thepost / Magyarország / Budapest / 2020.06.06
THE POST
           
06
Mi látszik valójában a titokzatos UFO-felvételeken?


Az amerikai légierõ évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülõ tárgyakat és légköri jelenségeket. Az ufóhívõk ugyanilyen régóta meg vannak gyõzõdve arról, hogy a hatalom rejtegeti elõlük a bizonyítékokat, miközben a földönkívüliek ha nem is a spájzban, de legalábbis az elõszobában járnak. Meggyõzõ magyarázat a mai napig sincs mindenre, de a tudomány fejlõdésével sok esetet sikerült már megfejteni.

Az ufófigyelés történetének talán legnagyobb fordulópontja az volt, amikor tökéletesítették a légtérfigyelõ radarokat, és attól fogva töredékére zuhant vissza a kijelzõkön megjelenõ, szakértõ szemmel megfigyelt különös észlelések száma.

Ez is jelzi, hogy a repülõ csészealjakról könnyebb sci-fit forgatni, mint dokumentumfilmet, és pontosan az elõbbit választották, amikor a History tévécsatorna legyártatta sorozatát az amerikai ufófigyelés fénykorának, a hidegháborús 1940–60-as éveknek az eseteirõl. A sorozat – A kék könyv-projekt címmel – most indul idehaza (az Epic Drama csatornán), ezért érdemes felidézni, mi igaz és mi billeg a szenzációs amerikai rejtélyek magyarázatában.

A fõszereplõ, Allen Hynek csillagász, valóságos és fontos személy, komoly tudós, az ufológia megalapítója. A filmben feldolgozott – és tegyük hozzá: meglehetõs szabadsággal kezelt, ráadásul kémtörténetes és thrilleres elemekkel felflitterezett – esetek valóban hatalmas feltûnést keltettek a maguk idejében. A Kék könyv fedõnevû vizsgálódás Hynek részvételével valóban lezajlott, és 1969-ben azzal zárult, hogy földönkívüli látogatások bizony nem történtek. Hogy az amerikai védelmi minisztérium, fõképp a légierõ miért is bocsátkozott tudományos igényû ufókutatásokba, annak több oka is lehet.

Laikus fejjel elképzelhetõ lenne, hogy azért figyelték az eget, mert valamiféle szovjet csodafegyver felbukkanásától tartottak. Ezt tartja azonban kevésbé valószínûnek Trautmann Balázs újságíró, katonai szakértõ. Szerinte az amerikai felderítõk már akkor is tudták, hogy a kor egyetlen olyan szovjet gépe, amely elérhette volna az amerikai légteret – a Tu-4 hadászati bombázó – megszokott külsejû és viszonylag lassú repülõ volt. Utólag már egyértelmû, hogy titkos szovjet légitámadás nem fenyegette az USA-t.

Az ufókutatás valószínûbb célja lehetett, hogy a légierõ leplezni tudja a saját titkos kutatásait. Jó példa erre a Roswell környékén ma már turistacsalogatóként használt földönkívüliek esete. Róluk nemrég írtunk egy titkos katonai létesítmény, az Area 51 (51-es körzet) miatt. Ezekben a napokban esedékes az a fesztivál, amelynek vírusmarketingjeként a nyáron a közeli Area 51 ostromához toboroztak embereket. Valójóban a támaszpont közelében annak idején nem repülõ csészealjak maradványait találták meg civilek, hanem olyan léggömbökéit, amelyekrõl az amerikai légierõ (az akkor titkos Mogul Terv keretében) figyelte a szovjet kísérleti atomrobbantások jeleit.

Az pedig, hogy földönkívüli lények holttesteire bukkantak a bázis közelében, majd a tetemeket boncolás céljából titkos laborokba vitték, azzal függött össze, hogy (ugyancsak a nyilvánosság kizárásával) próbababákat ledobálva kutatták, mi történhet az emberekkel, ha magasról lezuhannak. Szintén az Area 51 volt a kiindulópontja az ufómegfigyelések egy külön fejezetének. A bázison fejlesztették a Lockheed U-2 kémrepülõgépet, amely akkoriban szokatlan magasságban rejtõzve mozgott. És persze annyira titkos volt, hogy ha netán a lezárt légtereken kívülre tévedt, akkor még az amerikai harci pilóták többsége sem tudhatta, mi lehet az, ami magasabban száguld, mint az általuk ismert repülõgépek. Ráadásul festetlen, fémes testével látványnak is szokatlan volt akkor – idézi fel Trautmann Balázs. Mindezekrõl a légierõ közölhette a közvéleménnyel, hogy tudományosan foglalkoznak a jelenségekkel, és nem történt semmi különös.

Hasonló megnyugató(nak szánt) nyilatkozatok szolgálták a hivatalos ufófigyelés további fontos célját, a közvélemény lecsillapítását. A hideg-, sõt Korea esetében melegháború éppúgy közrejátszott az amerikaiak érzékenységében, mint az akkoriban nagyon népszerû sci-fi filmek. És rátettek egy lapáttal a korabeli újságok is. Kiragadott példa az egyik legnépszerûbb hetilap, a Life 1952 április eleji száma, amelyen Marylin Monroe mellett a másik címlapsztori arról szól: lehet valami igazság a repülõ csészealjak bolygóközi köz
lekedésében.

Érthetõ, ha országos pánikot keltett 1952 forró nyarán, amikor a szokatlan idõjárás közepette a washingtoni repülõtér körül a radarkezelõk és a levegõben lévõ pilóták is fényjelenségek sorozatát figyelték meg. A prózai magyarázat, hogy a repülõkrõl nézve hasonló érzékcsalódás jelentkezett, mint amilyet az autósok figyelhetnek meg meleg idõben: jóval elõttük furcsán csillog az út, és a jelenség ugyanolyan gyorsan halad elõre, mint maga az autó.

A radarokat szintén a kánikula csaphatta be. A meleg levegõ egyfajta plafont képez, amely a Föld felé téríti el a radarsugarakat, így földi tárgyakat jelez a gép úgy, mintha a sugár eredeti irányában, több száz vagy pár ezer méter magasan lebegnének, mozognának. Ez magyarázhatja, hogy amint a katonai gépek odaértek, ahová a radarosok küldték õket, ott semmit sem láttak a jelenségekbõl. A technika az 1970-es években tette lehetõvé a bevezetõben említett digitális szûrõk beépítését, amelyek jórészt – bár nem maradéktalanul – eltüntetik a radarok kijelzõitõl az efféle délibábokat.

A sci-fi-láz hatása érhetõ tetten a földönkívüliek felbukkanásában is. Az elsõ, egyben leghíresebb esettel Betty és Barney Hill borzolta az amerikaiak idegeit. A házaspár egy rövid hétvégi kirándulás után kialvatlanul hajtott hazafelé, és akkor találkoztak az alienekkel. Pontosabban pár nap múlva Betty álmaiban jelent meg annak a néhány órának a története, amely hiányzott a stresszes autózás emlékeibõl. A lényeg, hogy az idegenek az ûrhajójukba kényszerítették és alapos orvosi vizsgálatnak vetették alá õket. Mit tesz a véletlen: amikor két évvel késõbb pszichiáterhez mentek, a hipnózisban Betty majdnem pontosan úgy írta le a földönkívülieket, mint a Végtelen határok tévésorozat két héttel korábbi – az ufórajongó feleség által természetesen megtekintett – epizódjában.

A vérbeli ufóhívõk hitét mindezek ellenére nyilván megerõsítik a Kék könyv sorozat epizódjai. A többiek más forrásokból – egyebek mellett a gyártó, a History csatorna amerikai honlapján olvasható és a filmhez képest jóval tárgyszerûbb összefoglalóiból – sorra vehetik, mi minden lehet a rejtélyes jelenségek hátterében. Amikor például 1948-ban egy világháborús rutinnal felvértezett pilóta, George Gorman közelharcot vívott (eredménytelenül) egy fénygömbbel, valójában egy kivilágított meteorológiai léggömbbel találkozott.

Ugyanabban az évben két másik pilóta, Clarence Chiles és John Whitted is rejtélyesen izzó tárgyat figyelt meg. Ezt a Kék könyv szakértõi utóbb meteornak minõsítették, feltehetõleg a nagyon fényes fajták, a tûzgömbök egyikének. Az 1952-ben Flatwoods környékén megfigyelt szörnyet kísérõ fényjelenség szintén meteor lehetett, õ maga pedig valószínûleg gyöngybagoly volt, amely a ködös éjszakai erdõben, a fa lombjaival összeolvadva többméteres, emberarcú lénynek látszott. A szörny emléke idõközben idegenforgalmi látványossággá lényegült át, csakúgy, mint a Roswell környéki földönkívülieké.

Katonákhoz méltó alapossággal folyik viszont mindmáig a megfigyelés amerikai védelmi berkekben. Igaz, kerülik már az ufó – azaz azonosítatlan repülõ objektum – kifejezést. A hivatalos név: azonosítatlan légköri jelenségek. Ez nagyjából korrekt is. Mint Trautmann Balázs mondja: manapság a vadászgépeken olyan nagy felbontású kamerák mûködnek, amelyek sok mindent látnak. Akadnak tehát megmagyarázhatatlan fényjelenségek – de szakértõnk nem tud olyan jelentésrõl, amely ufóészlelésrõl szólna. Szerinte napjainkban nehéz elképzelni olyan ellenséges (az USA felõl nézve orosz vagy kínai) repülõ szerkezetet is, amely titokban maradna, már csak azért sem, mert a haditechnika csak kis lépésekben fejlõdik.

A titokzatos felvételek azonban valódiak. Az interneten nyilvánosan keringõ, néhány évvel ezelõtti videókról – melyeket itt nézhet meg – a napokban erõsítette meg az amerikai haditengerészet, hogy harci repülõ fedélzetérõl vették fel õket, és nem tudni, mi látható rajtuk.

Az azonosíthatatlanság azonban nem kell, hogy repülõ csészealjakra utaljon. A földön kívüli intelligencia egy kutatójától, Seth Shostak csillagásztól ezt a hasonlatot idézte pár hónapja a Newsweek amerikai hírmagazin: „ha New Yorkban a gyilkosságok 40 százaléka felderítetlen, lehet azt mondani, hogy földönkívüliek követték el õket. Lehetséges, de nem valószínû.“
Mi látszik valójában a titokzatos UFO-felvételeken?


Az amerikai légierõ évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülõ tárgyakat és légköri jelenségeket. Az ufóhívõk ugyanilyen régóta meg vannak gyõzõdve arról, hogy a hatalom rejtegeti elõlük a bizonyítékokat, miközben a földönkívüliek ha nem is a spájzban, de legalábbis az elõszobában járnak. Meggyõzõ magyarázat a mai napig sincs mindenre, de a tudomány fejlõdésével sok esetet sikerült már megfejteni.

Az ufófigyelés történetének talán legnagyobb fordulópontja az volt, amikor tökéletesítették a légtérfigyelõ radarokat, és attól fogva töredékére zuhant vissza a kijelzõkön megjelenõ, szakértõ szemmel megfigyelt különös észlelések száma.

Ez is jelzi, hogy a repülõ csészealjakról könnyebb sci-fit forgatni, mint dokumentumfilmet, és pontosan az elõbbit választották, amikor a History tévécsatorna legyártatta sorozatát az amerikai ufófigyelés fénykorának, a hidegháborús 1940–60-as éveknek az eseteirõl. A sorozat – A kék könyv-projekt címmel – most indul idehaza (az Epic Drama csatornán), ezért érdemes felidézni, mi igaz és mi billeg a szenzációs amerikai rejtélyek magyarázatában.

A fõszereplõ, Allen Hynek csillagász, valóságos és fontos személy, komoly tudós, az ufológia megalapítója. A filmben feldolgozott – és tegyük hozzá: meglehetõs szabadsággal kezelt, ráadásul kémtörténetes és thrilleres elemekkel felflitterezett – esetek valóban hatalmas feltûnést keltettek a maguk idejében. A Kék könyv fedõnevû vizsgálódás Hynek részvételével valóban lezajlott, és 1969-ben azzal zárult, hogy földönkívüli látogatások bizony nem történtek. Hogy az amerikai védelmi minisztérium, fõképp a légierõ miért is bocsátkozott tudományos igényû ufókutatásokba, annak több oka is lehet.

Laikus fejjel elképzelhetõ lenne, hogy azért figyelték az eget, mert valamiféle szovjet csodafegyver felbukkanásától tartottak. Ezt tartja azonban kevésbé valószínûnek Trautmann Balázs újságíró, katonai szakértõ. Szerinte az amerikai felderítõk már akkor is tudták, hogy a kor egyetlen olyan szovjet gépe, amely elérhette volna az amerikai légteret – a Tu-4 hadászati bombázó – megszokott külsejû és viszonylag lassú repülõ volt. Utólag már egyértelmû, hogy titkos szovjet légitámadás nem fenyegette az USA-t.

Az ufókutatás valószínûbb célja lehetett, hogy a légierõ leplezni tudja a saját titkos kutatásait. Jó példa erre a Roswell környékén ma már turistacsalogatóként használt földönkívüliek esete. Róluk nemrég írtunk egy titkos katonai létesítmény, az Area 51 (51-es körzet) miatt. Ezekben a napokban esedékes az a fesztivál, amelynek vírusmarketingjeként a nyáron a közeli Area 51 ostromához toboroztak embereket. Valójóban a támaszpont közelében annak idején nem repülõ csészealjak maradványait találták meg civilek, hanem olyan léggömbökéit, amelyekrõl az amerikai légierõ (az akkor titkos Mogul Terv keretében) figyelte a szovjet kísérleti atomrobbantások jeleit.

Az pedig, hogy földönkívüli lények holttesteire bukkantak a bázis közelében, majd a tetemeket boncolás céljából titkos laborokba vitték, azzal függött össze, hogy (ugyancsak a nyilvánosság kizárásával) próbababákat ledobálva kutatták, mi történhet az emberekkel, ha magasról lezuhannak. Szintén az Area 51 volt a kiindulópontja az ufómegfigyelések egy külön fejezetének. A bázison fejlesztették a Lockheed U-2 kémrepülõgépet, amely akkoriban szokatlan magasságban rejtõzve mozgott. És persze annyira titkos volt, hogy ha netán a lezárt légtereken kívülre tévedt, akkor még az amerikai harci pilóták többsége sem tudhatta, mi lehet az, ami magasabban száguld, mint az általuk ismert repülõgépek. Ráadásul festetlen, fémes testével látványnak is szokatlan volt akkor – idézi fel Trautmann Balázs. Mindezekrõl a légierõ közölhette a közvéleménnyel, hogy tudományosan foglalkoznak a jelenségekkel, és nem történt semmi különös.

Hasonló megnyugató(nak szánt) nyilatkozatok szolgálták a hivatalos ufófigyelés további fontos célját, a közvélemény lecsillapítását. A hideg-, sõt Korea esetében melegháború éppúgy közrejátszott az amerikaiak érzékenységében, mint az akkoriban nagyon népszerû sci-fi filmek. És rátettek egy lapáttal a korabeli újságok is. Kiragadott példa az egyik legnépszerûbb hetilap, a Life 1952 április eleji száma, amelyen Marylin Monroe mellett a másik címlapsztori arról szól: lehet valami igazság a repülõ csészealjak bolygóközi köz
lekedésében.

Érthetõ, ha országos pánikot keltett 1952 forró nyarán, amikor a szokatlan idõjárás közepette a washingtoni repülõtér körül a radarkezelõk és a levegõben lévõ pilóták is fényjelenségek sorozatát figyelték meg. A prózai magyarázat, hogy a repülõkrõl nézve hasonló érzékcsalódás jelentkezett, mint amilyet az autósok figyelhetnek meg meleg idõben: jóval elõttük furcsán csillog az út, és a jelenség ugyanolyan gyorsan halad elõre, mint maga az autó.

A radarokat szintén a kánikula csaphatta be. A meleg levegõ egyfajta plafont képez, amely a Föld felé téríti el a radarsugarakat, így földi tárgyakat jelez a gép úgy, mintha a sugár eredeti irányában, több száz vagy pár ezer méter magasan lebegnének, mozognának. Ez magyarázhatja, hogy amint a katonai gépek odaértek, ahová a radarosok küldték õket, ott semmit sem láttak a jelenségekbõl. A technika az 1970-es években tette lehetõvé a bevezetõben említett digitális szûrõk beépítését, amelyek jórészt – bár nem maradéktalanul – eltüntetik a radarok kijelzõitõl az efféle délibábokat.

A sci-fi-láz hatása érhetõ tetten a földönkívüliek felbukkanásában is. Az elsõ, egyben leghíresebb esettel Betty és Barney Hill borzolta az amerikaiak idegeit. A házaspár egy rövid hétvégi kirándulás után kialvatlanul hajtott hazafelé, és akkor találkoztak az alienekkel. Pontosabban pár nap múlva Betty álmaiban jelent meg annak a néhány órának a története, amely hiányzott a stresszes autózás emlékeibõl. A lényeg, hogy az idegenek az ûrhajójukba kényszerítették és alapos orvosi vizsgálatnak vetették alá õket. Mit tesz a véletlen: amikor két évvel késõbb pszichiáterhez mentek, a hipnózisban Betty majdnem pontosan úgy írta le a földönkívülieket, mint a Végtelen határok tévésorozat két héttel korábbi – az ufórajongó feleség által természetesen megtekintett – epizódjában.

A vérbeli ufóhívõk hitét mindezek ellenére nyilván megerõsítik a Kék könyv sorozat epizódjai. A többiek más forrásokból – egyebek mellett a gyártó, a History csatorna amerikai honlapján olvasható és a filmhez képest jóval tárgyszerûbb összefoglalóiból – sorra vehetik, mi minden lehet a rejtélyes jelenségek hátterében. Amikor például 1948-ban egy világháborús rutinnal felvértezett pilóta, George Gorman közelharcot vívott (eredménytelenül) egy fénygömbbel, valójában egy kivilágított meteorológiai léggömbbel találkozott.

Ugyanabban az évben két másik pilóta, Clarence Chiles és John Whitted is rejtélyesen izzó tárgyat figyelt meg. Ezt a Kék könyv szakértõi utóbb meteornak minõsítették, feltehetõleg a nagyon fényes fajták, a tûzgömbök egyikének. Az 1952-ben Flatwoods környékén megfigyelt szörnyet kísérõ fényjelenség szintén meteor lehetett, õ maga pedig valószínûleg gyöngybagoly volt, amely a ködös éjszakai erdõben, a fa lombjaival összeolvadva többméteres, emberarcú lénynek látszott. A szörny emléke idõközben idegenforgalmi látványossággá lényegült át, csakúgy, mint a Roswell környéki földönkívülieké.

Katonákhoz méltó alapossággal folyik viszont mindmáig a megfigyelés amerikai védelmi berkekben. Igaz, kerülik már az ufó – azaz azonosítatlan repülõ objektum – kifejezést. A hivatalos név: azonosítatlan légköri jelenségek. Ez nagyjából korrekt is. Mint Trautmann Balázs mondja: manapság a vadászgépeken olyan nagy felbontású kamerák mûködnek, amelyek sok mindent látnak. Akadnak tehát megmagyarázhatatlan fényjelenségek – de szakértõnk nem tud olyan jelentésrõl, amely ufóészlelésrõl szólna. Szerinte napjainkban nehéz elképzelni olyan ellenséges (az USA felõl nézve orosz vagy kínai) repülõ szerkezetet is, amely titokban maradna, már csak azért sem, mert a haditechnika csak kis lépésekben fejlõdik.

A titokzatos felvételek azonban valódiak. Az interneten nyilvánosan keringõ, néhány évvel ezelõtti videókról – melyeket itt nézhet meg – a napokban erõsítette meg az amerikai haditengerészet, hogy harci repülõ fedélzetérõl vették fel õket, és nem tudni, mi látható rajtuk.

Az azonosíthatatlanság azonban nem kell, hogy repülõ csészealjakra utaljon. A földön kívüli intelligencia egy kutatójától, Seth Shostak csillagásztól ezt a hasonlatot idézte pár hónapja a Newsweek amerikai hírmagazin: „ha New Yorkban a gyilkosságok 40 százaléka felderítetlen, lehet azt mondani, hogy földönkívüliek követték el õket. Lehetséges, de nem valószínû.“
Ezt olvassák mások:
8,5 évet kért Simonka Györgyre az ügyészség


A lap szerint a Központi Nyomozó Fõügyészség az elõkészítõ ülésre azt az a...
Hétfõ hajnalig nem lehet majd autózni a Belváros egy részén
Nyíltan kampányol a fideszes polgármester mellett a helyi plébános
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
  
Óriási fogásról számolt be a rendőrség - Embercsempészek és illegális bevándorlók
A Veszprém megyei rendőrök hét személyt fogtak el. Június 5-én (pénteken) reggel 4 óra körül Ajka és Devecser között a 8-as úton a két város rendőrei - a készenlétis kollégák se...
  
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
Támogatási kérelmet nyújt be az Orbán-kormány Brüsszelnek, hogy a koronavírus-járvány okozta költségeket finanszírozzák. Orbán Viktor kormányfő felhatalmazta Pintér Sándor belügym...
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A M...
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nemrég még azt mondta, van esély arra, hogy hosszabbítson a klubbal. Egybehangzó arab sajtóértesülések szerint eldőlt, hogy Dzsudzsák Bal...
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Minszkben, miután tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, azt mondta: Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió vé...
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
Magyarország más országoknál rövidebb szükségállapottal és eredményes intézkedésekkel ellenőrzés alatt tudta tartani a koronavírus-járványt, elkerülte a tömeges megbetegedéseket - ...
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
A Magyar Honvédség szolgálatot teljesítő járőre és a Szeged Határrendészeti Kirendeltség szolgálatirányítója pénteken 0 óra 10 perckor egy körülbelül 40 centiméter átmérőjű é...
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét. A legnagyobb program a Vajdaságban működik, elsősorban mezőgazdaságot, azo...
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
Orbán Viktor pénteken utazik Minszkbe, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel tárgyaljon. De a hangulat megalapozására már csütörtök este megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlö...
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
Vigasztalanok vagyunk. Anyagi szempontból komoly veszteség érheti Dzsudzsák Balázst (33), a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a koronavírus-járvány miatt. Az Egyesült Arab E...
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
Németh Szilárd A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Trianon és honvédelem című dobozkönyvet adta át a közjogi méltóságoknak (felsorolása: Áder János köztársasági e...
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat. Huszonöt pakisztáni és bangladesi illegális bevándorlót szállító embercsempészt állítottak elő a ...
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában. Szerdán játszották a Magyar Kupa döntőjét a Puskás Arénában, melyen a Budape...
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget. Közös képet posztolt Szijjártó Péter külügyminiszter Kóka Jánossal, az SZDSZ volt el...
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
Nem akartam hinni a szememnek, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter május 26-i költségvetési tájékoztatóján kiemelten egyszerre szerepelt a nyugdíjprémium és az 53. heti nyugdíj terve. ...
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron. Két harci jármű is parkolt a bicskei tónál május elején – írtuk korábban a Magyar Hang alapján. A nyilvántartásban ...
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
A trianoni évforduló alkalmából csütörtökön emlékülést tartott az Országgyűlés. Ezen végül elhalasztották A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat vitáját...
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
A gyász és fájdalom nem lehet örök, reménynek is lennie kell – közölte bejegyzésében az igazságügyi miniszter Trianonra emlékezve. „Száz éve tudjuk, hogy magyarságunk túlmutat a...
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
Amikor 2010-ben a Fidesz másodszor is kormányzati szerepbe került, a mély politikai, gazdasági és erkölcsi válságban lévő Magyarország lakossága megint megtanult bízni a kormány munkáj...
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
A Gazdasági Versenyhivatal egy tavaly tavasszal végbement tuljadonszerzést vizsgált az elmúlt hónapokban. A felcsúti milliárdos számára nem túl hízelgő végeredménnyel zárult a vizsgál...
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
Az ATV információi szerint a XIII. kerület, Hegedűs Gyula utcába, szerda délután négy golyóállómellényes rendőr vonult ki. Csécsi Soma, a BRFK szóvivője elmondta, hogy a XIII. kerüle...
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
Szerdán az amerikai közlekedési minisztérium bejelentette, hogy június 16-tól megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését az ország légterébe. A rendelet szövege szer...
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét. Több mint tíz év után változott a miniszterelnök, Orbán Viktor fizetése - írta a Blikk a kormany.hu-ra feltöltött dokumentu...
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy. A jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hog...
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felel...
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
A magyar miniszterelnök provokál és a környező országok kulturális értelemben vett bekebelezésére tör, olvasható a New York-i lap publicisztikájában. A modern magyarságtudat alapvető...
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint értékű beruházást és 143 600 munkahely megtartását vállalták, de Szijjártó Péter már jelezt...
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
A fegyverismeretről, a fegyverhasználatról és a lövészetre történő felkészítésről szólt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél május közepén kezdődött alapfelkészítés ...
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
Ez hangzott el az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni, ugyanakkor Horvátors...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külü...
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján, bár az előrelépés, hogy a magyar kormány most hozzájárult a dokumentum...
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
Ez nem jelenti azt, hogy a sorkatonaság is visszatér. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölt...
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el. Az át...
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen. Lett volna esély arra, hogy az Országgyűlés politikai törésvonalaktól mentesen tartsa meg emlékül...
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
"A baloldal politikusainak egy kisebb része szégyelli és nem szívesen hirdeti a nemzettel kapcsolatos álláspontját. Más részük politikai számításból próbálja bizonyos kérdésekben nem...
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán...
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
Los Angeles — Pokoli napokat él át Vajna Tímea (37) az Egyesült Államokban, ráadásul mindezt egyedül, a szerelme nélkül. A filmmogul Andy Vajna (†74) özvegye okkal retteg és zárkóz...
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
A magyar Lang György végezte Bécsben a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen - írja a Válasz Online, amely interjút is készített az orvossal. A Bécsi Orvostudom...
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. Azonnali kérdések A mini...
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. Matolcsy György szerint a mai nehézségek nem állnak össze rendszerszerű válsággá, nem a rendszer válságával vagy a ...
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
Bár a Farkas Flórián vezette Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Híd a munka világába nevű programja a hátrányos helyzetű romák megsegítésére volt hivatott, az erre szánt milliárdok r...
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával. A magyar kormány vállát veregette a Facebookon a Miniszteri Percek című sorozatának ...
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerint csak ürügyként használja Magyarország megtámadására a koronavírus-törvényt az európai baloldal. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-deleg...
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
A Fidesz facebook oldalának közlése szerint a párt küldetése, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, megvédje a magyar családokat! Ennek megfelelően posztolták a következő inform...
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alap...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
A törvény múlt keddi benyújtása után a DK előállt azzal, hogy a kormány ahhoz is gyenge, hogy diktatúrát tartson fönt, másnap pedig megjelentek a liberális jogértelmezők, akik szerint...
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését. A katonai középiskolák nagy része a kötelező sorkatonai...
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délut...
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke május 12-én, a mentők napján személyesen fejezte ki köszönetét, tiszteletét és elismerését a csepeli mentősöknek. Hálája jeléül átadott két rak...
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
Érthetetlenül állnak Győzikéék a történtek előtt. Folytatódik a Gáspár-család kálváriája, 5 millió forintot követelnek Győzikééktől. A napokban értesítést kaptak a Gyöngyös...
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
Hosszú posztban fejtette ki a véleményét az Európai Néppárt elnökéről, Donald Tuskról Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon Nem hagyta szó nélkül Donald Tusk újbóli megsz...
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
Áder János köztársasági elnök környezetvédelemre fókuszáló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványa márciusban tett közzé egy nyílt eljárásos pályázatot 40 millió forintos kerette...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején ind...
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
A Beatrice frontembere Nagy Feró már megbékélt a halállal. Elmondása szerint kicsit sem fél tőle. Január 14-én lett 74 éves Nagy Feró, a Beatrice énekese. A zenész, énekes most a HOT! ...
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
A zenész nagyon várja a pápát. Szikora Róbert lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca, erre a rendezvény sajtófőnöke kérte fel – írja a Bors. „Váratlanul hívott fel,...
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendelt el a nyárra Budapesten és az ország több megyéjében is az Országos Rendőr-főkapitányság, jelentette be a hírt vasárnap a Police.hu. ...
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus S...
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
Forrást nem jelölt meg. Debrecen volt polgármestere a helyi tévének nyilatkozott több ügyben, többek közt a testvérek közötti illetékmentes öröklésről. A Debreciner oldal szúrta ki ...
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató köz...
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
A gyanú szerint egy 18 éves fiatalember szúrta meg a barátját és egy 27 éves férfit Gyulán. A 27 éves férfi életét vesztette, támadóját a rendőrség őrizetbe vette. Ahogyan ...
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse. Két alkalommal is megbüntette a rendőrség a Clarck Ádám téri dudálós tüntetésen Szabó Gábort (akinek 750 ...
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szi...
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott. Maszk, gumikesztyű és a megfelelő védőtávolság tartása nélkül adott át csomagokat Tiba István fideszes országgyűlési képviselő Hajdúb...
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
A Duna Aszfalt építheti meg a Paks és Kalocsa közé tervezett új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó utakat majdnem 92 milliárd forintért, amivel ez lesz Magyarország történetének leg...
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a különleges jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültsé...
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója szombaton, Felcsúton, ahol bemutatták...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum