thepost / Magyarország / Budapest / 2020.06.03
THE POST
           
03
Aki egyedül neveli a gyerekét, annak a családbarát kormány alatt is felkopik az álla!

A gyereküket egyedül nevelõk nem nagyon profitálnak a kormány bõkezû családtámogatási rendszerébõl.
Annyira nem, hogy évrõl évre egyre többen élnek közülük szegénységben. A családi pótlék és az árvasági díj nem nõ, a családi adókedvezménybõl alig jut nekik, a tartásdíjat pedig vagy megkapják, vagy nem.
Pedig indokolt lenne figyelni rájuk, mert egyre több gyerek él csak az egyik szülõjével.

A kormány az elmúlt években látványosan odaállt a legalább három gyereket vállaló párok mellé, ami meglátszik a nagycsaládosok anyagi helyzetén is. Közben úgy tûnik, mintha az egyszülõs családok már nem lennének ilyen fontosak, hiába nehezebb egy fizetésbõl megélni. Az egyszülõs központokat leszámítva nem nagyon céloznak rájuk családpolitikai intézkedéseket, a többi támogatás pedig nem nagyon húzza ki õket a bajból. Így az õ helyzetükben nem is látszik elõrelépés, inkább egyre jobban lemaradnak.

Mindez a Demográfia címû folyóiratban, Monostori Judit tanulmányában olvasható, amely az egyszülõs családok magyarországi és európai helyzetét elemzi. Ebbõl derül ki az is, hogy

2017-ben a dolgozó, gyereket nevelõ párok hat százaléka élt a szegénységi küszöb alatt, míg a gyereküket egyedül nevelõ, szintén dolgozó szülõknek 24 százaléka. Ráadásul az évek során folyamatosan romlott a helyzetük: 2005-ben 13, 2010-ben 12, 2015-ben pedig 21 százalékuk élt szegénységben. Az ábrán látszik, hogy a cseheknél, a letteknél vagy a horvátoknál sokkal jobb a helyzet. De milyen támogatásokat kapnak az egyszülõs családok?

Elõször is, családi pótlékot, ami alanyi jogon jár minden gyerekes családnak, és 2008 óta nem változott az összege. Ez azt jelenti, hogy aki egymaga nevel egy gyereket, 13 700 forintot kap havonta, aki kettõt, 29 600-at, aki pedig hármat vagy többet, gyerekenként 17 ezret. Ez alig ezer forinttal több a párkapcsolatos családok ellátásánál. Ezzel szemben Dániában és Norvégiában az egyszülõs családok annyi ellátást kapnak, mintha egy gyerekkel több élne a családban. Sõt, Észtországban, Portugáliában és Szlovéniában is több pénz jár nekik.

Magyarországon családi adókedvezményt is lehívhatnak, de mivel az egyszülõs családokban átlag alatti a gyerekszám, ez az esetek jelentõs többségében havi 10-20 ezer forint pluszt jelent.

Ezen kívül ott van még az árvasági ellátás azoknak, akiknek az egyik szülõjük meghalt. Ezt 16 vagy 25 éves korig adják, a minimum összege pedig 24 500 forint, pont annyi, amennyi 2007-ben volt.

A különélõ szülõtõl elvileg tartásdíjra is lehetne számítani, de ezt 2012-es nemzetközi adatok alapján csak az egyszülõs családok 40 százaléka kapta meg.

2016-ban egy másik, KSH által végzett kutatásban ennél több jött ki, igaz, akkor mindenféle támogatásra rákérdeztek, ami a különélõ szülõtõl érkezik. Ez alapján az érintett gyerekek negyede semmilyen anyagi támogatást nem kap a különélõ szülõjétõl, hiába tudják, ki õ, és hiába ismerik a lakhelyét.

A hazai szabályok szerint gyámhivatal csak akkor elõlegezi meg a tartásdíjat, ha az egyszülõs családban az egy fõre jutó jövedelem kevesebb mint 57 ezer forint. Svédországban ennél sokkal bõkezûbbek, ott az állam teljesen átvállalja a tartásdíjat, ha a szülõ nem fizet. Hollandiában, Dániában és Nagy-Britanniában külön intézményhez tartoznak a tartásdíjas ügyek, Franciaországban pedig magánbiztosító társaságok is fedezhetik az elmaradt tartásdíjakat.
Sokan vannak

Pedig bõven nem egy szûk kisebbségrõl van szó,

a 17-18 éveseknek már 26 százaléka él kizárólag az egyik szülõjével.2011-ben az összes gyereket nevelõ családnak majdnem a negyede volt egyszülõs, amivel az európai élmezõnyben vagyunk más kelet-európai országokkal (Szlovéniával, Litvániával, Csehországgal, Észtországgal és Lettországgal) együtt. Az egyetlen kivételt a britek jelentik, ahol szintén elég magas az egyszülõs családok aránya.

Az esetek többségében, 87 százalékban a nõk nevelik egyedül a gyereküket. Más országokban is a nõk vannak többségben, de nem feltétlenül ennyire. Svédországban és Romániában például több mint 20 százalékban az apák élnek a gyerekükkel. A tanulmány szerint a skandináv országokban ez azért van így, mert sokkal magasabb szinten vannak az apai jogok, Romániában és Bulgáriában viszont az állhat a háttérben, hogy sok anya dolgozik külföldön.

A cégek csak ímmel-ámmal segítenek

A tanulmány szerzõje ezután sorra vett néhány területet, amin keresztül az állam - ha nem is konkrét pénzbeli támogatással - segíthetné az egyszülõs családok helyzetét. Egyrészt ide tartoznak a férfi-nõi szerepek, hiszen azokban az országokban, ahol a párkapcsol
atban élõ szülõk közt egyenlõbb a munkamegosztás, ott a válás után az apa szerepe is erõsebb maradhat.

A svédek híresek például az apakvótájukról, ami azt az idõszakot jelenti, amit kizárólag az apák használhatnak fel a gyerekeik gondozására. Ez persze nem biztos, hogy mindenhol mûködne: minél nagyobbak a férfi és nõi fizetések közti különbségek, annál kevésbé éri meg igénybe venni az apakvótát. (Márpedig Magyarországon a nõk fizetése lassan húsz éve változatlan távolságra van a férfiakétól).

Itthon nincs apakvóta, de van öt napnyi apai szabadság, amit a gyerek születése utáni elsõ két hónapban lehet igénybe venni. Ezt 2014-ben csak az apák negyede vette igénybe, vélhetõen azért, mert a távolléti díjat a munkaadónak kell megelõlegeznie, így õk ellenérdekeltek a szabadság kiadásában.

Az állam a munkaerõpiaci politikáján keresztül is segíthet, hiszen a nõk a legtöbb országban kisebb arányban helyezkednek el, mint a férfiak. Ez különösen az anyákat sújtja, de nem akkor, ha egyedül nevelik a gyereküket. Magyarországon õk 80 százalékban rendelkeznek valamilyen állással, szemben a párkapcsolatban élõ anyákkal, akiknél ez nem éri el a 70 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy a gyereküket egyedül nevelõ magyarok az európai átlaghoz képest nagyobb arányban tudnak elhelyezkedni. (Más kérdés, hogy sokszor ez sem menti meg õket a szegénységtõl, ahogy a cikk elején írtuk). A politikusok és a szakértõk egy része úgy véli, hogy a nõket elsõsorban a karrier és a család összeegyeztetésében kell támogatni. Ezért olyan megoldásokat keresnek, ami szülés után visszavezetheti a nõket a munkerõpiacra.

Általában a rugalmas munkaformákban látják a megoldást, elsõsorban a részmunkaidõben. Ez viszont a gyereküket egyedül nevelõknek nem megoldás, mert egyetlen részmunkaidõs fizetésbõl aligha lehet családostul megélni. (A részmunkaidõvel más problémák is vannak, amirõl itt olvashat bõvebben).

Magyarországon ezen kívül ott van a családbarát munkahely program, ami támogatást ad azoknak a munkáltatóknak, akik valahogyan segítik az otthoni és munkahelyi feladatok összehangolását. Egy 2013-2016 közti, tízezer céget vizsgáló kutatás arra jutott, hogy 67 százalékuk veszi figyelembe a munkaidõ beosztásánál és a szabadságok kiadásánál az óvodák, iskolák nyitva tartását.

A cégek 31 százaléka semmilyen kedvezményt nem ad a dolgozóinak.Egy felmérésben a magyar nõk 76 százaléka mondta, hogy semmilyen befolyása nincs a munkaideje beosztására. Dániában ez az arány 35, Norvégiában 41 százalék.

Létezik még néhány program, ami akár az egyszülõs családokat is segítheti, például a Munkahelyvédelmi Akcióterv, ami ösztönzi a kisgyereket nevelõ anyák alkalmazását. Ezen kívül törvény írja elõ, hogy a gyerekét egyedül nevelõ dolgozót nem lehet éjszakai mûszakra kötelezni, de a tanulmány szerint képtelenség megmondani, ebbõl mi valósul meg a gyakorlatban.

Egy másik fontos szempont, hogy mennyire képesek a szülõk bölcsõdébe adni a gyereküket. Azt gondolná az ember, hogy ez az egyszülõs családok számára különösen fontos, a legtöbb európai országban mégis a párkapcsolatban élõk adják be inkább a gyereküket. Magyarország kivétel, itt egy hajszállal több egyszülõs család veszi igénybe a bölcsõdét, és elvileg elõnyt is élveznek a felvételinél.

A kormány egyébként nagyszabású bölcsõdebõvítési programot indított, más kérdés, hogy közben óriási munkaerõhiánnyal küzdenek, hasonlóan az óvodákhoz.
És még ott a megbélyegzés is

Összességében a tanulmány arra jut, hogy Magyarországon - és más európai országokban is - inkább a párkapcsolaton alapuló családokat támogatják, pedig szinte mindenhol többen vannak az egyszülõs családok. A cikk szerint ez azért lehet, mert

a kormányok népesedéspolitikájába jobban beleférnek a sok gyereket nevelõ családok,
attól tartanak, hogy ha külön támogatják az egyszülõs családokat, sokan csak papíron fognak elválni,
az egyszülõs család nem fér bele a hagyományos családmodellbe.

Másfelõl viszont

ha új kapcsolatot találnak, az elvált szülõk is újabb gyerekeket vállalhatnak,
ha a visszaélésektõl tartanak, ilyen erõvel a segélyezést is megszüntethetnék,
semmi sem garantálja, hogy egy gyereknek minden esetben jobb dolga van két szülõvel, mint eggyel.

A gyereküket egyedül nevelõknek sokszor a megbélyegzéssel is harcolniuk kell, például amikor fürdõbe, múzeumba, állatkertbe vagy szállodába akarnak menni. Ezeken a helyeken ugyanis sokszor nem kapnak családi kedvezményt, mert az a szabályok szerint csakis két felnõttnek és a gyerekeiknek jár.

A kép illusztráció
Aki egyedül neveli a gyerekét, annak a családbarát kormány alatt is felkopik az álla!

A gyereküket egyedül nevelõk nem nagyon profitálnak a kormány bõkezû családtámogatási rendszerébõl.
Annyira nem, hogy évrõl évre egyre többen élnek közülük szegénységben. A családi pótlék és az árvasági díj nem nõ, a családi adókedvezménybõl alig jut nekik, a tartásdíjat pedig vagy megkapják, vagy nem.
Pedig indokolt lenne figyelni rájuk, mert egyre több gyerek él csak az egyik szülõjével.

A kormány az elmúlt években látványosan odaállt a legalább három gyereket vállaló párok mellé, ami meglátszik a nagycsaládosok anyagi helyzetén is. Közben úgy tûnik, mintha az egyszülõs családok már nem lennének ilyen fontosak, hiába nehezebb egy fizetésbõl megélni. Az egyszülõs központokat leszámítva nem nagyon céloznak rájuk családpolitikai intézkedéseket, a többi támogatás pedig nem nagyon húzza ki õket a bajból. Így az õ helyzetükben nem is látszik elõrelépés, inkább egyre jobban lemaradnak.

Mindez a Demográfia címû folyóiratban, Monostori Judit tanulmányában olvasható, amely az egyszülõs családok magyarországi és európai helyzetét elemzi. Ebbõl derül ki az is, hogy

2017-ben a dolgozó, gyereket nevelõ párok hat százaléka élt a szegénységi küszöb alatt, míg a gyereküket egyedül nevelõ, szintén dolgozó szülõknek 24 százaléka. Ráadásul az évek során folyamatosan romlott a helyzetük: 2005-ben 13, 2010-ben 12, 2015-ben pedig 21 százalékuk élt szegénységben. Az ábrán látszik, hogy a cseheknél, a letteknél vagy a horvátoknál sokkal jobb a helyzet. De milyen támogatásokat kapnak az egyszülõs családok?

Elõször is, családi pótlékot, ami alanyi jogon jár minden gyerekes családnak, és 2008 óta nem változott az összege. Ez azt jelenti, hogy aki egymaga nevel egy gyereket, 13 700 forintot kap havonta, aki kettõt, 29 600-at, aki pedig hármat vagy többet, gyerekenként 17 ezret. Ez alig ezer forinttal több a párkapcsolatos családok ellátásánál. Ezzel szemben Dániában és Norvégiában az egyszülõs családok annyi ellátást kapnak, mintha egy gyerekkel több élne a családban. Sõt, Észtországban, Portugáliában és Szlovéniában is több pénz jár nekik.

Magyarországon családi adókedvezményt is lehívhatnak, de mivel az egyszülõs családokban átlag alatti a gyerekszám, ez az esetek jelentõs többségében havi 10-20 ezer forint pluszt jelent.

Ezen kívül ott van még az árvasági ellátás azoknak, akiknek az egyik szülõjük meghalt. Ezt 16 vagy 25 éves korig adják, a minimum összege pedig 24 500 forint, pont annyi, amennyi 2007-ben volt.

A különélõ szülõtõl elvileg tartásdíjra is lehetne számítani, de ezt 2012-es nemzetközi adatok alapján csak az egyszülõs családok 40 százaléka kapta meg.

2016-ban egy másik, KSH által végzett kutatásban ennél több jött ki, igaz, akkor mindenféle támogatásra rákérdeztek, ami a különélõ szülõtõl érkezik. Ez alapján az érintett gyerekek negyede semmilyen anyagi támogatást nem kap a különélõ szülõjétõl, hiába tudják, ki õ, és hiába ismerik a lakhelyét.

A hazai szabályok szerint gyámhivatal csak akkor elõlegezi meg a tartásdíjat, ha az egyszülõs családban az egy fõre jutó jövedelem kevesebb mint 57 ezer forint. Svédországban ennél sokkal bõkezûbbek, ott az állam teljesen átvállalja a tartásdíjat, ha a szülõ nem fizet. Hollandiában, Dániában és Nagy-Britanniában külön intézményhez tartoznak a tartásdíjas ügyek, Franciaországban pedig magánbiztosító társaságok is fedezhetik az elmaradt tartásdíjakat.
Sokan vannak

Pedig bõven nem egy szûk kisebbségrõl van szó,

a 17-18 éveseknek már 26 százaléka él kizárólag az egyik szülõjével.2011-ben az összes gyereket nevelõ családnak majdnem a negyede volt egyszülõs, amivel az európai élmezõnyben vagyunk más kelet-európai országokkal (Szlovéniával, Litvániával, Csehországgal, Észtországgal és Lettországgal) együtt. Az egyetlen kivételt a britek jelentik, ahol szintén elég magas az egyszülõs családok aránya.

Az esetek többségében, 87 százalékban a nõk nevelik egyedül a gyereküket. Más országokban is a nõk vannak többségben, de nem feltétlenül ennyire. Svédországban és Romániában például több mint 20 százalékban az apák élnek a gyerekükkel. A tanulmány szerint a skandináv országokban ez azért van így, mert sokkal magasabb szinten vannak az apai jogok, Romániában és Bulgáriában viszont az állhat a háttérben, hogy sok anya dolgozik külföldön.

A cégek csak ímmel-ámmal segítenek

A tanulmány szerzõje ezután sorra vett néhány területet, amin keresztül az állam - ha nem is konkrét pénzbeli támogatással - segíthetné az egyszülõs családok helyzetét. Egyrészt ide tartoznak a férfi-nõi szerepek, hiszen azokban az országokban, ahol a párkapcsol
atban élõ szülõk közt egyenlõbb a munkamegosztás, ott a válás után az apa szerepe is erõsebb maradhat.

A svédek híresek például az apakvótájukról, ami azt az idõszakot jelenti, amit kizárólag az apák használhatnak fel a gyerekeik gondozására. Ez persze nem biztos, hogy mindenhol mûködne: minél nagyobbak a férfi és nõi fizetések közti különbségek, annál kevésbé éri meg igénybe venni az apakvótát. (Márpedig Magyarországon a nõk fizetése lassan húsz éve változatlan távolságra van a férfiakétól).

Itthon nincs apakvóta, de van öt napnyi apai szabadság, amit a gyerek születése utáni elsõ két hónapban lehet igénybe venni. Ezt 2014-ben csak az apák negyede vette igénybe, vélhetõen azért, mert a távolléti díjat a munkaadónak kell megelõlegeznie, így õk ellenérdekeltek a szabadság kiadásában.

Az állam a munkaerõpiaci politikáján keresztül is segíthet, hiszen a nõk a legtöbb országban kisebb arányban helyezkednek el, mint a férfiak. Ez különösen az anyákat sújtja, de nem akkor, ha egyedül nevelik a gyereküket. Magyarországon õk 80 százalékban rendelkeznek valamilyen állással, szemben a párkapcsolatban élõ anyákkal, akiknél ez nem éri el a 70 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy a gyereküket egyedül nevelõ magyarok az európai átlaghoz képest nagyobb arányban tudnak elhelyezkedni. (Más kérdés, hogy sokszor ez sem menti meg õket a szegénységtõl, ahogy a cikk elején írtuk). A politikusok és a szakértõk egy része úgy véli, hogy a nõket elsõsorban a karrier és a család összeegyeztetésében kell támogatni. Ezért olyan megoldásokat keresnek, ami szülés után visszavezetheti a nõket a munkerõpiacra.

Általában a rugalmas munkaformákban látják a megoldást, elsõsorban a részmunkaidõben. Ez viszont a gyereküket egyedül nevelõknek nem megoldás, mert egyetlen részmunkaidõs fizetésbõl aligha lehet családostul megélni. (A részmunkaidõvel más problémák is vannak, amirõl itt olvashat bõvebben).

Magyarországon ezen kívül ott van a családbarát munkahely program, ami támogatást ad azoknak a munkáltatóknak, akik valahogyan segítik az otthoni és munkahelyi feladatok összehangolását. Egy 2013-2016 közti, tízezer céget vizsgáló kutatás arra jutott, hogy 67 százalékuk veszi figyelembe a munkaidõ beosztásánál és a szabadságok kiadásánál az óvodák, iskolák nyitva tartását.

A cégek 31 százaléka semmilyen kedvezményt nem ad a dolgozóinak.Egy felmérésben a magyar nõk 76 százaléka mondta, hogy semmilyen befolyása nincs a munkaideje beosztására. Dániában ez az arány 35, Norvégiában 41 százalék.

Létezik még néhány program, ami akár az egyszülõs családokat is segítheti, például a Munkahelyvédelmi Akcióterv, ami ösztönzi a kisgyereket nevelõ anyák alkalmazását. Ezen kívül törvény írja elõ, hogy a gyerekét egyedül nevelõ dolgozót nem lehet éjszakai mûszakra kötelezni, de a tanulmány szerint képtelenség megmondani, ebbõl mi valósul meg a gyakorlatban.

Egy másik fontos szempont, hogy mennyire képesek a szülõk bölcsõdébe adni a gyereküket. Azt gondolná az ember, hogy ez az egyszülõs családok számára különösen fontos, a legtöbb európai országban mégis a párkapcsolatban élõk adják be inkább a gyereküket. Magyarország kivétel, itt egy hajszállal több egyszülõs család veszi igénybe a bölcsõdét, és elvileg elõnyt is élveznek a felvételinél.

A kormány egyébként nagyszabású bölcsõdebõvítési programot indított, más kérdés, hogy közben óriási munkaerõhiánnyal küzdenek, hasonlóan az óvodákhoz.
És még ott a megbélyegzés is

Összességében a tanulmány arra jut, hogy Magyarországon - és más európai országokban is - inkább a párkapcsolaton alapuló családokat támogatják, pedig szinte mindenhol többen vannak az egyszülõs családok. A cikk szerint ez azért lehet, mert

a kormányok népesedéspolitikájába jobban beleférnek a sok gyereket nevelõ családok,
attól tartanak, hogy ha külön támogatják az egyszülõs családokat, sokan csak papíron fognak elválni,
az egyszülõs család nem fér bele a hagyományos családmodellbe.

Másfelõl viszont

ha új kapcsolatot találnak, az elvált szülõk is újabb gyerekeket vállalhatnak,
ha a visszaélésektõl tartanak, ilyen erõvel a segélyezést is megszüntethetnék,
semmi sem garantálja, hogy egy gyereknek minden esetben jobb dolga van két szülõvel, mint eggyel.

A gyereküket egyedül nevelõknek sokszor a megbélyegzéssel is harcolniuk kell, például amikor fürdõbe, múzeumba, állatkertbe vagy szállodába akarnak menni. Ezeken a helyeken ugyanis sokszor nem kapnak családi kedvezményt, mert az a szabályok szerint csakis két felnõttnek és a gyerekeiknek jár.

A kép illusztráció
Ezt olvassák mások:
Trump engedélyezte egy oroszlán trófeájának beutaztatását Tanzániából! - az állatvédõk forronganak!
Állat- és környezetvédõ szervezetek tiltakozásukat fejezték ki, miután a Trump-kormány enge...
Felfestette az iskolai zebrát az önkormányzat helyett, köszönet helyett feljelentették érte!
Érdekes lelet: Az egymás kezét fogva eltemetett szerelmespár tagjai mindketten férfiak voltak
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
  
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték Orbán Viktort
  
Kiderült miért vonult ki a TEK egy budapesti ügyvédhez
  
Törvényjavaslat: a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el
  
140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak jövőre
  
Deutsch Tamás: Soros György ezáltal akarja megvenni az Európai Uniót
  
Óriási a titkolózás: luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Szijjártó és Dzsudzsák zárt kapus meccsen szelfizett - maszk és távolságtartás sem volt
  
129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli
  
Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, minden marad a régiben
  
Három pert is megnyertek Magyarországgal szemben
  
Jövőre sem adja vissza az önkormányzatoknak a gépjárműadót a kormány
  
Orbán azonnali hatállyal felmentett egy helyettes államtitkárt
  
Müller Cecília: 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut
  
Palkovics: a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni
  
Hazavinné a Mercedes a teljes nyereségét - Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent
  
Honvédelem: Megerősített határvédelem a déli határszakaszon
  
Magyar Orvosi Kamara: a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát
  
Gyanúsított lett Berki Krisztián - Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
A fegyverismeretről, a fegyverhasználatról és a lövészetre történő felkészítésről szólt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél május közepén kezdődött alapfelkészítés ...
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
Ez hangzott el az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni, ugyanakkor Horvátors...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külü...
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján, bár az előrelépés, hogy a magyar kormány most hozzájárult a dokumentum...
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
Ez nem jelenti azt, hogy a sorkatonaság is visszatér. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölt...
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el. Az át...
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen. Lett volna esély arra, hogy az Országgyűlés politikai törésvonalaktól mentesen tartsa meg emlékül...
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
"A baloldal politikusainak egy kisebb része szégyelli és nem szívesen hirdeti a nemzettel kapcsolatos álláspontját. Más részük politikai számításból próbálja bizonyos kérdésekben nem...
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán...
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
Los Angeles — Pokoli napokat él át Vajna Tímea (37) az Egyesült Államokban, ráadásul mindezt egyedül, a szerelme nélkül. A filmmogul Andy Vajna (†74) özvegye okkal retteg és zárkóz...
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
A magyar Lang György végezte Bécsben a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen - írja a Válasz Online, amely interjút is készített az orvossal. A Bécsi Orvostudom...
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. Azonnali kérdések A mini...
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. Matolcsy György szerint a mai nehézségek nem állnak össze rendszerszerű válsággá, nem a rendszer válságával vagy a ...
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
Bár a Farkas Flórián vezette Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Híd a munka világába nevű programja a hátrányos helyzetű romák megsegítésére volt hivatott, az erre szánt milliárdok r...
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával. A magyar kormány vállát veregette a Facebookon a Miniszteri Percek című sorozatának ...
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerint csak ürügyként használja Magyarország megtámadására a koronavírus-törvényt az európai baloldal. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-deleg...
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
A Fidesz facebook oldalának közlése szerint a párt küldetése, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, megvédje a magyar családokat! Ennek megfelelően posztolták a következő inform...
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alap...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
A törvény múlt keddi benyújtása után a DK előállt azzal, hogy a kormány ahhoz is gyenge, hogy diktatúrát tartson fönt, másnap pedig megjelentek a liberális jogértelmezők, akik szerint...
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését. A katonai középiskolák nagy része a kötelező sorkatonai...
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délut...
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke május 12-én, a mentők napján személyesen fejezte ki köszönetét, tiszteletét és elismerését a csepeli mentősöknek. Hálája jeléül átadott két rak...
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
Érthetetlenül állnak Győzikéék a történtek előtt. Folytatódik a Gáspár-család kálváriája, 5 millió forintot követelnek Győzikééktől. A napokban értesítést kaptak a Gyöngyös...
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
Hosszú posztban fejtette ki a véleményét az Európai Néppárt elnökéről, Donald Tuskról Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon Nem hagyta szó nélkül Donald Tusk újbóli megsz...
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
Áder János köztársasági elnök környezetvédelemre fókuszáló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványa márciusban tett közzé egy nyílt eljárásos pályázatot 40 millió forintos kerette...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején ind...
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
A Beatrice frontembere Nagy Feró már megbékélt a halállal. Elmondása szerint kicsit sem fél tőle. Január 14-én lett 74 éves Nagy Feró, a Beatrice énekese. A zenész, énekes most a HOT! ...
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
A zenész nagyon várja a pápát. Szikora Róbert lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca, erre a rendezvény sajtófőnöke kérte fel – írja a Bors. „Váratlanul hívott fel,...
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendelt el a nyárra Budapesten és az ország több megyéjében is az Országos Rendőr-főkapitányság, jelentette be a hírt vasárnap a Police.hu. ...
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus S...
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
Forrást nem jelölt meg. Debrecen volt polgármestere a helyi tévének nyilatkozott több ügyben, többek közt a testvérek közötti illetékmentes öröklésről. A Debreciner oldal szúrta ki ...
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató köz...
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
A gyanú szerint egy 18 éves fiatalember szúrta meg a barátját és egy 27 éves férfit Gyulán. A 27 éves férfi életét vesztette, támadóját a rendőrség őrizetbe vette. Ahogyan ...
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse. Két alkalommal is megbüntette a rendőrség a Clarck Ádám téri dudálós tüntetésen Szabó Gábort (akinek 750 ...
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szi...
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott. Maszk, gumikesztyű és a megfelelő védőtávolság tartása nélkül adott át csomagokat Tiba István fideszes országgyűlési képviselő Hajdúb...
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
A Duna Aszfalt építheti meg a Paks és Kalocsa közé tervezett új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó utakat majdnem 92 milliárd forintért, amivel ez lesz Magyarország történetének leg...
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a különleges jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültsé...
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója szombaton, Felcsúton, ahol bemutatták...
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. Kínában gyártották azokat az Európai Bizottság által szétosztott e...
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
Közel ötven százalékuknak viszont semmi. Átlagosan 404 ezer forint megtakarítása van a 19 és 29 év közötti magyar fiataloknak egy 2020 első negyedévi felmérés szerint, ezen belül a 19...
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
"A soroksári önkormányzat gazdaságvédelmi akciótervéről egyeztettünk az elnökség ülésén, eredménye: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, 900 millió forint előké...
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. Aláírta a köztársasági elnök azokat a törvényeket, amelyeket a felhatalmazási törvény elfogadása után nyújtott b...
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magya...
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből. Két lépésben...
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát mostanában. A magyar politikát harminc éve kutató Hein...
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem ke...
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
A felcsúti polgármester három nagyobb építő- és vasútipari cége hozta a kötelezőt. Sőt, a zászlóshajónak is tekinthető Mészáros és Mészáros Kft. még várakozáson felül is telje...
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
Az országos tisztifőorvos szerint az enyhítések után sem nőtt számottevően a fertőződések száma az országban. Müller Cecília azt is elmondta, hogy az elmúlt napokban idősotthonokból...
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
A klub két hete azt közölte, hogy az üzemeltetője fizetésképtelenné vált. A kormány 300 millió forinttal segítette ki őket, így megúszták a csődöt. Videó jelent meg csütörtök a...
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
Miközben az elmúlt hetekben a Clark Ádám téri tiltakozásokra óriási erővel vonult fel a rendőrség, és büntette akár több százezer forintra is a résztvevőket, "a tegnapi rasszis...
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
Parádés videót osztott meg Orbán Viktor a Facebookján, amiben összefoglalja az elmúlt tíz évét. Ma van ugyanis pontosan tíz éve, hogy letette esküjét a második Orbán-kormány megalakí...
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren. Több tucat rendőr vonult ki csütörtök délután az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) VII. kerületi, Dohány ut...
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
Sáfrány Tamás, a Tiszakécske amatőr focicsapatának egykori játékosa karácsony előtt nem sokkal alapított egy céget, majd másnap megnyílt a Magyar Turisztikai Ügynökség fontos pályáz...
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
„A járvány egy súlyos dolog, nem lehet vele játszani, szerintem itt az ideje, hogy bevessük a Nemzeti Konzultációnak az eszközét” - mondta péntek reggeli rádióműsorában Orbán Viktor...
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök. Az oklevél, annak mellékletei és az egyetem által küldött egyéb papírok mellett egy levél is a kezébe csú...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
Mészáros Lőrinc szállodalánca kirúgott 800 alkalmazottat, miközben 17,7 milliárdot kaptak az államtól felújításokra a Kisfaludy-program keretében, írja a Népszava. A 24.hu írta meg, ...
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
Márciusban a bruttó átlagkereset 400 400 forint volt, 9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a bruttó és a nettó átlagkereset is 9,1 százalékkal nőtt év...
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
A rendőrség 2020-05-25 eltűnési dátummal tette közzé a kisfiú keresését. A keresés mindaddig aktív, amíg a cikk alján elhelyezett linken aktív keresési oldal jelenik meg.
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
Megint bebizonyosodott, hogy a hazai és a brüsszeli baloldal alaptalanul, politikai alapon vádolta a magyar kormányt az elmúlt hónapokban, hiszen ma benyújtásra kerül az a törvényjavaslat, ...
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum