január-március óta pedig csak 0,1 százalékkal nőtt a munkanélkülis...
  
Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, minden marad a régiben
Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját. Több magyar újságíró szólásszabadsághoz fűződő jogát is megsértette K...
  
Három pert is megnyertek Magyarországgal szemben
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ma három olyan ítéletet is kihirdetett, amit a Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet megnyert a magyar állammal szemben. 1. Tüntetés betiltás...
  
Jövőre sem adja vissza az önkormányzatoknak a gépjárműadót a kormány
A főpolgármester délután a költségvetés kedden benyújtott tervezetéről azt mondta a sajtótájékoztatóján, hogy abban két olyan változtatás is van, amely „drámai mértékben lehetet...
  
Orbán azonnali hatállyal felmentett egy helyettes államtitkárt
A miniszterelnök gyakorlatilag azonnali hatállyal mentette fel dr. Nemessányi Zoltánt – írja a Privátbankár. A nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitká...
  
Müller Cecília: 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut
Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért f...
  
Palkovics: a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni
A munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer munkavállalónak jelent többletbért - közölte az innovációs és technológiai miniszter kedden Kecskeméten. Pa...
  
Hazavinné a Mercedes a teljes nyereségét - Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent
Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent, köszönhetően annak, hogy a stuttgarti autógyár itteni érdekeltsége csaknem 7 százalékkal több profitot termelt 2019-ben, mint egy évvel kor...
  
Honvédelem: Megerősített határvédelem a déli határszakaszon
A Magyar Honvédség a határvédelmi feladatokban évek óta, folyamatosan részt vesz. Az elmúlt időszakban – a szomszédos országokban a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ...
  
Magyar Orvosi Kamara: a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát
Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát. Reagált a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós vádjaira. Az emberierőforrás-miniszter azt nyilatkozt...
  
Gyanúsított lett Berki Krisztián - Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították
Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították a korábbi főpolgármester-jelöltet. “Korábban tanú voltam, most pedig hirtelen gyanúsított lett belőlem” – mondta a Blikknek Be...
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák kancellár. A települési önkormányzatoknak hirdetett támogatási csoma...
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója. M...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn a parlamenti azonnali kérdések órájában, hogy ha szerinte Kásler Miklós emberierőforr...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
Röszkéről, Magyarország Szerbia határáról a két ország közti egyik legnagyobb határátkelőhelyről jelentkezett be hétfőn reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.....
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
A rendőrök 2020. május 25-én 0 óra 30 perckor hét illegális migránst tartóztattak fel Eperjespuszta térségében. A férfiakból álló csoport tagjai szír állampolgároknak vallották mag...
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
Beindult tavaly a Puskás Ferenc Sport Hotel szekere, az emelkedő bevételeknek köszönhetően két egymást követő veszteséges év után hirtelen rekordnyereséget könyvelhetett el az üzemelte...
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
Fehér baseball sapkában, szájmaszkban ment rabolni egy férfi egy szegedi virágboltba. Az eladó az RTL Híradónak elmondta, hogy amikor nem adta át a bevételt a rablónak, az könyörögni kez...
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
Miután Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy a nagyon magas bírságok miatt inkább nem szerveznek a kórházi ágyak kiürítése ellen dudálva tiltakozó demonstrác...
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
Szörnyű baleset történt Budapesten: 1 éves kisfiú halt meg. Eddig tisztázatlan körülmények között vasárnap délután összeütközött két autó a XXII. kerületi Kolozsvári utcában. ...
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
Áprilisban már 10 milliárd forintot kellett kifizetnie az Orbán-kormánynak a különböző munkanélküli ellátásokra. Már hiány van a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban, pedig összességében...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
Részleges szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában álló egészségügyi intézménye...
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - mondta Dömötör Csaba, a Miniszte...
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
A Magyar Honvédség mint az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével vesz részt a kormány gazdaságvédelmi pr...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi koc...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi ...
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
Két új katonai középiskola építéséről ír a Magyar Nemzet. A kormánylap szerint Hódmezővásárhelyen már befejeződtek az ehhez szükséges statikai vizsgálatok, és elkészültek a hon...
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást nyújtó közös uniós eszköz létrehozásáról szóló önkéntes...
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
Palkovics László innovációs miniszter szerint már legalább egymillió emberen segítettek valamilyen formában, de a közmunkás is több lehet. Mostanáig már több mint 110 ezer ember bért...
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért a Mátrai Erőmű telephelyén lév...
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Szombatra újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, íg...
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
A migrációsnyomás-fokozás undisputed világbajnoka, élő legendája, zsinórmértéke és mértékegysége, miniszterelnök személyes migrációs barométere péntek este, ahogy az utóbbi öt ...
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
Karácsony Gergely a legutóbbi interjújában azt állította, hogy minden, most meghozott döntést előzetesen egyeztetett a frakcióvezetőkkel, és jelentős részüket a Fidesz is támogatta. E...
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján jelentős pénzeket, összesen 83 milliárd forintot mozgatott át a kabinet a gazdaságvédelmi alapból különféle célokra. A...
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
Időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operat...
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
Megosztott néhány olyan adatot Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs „tájékoztatóján”, ami a napi jelentésekben nem szokott szerepelni. Ezek szerint a járvány kezdete óta...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum