Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Üdülési jog botrány: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitõl

Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kõbe vésett üdülési jogi szerzõdéseibõl. Most már a szállodacsoport is szabadulna tõlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.

Új tervvel állt elõ a magyarországi üdülésijog-piac legnagyobb, saját bevallása szerint nehéz helyzetbe jutott szereplõje, az Abbázia-csoport – derül ki az ügyfeleiknek elküldött levelükbõl, amit a hvg.hu több érintett olvasójától megkapott. A levélben amúgy a kézbesítéstõl számított 15 napos válaszadási határidõt tûztek ki az ügyfeleknek, de ezt nem kell komolyan venni. A határidõ betartását az Abbázia csak ajánlja, retorzió nem kapcsolódik hozzá, ráadásul állításuk szerint hónapokba fog telni a válaszok feldolgozása.

Korábbi levelükben még azt írták az ügyfeleiknek, hogy az elmúlt években tapasztalt béremelkedések miatt drasztikusan nõttek a kiadásaik, ezért az inflációt meghaladó mértékben akarják emelni az üdülési jogokért fizetett éves fenntartási díjat. Azonban erre valójában nem lett volna lehetõségük, az ügyfelekkel kötött eredeti szerzõdések ugyanis a díjak inflációkövetõ emelését írják elõ, a feltételek egyoldalú módosítását pedig nem teszik lehetõvé.

Az ügyfelek szabadulhatnak, ha az Abbáziának adják az áfacsökkentést

Az új terv keretében két opciót kínálnak az ügyfeleiknek, amik közül nekik választaniuk kell. Mindkét lehetõség esetében fontos körülmény, hogy 2020. január elsejétõl a szálláshely-szolgáltatást terhelõ forgalmi adó (áfa) kulcsa 18 százalékról 5-re csökken, ugyanakkor a szolgáltatóknak a befolyt bevétel után fizetniük kell egy 4 százalékos új sarcot, a turizmusfejlesztési hozzájárulást. A hozzájárulás egy áfaszerû adó (de nem azonos azzal), vagyis gyakorlatilag a szálláshely-áfa nem 5 százalékra csökken, hanem 9-re.

Ennek alapján az Abbázia nem kicsit keszekuszán megfogalmazott két ajánlata:

Az Abbázia megtartja magának azt a pénzt, amit az áfacsökkentés és a turisztikai adó bevezetésének eredõjeként nyer, az ügyfelek annyi fenntartási díjat fizetnek, mint eddig (illetve az infláció mértékével emelt összeget). Cserébe a csoport belemegy abba, hogy a sok évtizedes szerzõdéseket 7-10 év közti idõtartamra rövidítsék. Továbbá az ügyfelek azonnal átruházhatják a csoport valamelyik tagcégében lévõ részvényeiket – vélhetõen a csoport egyik tagjára, ezt az ajánlatban nem részletezik. (Az Abbázia ügyfelei anno nem egyszerûen megvásárolták az üdülési jogokat, hanem részvényeket vettek egyik vagy másik cégben.) Az Abbázia pénzt nem ad a részvényekért, viszont sok ügyfél csak ezek miatt tart értékpapír-számlát, amit így megszûntethetnek, és nem kell tovább fizetniük annak díját. Egyszóval lényegében az Abbázia azt ajánlja, hogy pár évig benyeli az áfacsökkentés hasznát és az ügyfelekre hárítja a turisztikai hozzájárulást, cserébe kiengedi az ügyfelet a sok évtizedes, évi sok tízezer forintos kötelezettséggel járó szerzõdésbõl.
A másik lehetõség szerint az Abbázia átengedi az ügyfélnek azt a pénzt, amit az áfacsökkentés és a turisztikai adó bevezetésének eredõjeként nyer, az adócsökkentést érvényesíti az éves fenntartási díjban, ami így alacsonyabb lesz (persze minden évben az infláció mértékével emelkedik). A szerzõdésben amúgy nem változik semmi.
Az elsõ opciót azoknak lehet érdemes választani, akik szabadulni akarnak az üdülésijog-szerzõdésükbõl. Nagyon sok ilyen ügyfél van, többen nem mérlegelték mondjuk a 90-es években, hogy a nyugdíjukból már nem fogják tudni fizetni az éves díjat, illetve az sem tudatosult bennük, hogy a határozott idõre szóló szerzõdésbõl képtelenek lesznek kilépni. A második opció azoknak lehet jó, akik amúgy elégedettek a helyzetükkel és az Abbázia nyújtotta szolgáltatással.

Maga az Abbázia azonban minden „klubtagjának” azt ajánlja, hogy inkább az elsõ opciót válassza – a jelek szerint már nemcsak az ügyfelek tömegeinek teher a kõbe vésett szerzõdés, de a szállodacsoportnak is. Ami nem meglepõ, racionálisan gondolkodó vállalkozás épp úgy nem ír alá egy közel 100 évre szóló, módosíthatatlan és felbonthatatlan szerzõdést, ahogy racionálisan gondolkozó magánszemély sem.

Épp csak a jogszerû, harmadik lehetõséget nem kínálják fel

Az Abbázia-csoport által az ügyfeleknek/részvényeseknek felkínált egyik lehetõség sem jogszerû – mondja a hvg.hu-nak Kende Júlia, üdülési joggal kapcsolatos ügyekre szakosodott ügyvéd. Az Abbázia ugyanis mindkét esetben azt írja, a bevezetendõ, 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulási adót beépítik a fenntartási díj bruttó értékébe. Erre azonban jogszerûen (legalábbis az ügyfelek hozzájárulása nélkül – épp ezt kérik a levélben, csak ezt nem emelik ki) nincs lehetõségük, a fejlesztési hozzájárulás ugyanis egy új adónem, amely kimondottan a szállodai szolgáltatásokat, illetve a szálláshely-szolgáltatókat terhelõ közteher lesz. Ráadásul az elsõ felkínált lehetõség szerint az Abbázia (a szerzõdési idõ lerövidítése és a részvények átvétele fejében) nem érvényesítené az ügyfelek által fizetett díjban az áfacsökkentés hatását, amit pedig meg kellene tennie. Sõt, tulajdonképpen a második lehetõség szerint sem, mivel ugyan a csökkentett, 5 százalékos áfával számolnak, de kérik a 4 százalékos hozzájárulást is.

Az Abbázia a harmadik, jogszerû lehetõséget nem kínálta fel az ügyfeleinek: e szerint

az áfacsökkentés hatását érvényesítenie kellene az éves díjban, a turisztikai hozzájárulás jelentette pluszterhet pedig neki kellene állnia,

azt nem terhelhetné tovább az ügyfelekre – minthogy az üdülési jogokról megkötött eredeti szerzõdésekben szó sem esik arról, hogy a cégek õket sújtó új adónemek okozta költségeket érvényesíthetnének a fenntartási díjban.

Sajnos nem csak az Abbázia nem kínálta fel ezt a lehetõséget, az üdülésijog-tulajdonosoknak perelni sincs lehetõségük az Abbáziát a fenntartási díjjal kapcsolatban – mondja Kende Júlia.

Az ügyfelek annyit tehetnek, hogy egész egyszerûen nem fizetik ki a fenntartási díjat.

Akkor a cég fizetési meghagyásos eljárást indíthat, az ügyfél ellentmondással élhet, ezt követõen az eljárás perré alakul. Itt a cégnek bizonyítania kell, pontosan miért követel annyi díjat, amennyit – az ügyfélnek pedig ellenkérelemben kell levezetnie, miért nem jogszerû a cég követelése, és mekkora lenne a jogszerû összeg. Ha az ügyfélnek van igaza, azt a bíróság megállapítja, és neki csak a kisebb összeget kell kifizetnie. Mindez persze hosszas jogi hercehurcával jár, illetve ügyvédi költségekkel.

Fontos megjegyezni, hogy akármelyik felkínált lehetõséget is választják az Abbázia ügyfelei, a csoport érintett cégének visszaküldött nyilatkozat önmagában nem módosítja a fennálló szerzõdést. A nyilatkozat nem hivatalos dokumentum, és senkit nem kötelez semmire. A változtatások hivatalossá tételéhez az ügyfélnek rá szabott megállapodást kell kötnie az Abbáziával (illetve az adott céggel) az üdülési jog idõtartamának lerövidítésérõl és a részvények átruházásáról – ha az elsõ lehetõséget választja. Az Abbázia az elmúlt években néhány ügyfelének már biztosította ezt a lehetõséget, Kende Júlia tapasztalatai szerint az erre szolgáló dokumentumok jók, rendben vannak. Az is fontos – az ügyvéd tapasztalatai szerint ezzel sokan nincsenek tisztában, és a levél sem említi –, hogy a részvények átruházása egyszeri költséggel jár az ügyfelek számára.

Kérdéses, mi lesz azokkal az ügyfelekkel, akik nem válaszolnak az Abbázia megkeresésére

– például mert nem kapták meg a levelet. A cégek által kiküldött tájékoztatásban errõl egy szó sem esik. Mindenesetre nagyon úgy tûnik, hogy az Abbázia most már szabadulni szeretne az üdülési jogos szerzõdéseitõl. Nem lehet tudni, összesen hány ilyen szerzõdés van a piacon, de biztosan tízezres nagyságrendû a számuk, az ügyvéd tapasztalatai szerint úgy 65-70 százalékuk lehet az Abbáziánál, rajta kívül már csak néhány kisebb szereplõ maradt.

Elfoglaltak, tõlük ne kérdezzen senki

Némileg visszás, hogy a csoport a részvényekért pénzt semmi szín alatt nem hajlandó fizetni – ezt külön hangsúlyozzák. Az Abbázia szerint a részvények eredeti ellenértékét beruházásokra (és „üdülési jogok értékesítésére”) fordították, és a pénzt ugyebár nem lehet kétszer elkölteni. A gyakorlatban viszont az a helyzet, hogy a csoport részvénytársaságai zártak (zrt-k) egy-egy „klubtag” kezében pedig csak kevés részvény van, amivel aligha tud mit kezdeni, szóval nincs miért ragaszkodni hozzájuk – sõt, akinek nincs egyéb részvénye, annak csak ezek miatt kell értékpapír-számlát fenntartania. Ezt nyilván az Abbáziánál is tudják, ezért ajánlják olyan nagyvonalúan, hogy átveszik a papírokat.

Az Abbázia több üdülési jogos ügyfele/kisrészvényese fejezte ki felháborodását a cég kommunikációja miatt a hvg.hu-nak. Állítólag nagyon nehéz elérni õket, a megkeresésekre, adott esetben kritikákra sokszor nem reagálnak – igaz, hogy a bírálatok egy részére a most kiküldött tájékoztatásban egy füst alatt próbáltak válaszokat adni, „a levelek nagy számára tekintettel nem egyenként”. A tájékoztató leveleket sima küldeményként adták fel, így állítólag sok ügyfél meg sem kapta. Az Abbázia szerint az elõzõ, díjemelést belengetõ levelükre a „klubtagok” 88 százaléka nem válaszolt – ebbõl azt a következtetést vonták le, hogy õk biztos egyetértettek az abban foglaltakkal.

Ami a mostani, kétopciós tájékoztatást illeti, a szöveg sok helyen bonyolult, nem egyértelmû, ráadásul az elsõ választási lehetõséghez tartozó információkat sikerült a második választási lehetõségnél (mint annak ellenpontja) felsorolni. Azok az ügyfelek viszont, akik valamit nem értenek, az Abbáziához hiába fordulnak, õk elõre szóltak, hogy tõlük válaszra ne számítson senki:

Az elkövetkezõ hetekben a megnövekvõ adminisztrációs terhek következtében a visszaérkezõ Nyilatkozatok és Kérelmek feldolgozásán túl egyéb megkereséseket nem áll módunkban megválaszolni, kérjük ezért szíves türelmüket.

Azt nem részletezik, hogy ha valamelyik ügyfélnek épp a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban akad kérdése, akkor hogyan fogja kitölteni azt, ha nem válaszolnak neki, amíg fel nem dolgozzák a kitöltött nyilatkozatokat. A hvg.hu szintén kereste kérdéseivel a csoportot, de választ nem kaptunk.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Kitört a botrány egy magyar pedagógus képei miatt
Hivatalos: Elfogadták a javaslatot, amely megelőzné az uniós pénzek ellopását
Milliós büntetést sóztak Hadházy nyakába
Gyöngyös: 89 ukrán vendégmunkás van járványügyi megfigyelés alatt
A két hétig tartó kötelező házi karantén idején folyamatosan ellenőrzik a vendégmunkások egészségügyi állapotát, a rendőrség pedig kontrollálja, hogy betartják-e a járványügyi s...
  
Angola köszönetett mondott Szijjártónak: angolai diákok számára biztosít ösztöndíjat a magyar kormány
Magyarország és Angola között hosszú múltra visszatekintő együttműködés van, amelynek további fejlesztése mindkét ország érdeke - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külü...
  
Na végre: Csepel díszpolgára lett Tarlós István
A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el. Díszpolgárrá választották Tarlós Istvánt, Budapest korábbi főpolgármesterét, valamint Hantos Jenő nyu...
  
Már a polgármester is tüntetett Siófokon - óriási a botrány
A siófoki meteorológiai állomást féltve tartottak közös sajtótájékoztatót politikusok és civilek pénteken a Balaton-parti városban, írja az MTI. A közös fellépés oka, hogy épít...
  
Újból előszedték Borkait - de hol tart a nyomozás?
A Borkai-féle szexvideók ügyében indult nyomozások továbbra is a nyomozati szakaszban vannak. Az Audi-féle földügyben még gyanúsítotti kihallgatás sem volt. A Pesti Hírlap most azt is me...
  
Vadiúj magyar bicikliutat fotóztak le, vagy csak a festék új?
Ja, nem új. Csak a festék. Örvendetesen szaporodik a bicikliutak száma és hossza Nyíregyházán. Boldogság ez, hiszen a kerékpározás nemcsak egészséges, hanem környezetbarát is. A ...
  
Gulyás: Ahol Magyarországon fertőzési góc alakult ki, oda külföldi hozta be a vírust
Járványügyi készültség van Magyarországon. Az első csatát megnyertük, de amíg nincs vakcina, a fertőzés velünk marad, fenn kell tartani a készültséget. Ahol Magyarországon fertőzés...
  
Óriási fogás: Huszonhárom migránst tartóztattak fel a rendőrök
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba huszonhárom migráns Csongrád-Csanád megyében. Az egyenruhások feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket. A ...
  
Botrány: nem elérhetők a nyugdíjak az egyik banknál (frissített: elhárították a hibát)
Technikai problémák miatt gond volt a 2020. július 10-én esedékes nyugdíjak jóváírásával a Takarékbankban - írta a 24.hu. A pénzintézet azt közölte, hogy a technikai problémát rövi...
  
Orbán is elbúcsúzott a hirtelen meghalt országgyűlési képviselőtől
Péntek délelőtt közlekedési balesetben életét veszítette Koncz Ferenc országgyűlési képviselő - írja a Borsod 24. A lap szerint Koncz motorozás közben nekiütközött Legyesbénye polg...
  
Botrány a Kaleta-ügy titkosítása körül
Demeter Márta LMP-s politikus arra kéri a parlament külügyi bizottságának fideszes elnökét, Németh Zsoltot, hogy oldja fel a titkosítást a gyermekpornográfia miatt elítélt volt limai nag...
  
Négy év körüli kislány zuhant ki egy második emeleti ablakból Kőszegen
Életveszélyesen megsérült egy négy év körüli kislány, aki péntek reggel kizuhant egy kőszegi ház második emeleti ablakából – írta a Vaol.hu. A portál értesülése szerint a baleset...
  
Budakeszi: Egy édesanyát és 2 éves kislányát gázolták el
Egy édesanyát és két éves kislányát gázolta el egy autó Budakeszin pénteken délelőtt. Áll a forgalom. Temető u Fő utca sarkán gyalogos gázolás történt, áll a forgalom mindkét ir...
  
Hivatalos: Elfogadták a javaslatot, amely megelőzné az uniós pénzek ellopását
Cseh Katalin az Európai Parlament elé benyújtotta „Lex Mészáros” javaslatát, melyet az nagy többséggel meg is szavazott – tájékoztatott pénteken a Momentum. Az európai parlamenti ké...
  
A rendőrök állítják, 703 km/h-s gyorshajtáson kaptak egy Ford Focust
Tény, egészen elképesztő adatokat tudnak produkálni a Fordnál a Focus átépítésével, de az alábbi szám így is túlzásnak tűnik. Az olasz rendőrök szerint ugyanis állítólag 703 km/...
  
Ha meglátod mi Mészáros Lőrinc következő nagy dobása...
A CIG Pannónia Nyrt. irányításának megszerzése lehet az eszköz a hazai biztosítói piacon való nyomuláshoz, ha ez megvan, akkor elindulhat a Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank ügyfele...
  
Orbán aggódik a magyarokért: Több Balaton, kevesebb Adria
Kell majd újabb korlátozó intézkedéseket hozni a koronavírus miatt, csak még nem tudjuk pontosan, hogy milyeneket – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. A kormányfő sze...
  
Hivatalos: A rendőrség előtt az önkormányzati lakást bérbeadók ügye
A kérdés az, hogy történt-e bűncselekmény. Néhány hete írta meg a hvg.hu, hogy busás haszonnal turistáknak adtak ki önkormányzati bérlakásokat. Mint írtuk, akár egy-két nap a...
  
Szerbia népe bizonyította 1 nap alatt - azért a víz az úr
Csütörtök este békés tüntetést tartottak Szerbia több városában is, a demonstrálók a nagyobb városok fontosabb épületei előtt ülve tiltakoztak. Ez jelentős változás a megelőző k...
  
Szolgálatba álltak az új terepjárók a magyar határon
Nemzetközi együttműködés keretében két új terepjárót kaptak a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád megyei rendőrök az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségtől (Frontex). A Front...
  
Olyan horrorkaravánt fogtak a magyar rendőrök amire nincsenek szavak
A járőrök az M1-es autópályán intézkedtek egy bolgár sofőrrel szemben. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztály rendőrei 2020. július 9-én déle...
  
Dzsudzsák már tárgyalt is a Lokival - a hazai másodosztályban fojtathatja sikertörténetét
Mint ahogyan arról tegnap a Blikk is beszámolt, Dzsudzsák Balázs jó eséllyel megtalálta új klubját: ezzel a lépéssel pedig szó szerint hazatérhet, ugyanis nem kizárt, hogy 12 év után ...
  
Szigorításokra kell számítani, bármikor bejelenthetik őket
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a koronavírus terjedéséről. Szerinte nem kizárt, hogy újabb korlátozó intézkedések les...
  
Kitört a botrány egy magyar pedagógus képei miatt
Magyarország — Egy pillanat alatt a feje tetejére állt az élete annak a tanár-képviselőnek, akinek pornográf tartalmú videója miatt áll a bál egy észak-alföldi településen. Úgy tudj...
  
Több mint 200 ezer forintért toborozzák az iskolaőröket
Megjelentek az első fecskék: a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szeptember elsejei kezdéssel már meg is hirdette az iskolaőri állást. Tehát a toborzás megkezdődött. A hirdetés szer...
  
Orbánról vitáznak az EP-ben - Orbán bandája hihetetlenül meggazdagodik
Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén áttekintették, hogy áll az a kezdeményezés, hogy az uniós pénzek felhasználását a jogállamisági feltételek teljesítéséhez köss...
  
Már egy fideszes polgármester is sokallta a tervezett fairtást
Már tavaly próbálkozott a kormány, hogy jelentős fairtás árán elinduljon a Hajógyári-sziget körbeépítése árvízvédelmi gátakkal. Mivel azonban a kormány érdemi tájékoztatást nem ...
  
Így adták át a magyar bicikliutat - hullámvasútnak hívják a helyiek
Országosan elterjedt jelenségnek tűnik, hogy a kerékpárutak kiépítése során tervezési hanyagságokkal találkozhatunk, ennek Körmenden van a legújabb példája, ahol a kapubejárók csatl...
  
Tömött sorok és negatív rekordok - valami történik az az USA-ban
Az Egyesült Államokban csütörtökön ismét rekordot döntött a koronavírussal diagnosztizált új fertőzések száma - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök ...
  
Milliós büntetést sóztak Hadházy nyakába
Egymillió forintos adatvédelmi bírságot kapott Hadházy Ákos a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól (NAIH) – írta közleményében a független országgyűlési képviselő. A ...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Üdülési jog botrány: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitõl
Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kõbe vésett üdülési jogi szerzõdéseibõl. Most már a szállodacsoport is szabadulna tõlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.

Új tervvel állt elõ a magyarországi üdülésijog-piac legnagyobb, saját bevallása szerint nehéz helyzetbe jutott szereplõje, az Abbázia-csoport – derül ki az ügyfeleiknek elküldött levelükbõl, amit a hvg.hu több érintett olvasójától megkapott. A levélben amúgy a kézbesítéstõl számított 15 napos válaszadási határidõt tûztek ki az ügyfeleknek, de ezt nem kell komolyan venni. A határidõ betartását az Abbázia csak ajánlja, retorzió nem kapcsolódik hozzá, ráadásul állításuk szerint hónapokba fog telni a válaszok feldolgozása.

Korábbi levelükben még azt írták az ügyfeleiknek, hogy az elmúlt években tapasztalt béremelkedések miatt drasztikusan nõttek a kiadásaik, ezért az inflációt meghaladó mértékben akarják emelni az üdülési jogokért fizetett éves fenntartási díjat. Azonban erre valójában nem lett volna lehetõségük, az ügyfelekkel kötött eredeti szerzõdések ugyanis a díjak inflációkövetõ emelését írják elõ, a feltételek egyoldalú módosítását pedig nem teszik lehetõvé.

Az ügyfelek szabadulhatnak, ha az Abbáziának adják az áfacsökkentést

Az új terv keretében két opciót kínálnak az ügyfeleiknek, amik közül nekik választaniuk kell. Mindkét lehetõség esetében fontos körülmény, hogy 2020. január elsejétõl a szálláshely-szolgáltatást terhelõ forgalmi adó (áfa) kulcsa 18 százalékról 5-re csökken, ugyanakkor a szolgáltatóknak a befolyt bevétel után fizetniük kell egy 4 százalékos új sarcot, a turizmusfejlesztési hozzájárulást. A hozzájárulás egy áfaszerû adó (de nem azonos azzal), vagyis gyakorlatilag a szálláshely-áfa nem 5 százalékra csökken, hanem 9-re.

Ennek alapján az Abbázia nem kicsit keszekuszán megfogalmazott két ajánlata:

Az Abbázia megtartja magának azt a pénzt, amit az áfacsökkentés és a turisztikai adó bevezetésének eredõjeként nyer, az ügyfelek annyi fenntartási díjat fizetnek, mint eddig (illetve az infláció mértékével emelt összeget). Cserébe a csoport belemegy abba, hogy a sok évtizedes szerzõdéseket 7-10 év közti idõtartamra rövidítsék. Továbbá az ügyfelek azonnal átruházhatják a csoport valamelyik tagcégében lévõ részvényeiket – vélhetõen a csoport egyik tagjára, ezt az ajánlatban nem részletezik. (Az Abbázia ügyfelei anno nem egyszerûen megvásárolták az üdülési jogokat, hanem részvényeket vettek egyik vagy másik cégben.) Az Abbázia pénzt nem ad a részvényekért, viszont sok ügyfél csak ezek miatt tart értékpapír-számlát, amit így megszûntethetnek, és nem kell tovább fizetniük annak díját. Egyszóval lényegében az Abbázia azt ajánlja, hogy pár évig benyeli az áfacsökkentés hasznát és az ügyfelekre hárítja a turisztikai hozzájárulást, cserébe kiengedi az ügyfelet a sok évtizedes, évi sok tízezer forintos kötelezettséggel járó szerzõdésbõl.
A másik lehetõség szerint az Abbázia átengedi az ügyfélnek azt a pénzt, amit az áfacsökkentés és a turisztikai adó bevezetésének eredõjeként nyer, az adócsökkentést érvényesíti az éves fenntartási díjban, ami így alacsonyabb lesz (persze minden évben az infláció mértékével emelkedik). A szerzõdésben amúgy nem változik semmi.
Az elsõ opciót azoknak lehet érdemes választani, akik szabadulni akarnak az üdülésijog-szerzõdésükbõl. Nagyon sok ilyen ügyfél van, többen nem mérlegelték mondjuk a 90-es években, hogy a nyugdíjukból már nem fogják tudni fizetni az éves díjat, illetve az sem tudatosult bennük, hogy a határozott idõre szóló szerzõdésbõl képtelenek lesznek kilépni. A második opció azoknak lehet jó, akik amúgy elégedettek a helyzetükkel és az Abbázia nyújtotta szolgáltatással.

Maga az Abbázia azonban minden „klubtagjának” azt ajánlja, hogy inkább az elsõ opciót válassza – a jelek szerint már nemcsak az ügyfelek tömegeinek teher a kõbe vésett szerzõdés, de a szállodacsoportnak is. Ami nem meglepõ, racionálisan gondolkodó vállalkozás épp úgy nem ír alá egy közel 100 évre szóló, módosíthatatlan és felbonthatatlan szerzõdést, ahogy racionálisan gondolkozó magánszemély sem.

Épp csak a jogszerû, harmadik lehetõséget nem kínálják fel

Az Abbázia-csoport által az ügyfeleknek/részvényeseknek felkínált egyik lehetõség sem jogszerû – mondja a hvg.hu-nak Kende Júlia, üdülési joggal kapcsolatos ügyekre szakosodott ügyvéd. Az Abbázia ugyanis mindkét esetben azt írja, a bevezetendõ, 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulási adót beépítik a fenntartási díj bruttó értékébe. Erre azonban jogszerûen (legalábbis az ügyfelek hozzájárulása nélkül – épp ezt kérik a levélben, csak ezt nem emelik ki) nincs lehetõségük, a fejlesztési hozzájárulás ugyanis egy új adónem, amely kimondottan a szállodai szolgáltatásokat, illetve a szálláshely-szolgáltatókat terhelõ közteher lesz. Ráadásul az elsõ felkínált lehetõség szerint az Abbázia (a szerzõdési idõ lerövidítése és a részvények átvétele fejében) nem érvényesítené az ügyfelek által fizetett díjban az áfacsökkentés hatását, amit pedig meg kellene tennie. Sõt, tulajdonképpen a második lehetõség szerint sem, mivel ugyan a csökkentett, 5 százalékos áfával számolnak, de kérik a 4 százalékos hozzájárulást is.

Az Abbázia a harmadik, jogszerû lehetõséget nem kínálta fel az ügyfeleinek: e szerint

az áfacsökkentés hatását érvényesítenie kellene az éves díjban, a turisztikai hozzájárulás jelentette pluszterhet pedig neki kellene állnia,

azt nem terhelhetné tovább az ügyfelekre – minthogy az üdülési jogokról megkötött eredeti szerzõdésekben szó sem esik arról, hogy a cégek õket sújtó új adónemek okozta költségeket érvényesíthetnének a fenntartási díjban.

Sajnos nem csak az Abbázia nem kínálta fel ezt a lehetõséget, az üdülésijog-tulajdonosoknak perelni sincs lehetõségük az Abbáziát a fenntartási díjjal kapcsolatban – mondja Kende Júlia.

Az ügyfelek annyit tehetnek, hogy egész egyszerûen nem fizetik ki a fenntartási díjat.

Akkor a cég fizetési meghagyásos eljárást indíthat, az ügyfél ellentmondással élhet, ezt követõen az eljárás perré alakul. Itt a cégnek bizonyítania kell, pontosan miért követel annyi díjat, amennyit – az ügyfélnek pedig ellenkérelemben kell levezetnie, miért nem jogszerû a cég követelése, és mekkora lenne a jogszerû összeg. Ha az ügyfélnek van igaza, azt a bíróság megállapítja, és neki csak a kisebb összeget kell kifizetnie. Mindez persze hosszas jogi hercehurcával jár, illetve ügyvédi költségekkel.

Fontos megjegyezni, hogy akármelyik felkínált lehetõséget is választják az Abbázia ügyfelei, a csoport érintett cégének visszaküldött nyilatkozat önmagában nem módosítja a fennálló szerzõdést. A nyilatkozat nem hivatalos dokumentum, és senkit nem kötelez semmire. A változtatások hivatalossá tételéhez az ügyfélnek rá szabott megállapodást kell kötnie az Abbáziával (illetve az adott céggel) az üdülési jog idõtartamának lerövidítésérõl és a részvények átruházásáról – ha az elsõ lehetõséget választja. Az Abbázia az elmúlt években néhány ügyfelének már biztosította ezt a lehetõséget, Kende Júlia tapasztalatai szerint az erre szolgáló dokumentumok jók, rendben vannak. Az is fontos – az ügyvéd tapasztalatai szerint ezzel sokan nincsenek tisztában, és a levél sem említi –, hogy a részvények átruházása egyszeri költséggel jár az ügyfelek számára.

Kérdéses, mi lesz azokkal az ügyfelekkel, akik nem válaszolnak az Abbázia megkeresésére

– például mert nem kapták meg a levelet. A cégek által kiküldött tájékoztatásban errõl egy szó sem esik. Mindenesetre nagyon úgy tûnik, hogy az Abbázia most már szabadulni szeretne az üdülési jogos szerzõdéseitõl. Nem lehet tudni, összesen hány ilyen szerzõdés van a piacon, de biztosan tízezres nagyságrendû a számuk, az ügyvéd tapasztalatai szerint úgy 65-70 százalékuk lehet az Abbáziánál, rajta kívül már csak néhány kisebb szereplõ maradt.

Elfoglaltak, tõlük ne kérdezzen senki

Némileg visszás, hogy a csoport a részvényekért pénzt semmi szín alatt nem hajlandó fizetni – ezt külön hangsúlyozzák. Az Abbázia szerint a részvények eredeti ellenértékét beruházásokra (és „üdülési jogok értékesítésére”) fordították, és a pénzt ugyebár nem lehet kétszer elkölteni. A gyakorlatban viszont az a helyzet, hogy a csoport részvénytársaságai zártak (zrt-k) egy-egy „klubtag” kezében pedig csak kevés részvény van, amivel aligha tud mit kezdeni, szóval nincs miért ragaszkodni hozzájuk – sõt, akinek nincs egyéb részvénye, annak csak ezek miatt kell értékpapír-számlát fenntartania. Ezt nyilván az Abbáziánál is tudják, ezért ajánlják olyan nagyvonalúan, hogy átveszik a papírokat.

Az Abbázia több üdülési jogos ügyfele/kisrészvényese fejezte ki felháborodását a cég kommunikációja miatt a hvg.hu-nak. Állítólag nagyon nehéz elérni õket, a megkeresésekre, adott esetben kritikákra sokszor nem reagálnak – igaz, hogy a bírálatok egy részére a most kiküldött tájékoztatásban egy füst alatt próbáltak válaszokat adni, „a levelek nagy számára tekintettel nem egyenként”. A tájékoztató leveleket sima küldeményként adták fel, így állítólag sok ügyfél meg sem kapta. Az Abbázia szerint az elõzõ, díjemelést belengetõ levelükre a „klubtagok” 88 százaléka nem válaszolt – ebbõl azt a következtetést vonták le, hogy õk biztos egyetértettek az abban foglaltakkal.

Ami a mostani, kétopciós tájékoztatást illeti, a szöveg sok helyen bonyolult, nem egyértelmû, ráadásul az elsõ választási lehetõséghez tartozó információkat sikerült a második választási lehetõségnél (mint annak ellenpontja) felsorolni. Azok az ügyfelek viszont, akik valamit nem értenek, az Abbáziához hiába fordulnak, õk elõre szóltak, hogy tõlük válaszra ne számítson senki:

Az elkövetkezõ hetekben a megnövekvõ adminisztrációs terhek következtében a visszaérkezõ Nyilatkozatok és Kérelmek feldolgozásán túl egyéb megkereséseket nem áll módunkban megválaszolni, kérjük ezért szíves türelmüket.

Azt nem részletezik, hogy ha valamelyik ügyfélnek épp a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban akad kérdése, akkor hogyan fogja kitölteni azt, ha nem válaszolnak neki, amíg fel nem dolgozzák a kitöltött nyilatkozatokat. A hvg.hu szintén kereste kérdéseivel a csoportot, de választ nem kaptunk.
Gyöngyös: 89 ukrán vendégmunkás van járványügyi megfigyelés alatt
Angola köszönetett mondott Szijjártónak: angolai diákok számára biztosít ösztöndíjat a magyar kormány
Na végre: Csepel díszpolgára lett Tarlós István
Már a polgármester is tüntetett Siófokon - óriási a botrány
Újból előszedték Borkait - de hol tart a nyomozás?
Vadiúj magyar bicikliutat fotóztak le, vagy csak a festék új?
Gulyás: Ahol Magyarországon fertőzési góc alakult ki, oda külföldi hozta be a vírust
Óriási fogás: Huszonhárom migránst tartóztattak fel a rendőrök
Botrány: nem elérhetők a nyugdíjak az egyik banknál (frissített: elhárították a hibát)
Orbán is elbúcsúzott a hirtelen meghalt országgyűlési képviselőtől
Botrány a Kaleta-ügy titkosítása körül
Négy év körüli kislány zuhant ki egy második emeleti ablakból Kőszegen
Budakeszi: Egy édesanyát és 2 éves kislányát gázolták el
Hivatalos: Elfogadták a javaslatot, amely megelőzné az uniós pénzek ellopását
A rendőrök állítják, 703 km/h-s gyorshajtáson kaptak egy Ford Focust
Ha meglátod mi Mészáros Lőrinc következő nagy dobása...
Orbán aggódik a magyarokért: Több Balaton, kevesebb Adria
Hivatalos: A rendőrség előtt az önkormányzati lakást bérbeadók ügye
Szerbia népe bizonyította 1 nap alatt - azért a víz az úr
Szolgálatba álltak az új terepjárók a magyar határon
Olyan horrorkaravánt fogtak a magyar rendőrök amire nincsenek szavak
Dzsudzsák már tárgyalt is a Lokival - a hazai másodosztályban fojtathatja sikertörténetét
Szigorításokra kell számítani, bármikor bejelenthetik őket
Kitört a botrány egy magyar pedagógus képei miatt
Több mint 200 ezer forintért toborozzák az iskolaőröket
Orbánról vitáznak az EP-ben - Orbán bandája hihetetlenül meggazdagodik
Már egy fideszes polgármester is sokallta a tervezett fairtást
Így adták át a magyar bicikliutat - hullámvasútnak hívják a helyiek
Tömött sorok és negatív rekordok - valami történik az az USA-ban
Milliós büntetést sóztak Hadházy nyakába
32 milliárdra drágult a magyar gigaprojekt - Mészáros Lőrinc érdekeltsége is érintett
A dombot is beleépítették egy kerékpárútba - de most nem mi voltunk
A nyugdíjas orvosok harmada nem tért vissza a munkába
Orbán: magához tér a gazdaság, ismét mindenkinek lesz munkája
Közel egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t
Koronavírusos lett egy ukrán vendégmunkás Magyarországon
Orbán: Nehéz megérteni a Lánchíd körüli szerencsétlenkedést
Tüntetnek a bíróság előtt Kaleta Gábor botrányos ítélete miatt
Elzárhatják az uniós pénzcsapokat
Óriási akció Tiborcz István kastélyszállójában - foglalj gyorsan
Varga Judit: semmi keresnivalója nem volt a jogállamiságért aggódóknak Magyarországon
Ügyes próbálkozás volt: éjszaka valaki elvitte a gárdonyi szabadstrand fémkordonjait
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum