Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Vadgázolás – Az ismeretlen tettes elhagyta a helyszínt  


Vadat ütött el egy ismeretlen jármû a Sóstói úton.

Egyelõre keresik az elkövetõt.

Jó tudni: Vadgázolás esetén ki a felelõs, és ki fizeti meg a kárunk?


Minden jármûvezetõ félelmei között biztosan a top 5-ben szerepel az, hogy egy erdei vad féktávolságon belül kiugrik az autója elé. Nem véletlenül tartunk ettõl ennyire, hiszen az ilyen balesetek gyakran emberéletet is követelnek, de még a legkedvezõbb esetben is milliós kárt okozhatnak az autónkban. Ráadásul az esetek többségében a vadgázolás után nagyon nehéz hozzájutni bármiféle kártérítéshez. Összegyûjtöttük, hogy miért van ez, és mikor kinek a felelõssége egy ilyen baleset.

Ki fizeti ki a kárt, vadgázolás esetén?


Sajnos az a tapasztalat, hogy már egy kisebb vaddal való találkozást sem úszhat meg autónk sérülések nélkül. Sõt, ezek az „apróbb” sérülések sem kerülnek kevésbe, hiszen egy kitört lámpabúra, vagy behorpadt/eltörött lökhárító is súlyos összegekbe kerülhet autónk típusától függõen.


Nos, akkor most képzeljük el azt a szituációt, hogy egy 20-25 kilós õz ütközik a lakott területen kívül szabályosan 90 kilométeres sebességgel haladó autónkkal. Még a legjobb esetben is biztos, hogy minimum több százezer forintos – ha nem több milliós sérülések keletkeznek a gépjármûben. De sajnos nem ritka a totálkár sem, és elõfordulnak súlyos személyi sérülések, halálesetek is.


A vadgázolás azonban egészen más, mint amikor két autó összeütközik. Nem csak a kár esetleges mértéke miatt, hanem azért is, mert a másik autónak van felelõsségbiztosítása, ezáltal a vétlen jármûvezetõ biztos lehet abban, hogy kárát a biztosító valamilyen mértékben meg fogja téríteni. A vaddal ütközõ sofõr viszont legtöbbször csak magára számíthat sajnos, és ha el is ér némi kártérítést, az csak hosszas egyezkedés, de inkább pereskedés útján lehetséges.

De miért nem fizet a biztosító a vadgázolásért?


Sajnos a kötelezõ felelõsségbiztosítás terhére csak olyan balesetek után fizet a biztosító, amit közúti forgalomban részt vevõ, biztosítással rendelkezõ jármû okozott. Így vadgázolás esetén értelemszerûen a másik szereplõnek nincs erre a célra szolgáló felelõsségbiztosítása, így nem gépjármû által okozott balesetnek számít.


Sajnálatos módon ez abban az esetben is érvényes, ha a valaki a vadgázolásban megsérül, emiatt kórházban kell ápolni, kiesik a munkából, vagy más, ezzel összefüggõ kára keletkezik. Ezeknek a károknak a fedezésére igazából egyetlen egy dolog szolgál: a casco biztosítás idevágó kiegészítése. Azért jó, ha magánemberként van ilyen külön baleset-biztosításunk, és az autóra kötött casco biztosításunk is vadgázolásra vonatkozó kiegészítõvel, mert így pereskedés nélkül megtérül a kárunk.

Mi a helyzet a vadásztársaságokkal: vadgázolás esetén nem nekik kéne fedezni a kárt?


Még a rendszerváltás elõtt egy fokkal könnyebb, de mindenesetre egyértelmûbb volt a helyzet, mert a vadásztársaságoknak kötelezõ volt felelõsségbiztosítást kötniük a vádgázolások kárának fedezésére. Mára már ez a kötelezõség megszûnt. A biztosítók a túl gyakori vadbalesetek miatt, a vadásztársaságok pedig az emiatt túl drága biztosítás miatt nem kötik meg a felelõsségbiztosítást. Emiatt viszont ha a vadásztársaság elismeri a felelõsségét a balesetben, vagy a bíróság hoz ilyen ítéletet, akkor a kártérítést a vadásztársaságnak saját vagyonából kell kifizetnie a károsultnak.


Ezért nem olyan meglepõ, hogy a vadásztársaság legtöbbször tagadja a saját felelõsségét. Õk úgy gondolják, hogy az autósnak kellett volna jobban figyelnie és lassabban hajtania, hogy elkerülje az ütközést. Sõt, a vadgázolással a vadásztársaságot is komoly kár érte, épp ezért õk meg az elütött állat vadászható eszmei értékét követelik a sofõrtõl. Ez pedig egy trófeás szarvasbika esetén több millió forint is lehet, de a kevésbé értékesre becsült vadak esetén is alsó hangon pár százezer forintunk bánhatja.


Az autósok számára viszont az a magától értetõdõ, hogy a vadásztársaság térítse meg az autóban és másban esett károkat, hiszen a terület és a vadak az õ fennhatóságuk alá tartoznak.


Szóval ezért alakul ki többnyire ez a patthelyzet, melyben legtöbbször egy bíróság mond ki valamilyen végsõ döntést.

A törvények sem egyértelmûek a vadgázolással kapcsolatban


A Polgári Törvénykönyv szerint a vadak által okozott kárt annak kell viselnie, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelõsséggel, akinek a vadászterületérõl a vad kiugrott (2013. évi V. tv. 6:563 §).


Ez azt jelentené, hogy minden vadgázolásért a vadásztársaság tehetõ felelõssé kivétel nélkül, de ez persze nem így van. A törvényben ugyanis szerepel egy kivétel: a vadászatra jogosult mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenõrzési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.


A vadászati törvény szerint ilyen elháríthatatlan ok csak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül esõ ok tekintendõ. Egyéb esetekben pedig a Ptk. által a veszélyes üzemek találkozására elõírt szabályokat kell alkalmazni: ha egymásnak okoznak kárt, akkor felelõsségük arányában kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.

Mit jelent mindez? Vadgázolás esetén az autós követelheti a jármûben esett saját kára megtérítését, a vadásztársaság pedig a vad eszmei értékének a kifizetését. Vagy megindul az egyezkedés kettõjük között, s az jut hozzá magasabb összegû kártérítéshez, aki bizonyítani tudja majd saját igazát.
Akkor most ki a felelõs a vadgázolásért?


Fontos, hogy vadgázolás esetén soha nincs automatikus felelõsség. A vadgázolásnak ugyanis legalább három szereplõje van, akiknek a felelõsségét vizsgálni kell:

a jármûvet vezetõ sofõr
az illetékes vadásztársaság
az illetékes közútkezelõ

A sofõr felelõs a vadgázolásért, ha…


A vezetõnek abban az esetben borítékolható a felelõssége, ha nem tartotta be az útszakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat. Tehát, ha túl gyorsan ment annak ellenére, hogy tábla jelezte a vadveszélyt az adott útszakaszon, akkor a felelõsség valószínûleg az övé lesz (amennyiben a másik két érintett fél betartotta a rájuk vonatkozó szabályokat).


De mégis milyen sebességgel lehet hajtani vadveszély jelzése esetén? A válasz elég homályos, ugyanis a szabály szerint annyival, hogy ha váratlanul elénk ugrik egy vad, meg tudjunk állni. Ezzel csak az a gond, hogy bármilyen alacsony sebességgel is hajtunk, ha féktávolságon belül ugrik elénk a vad, akkor képtelenség megállni.


Jó, ha tudod!


A vadveszély tábla nem azt jelenti, hogy ilyen esetben nem jár a sofõrnek kártérítés! Viszont amennyiben van kint figyelmeztetõ tábla, úgy a vadásztársaság már hivatkozhat arra, hogy õk eleget tettek a tájékoztatási kötelezettségüknek, és a jármûvezetõ hibája, ha azt nem vette figyelembe. Így a felelõsség sajnos máris az autóvezetõre tolódik. A jelenlegi bírósági iránymutatás szerint csak akkor lehet a vadkárt érvényesíteni, ha az a vadveszélyt jelzõ tábla hatályán kívül esik.


A vadásztársaság felelõs a vadgázolásért, ha…


Nem árt tudni, hogy amennyiben a vadveszélyt jelzõ tábla alatt nincs távolságbeli kiegészítés, akkor az csak a következõ útkeresztezõdésig érvényes.


Így az elsõ kérdés, amit a bíróság vizsgálni fog egy esetleges vadgázolásnál az az, hogy a társaság felhívta-e a vadveszélyre a közlekedõk figyelmét. A jelzõtáblák kihelyezését a vadásztársaságoknak kell kérvényezniük az illetékes közút fenntartójánál. Amennyiben a vadásztársaság területe mellett nincs ilyen tábla, mégis megtörténik a vadgázolás, úgy az autós hivatkozhat a vadásztársaságok felelõsségére.


Peres esetekben azonban már azt is vizsgálják, hogy megfelelõ volt-e a vadgazdálkodás. Egy szakértõ rámutathat arra is, hogy például a vadásztársaság szakmai hibája miatt túlszaporulat alakult ki, esetleg nem megfelelõ távolságra helyeztek ki etetõket télen, és ez is vezethetett a balesethez. De egy rosszul kivitelezett vadászati hajtás is okozhat balesetet.


Fontos!


Amennyiben a vadgázolás autópályán, autóúton történik, úgy minden esetben meg kell téríteni az autós kárát. Szakszerûen elhelyezett vadfogó kerítés esetén a vadásztársaság a felelõs.


A közútkezelõ felelõs a vadgázolásért, ha…


Egyetlen eset van, amikor gyakorlatilag vitán felül áll a közútkezelõ felelõssége: ha autópályán, vagy autóúton történnek vadgázolások. Az autópálya ugyanis zárt terület, vadveszély esetén a kezelõnek kerítést kell építenie, és rendszeresen ellenõriznie kell az állapotát is. Amennyiben elmaradnak ezek az ellenõrzések, és kiderül, hogy elhanyagolt a kerítés, úgy a közútkezelõ a felelõs a balesetért.


Ezen felül a közútkezelõnek abban az esetben lehet még felelõssége a vadgázolásban, ha az út menti növényzet túl sûrû, és az akadályozza a láthatóságot. Ilyenkor ugyanis a sofõrnek esélye sincs idõben észlelni a veszélyt és elkerülni azt.
Mit tegyünk vadgázolás esetén?


Ha már megtörtént a vadgázolás, akkor rendõrt kell hívni. Elsõ sorban azért, mert a rendõr tudja értesíteni az illetékes vadásztársaságot. Másrészt azért is fontos, hogy a gázolás minden körülménye hitelesen, fotókkal dokumentált legyen, hogy meg lehessen állapítani a felelõsséget.


Fontos még tudni, hogy az elgázolt állatot csak a vadásztársaság viheti el a helyszínrõl! Ha valakinek esetleg megfordulna a fejében, hogy az elgázolt állat húsából finom vadpörköltet is lehetne csinálni, jobb, ha tudja, hogy ez lopásnak minõsül.

A jó tudni forrása:

https://schiller.hu/

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Botrány: Erdei Zsolt lemondott
Három helyen eltört a brutálisan összevert magyar focista arccsontja
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Teljes útzár mellett dolgoznak a mentők, rendőrök, tűzoltók az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében, ahol egy utasokat szállító autóbusz boru...
  
Műteni kell a brutálisan összevert magyar focistát
A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több helyen is eltört. Súlyos sérüléseket szenvedett Busai Attila, a Fere...
  
Szomorú vasárnap: több mint 40 új fertőzöttet találtak itthon
Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg. 43 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4696 főre nőtt a beazonosított fertőzö...
  
Pesti Srácok: A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok
A Fidesz-frakció és a kormány által fenntartott Pesti Srácok vezércikkben szól a Színház- és Filmművészeti egyetem diákjaihoz, akik tiltakoznak a kormányzati átszervezés és a nyakukra...
  
Óriási a baj - Zátonyra futott hajóból ömlik az olaj
Környezeti katasztrófát okozhat a Mauritius partjainál megfeneklett teherhajó, írja az Euronews. A panamai zászló alatt hajózó japán MV Wakashio nevű tanker még július 25-én feneklett m...
  
Brüsszel fizette a határzárnál szolgáló rendőrök bérét
A Népszava végre megtudta, hogy mire költötte a kormány az Európa Uniótól határvédelemre kapott 20 millió eurót. Eddig sem a kormány, sem a rendőrség, sem a honvédség nem számolt be ...
  
Egy mecseknádasdi család lett vírusos - szigorú intézkedések
Azonnal reagált a polgármester, miután kiderült, hogy a Baranya megyei Mecseknádasdon elkapta a koronavírust egy ötfős család, számolt be az ATV Híradója. Bár horvátországi nyaralást k...
  
Orbán: az operatív törzs folyamatosan dolgozik
A miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen - köhögve, vagy lázasan - senki ne menjen emberek közé. Önkéntes részvétel nélkül semm...
  
130 milliárdos extra támogatást is kaphatnak a nyugdíjasok jövőre
A nyugdíjasok az elmúlt négy évben 220 milliárd forint extra kifizetést kaptak, jövőre pedig megindul a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszaállítása - mondta Tállai András, a Pénzügym...
  
Gyászol Németh Szilárd - Nyugodj békében! Isten veled!
Közösségi oldalán búcsúzott a politikus a csepeli Eötvös József Általános Iskola igazgatónőjétől. "Nyugodj békében! Isten veled, Kati!" - ezt írta Németh Szilárd a fotó mellé, a...
  
Három helyen eltört a brutálisan összevert magyar focista arccsontja
Budapest – Kiderült, hogy súlyos sérüléseket szenvedett szenvedett Busai Attila (31), a Ferencváros korábbi labdarúgója abban a verekedésben, amely szerdán este zajlott le egy budapesti s...
  
Botrány: bejrúti tisztségviselőket vettek őrizetbe
Őrizetbe vették a bejrúti kikötő vezető tisztségviselőit, köztük Badri Dahirt, a vámhatóság vezetőjét, az elődjét Safik Mirhit és Hasszán Kuraitimot, a kikötő igazgatóját – k...
  
Tállai államtitkár ígéretmilliárdokkal kápráztatta a nyugdíjasokat
Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, nyugdíjprémium, 53. heti nyugdíj – sorolta Tállai András a nyugdíjasok milliárdjait. Arról nem beszélt, hogy a nyugdíjak mennyire leszakadtak a fizet...
  
Emmi nyereményakció: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek a pedagógusok
Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen nyereményért. Szeptembertől az 1., 5., és 9. évfolyamin az új Nemzeti alapta...
  
Új diákhitelt vezetnek be Magyarországon - pénzeső a fiataloknak
A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció. „A felnőttképzés és a szakképzés megújításának újabb lépése...
  
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás a Club Aliga fejlesztése
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a kormány a Club Aliga felújítását, írja a Magyar Nemzet. A korábban Tiborcz István és Mészáros Lőrinc ér...
  
Váratlan - mutatjuk ki indul az elhunyt fideszes körzetében
"A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében Koncz Ferenc tragikus halála miatt kiírt időközi választáson a Fidesz-KDNP helyi szervezetének döntése alapján a pártszövetség K...
  
Rekordévet zárt Orbán Viktor apukája - elképesztő számok
Történetének legnagyobb árbevételét produkálta Orbán Viktor édesapjának cége, a Nehéz Kő Kft., írja az mfor.hu. Mintegy 600 millióval túlszárnyalva a tavalyi évet, 2,9 milliárd fori...
  
Tüntetés kezdődött Budapesten az 500 fő feletti rendezvényekért - váratlan
Tüntetés kezdődött pénteken délután három órakor a Nyugati térnél. Az eseményt a Facebookon szervezték, nem is demonstrációként, hanem zenés-táncos felvonulásként megnevezve. A fe...
  
Porig égett egy busz Szegeden
Kigyulladt egy autóbusz Szegeden, a Fő fasoron, a Töltés utcánál. A jármű hátsó részén, a motortérnél keletkezett tüzet a város tűzoltói két vízsugárral oltották el, tájékoztat...
  
Baleset az M7-esen, két-három kilométeres a dugó
Két-három kilométeres a dugó. A M7-es autópálya 19-es kilométerének közelében két gépkocsi ütközött össze, amelyek a külső sáv egy részét elfoglalják, közölte az Útinform p...
  
Éhségsztrájkba kezdett a Jobbik képviselője, aztán megjelent Bede Zsolt
Potocskáné Kőrösi Anita Siófokon tiltakozik egy apartmanház építése ellen, mindezt élőben közvetíti. Potocskáné Kőrösi Anita, Facebook-videójában jelentette be, hogy éhségsztrá...
  
Interjút adott a férj, akinek feleségére esett egy férfi
Elmondta, mi is történt pontosan. Bronz Gábor jelen volt, amikor gyermekeit sétára vivő feleségére, Erzsébetre rázuhan egy öngyilkosságot elkövető férfi a XI. kerületi otthonuk ép...
  
Mészáros Lőrinc méregdrágán építi meg a győri élményparkot - kiderült miért
Az előzetes becslés és a megvalósíthatósági tanulmány között két év telt el, ráadásul csak Mészáros Lőrinc pályázott. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője próbált...
  
Erdei Zsolt elárulta miért mondott le
Budapest — Bár úgy érzi, alakulhatott volna másképp is bokszszövetségi (MÖSZ) szerepvállalása, a korábbi profi világbajnok Erdei Zsolt (46) a csütörtöki elnökségi ülésen lemondott...
  
Szlávik János: ekkor várhatóak újabb szigorítások
Szlávik János szerint a koronavírus elleni intézkedésekben az iskolakezdésig nem várhatók újabb szigorítások, csak abban az esetben, ha jelentős gócok alakulnak ki. A Dél-Pesti Centrumk...
  
200 emberrel a fedélzetén szakadt ketté és zuhant le egy utasszállító
Túlfutott a leszállópályán és kettészakadt egy utasszállító Indiában, 200 utassal a fedélzetén. Az eddig ismert információk szerint az indiai Calicut Nemzetközi Repülőtéren túlfut...
  
Még mindig nem megy a kérdések megválaszolása
Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak. Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője először Varga Mihály pénzügyminis...
  
A kormányzati csatorna bekerül az alapcsomagba
A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni. Szeptemberben indul a Pesti Srácok és Vaszily Miklós közös tévéje, a Pesti TV, a részl...
  
Magyarország: 39 milliárd egyházi épületek felújítására
88,5 milliárdot kap Veszprém a kormánytól a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa évadra - olvasható a programot lebonyolító Veszprém-Balaton 2023 Zrt. csütörtöki közleményében. „Az...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Vadgázolás – Az ismeretlen tettes elhagyta a helyszínt

Vadat ütött el egy ismeretlen jármû a Sóstói úton.

Egyelõre keresik az elkövetõt.

Jó tudni: Vadgázolás esetén ki a felelõs, és ki fizeti meg a kárunk?


Minden jármûvezetõ félelmei között biztosan a top 5-ben szerepel az, hogy egy erdei vad féktávolságon belül kiugrik az autója elé. Nem véletlenül tartunk ettõl ennyire, hiszen az ilyen balesetek gyakran emberéletet is követelnek, de még a legkedvezõbb esetben is milliós kárt okozhatnak az autónkban. Ráadásul az esetek többségében a vadgázolás után nagyon nehéz hozzájutni bármiféle kártérítéshez. Összegyûjtöttük, hogy miért van ez, és mikor kinek a felelõssége egy ilyen baleset.

Ki fizeti ki a kárt, vadgázolás esetén?


Sajnos az a tapasztalat, hogy már egy kisebb vaddal való találkozást sem úszhat meg autónk sérülések nélkül. Sõt, ezek az „apróbb” sérülések sem kerülnek kevésbe, hiszen egy kitört lámpabúra, vagy behorpadt/eltörött lökhárító is súlyos összegekbe kerülhet autónk típusától függõen.


Nos, akkor most képzeljük el azt a szituációt, hogy egy 20-25 kilós õz ütközik a lakott területen kívül szabályosan 90 kilométeres sebességgel haladó autónkkal. Még a legjobb esetben is biztos, hogy minimum több százezer forintos – ha nem több milliós sérülések keletkeznek a gépjármûben. De sajnos nem ritka a totálkár sem, és elõfordulnak súlyos személyi sérülések, halálesetek is.


A vadgázolás azonban egészen más, mint amikor két autó összeütközik. Nem csak a kár esetleges mértéke miatt, hanem azért is, mert a másik autónak van felelõsségbiztosítása, ezáltal a vétlen jármûvezetõ biztos lehet abban, hogy kárát a biztosító valamilyen mértékben meg fogja téríteni. A vaddal ütközõ sofõr viszont legtöbbször csak magára számíthat sajnos, és ha el is ér némi kártérítést, az csak hosszas egyezkedés, de inkább pereskedés útján lehetséges.

De miért nem fizet a biztosító a vadgázolásért?


Sajnos a kötelezõ felelõsségbiztosítás terhére csak olyan balesetek után fizet a biztosító, amit közúti forgalomban részt vevõ, biztosítással rendelkezõ jármû okozott. Így vadgázolás esetén értelemszerûen a másik szereplõnek nincs erre a célra szolgáló felelõsségbiztosítása, így nem gépjármû által okozott balesetnek számít.


Sajnálatos módon ez abban az esetben is érvényes, ha a valaki a vadgázolásban megsérül, emiatt kórházban kell ápolni, kiesik a munkából, vagy más, ezzel összefüggõ kára keletkezik. Ezeknek a károknak a fedezésére igazából egyetlen egy dolog szolgál: a casco biztosítás idevágó kiegészítése. Azért jó, ha magánemberként van ilyen külön baleset-biztosításunk, és az autóra kötött casco biztosításunk is vadgázolásra vonatkozó kiegészítõvel, mert így pereskedés nélkül megtérül a kárunk.

Mi a helyzet a vadásztársaságokkal: vadgázolás esetén nem nekik kéne fedezni a kárt?


Még a rendszerváltás elõtt egy fokkal könnyebb, de mindenesetre egyértelmûbb volt a helyzet, mert a vadásztársaságoknak kötelezõ volt felelõsségbiztosítást kötniük a vádgázolások kárának fedezésére. Mára már ez a kötelezõség megszûnt. A biztosítók a túl gyakori vadbalesetek miatt, a vadásztársaságok pedig az emiatt túl drága biztosítás miatt nem kötik meg a felelõsségbiztosítást. Emiatt viszont ha a vadásztársaság elismeri a felelõsségét a balesetben, vagy a bíróság hoz ilyen ítéletet, akkor a kártérítést a vadásztársaságnak saját vagyonából kell kifizetnie a károsultnak.


Ezért nem olyan meglepõ, hogy a vadásztársaság legtöbbször tagadja a saját felelõsségét. Õk úgy gondolják, hogy az autósnak kellett volna jobban figyelnie és lassabban hajtania, hogy elkerülje az ütközést. Sõt, a vadgázolással a vadásztársaságot is komoly kár érte, épp ezért õk meg az elütött állat vadászható eszmei értékét követelik a sofõrtõl. Ez pedig egy trófeás szarvasbika esetén több millió forint is lehet, de a kevésbé értékesre becsült vadak esetén is alsó hangon pár százezer forintunk bánhatja.


Az autósok számára viszont az a magától értetõdõ, hogy a vadásztársaság térítse meg az autóban és másban esett károkat, hiszen a terület és a vadak az õ fennhatóságuk alá tartoznak.


Szóval ezért alakul ki többnyire ez a patthelyzet, melyben legtöbbször egy bíróság mond ki valamilyen végsõ döntést.

A törvények sem egyértelmûek a vadgázolással kapcsolatban


A Polgári Törvénykönyv szerint a vadak által okozott kárt annak kell viselnie, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelõsséggel, akinek a vadászterületérõl a vad kiugrott (2013. évi V. tv. 6:563 §).


Ez azt jelentené, hogy minden vadgázolásért a vadásztársaság tehetõ felelõssé kivétel nélkül, de ez persze nem így van. A törvényben ugyanis szerepel egy kivétel: a vadászatra jogosult mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenõrzési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.


A vadászati törvény szerint ilyen elháríthatatlan ok csak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül esõ ok tekintendõ. Egyéb esetekben pedig a Ptk. által a veszélyes üzemek találkozására elõírt szabályokat kell alkalmazni: ha egymásnak okoznak kárt, akkor felelõsségük arányában kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.

Mit jelent mindez? Vadgázolás esetén az autós követelheti a jármûben esett saját kára megtérítését, a vadásztársaság pedig a vad eszmei értékének a kifizetését. Vagy megindul az egyezkedés kettõjük között, s az jut hozzá magasabb összegû kártérítéshez, aki bizonyítani tudja majd saját igazát.
Akkor most ki a felelõs a vadgázolásért?


Fontos, hogy vadgázolás esetén soha nincs automatikus felelõsség. A vadgázolásnak ugyanis legalább három szereplõje van, akiknek a felelõsségét vizsgálni kell:

a jármûvet vezetõ sofõr
az illetékes vadásztársaság
az illetékes közútkezelõ

A sofõr felelõs a vadgázolásért, ha…


A vezetõnek abban az esetben borítékolható a felelõssége, ha nem tartotta be az útszakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat. Tehát, ha túl gyorsan ment annak ellenére, hogy tábla jelezte a vadveszélyt az adott útszakaszon, akkor a felelõsség valószínûleg az övé lesz (amennyiben a másik két érintett fél betartotta a rájuk vonatkozó szabályokat).


De mégis milyen sebességgel lehet hajtani vadveszély jelzése esetén? A válasz elég homályos, ugyanis a szabály szerint annyival, hogy ha váratlanul elénk ugrik egy vad, meg tudjunk állni. Ezzel csak az a gond, hogy bármilyen alacsony sebességgel is hajtunk, ha féktávolságon belül ugrik elénk a vad, akkor képtelenség megállni.


Jó, ha tudod!


A vadveszély tábla nem azt jelenti, hogy ilyen esetben nem jár a sofõrnek kártérítés! Viszont amennyiben van kint figyelmeztetõ tábla, úgy a vadásztársaság már hivatkozhat arra, hogy õk eleget tettek a tájékoztatási kötelezettségüknek, és a jármûvezetõ hibája, ha azt nem vette figyelembe. Így a felelõsség sajnos máris az autóvezetõre tolódik. A jelenlegi bírósági iránymutatás szerint csak akkor lehet a vadkárt érvényesíteni, ha az a vadveszélyt jelzõ tábla hatályán kívül esik.


A vadásztársaság felelõs a vadgázolásért, ha…


Nem árt tudni, hogy amennyiben a vadveszélyt jelzõ tábla alatt nincs távolságbeli kiegészítés, akkor az csak a következõ útkeresztezõdésig érvényes.


Így az elsõ kérdés, amit a bíróság vizsgálni fog egy esetleges vadgázolásnál az az, hogy a társaság felhívta-e a vadveszélyre a közlekedõk figyelmét. A jelzõtáblák kihelyezését a vadásztársaságoknak kell kérvényezniük az illetékes közút fenntartójánál. Amennyiben a vadásztársaság területe mellett nincs ilyen tábla, mégis megtörténik a vadgázolás, úgy az autós hivatkozhat a vadásztársaságok felelõsségére.


Peres esetekben azonban már azt is vizsgálják, hogy megfelelõ volt-e a vadgazdálkodás. Egy szakértõ rámutathat arra is, hogy például a vadásztársaság szakmai hibája miatt túlszaporulat alakult ki, esetleg nem megfelelõ távolságra helyeztek ki etetõket télen, és ez is vezethetett a balesethez. De egy rosszul kivitelezett vadászati hajtás is okozhat balesetet.


Fontos!


Amennyiben a vadgázolás autópályán, autóúton történik, úgy minden esetben meg kell téríteni az autós kárát. Szakszerûen elhelyezett vadfogó kerítés esetén a vadásztársaság a felelõs.


A közútkezelõ felelõs a vadgázolásért, ha…


Egyetlen eset van, amikor gyakorlatilag vitán felül áll a közútkezelõ felelõssége: ha autópályán, vagy autóúton történnek vadgázolások. Az autópálya ugyanis zárt terület, vadveszély esetén a kezelõnek kerítést kell építenie, és rendszeresen ellenõriznie kell az állapotát is. Amennyiben elmaradnak ezek az ellenõrzések, és kiderül, hogy elhanyagolt a kerítés, úgy a közútkezelõ a felelõs a balesetért.


Ezen felül a közútkezelõnek abban az esetben lehet még felelõssége a vadgázolásban, ha az út menti növényzet túl sûrû, és az akadályozza a láthatóságot. Ilyenkor ugyanis a sofõrnek esélye sincs idõben észlelni a veszélyt és elkerülni azt.
Mit tegyünk vadgázolás esetén?


Ha már megtörtént a vadgázolás, akkor rendõrt kell hívni. Elsõ sorban azért, mert a rendõr tudja értesíteni az illetékes vadásztársaságot. Másrészt azért is fontos, hogy a gázolás minden körülménye hitelesen, fotókkal dokumentált legyen, hogy meg lehessen állapítani a felelõsséget.


Fontos még tudni, hogy az elgázolt állatot csak a vadásztársaság viheti el a helyszínrõl! Ha valakinek esetleg megfordulna a fejében, hogy az elgázolt állat húsából finom vadpörköltet is lehetne csinálni, jobb, ha tudja, hogy ez lopásnak minõsül.

A jó tudni forrása:

https://schiller.hu/
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Műteni kell a brutálisan összevert magyar focistát
Szomorú vasárnap: több mint 40 új fertőzöttet találtak itthon
Pesti Srácok: A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok
Óriási a baj - Zátonyra futott hajóból ömlik az olaj
Brüsszel fizette a határzárnál szolgáló rendőrök bérét
Egy mecseknádasdi család lett vírusos - szigorú intézkedések
Orbán: az operatív törzs folyamatosan dolgozik
130 milliárdos extra támogatást is kaphatnak a nyugdíjasok jövőre
Gyászol Németh Szilárd - Nyugodj békében! Isten veled!
Három helyen eltört a brutálisan összevert magyar focista arccsontja
Botrány: bejrúti tisztségviselőket vettek őrizetbe
Tállai államtitkár ígéretmilliárdokkal kápráztatta a nyugdíjasokat
Emmi nyereményakció: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek a pedagógusok
Új diákhitelt vezetnek be Magyarországon - pénzeső a fiataloknak
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás a Club Aliga fejlesztése
Váratlan - mutatjuk ki indul az elhunyt fideszes körzetében
Rekordévet zárt Orbán Viktor apukája - elképesztő számok
Tüntetés kezdődött Budapesten az 500 fő feletti rendezvényekért - váratlan
Porig égett egy busz Szegeden
Baleset az M7-esen, két-három kilométeres a dugó
Éhségsztrájkba kezdett a Jobbik képviselője, aztán megjelent Bede Zsolt
Interjút adott a férj, akinek feleségére esett egy férfi
Mészáros Lőrinc méregdrágán építi meg a győri élményparkot - kiderült miért
Erdei Zsolt elárulta miért mondott le
Szlávik János: ekkor várhatóak újabb szigorítások
200 emberrel a fedélzetén szakadt ketté és zuhant le egy utasszállító
Még mindig nem megy a kérdések megválaszolása
A kormányzati csatorna bekerül az alapcsomagba
Magyarország: 39 milliárd egyházi épületek felújítására
Indiában kétmillió fölé emelkedett a fertőzöttek száma
80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt
Hitelmoratórium: egyre kevesebb ügyfél él vele az OTP-nél
36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa
Tűzvész a Hajdúságban, 45 tűzoltó küzd a lángokkal
Közel 100 ezer forintba kerül a PCR-teszt a hódmezővásárhelyi kórházban
Így néz ki a híres Járványügyi Bevetési Egység
Elvitte a NAV az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát
Kaposvár: Eltörte kiskorú áldozatának orrát egy 32 éves férfi
800 millió forintot különítenek el a cigány muzsikusoknak
Fluor nem kér a pénzből: zenekaruk többi tagjának adnák a teljes gázsit
Orbán: Meg kell akadályozni a migrációt továbbra is
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum