thepost / Magyarország / Budapest / 2020.05.26
THE POST
           
26
Titkos terv készült a sertéspestis megállítására


Belgium példáját követve a sertéspestissel fertõzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás elõtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.

Hivatalosan ötezer házi sertést, szakértõ forrásaink szerint valójában ennek sokszorosát kellett eddig leölni az afrikai sertéspestis (ASP) megfékezése érdekében.
Nemrég kiterjesztették a fertõzött területet, a legrosszabb a helyzet Észak-, illetve Kelet-Magyarországon.
A hatóságok érezhetõen a „minél kevesebbet mondunk, annál jobb” kommunikációra rendezkedtek be, ezért az állataikat, így megélhetésüket féltõ gazdák arra panaszkodnak, hogy nincs elég információjuk.
Bognár Lajos országos fõállatorvos augusztusban bejelentette: a fertõzés vaddisznók közt terjed, a házisertés-állomány nem is érintett. Tovább bagatellizálva a helyzetet hozzátette, hogy „a gazdálkodóknak jelentõs változást nem jelent” a védekezés, csak a vadászoknak adódnak pluszfeladataik.

Ehhez képest a kérdésben illetékes csúcsszervnél, az Agrárminisztériumban már júliusra kidolgoztak egy szakmai javaslatot arról, hogy akár a legradikálisabb megoldás árán is meg kell akadályozni a vírus továbbterjedését annak érdekében, hogy megmentsék az egész sertéságazatot, ennek nemzetgazdasági jelentõségû exportját, és ezzel a szektorban dolgozó közel 300 ezer ember egzisztenciáját. Ez úgy derült ki, hogy lapunknak sikerült megszereznie ezt a láthatóan teljesen kész, már a jogszabály-módosítási verziókat is tartalmazó tervezetet.Ennek lényege, hogy nem a nagyobb, már most is ellenõrzött sertéstelepek, hanem a „kislétszámú állományok”, vagyis a „háztáji tartásban, néhány sertésbõl álló állományok jelentik a legnagyobb kockázatot”. Hiszen a hagyományos háztáji tartásnál „valósulnak meg legkevésbé a járványvédelmi megelõzõ intézkedések”, értelemszerûen a vidéki házaknál tartott malacok esetében eleve nem olyan szabályozott a tartási mód, és nem is védekeznek nap mint nap olyan szinten a vírus ellen.

Ezért azt javasolják az Orbán-kormánynak:

Belgium példáját követve az ország ASP-fertõzéssel érintett területén fel kellene számolni minden kislétszámú állományt, állami kártalanítást fizetve a tulajdonosoknak.

Belgiumban ugyanis viszonylag kis kiterjedésû volt a vírussal fertõzött terület, ahol a teljes házisertés-állományt, mintegy 5000 állatot leöltek. Az állategészségügyi szabályzat alapján kislétszámú sertéstartó telepnek számít minden, ahol 100 sertésnél kevesebb az elhelyezhetõ állatok száma, vagyis a háztáji állattartás is.

Nem tudni, miért és hol akadt el

A rajta szereplõ dátum alapján már júliusban elég sürgetõnek találták a helyzetet ehhez a drasztikus beavatkozáshoz. „A tervezett intézkedéseknek nincsen alternatívája” – olvasható az anyagban. Azonban hiába dolgozták ki a szaktárca szakértõi, egy névtelenséget kérõ kormányzati forrásunk szerint a javaslat „valahol elakadt”. Ennek pontos okát nem tudni, de mivel a sertéspestis miatti járványhelyzet továbbra is akut, arra következtet, hogy ennek politikai oka lehet: elképzelhetõ, hogy a vidéken, ott is a kisebb településeken hagyományosan erõs Fidesz az október 13-i választás elõtt nem akarja bevállalni a népszerûtlen intézkedést.„Az anyagot már nyáron köröztették, azóta viszont valahol jegelik. Nyilván rosszul hatna, ha a választás elõtt leölnék ’Józsi bácsi’ malacait. De joguk van tudni, hogy létezik ilyen opció, és ezt bármikor, akár a választás után egy nappal is elõvehetik" – jegyezte meg.

"Érzelmi kötõdés" az állataihoz vs. ágazati érdek

Ezt támasztja alá, hogy az egyértelmûen szakmai anyagban is megemlítik: "számolni kell egyéb, a felszámolás végrehajtásából fakadó kockázatokkal is, így

"az állattartók érzelmi kötõdésével az általa nevelt állatokhoz, és az ebbõl fakadó tiltakozással, politikai következményekkel",

hiszen az intézkedés a számításaik szerint akár 10 ezer embert is érinthetne. Az anyag egy másik részében pedig egyértelmûen súlyosbító körülményként említik, hogy megnõtt a figyelem a sertéspestis miatt: „egyre nagyobb az érdeklõdés a magyar járványhelyzettel kapcsolatban: mind az oknyomozó újságírók részérõl, mind a környezõ olyan országok részérõl, ahol házi sertésben is bejelentésre került a betegség, mind az Európai Bizottság auditjai során”.Az agrártárca azonban úgy véli, hogy ha a betegség ezekben a legkisebb gazdaságokban is megjelenik, „az az egész sertéságazatot sújtaná, ami 280 000 embert érint, akik közvetlenül és közvetve az ágazatban dolgoznak”. Érvként azt is felhozzák, hogy Lengyelországban is próbálkoztak ugyan részleges felszámolással, de ez nem akadályozta meg a vírus ismételt felbukkanását, és elterjedését a házi sertésállományban.

Azt kommunikálni, hogy elkerülhetetlen

Mint minden kormány elé kerülõ elõterjesztésnek, ennek is van a döntés kommunikációjáról szóló része, itt is elõre kitalálták, hogyan tálalnák, amennyiben az Orbán-kormány rábólintana. Ebbõl is egyértelmûen az tûnik ki, tudják, hogy a rázós intézkedés esetén csillapítani kell majd a kedélyeket. A fõ üzenet az lenne, hogy "szakmai szempontból az intézkedés elkerülhetetlen, és ezzel megelõzhetõ az egész sertéságazatot és az egész társadalmat is érintõ kár”.

Fontos hangsúlyozni, „elõtérbe helyezni” a kártalanítást is. A döntést annak kihirdetésekor Nagy István agárminiszter jelentené be, majd az ezt követõ napokban következhet „több országos fõállatorvosi nyilatkozat”. De szükség lesz „a társadalmi hatást kompenzáló intézkedésekre, nem csak állategészségügyi, hanem gazdasági, termelési szempontú nyilatkozatokra” az ágazat további szereplõitõl, így a Magyar Nemzeti Agrárkamarától, vágóállat és hús terméktanácstól és más sertéstenyésztõ szervezetektõl – olvasható az anyagban.

Vagyis – a miniszter mellett – értelemszerûen fõszerepet szántak az élelmiszerlánc-felügyeletet irányító Bognár Lajos országos fõállatorvosnak, aki egyben az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Nehéz elképzelni, hogy az egyértelmûen súlyos veszélyt felfestõ tervezetrõl ne tudott volna, amikor augusztusban az MTI-n keresztül azzal nyugtatott, hogy csak a vaddisznók körében terjed a vírus. Fõleg, hogy a neve szerepel azok közt, akik „látták” a javaslatot, bár ennek megtörténtét nyilván nem tudjuk ellenõrizni. Legfõbb jóváhagyóként pedig Nagy István jegyezné az elõterjesztést, amennyiben véglegesítik és az Orbán-kormány elé kerülne.

Három alternatívát is kidolgoztak a kormánynak

A javaslat melléklete a megszövegezett kormányhatározat, amely a gyakorlatba ültetné át a tervet. Itt viszont mindjárt három verzió, A, B és C változat készült annak megfelelõen, hogyan dönt a kormány. Ugyanis három javaslatot is kidolgoztak arra nézve, hogy mekkora részen, illetve kiknek az állatait ölnék le:

A l
egdrasztikusabb verzió az, hogy a fertõzött területen valamennyi kislétszámú sertésállományt kiirtanak állami kártalanítás mellett. „Járványügyi szempontból ez a leghatékonyabb megoldás, a minél hamarabbi, gyors végrehajtás a kívánatos”, de ez 1 milliárd forintba kerülne az elõzetes számítások alapján. Ez egyben azt is jelenti, hogy nemcsak felszámolnák a jelenleg meglévõ állományt, de újra sertést tartani, vagyis „újratelepíteni” is csak kérelemre, a helyi állategészségügyi hatóság elõzetes helyszíni bejárása után, engedéllyel lehetne – már ha megfelel az elõírásoknak az állattartó.
A második, hogy egy kisebb részen a fertõzött területen belül található úgynevezett szigorúan korlátozott területen vágják le az állatokat. Ez járványügyi szempontból szerintük „nem megfelelõ megoldás”, mivel ezen kívül is egyre több a fertõzöttvaddisznó-eset. Ez a megoldás viszont kijönne 320 millió forintból.
Végül a harmadik verzió, hogy azoknak az állatait ölik le, akik nem felelnek meg az elõírásoknak, vagy akik ezt nem vállalják. Ezt tartják a legkevésbé hatékony megoldásnak a bonyolult ellenõrzés és az egyéni elbírás miatt, és már elõzetesen felmérték, hogy a túlnyomó többséget érintené, vagyis nem sokban tér el az elsõ verziótól.

Az egész ágazat érdeke, és anyagilag is jobb megoldás

A költségek szempontjából a szaktárca szerint egyértelmûen megérné a kíméletlen, de kockázatokat minimalizáló megoldás. Ki is számolták, hogy ha a teljes fertõzött területen likvidálják a kislétszámú állományokat, „az állatokért kifizetendõ kártalanítási összeg aktuális árfolyamon számolva nem éri el az 1 milliárd forintot, amely ráadásul uniós támogatással jelentõsen csökkenthetõ”. „Ezzel szemben a betegség házi sertés állományban történõ megjelenésének közvetett hatása a nemzetgazdaságra és azon belül a sertéságazatra felbecsülhetetlen” – állítják szembe a veszély következményeivel.

„Nemzetgazdasági szempontból” azért is súlyos következményekkel járna a vírus átterjedése a házi sertésekre, mert már a vaddisznókban elõforduló megbetegedések hatására is számos ország exporttilalmat vezetett be a magyar sertéssel, illetve sertéstermékekkel szemben. Lapunknak a kinevezése után adott interjút Nagy István agárminiszter többek közt arról, hogyan próbálják elérni ezek feloldását. Már akkor firtattuk a házi sertések sorsát, mire akkor konkrétum nélkül azt mondta, hogy a vírushordozóktól megóvásuk érdekében már dolgoznak a kis állományokra vonatkozó intézkedéscsomagon.

A javaslatban is az áll, hogy továbbra is folynak az egyeztetések a magyar termékeket letiltó országokkal azért, hogy legalább a még nem fertõzött területekrõl engedjék az exportot. Pontosan ezért kritikus kérdés, hogy a vírus megjelenik-e a házi sertésekben, mert akkor „a legtöbb harmadik ország a tilalmat azonnal és az ország teljes területére bevezetné” – jelentik ki. „Ez a hazai termelés drasztikus visszaeséséhez, a kivitel megszûnéséhez, a sertéságazat széteséséhez vezethetne” – sorolják. „A direkt költségek a járvány mértékétõl függõen több milliárd forintra is rúghatnának, míg az indirekt költségek felbecsülhetetlen mértékûek is lehetnének”.

Mi lesz a házi vágás hagyományával?

A kártalanításra fordított összeg még csökkenhetne is – érvelnek – így ha adott határidõn belül és feltételekkel engedélyezik a házi vágást, vagy ha a vágóhídra kerülõ tenyészsertések vágóértékét nem kellene kifizetni. De az is felmerül, hogy ilyen célra az Európai Uniótól is igényelhetõ támogatás is igényelhetõ, amit a magyar állam kihasználhatna.A javaslat készítõi elismerik, hogy a lépés „társadalmi hatása” viszont pont szembemegy a háztáji gazdaságok erõsödését célzó törekvéseikkel, rosszat tesz a házi sertéstartásnak, „a házi vágás hagyományának”, és veszélyezteti a kistermelõi tevékenységet folytatók helyzetét.

De mint írják, majd ha „megfelelõ feltételeket” tudnak teremteni a kevés sertést tartó gazdák, akkor „a továbbiakban is folytatható” a háztáji állattartás a fertõzött területen.

Felmérték: nem hajlandóak és/vagy nem tudnak védekezni

Az elõterjesztésbõl ugyanakkor kitûnik, hogy ha ezeket a feltételeket tudnák, és fõleg akarnák teljesíteni a sertéstartók, akkor talán nem is lenne szükség arra, hogy ilyen kemény intézkedésen agyaljanak. A nagyobb állományoknál, vagyis az állattenyésztésre szakosodott telepeken ugyanis pont azért javult a helyzet, mert ezek zártabbak, illetve próbálják betartatni velük a járványvédelmi intézkedéseket. A házaknál tartott állatok járványvédelem szempontjából fontos körülményeit viszont „lehetetlen biztonságossá tenni, ezért a járványügyi és a következményes gazdasági kockázat óriási, aránytalanul magas”.Részletesen ismertetik, hogyan jutottak erre a megállapításra: az állategészségügyi szolgálatok, állatorvosok segítségével, médiában megjelentetett anyagokkal, írásos ismeretterjesztõ szóróanyagokkal régóta próbálják megismertetni az állattartókat a „biológiai biztonság fontosságával”, ennek „minimálisan elvárt” szintjével. Errõl még egy úgynevezett „jó sertéstartási gyakorlat” elnevezésû kiadványt is kidolgoztak figyelemfelhívó akcióként a sertéstenyésztõk érdekvédelmi szervezeteivel közösen, ez a Nébih oldalán is megtalálható.

Már tavaly nyáron a fertõzött területen valamennyi sertéstartóhoz eljuttatták ennek a „jó gyakorlat” -nak a szabályait, és kérték a gazdákat, hogy írásban nyilatkozzanak ezek betartásáról.

A végeredmény lesújtó volt: a 4700 nyilatkozatból 1470 érkezett vissza, és még akik vették is a fáradtságot, hogy visszaküldjék, azoknak a harmada is kereken megmondta, hogy nem vállalja a kockázatcsökkentõ intézkedések betartását. Hogy még rosszabb legyen az arány: amikor a megyei kormányhivatalok ellenõrizték azokat, akik írásban pozitívan nyilatkoztak, arra jutottak, hogy valójában õk sem tartják be a szabályokat, de az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) felülvizsgálata szerint is nagyon rossz a helyzet. Az elõírt szabályokat kategorikusan megtagadók „jellemzõen a legkisebb, udvaronként átlagosan 1,5 állatot” tartó családok.

Ragaszkodnak a moslékhoz

Ahogy megállapítják, régóta tendenciaszerûen csökken a háztáji sertéstartási kedv, ugyanakkor akik nem hagytak fel vele, azok valóban ragaszkodnak házi disznótartáshoz.

De az a probléma, hogy ennek „régi, elavult, járványügyi szempontból rendkívül veszélyes állattartási gyakorlatához”. Így a háznál tartott sertéseknél még mindig elterjedt „a konyhai élelmiszerhulladékot is tartalmazó moslék és a friss zöldtakarmány tiltott etetése”, pedig nemzetközi járványügyi tapasztalatok alapján ez a legnagyobb veszélyforrások közé tartozik.

„Hosszú ideig” velünk lesz

A javaslatban egyértelmûen sötét képet festenek: a vírus 12 évvel ezelõtti megjelenése óta szerzett nemzetközi tapasztalatok és a mostani terjedés gyorsasága alapján „egyre biztosabbnak tûnik, hogy amíg nem lesz a betegséggel szemben hatásos vakcina”, addig a terjedése a vaddisznó állományban megállíthatatlan. Ezért azt jósolják, hogy a már fertõzött területeken "nagyon hosszú ideig jelen lesz a vírus”.
Titkos terv készült a sertéspestis megállítására


Belgium példáját követve a sertéspestissel fertõzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás elõtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.

Hivatalosan ötezer házi sertést, szakértõ forrásaink szerint valójában ennek sokszorosát kellett eddig leölni az afrikai sertéspestis (ASP) megfékezése érdekében.
Nemrég kiterjesztették a fertõzött területet, a legrosszabb a helyzet Észak-, illetve Kelet-Magyarországon.
A hatóságok érezhetõen a „minél kevesebbet mondunk, annál jobb” kommunikációra rendezkedtek be, ezért az állataikat, így megélhetésüket féltõ gazdák arra panaszkodnak, hogy nincs elég információjuk.
Bognár Lajos országos fõállatorvos augusztusban bejelentette: a fertõzés vaddisznók közt terjed, a házisertés-állomány nem is érintett. Tovább bagatellizálva a helyzetet hozzátette, hogy „a gazdálkodóknak jelentõs változást nem jelent” a védekezés, csak a vadászoknak adódnak pluszfeladataik.

Ehhez képest a kérdésben illetékes csúcsszervnél, az Agrárminisztériumban már júliusra kidolgoztak egy szakmai javaslatot arról, hogy akár a legradikálisabb megoldás árán is meg kell akadályozni a vírus továbbterjedését annak érdekében, hogy megmentsék az egész sertéságazatot, ennek nemzetgazdasági jelentõségû exportját, és ezzel a szektorban dolgozó közel 300 ezer ember egzisztenciáját. Ez úgy derült ki, hogy lapunknak sikerült megszereznie ezt a láthatóan teljesen kész, már a jogszabály-módosítási verziókat is tartalmazó tervezetet.Ennek lényege, hogy nem a nagyobb, már most is ellenõrzött sertéstelepek, hanem a „kislétszámú állományok”, vagyis a „háztáji tartásban, néhány sertésbõl álló állományok jelentik a legnagyobb kockázatot”. Hiszen a hagyományos háztáji tartásnál „valósulnak meg legkevésbé a járványvédelmi megelõzõ intézkedések”, értelemszerûen a vidéki házaknál tartott malacok esetében eleve nem olyan szabályozott a tartási mód, és nem is védekeznek nap mint nap olyan szinten a vírus ellen.

Ezért azt javasolják az Orbán-kormánynak:

Belgium példáját követve az ország ASP-fertõzéssel érintett területén fel kellene számolni minden kislétszámú állományt, állami kártalanítást fizetve a tulajdonosoknak.

Belgiumban ugyanis viszonylag kis kiterjedésû volt a vírussal fertõzött terület, ahol a teljes házisertés-állományt, mintegy 5000 állatot leöltek. Az állategészségügyi szabályzat alapján kislétszámú sertéstartó telepnek számít minden, ahol 100 sertésnél kevesebb az elhelyezhetõ állatok száma, vagyis a háztáji állattartás is.

Nem tudni, miért és hol akadt el

A rajta szereplõ dátum alapján már júliusban elég sürgetõnek találták a helyzetet ehhez a drasztikus beavatkozáshoz. „A tervezett intézkedéseknek nincsen alternatívája” – olvasható az anyagban. Azonban hiába dolgozták ki a szaktárca szakértõi, egy névtelenséget kérõ kormányzati forrásunk szerint a javaslat „valahol elakadt”. Ennek pontos okát nem tudni, de mivel a sertéspestis miatti járványhelyzet továbbra is akut, arra következtet, hogy ennek politikai oka lehet: elképzelhetõ, hogy a vidéken, ott is a kisebb településeken hagyományosan erõs Fidesz az október 13-i választás elõtt nem akarja bevállalni a népszerûtlen intézkedést.„Az anyagot már nyáron köröztették, azóta viszont valahol jegelik. Nyilván rosszul hatna, ha a választás elõtt leölnék ’Józsi bácsi’ malacait. De joguk van tudni, hogy létezik ilyen opció, és ezt bármikor, akár a választás után egy nappal is elõvehetik" – jegyezte meg.

"Érzelmi kötõdés" az állataihoz vs. ágazati érdek

Ezt támasztja alá, hogy az egyértelmûen szakmai anyagban is megemlítik: "számolni kell egyéb, a felszámolás végrehajtásából fakadó kockázatokkal is, így

"az állattartók érzelmi kötõdésével az általa nevelt állatokhoz, és az ebbõl fakadó tiltakozással, politikai következményekkel",

hiszen az intézkedés a számításaik szerint akár 10 ezer embert is érinthetne. Az anyag egy másik részében pedig egyértelmûen súlyosbító körülményként említik, hogy megnõtt a figyelem a sertéspestis miatt: „egyre nagyobb az érdeklõdés a magyar járványhelyzettel kapcsolatban: mind az oknyomozó újságírók részérõl, mind a környezõ olyan országok részérõl, ahol házi sertésben is bejelentésre került a betegség, mind az Európai Bizottság auditjai során”.Az agrártárca azonban úgy véli, hogy ha a betegség ezekben a legkisebb gazdaságokban is megjelenik, „az az egész sertéságazatot sújtaná, ami 280 000 embert érint, akik közvetlenül és közvetve az ágazatban dolgoznak”. Érvként azt is felhozzák, hogy Lengyelországban is próbálkoztak ugyan részleges felszámolással, de ez nem akadályozta meg a vírus ismételt felbukkanását, és elterjedését a házi sertésállományban.

Azt kommunikálni, hogy elkerülhetetlen

Mint minden kormány elé kerülõ elõterjesztésnek, ennek is van a döntés kommunikációjáról szóló része, itt is elõre kitalálták, hogyan tálalnák, amennyiben az Orbán-kormány rábólintana. Ebbõl is egyértelmûen az tûnik ki, tudják, hogy a rázós intézkedés esetén csillapítani kell majd a kedélyeket. A fõ üzenet az lenne, hogy "szakmai szempontból az intézkedés elkerülhetetlen, és ezzel megelõzhetõ az egész sertéságazatot és az egész társadalmat is érintõ kár”.

Fontos hangsúlyozni, „elõtérbe helyezni” a kártalanítást is. A döntést annak kihirdetésekor Nagy István agárminiszter jelentené be, majd az ezt követõ napokban következhet „több országos fõállatorvosi nyilatkozat”. De szükség lesz „a társadalmi hatást kompenzáló intézkedésekre, nem csak állategészségügyi, hanem gazdasági, termelési szempontú nyilatkozatokra” az ágazat további szereplõitõl, így a Magyar Nemzeti Agrárkamarától, vágóállat és hús terméktanácstól és más sertéstenyésztõ szervezetektõl – olvasható az anyagban.

Vagyis – a miniszter mellett – értelemszerûen fõszerepet szántak az élelmiszerlánc-felügyeletet irányító Bognár Lajos országos fõállatorvosnak, aki egyben az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Nehéz elképzelni, hogy az egyértelmûen súlyos veszélyt felfestõ tervezetrõl ne tudott volna, amikor augusztusban az MTI-n keresztül azzal nyugtatott, hogy csak a vaddisznók körében terjed a vírus. Fõleg, hogy a neve szerepel azok közt, akik „látták” a javaslatot, bár ennek megtörténtét nyilván nem tudjuk ellenõrizni. Legfõbb jóváhagyóként pedig Nagy István jegyezné az elõterjesztést, amennyiben véglegesítik és az Orbán-kormány elé kerülne.

Három alternatívát is kidolgoztak a kormánynak

A javaslat melléklete a megszövegezett kormányhatározat, amely a gyakorlatba ültetné át a tervet. Itt viszont mindjárt három verzió, A, B és C változat készült annak megfelelõen, hogyan dönt a kormány. Ugyanis három javaslatot is kidolgoztak arra nézve, hogy mekkora részen, illetve kiknek az állatait ölnék le:

A l
egdrasztikusabb verzió az, hogy a fertõzött területen valamennyi kislétszámú sertésállományt kiirtanak állami kártalanítás mellett. „Járványügyi szempontból ez a leghatékonyabb megoldás, a minél hamarabbi, gyors végrehajtás a kívánatos”, de ez 1 milliárd forintba kerülne az elõzetes számítások alapján. Ez egyben azt is jelenti, hogy nemcsak felszámolnák a jelenleg meglévõ állományt, de újra sertést tartani, vagyis „újratelepíteni” is csak kérelemre, a helyi állategészségügyi hatóság elõzetes helyszíni bejárása után, engedéllyel lehetne – már ha megfelel az elõírásoknak az állattartó.
A második, hogy egy kisebb részen a fertõzött területen belül található úgynevezett szigorúan korlátozott területen vágják le az állatokat. Ez járványügyi szempontból szerintük „nem megfelelõ megoldás”, mivel ezen kívül is egyre több a fertõzöttvaddisznó-eset. Ez a megoldás viszont kijönne 320 millió forintból.
Végül a harmadik verzió, hogy azoknak az állatait ölik le, akik nem felelnek meg az elõírásoknak, vagy akik ezt nem vállalják. Ezt tartják a legkevésbé hatékony megoldásnak a bonyolult ellenõrzés és az egyéni elbírás miatt, és már elõzetesen felmérték, hogy a túlnyomó többséget érintené, vagyis nem sokban tér el az elsõ verziótól.

Az egész ágazat érdeke, és anyagilag is jobb megoldás

A költségek szempontjából a szaktárca szerint egyértelmûen megérné a kíméletlen, de kockázatokat minimalizáló megoldás. Ki is számolták, hogy ha a teljes fertõzött területen likvidálják a kislétszámú állományokat, „az állatokért kifizetendõ kártalanítási összeg aktuális árfolyamon számolva nem éri el az 1 milliárd forintot, amely ráadásul uniós támogatással jelentõsen csökkenthetõ”. „Ezzel szemben a betegség házi sertés állományban történõ megjelenésének közvetett hatása a nemzetgazdaságra és azon belül a sertéságazatra felbecsülhetetlen” – állítják szembe a veszély következményeivel.

„Nemzetgazdasági szempontból” azért is súlyos következményekkel járna a vírus átterjedése a házi sertésekre, mert már a vaddisznókban elõforduló megbetegedések hatására is számos ország exporttilalmat vezetett be a magyar sertéssel, illetve sertéstermékekkel szemben. Lapunknak a kinevezése után adott interjút Nagy István agárminiszter többek közt arról, hogyan próbálják elérni ezek feloldását. Már akkor firtattuk a házi sertések sorsát, mire akkor konkrétum nélkül azt mondta, hogy a vírushordozóktól megóvásuk érdekében már dolgoznak a kis állományokra vonatkozó intézkedéscsomagon.

A javaslatban is az áll, hogy továbbra is folynak az egyeztetések a magyar termékeket letiltó országokkal azért, hogy legalább a még nem fertõzött területekrõl engedjék az exportot. Pontosan ezért kritikus kérdés, hogy a vírus megjelenik-e a házi sertésekben, mert akkor „a legtöbb harmadik ország a tilalmat azonnal és az ország teljes területére bevezetné” – jelentik ki. „Ez a hazai termelés drasztikus visszaeséséhez, a kivitel megszûnéséhez, a sertéságazat széteséséhez vezethetne” – sorolják. „A direkt költségek a járvány mértékétõl függõen több milliárd forintra is rúghatnának, míg az indirekt költségek felbecsülhetetlen mértékûek is lehetnének”.

Mi lesz a házi vágás hagyományával?

A kártalanításra fordított összeg még csökkenhetne is – érvelnek – így ha adott határidõn belül és feltételekkel engedélyezik a házi vágást, vagy ha a vágóhídra kerülõ tenyészsertések vágóértékét nem kellene kifizetni. De az is felmerül, hogy ilyen célra az Európai Uniótól is igényelhetõ támogatás is igényelhetõ, amit a magyar állam kihasználhatna.A javaslat készítõi elismerik, hogy a lépés „társadalmi hatása” viszont pont szembemegy a háztáji gazdaságok erõsödését célzó törekvéseikkel, rosszat tesz a házi sertéstartásnak, „a házi vágás hagyományának”, és veszélyezteti a kistermelõi tevékenységet folytatók helyzetét.

De mint írják, majd ha „megfelelõ feltételeket” tudnak teremteni a kevés sertést tartó gazdák, akkor „a továbbiakban is folytatható” a háztáji állattartás a fertõzött területen.

Felmérték: nem hajlandóak és/vagy nem tudnak védekezni

Az elõterjesztésbõl ugyanakkor kitûnik, hogy ha ezeket a feltételeket tudnák, és fõleg akarnák teljesíteni a sertéstartók, akkor talán nem is lenne szükség arra, hogy ilyen kemény intézkedésen agyaljanak. A nagyobb állományoknál, vagyis az állattenyésztésre szakosodott telepeken ugyanis pont azért javult a helyzet, mert ezek zártabbak, illetve próbálják betartatni velük a járványvédelmi intézkedéseket. A házaknál tartott állatok járványvédelem szempontjából fontos körülményeit viszont „lehetetlen biztonságossá tenni, ezért a járványügyi és a következményes gazdasági kockázat óriási, aránytalanul magas”.Részletesen ismertetik, hogyan jutottak erre a megállapításra: az állategészségügyi szolgálatok, állatorvosok segítségével, médiában megjelentetett anyagokkal, írásos ismeretterjesztõ szóróanyagokkal régóta próbálják megismertetni az állattartókat a „biológiai biztonság fontosságával”, ennek „minimálisan elvárt” szintjével. Errõl még egy úgynevezett „jó sertéstartási gyakorlat” elnevezésû kiadványt is kidolgoztak figyelemfelhívó akcióként a sertéstenyésztõk érdekvédelmi szervezeteivel közösen, ez a Nébih oldalán is megtalálható.

Már tavaly nyáron a fertõzött területen valamennyi sertéstartóhoz eljuttatták ennek a „jó gyakorlat” -nak a szabályait, és kérték a gazdákat, hogy írásban nyilatkozzanak ezek betartásáról.

A végeredmény lesújtó volt: a 4700 nyilatkozatból 1470 érkezett vissza, és még akik vették is a fáradtságot, hogy visszaküldjék, azoknak a harmada is kereken megmondta, hogy nem vállalja a kockázatcsökkentõ intézkedések betartását. Hogy még rosszabb legyen az arány: amikor a megyei kormányhivatalok ellenõrizték azokat, akik írásban pozitívan nyilatkoztak, arra jutottak, hogy valójában õk sem tartják be a szabályokat, de az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) felülvizsgálata szerint is nagyon rossz a helyzet. Az elõírt szabályokat kategorikusan megtagadók „jellemzõen a legkisebb, udvaronként átlagosan 1,5 állatot” tartó családok.

Ragaszkodnak a moslékhoz

Ahogy megállapítják, régóta tendenciaszerûen csökken a háztáji sertéstartási kedv, ugyanakkor akik nem hagytak fel vele, azok valóban ragaszkodnak házi disznótartáshoz.

De az a probléma, hogy ennek „régi, elavult, járványügyi szempontból rendkívül veszélyes állattartási gyakorlatához”. Így a háznál tartott sertéseknél még mindig elterjedt „a konyhai élelmiszerhulladékot is tartalmazó moslék és a friss zöldtakarmány tiltott etetése”, pedig nemzetközi járványügyi tapasztalatok alapján ez a legnagyobb veszélyforrások közé tartozik.

„Hosszú ideig” velünk lesz

A javaslatban egyértelmûen sötét képet festenek: a vírus 12 évvel ezelõtti megjelenése óta szerzett nemzetközi tapasztalatok és a mostani terjedés gyorsasága alapján „egyre biztosabbnak tûnik, hogy amíg nem lesz a betegséggel szemben hatásos vakcina”, addig a terjedése a vaddisznó állományban megállíthatatlan. Ezért azt jósolják, hogy a már fertõzött területeken "nagyon hosszú ideig jelen lesz a vírus”.
Ezt olvassák mások:
Orbán ügyvédje lesz az új bokszelnök


Bajkai István váltja Erdei Zsoltot.

Csendben befejezõdött a Magyar Ö...
Kósa ismét a Fidesz alelnöke lehet
A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
  
Új iskolát építenek Felcsúton
  
Közmunkára ítéltek rémhírterjesztésért két magyar férfit
  
Az izraeli külügyminiszter cáfolja Szijjártót: nem beszélt sem bevándorlásról, sem szuverenitásról, sem nemzeti identitásról
  
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén
  
Már Deutsch Tamás is beszólt Karácsony Gergelynek
  
Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek
  
Kásler szerint sosem hangzott el olyan utasítás, hogy ki kellene üríteni a kórházi ágyakat
  
Matolcsy György fiának cége közel háromszázmilliós támogatást kapott a kormánytól
  
Palkovics: a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak
  
Szijjártó Péter: Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását
  
Operatív törzs: Ha szép idő van, ajánlott éjjel is nyitva tartani az ablakot, de előtte tegyenek fel rovarhálót
  
Szerda éjjel megjelent közlöny: 25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
  
Több mint 2 milliárd forint osztalékot fizettek ki Tiborcz István cégénél
  
Mindeközben orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító vállalat
  
Június másodikától nyitnak az iskolák - az óvodák, bölcsődék működési rendjéről is döntöttek
  
Idősotthonok vezetői és kormányhivatali dolgozók fosztottak ki gondozottakat
  
Vissza nem térítendő állami támogatás - Mészáros Lőrinc közpénzből újíthatja fel a lerobbant szállodáit
  
336 millió forintot kommunikált el a kormány két hét alatt
  
Németh Szilárd: a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
  
Kásler szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni
  
Müller Cecília: Vigyünk magunkkal uzsonnát és tízórait. Ne felejtsük el az innivalót sem
  
Nem tartotta be a 14 napos karantént Dzsudzsák? - Orbán fotója buktatta le
  
Új stadiont ígért Orbán Viktor Pécsnek
  
Továbbra sincs gyanúsítottja a Borkai ellen indított eljárásnak
  
Arról írnak a brit iskolaújságban hogy Magyarország már nem demokrácia
  
108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt
  
Bakondi György: jelentős aktivizálódás tapasztalható a fő migrációs útvonalakon
  
22 milliárdért újítja fel Mészáros Lőrinc és partnere az Erzsébet-táborokat
  
Megszavazták: 10 évre titkosak a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projekt egyes adatai
  
Hivatalos: nem bűncselekmény, hogy az állam túlárazva vette meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
  
Bár nem terjesztik a koronavírust, Müller hosszú előadást tartott a kullancsokról és a szúnyogokról
  
Kásler: fokozatosan újraindítottuk az egészségügyet
  
Németh Szilárd: a honvédség szakácsokat, felszolgálókat is keres, a jelentkezőknek könnyített alkalmassági vizsgán kell megfelelniük
  
Müller Cecília: a magyar hatóságok tökéletesre vizsgáztak
  
Varga Judit: "soha nem látott intenzitású, koordinált politikai támadást intézzenek hazánk ellen"
  
A kormány támogatja hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron
  
Varga Judit: 2020 legyen az áldozatsegítés éve
  
Három nyomozásban is érintett Borkai Zsolt
  
Egy fideszes polgármester jelentette fel a gyulai ellenzékit rémhírterjesztés miatt
  
Müller Cecília: Nincs ma már akadálya annak sem, hogy az unokák és a nagyszülők meglátogassák egymást
  
Szijjártó: a válságot megelőzően Magyarország európai viszonylatban is kiemelkedő fejlődést ért el
  
Németh Szilárd: a Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
  
Németh Szilárd: "már pénteken 37 esetben történt elfogás a magyar határon"
  
Novák Katalin: Tíz éve dolgozunk azon, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen
  
Kína: holtan találták az izraeli nagykövetet
  
Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot
  
Rosszul végződött a büntetőfékezés a Rákóczi hídon! - + videó
  
Operatív törzs: Magyarország jobban vette az akadályokat, mint más európai országok
  
Áthajtott a piroson, majd rendőrautóra tepertek egy biciklis nőt Budapesten
  
Varga Judit: "indokolt lehet hogy bizonyos rendelkezéseknek fent kell maradniuk"
  
Müller Cecília: a korábban a koronavírusos betegeknek fenntartott ágyak egyharmada felszabadítható
  
Orbán Viktor: számunkra idegen felfogás a munkanélküli segély meghosszabbítása
  
Varga Judit szerint előfordul, hogy a hatóság téved
  
Orbán: Az első csatát a járvánnyal szemben fényesen megnyertük
  
Németh Szilárd: a katonai rendészet is várja az új kollégákat
  
82 milliárdot elvesznek a Gazdaságvédelmi Alapból, és a Budapest-Belgrád-vasútvonalra fordítják
  
5,9 milliárdos keretet biztosít a kormány Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg építésére
  
Az ország második legnagyobb bankját hoznák össze Mészárosék
  
Németh Szilárd: "De hol van Karácsony Gergely főpolgármester?"
  
Az ügyészség szerint nem terjesztett rémhírt a gyulai férfi sem
  
Szijjártó: "nemhogy jelen van, de egyre súlyosabb a migráció jelentette fenyegetettség."
  
A német parlamentig jutott a gyulai "rémhírterjesztő" ügye
  
Orbán készen áll visszaadni a külön-hatalmat még ebben a hónapban
  
Müller Cecília: Ha nem merül fel koronavírus-gyanú, akkor a beteg igénybe veheti a szolgáltatásokat
  
A felcsúti fociakadémia kért, és kapott is plusz kétszázmilliót
  
Orbán: "Százezer új közfoglalkoztatottat tudunk akár holnap reggeltől foglalkoztatni"
  
Orbán: "Ez mégiscsak a bennszülöttek, vagyis a mi országunk"
  
Az MLSZ tízmilliót ad koronavírus-tesztelésre minden NB I-es klubnak
  
A magyar kormány 3 milliárd forinttal támogatta a Délvidéki Sport Akadémiát, most kaptunk tőlük ajándék maszkokat
  
2,5 milliárd forint osztalékot fizet Schmidt Máriáék családi cége
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák kancellár. A települési önkormányzatoknak hirdetett támogatási csoma...
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója. M...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn a parlamenti azonnali kérdések órájában, hogy ha szerinte Kásler Miklós emberierőforr...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
Röszkéről, Magyarország Szerbia határáról a két ország közti egyik legnagyobb határátkelőhelyről jelentkezett be hétfőn reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.....
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
A rendőrök 2020. május 25-én 0 óra 30 perckor hét illegális migránst tartóztattak fel Eperjespuszta térségében. A férfiakból álló csoport tagjai szír állampolgároknak vallották mag...
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
Beindult tavaly a Puskás Ferenc Sport Hotel szekere, az emelkedő bevételeknek köszönhetően két egymást követő veszteséges év után hirtelen rekordnyereséget könyvelhetett el az üzemelte...
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
Fehér baseball sapkában, szájmaszkban ment rabolni egy férfi egy szegedi virágboltba. Az eladó az RTL Híradónak elmondta, hogy amikor nem adta át a bevételt a rablónak, az könyörögni kez...
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
Miután Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy a nagyon magas bírságok miatt inkább nem szerveznek a kórházi ágyak kiürítése ellen dudálva tiltakozó demonstrác...
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
Szörnyű baleset történt Budapesten: 1 éves kisfiú halt meg. Eddig tisztázatlan körülmények között vasárnap délután összeütközött két autó a XXII. kerületi Kolozsvári utcában. ...
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
Áprilisban már 10 milliárd forintot kellett kifizetnie az Orbán-kormánynak a különböző munkanélküli ellátásokra. Már hiány van a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban, pedig összességében...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
Részleges szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában álló egészségügyi intézménye...
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - mondta Dömötör Csaba, a Miniszte...
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
A Magyar Honvédség mint az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével vesz részt a kormány gazdaságvédelmi pr...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi koc...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi ...
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
Két új katonai középiskola építéséről ír a Magyar Nemzet. A kormánylap szerint Hódmezővásárhelyen már befejeződtek az ehhez szükséges statikai vizsgálatok, és elkészültek a hon...
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást nyújtó közös uniós eszköz létrehozásáról szóló önkéntes...
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
Palkovics László innovációs miniszter szerint már legalább egymillió emberen segítettek valamilyen formában, de a közmunkás is több lehet. Mostanáig már több mint 110 ezer ember bért...
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért a Mátrai Erőmű telephelyén lév...
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Szombatra újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, íg...
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
A migrációsnyomás-fokozás undisputed világbajnoka, élő legendája, zsinórmértéke és mértékegysége, miniszterelnök személyes migrációs barométere péntek este, ahogy az utóbbi öt ...
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
Karácsony Gergely a legutóbbi interjújában azt állította, hogy minden, most meghozott döntést előzetesen egyeztetett a frakcióvezetőkkel, és jelentős részüket a Fidesz is támogatta. E...
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján jelentős pénzeket, összesen 83 milliárd forintot mozgatott át a kabinet a gazdaságvédelmi alapból különféle célokra. A...
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
Időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operat...
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
Megosztott néhány olyan adatot Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs „tájékoztatóján”, ami a napi jelentésekben nem szokott szerepelni. Ezek szerint a járvány kezdete óta...
  
Új iskolát építenek Felcsúton
Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd. Egy új, 16 tantermes, Felcsúton megépülő iskola kivitelezésére írt ki közbeszerzé...
  
Közmunkára ítéltek rémhírterjesztésért két magyar férfit
Közérdekű munkára ítéltek két férfit Békéscsabán, akik valótlan tartalmú írást tettek közzé az egyik közösségi oldalon februárban a koronavírusról - tájékoztatta pénteken kö...
  
Az izraeli külügyminiszter cáfolja Szijjártót: nem beszélt sem bevándorlásról, sem szuverenitásról, sem nemzeti identitásról
Szijjártó Péter külügyminiszter délelőtt videót tett közzé Facebook-oldalán, majd később a minisztérium közleményt is kiadott arról, hogy telefonon felhívta Gabi Askenázi izraeli k...
  
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén. Emellett a hajnali órákban helyenként fagy is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrej...
  
Már Deutsch Tamás is beszólt Karácsony Gergelynek
Deutsch Tamás a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben Karácsony Gergelybe szállt bele. Rövid, de kemény üzenetet fogalmazott meg egy facebookos bejegyzésében a Fidesz EP-k...
  
Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek
A kormány bejelentette, hogy visszavonják a különleges jogrendet. Ennyire jól állunk? - kezdődött Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjúja, mire a miniszterelnök tömören í...
  
Kásler szerint sosem hangzott el olyan utasítás, hogy ki kellene üríteni a kórházi ágyakat
Interjút közölt Kásler Miklós emberierőforrás-miniszterrel a kormánypárti Demokrata hetilap. Az interjúban Kásler többek közt arról beszél, hogy csúsztatás azt mondani, hogy ki kellet...
  
Matolcsy György fiának cége közel háromszázmilliós támogatást kapott a kormánytól
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata, mondta a külügyminiszter Budapesten, a versenyképességi program ...
  
Palkovics: a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak
A Gazdaságvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak, vagy védték meg a munkahelyét - fejtette ki csütörtökön Vácon az innovációs...
  
Szijjártó Péter: Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a ...
  
Operatív törzs: Ha szép idő van, ajánlott éjjel is nyitva tartani az ablakot, de előtte tegyenek fel rovarhálót
Az erről szóló kormányrendelet hamarosan megjelenik. Cikkünk frissül Az Operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón Kiss Róbert alezredes elmondta, reggel 6-tól a magyar-r...
  
Szerda éjjel megjelent közlöny: 25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint rendelkezésre állásáról. A pénz a szegedi és a tatabányai kézicsar...
  
Több mint 2 milliárd forint osztalékot fizettek ki Tiborcz István cégénél
Miután a BDPST Zrt.-nek 4,8 milliárd forint lett a 2019-es adózott eredménye, a májusi közgyűlésen úgy döntöttek: 2,3 milliárd forint osztalékot fizetnek ki a tulajdonosnak - írja az mfo...
  
Mindeközben orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító vállalat
Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól. Bejelentette a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a TMH International AG és a Magyar Vagon Z...
  
Június másodikától nyitnak az iskolák - az óvodák, bölcsődék működési rendjéről is döntöttek
Mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Az int...
  
Idősotthonok vezetői és kormányhivatali dolgozók fosztottak ki gondozottakat
Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak. Időskorú gondozottak ingó- és ingatlanvagyonának áron aluli megszerzése érdekében működtek együtt gyámügy...
  
Vissza nem térítendő állami támogatás - Mészáros Lőrinc közpénzből újíthatja fel a lerobbant szállodáit
Ha minden jól megy, akkor a héten megkaphatja a vissza nem térítendő állami támogatást a Hunguest Hotels, így Mészáros Lőrinc közpénzből újíthatja fel a lerobbant szállodáit. Új s...
  
336 millió forintot kommunikált el a kormány két hét alatt
Május első felében mintegy 336 millió forintot költött a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet reklámozó óriásplakátokra – derült ki Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő ...
  
Németh Szilárd: a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
Németh Szilárd a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön, ezért ...
  
Kásler szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni
Pedig április közepétől kezdve az igazoltan koronavírusos esetek harmada kórházban fertőződött meg. A műtétek miatt felvett betegeken május 15-e óta nem kötelező koronavírusteszt vé...
  
Müller Cecília: Vigyünk magunkkal uzsonnát és tízórait. Ne felejtsük el az innivalót sem
Ma is volt „tájékoztatója” az operatív törzsnek. Hiába a lazítások, egyelőre továbbra is abban a formában megy ez, hogy a szerkesztőségek elküldik a kérdéseket, azok közül kivál...
  
Nem tartotta be a 14 napos karantént Dzsudzsák? - Orbán fotója buktatta le
A fővárosi lazítás első napján egy galéria került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára az újra megnyiló vendéglátós teraszokról. A képeken egyebek között felbukkant Dzsudzsák Balá...
  
Új stadiont ígért Orbán Viktor Pécsnek
Fontos és sikeres egyeztetés zajlott kedden a Parlamentben. Hargitai János, Baranya országgyűlési képviselője árulta el a Pécsi Újságnak, hogy megkereste Orbán Viktort, mert Pécsen jelen...
  
Továbbra sincs gyanúsítottja a Borkai ellen indított eljárásnak
A Borkai Zsoltot érintő nyomozások állásáról kérdezte Ungár Péter LMP-s képviselő Polt Péter legfőbb ügyészt. Arra volt többek közt kíváncsi Ungár, hogy kihallgatták-e már a vol...
  
Arról írnak a brit iskolaújságban hogy Magyarország már nem demokrácia
Az elmúlt években viszonylag rendszeres téma volt a mainstream nyugati sajtóban, hogyan tér le Magyarország a liberális demokrácia útjáról, azonban május közepén egészen váratlan helye...
  
108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt
108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt. Ezúttal nem a járvány kiindulópontjában, Hupej tartományban, hanem az ország Oroszországgal határos északkeleti...
  
Bakondi György: jelentős aktivizálódás tapasztalható a fő migrációs útvonalakon
A kormány nem fogadja el az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának tranzitzónákról hozott ítéletét, és vizsgálja, hogy azok működtetése ütközik-e a magyar alkotmánnyal - ...
  
22 milliárdért újítja fel Mészáros Lőrinc és partnere az Erzsébet-táborokat
Összesen 21,58 milliárd forintos megbízással gazdagodott Mészáros Lőrinc cége, a Fejér B.Á.L. Zrt. és a zalakarosi Szabadics Közmű Mélyépítő Zrt. Azt már lehetett tudni, hogy ez a ...
  
Megszavazták: 10 évre titkosak a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projekt egyes adatai
A Fidesz és a KDNP képviselőinek szavazatával, kétharmados többséggel elfogadta a parlament Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztésér...
  
Hivatalos: nem bűncselekmény, hogy az állam túlárazva vette meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
„Levelet kaptam a Nemzeti Nyomozó Irodától a Mátrai Erőmű ügyében. A Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály bűncselekmény hiányában megszüntette a különösen jelentő...
  
Bár nem terjesztik a koronavírust, Müller hosszú előadást tartott a kullancsokról és a szúnyogokról
"Az 1667 aktív fertőzöttek 45 százaléka, 775 fő budapesti," mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Müller Cecília az egészségügyi nyitás kap...
  
Kásler: fokozatosan újraindítottuk az egészségügyet
Izgalmasnak ígérkező sorozat indult el az Emberi Erőforrás Minisztériumának Facebook-oldalán „miniszteri percek” címmel. Az ajánló alapján itt Kásler Miklós fogja időről időre út...
  
Németh Szilárd: a honvédség szakácsokat, felszolgálókat is keres, a jelentkezőknek könnyített alkalmassági vizsgán kell megfelelniük
A csütörtöki Magyarország élőben extra vendégei Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára, Keserű György Miklós gyógyszerkutató, egyetemi tanár és Tóth Béla...
  
Müller Cecília: a magyar hatóságok tökéletesre vizsgáztak
A magyar koronavírus-teszteket végző Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársai 100%-osan megfeleltek a koronavírus kimutatását tesztelő nemkeztközi vizsgálatban. Az országos t...
  
Varga Judit: "soha nem látott intenzitású, koordinált politikai támadást intézzenek hazánk ellen"
Júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán. Közölte, a kormány a törvény elfogadásakor és azt követően ...
  
A kormány támogatja hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron
A kormány határozata szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntöttek a 6000 fős csarnok támogatásáról. A hétfő esti Magyar Közlöny egyik kormányhatározatából kiderül, ho...
  
Varga Judit: 2020 legyen az áldozatsegítés éve
A napirend előtti felszólalások után azonnali kérdésekkel folytatódott a parlament hétfői ülése. Varga-Damm Andrea (Jobbik) arról kérdezte Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy ellá...
  
Három nyomozásban is érintett Borkai Zsolt
Ungár Péter képviselő kérdésére számolt be Polt Péter legfőbb ügyész arról, hogyan áll a nyomozás Borkai Zsolt bukott győri polgármester ügyében. A válaszból elsőként az derült...
  
Egy fideszes polgármester jelentette fel a gyulai ellenzékit rémhírterjesztés miatt
Gyula fideszes polgármestere, Görgényi Ernő tette a feljelentést rémhírterjesztés miatt Csóka-Szűcs János ellen, akit ezután el is vittek a rendőrök - írja a Magyar Narancs. Csóka-Szű...
  
Müller Cecília: Nincs ma már akadálya annak sem, hogy az unokák és a nagyszülők meglátogassák egymást
Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem felét kezelték egészségügyi intézményben - közölte az országos tisztifőorvos a korona...
  
Szijjártó: a válságot megelőzően Magyarország európai viszonylatban is kiemelkedő fejlődést ért el
Hétfőig 526 beruházó jelentkezett versenyképesség-növelő támogatásért, összesen 254 milliárd forint értékű befektetést vállaltak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter, m...
  
Németh Szilárd: a Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
Az ország egyik legnagyobb munkáltatójává válhat a Magyar Honvédség – hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes május 13-án,...
  
Németh Szilárd: "már pénteken 37 esetben történt elfogás a magyar határon"
Magyarországon a Fidesz-KDNP többsége és a kormány mindent megtesz azért, hogy a továbbiakban is megmaradjon a kerítés, az élőerős katonai-rendőri őrizet és továbbra is működjenek a ...
  
Novák Katalin: Tíz éve dolgozunk azon, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen
A járvány idején felértékelődött a családok szerepe, megváltozott életkörülményekhez kellett alkalmazkodni az elmúlt két hónapban - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztérium...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum