thepost / Magyarország / Budapest / 2020.03.28
THE POST
           
28
Márciustól erõsebb fegyvert kapnak a kezükbe a szülõk, akiket elszakítottak gyereküktõl


A gyámhivatal helyett március elsejétõl a bíróságokhoz kell fordulni, ha valakinek a volt párja nem engedi el közös gyermeküket a láthatásra. Szakemberek szerint ez nemcsak gyorsíthatja az eljárást, hanem visszatartó erõ is lehet. Apajogi szervezetek viszont már régóta az osztott felügyeletért és a váltott nevelésért küzdenek, hiszen a jelenlegi magyar rendszerben az egyik fél mindig jogfosztott lesz.

Elsõre jelentéktelennek tûnõ, de annál fontosabb törvénymódosítást fogadott el az Országgyûlés tavaly decemberben. Az új jogszabály értelmében március elsejétõl nem a gyámhatósághoz, hanem a területileg illetékes bírósághoz kell fordulnia az elvált szülõknek, ha valamelyik fél nem tartja be a meghatározott kapcsolattartás szabályait.

Az ilyen esetekbõl pedig sokkal több van, mint azt gondolnánk.

Másfél éve a bíróságig is eljutott annak a 32 éves zalai nõnek az ügye, aki hétéves lányát a folyamatos figyelmeztetések ellenére több mint egy évig nem engedte találkozni az édesapjával. Tavaly pedig a 24.hu írt arról az édesanyáról, aki nyolc hónapja csak egy rácson keresztül találkozhat ikerlányaival, mert az apa egész egyszerûen nem engedi õt be a lakásba.

A fentiekhez hasonló példák csak a jéghegy csúcsának számítanak. Olyan esetekrõl azonban szinte minden családjogi ügyvéd be tud számolni, amikor a láthatásra érkezõ szülõ (Magyarországon a legtöbb esetben az apa) hiába áll minden héten az iskola vagy a lakás ajtaja elõtt, hiába próbálja elvinni gyermekét a meghatározott idõpontban, falakba ütközik.

„Gyakori, hogy az anya csak a kapuban közli vele, hogy a gyerek beteg, esetleg iskolai ünnepségen van. De az sem ritka, hogy a szülõ a gyerekre keni az egészet, azzal, hogy nincs kedve menni” – fogalmaztak a hvg.hu-nak érintett szakemberek.

Ilyen esetekben a kapcsolattartó szülõ eddig egyetlen lehetõségként 30 napon belül a gyámhivatalhoz fordulhatott. Ekkor a hatóság meghallgatta az érintett feleket, majd ha kiderült, kinek a hibájából hiúsult meg a kapcsolattartás, akkor õt felszólította, hogy tartsa be a váláskor meghozott bírósági döntést. Ha ez mégsem történt meg, akkor következõ lépésként a gyámhivatal pénzbírságot szabott ki, ami hivatalosan ugyan 5 000 és félmillió forint között bármennyi lehet, de az esetek többségében ez a legalacsonyabb összeg, és az idõ elteltével is csak párezer forinttal nõ.

Azaz, ha valaki nem adja oda a gyereket a volt párjának idõben, akkor ezért általában 5 000 forintos büntetést kell fizetnie.

Mindez annak ellenére általános gyakorlat, hogy a kapcsolattartás akadályoztatása bûncselekmény, a szülõkkel való kapcsolattartás pedig a gyermek alapvetõ joga, ami az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében is szerepel. Az apának és az anyának pedig – hiába élnek külön – nemcsak joguk, hanem a polgári törvénykönyv szerint 2014 óta kötelezettségük is, hogy ezt betartsák.

„A praxisomban elõfordult olyan, hogy az apa elvitte a gyereket, majd fél éven át nem engedte meg az anyának, hogy lássa. Hiába szabtak rá ki pénzbírságot, könnyedén kifizette. Akinek van pénze, azt gyakorlatilag nem érdekli a büntetés és akár egy év is eltelhet úgy, hogy a volt párja még csak nem is látja a közös gyereküket” – sorolta a rendszer hibáit a hvg.hu-nak Illés Blanka, családjogi ügyvéd.

A szakember szerint hiába szerepel a kapcsolattartás akadályozása a Btk-ban, állítása szerint egyszer sem látta, hogy a gyámhivatal feljelentést tett volna ilyen esetben.

Akár el is vehetik a gyereket

A decemberben elfogadott, és az Országos Bírósági Hivatal honlapján is megjelent törvénymódosítás most ezen változtathat, hiszen a szülõk március elsejétõl nemperes eljárást kezdeményezhetnek ilyen esetekben az illetékes bíróságon, amely vagy a gyermek lakóhelye, vagy a kapcsolattartásra jogosult szülõ lakóhelye szerinti.

A 30 napos bejelentési határidõ itt is érvényben marad, és a bírák ugyanúgy felszólítják majd az érintett szülõt a kapcsolattartás betartására, valamint pénzbírságot szabhatnak ki. A bíróság a rendõrség közremûködését is kérheti, indítványozhatja a szülõi felügyelet megváltoztatását, sõt akár feljelentést is tehet kiskorú veszélyeztetése miatt.

Törvénymódosítások esetében ritka, de ezúttal a szakemberek is úgy gondolják: a változás nemcsak igazságosabb helyzetet teremt, hanem a gyermekek jogait is jobban védi.

„A bíróságok soron kívül járnak el ezekben az esetekben, úgyhogy remélni lehet, hogy ítéletek is gyorsabban születnek majd” – mondta I
llés Blanka.

Az ügyvéd szerint mivel a bíróság szigorúbb döntéseket hozhat a gyámhatóságnál, ezért a bírságok összege is emelkedhet majd,

a rendõrség bevonása, valamint a szülõi felügyelet megváltoztatásának lehetõsége és a feljelentés pedig már önmagában visszatartó erejû lehet.

Eddig a gyámhivatal is rendelkezett egyfajta eszközrendszerrel (például bevonhatta a rendõrséget), a radikális intézkedések meghozatalától mégis tartózkodott.

"Az új jogszabály most csokorba szedte az eszköztárat, és a döntéshozó mérlegelésére bízza, hogy egy adott ügy sajátosságára tekintettel melyik a leghatékonyabb, hogy elérje a célját" – tette hozzá Illés Blanka.

Bár az új jogszabály alkalmazásáig még várni kell, a megkérdezett szakemberek abban egyetértenek, hogy a bíróktól sokkal szigorúbb és hatékonyabb fellépés várható, mint korábban a gyámhivataloktól.

Mivel 2014 óta a kapcsolattartás nemcsak jog, hanem kötelezettség is, a szakember azt is várja, hogy ne csak akkor bírságoljanak, ha valaki nem engedi el a gyermeket a láthatásra, hanem akkor is, ha nem viszi el magával a megadott idõpontban. Utóbbi esetben ugyanis szintén tehetetlenek a szülõk.

Mindenképpen jobb, ha a kapcsolattartás végrehajtása a bíróságok hatáskörébe tartozik, hiszen elsõsorban jogi kérdés – mondta a hvg.hu-nak Szûcs Andrea, családjogi ügyvéd is. Szerinte van, amikor jogos, hogy nem engedik el a gyermeket a meghatározott idõpontban – ilyen például, ha beteg –, de sajnos léteznek kipróbált trükkök mindkét fél részérõl, hogyan éljenek vissza a helyzettel. Elõfordul, hogy az édesanya az apa iránt érzett ellenszenve miatt nem akarja elengedni a gyermekét, vagy éppen fordítva: az apa akar például minden nap ott lenni a fürdetésnél, de utána hazamegy, a kicsi pedig nem érti, miért nem marad velük.

Szûcs Andrea szerint ugyanakkor ebben a kérdésben egy dolog a legfontosabb: a gyermek önálló ember, akinek joga van a különélõ szülõvel is kapcsolatot tartania. Ezt pedig egyik szülõnek sincs joga megtagadni.

Ha nem akarja, nem adja

„Magyarországon eddig az volt a gyakorlat, hogy aki nem akarja, az nem adja” – foglalta össze a helyzetet Kiss Csaba, az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület vezetõje.

„Most gyakran eltelik úgy fél év-egy év, hogy még bírság sincs, és ez pont elég arra, hogy egy gyereket a különélõ szülõ ellen neveljenek. Utána pedig már arra fog hivatkozni a szülõ, hogy volt párja elvihetné ugyan a gyereket, de mit tegyen, ha az nem akar menni” – mondta.

Azt Kiss Csaba is elismeri, hogy a törvénymódosítás fordulópontot jelent, de továbbra is szkeptikus, és kényszermegoldásnak tartja. Több magyar apajogi-, és férfijogi szervezettel együtt sokkal inkább az osztott, illetve váltott nevelést támogatnák.

„Magyarországon, ha vita van válás után a gyermekek nevelésérõl, akkor a bíróság az egyik szülõt jogosítja fel a felügyeletre és ezzel párhuzamosan a másik szülõt (és vele együtt a gyermeket is) jogfosztottá teszi” - mondta.

Nyugat-Európában ezzel szemben abból indulnak ki, hogy mûködjenek együtt a szülõk, és osztott nevelés legyen. Belgiumban vagy Svédországban errõl törvény is van.

Nagy problémának látja a kapcsolattartás körüli nézeteltéréseket és annak akadályozását Deliága Éva gyermekpszichológus is. Éppen ezért indokoltnak és üdvözítõnek tartja a változást, hogy gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés ilyen esetekben.

A szakember reméli, hogy az új szabályokkal gyorsabban ki lehet majd deríteni, van-e valós indok a kapcsolattartás megakadályozására, vagy csak a két szülõ közötti vita áll mögötte.

„Az eddigi eljárás hibája, hogy sokszor évekig semmi nem történik, és

a gyerek fél élete eltelhet, mire sikerül rendezni és újra találkozhat vele a szülõ.

A különélõ szülõnek törvényes joga van a kapcsolattartáshoz, mégis sokszor egy évig sem láthatja a gyereket és semmi nem történik, ez pedig jogfosztott helyzetet teremt” – mondta.

A pszichológus szerint is tipikus, hogy hiába hív még rendõrt is valaki, ha nem engedik a gyerekéhez, nem tud érvényt szerezni a kapcsolattartási jogának. Ez pedig Magyarországon még mindig az apákat érinti a leggyakrabban, és semmi más nem áll a háttérben, mint a két szülõ rossz viszonya.

„Gyakran eltelik két év, mire újra találkozhat valaki a különélõ gyermekével, az elvesztegetett idõt pedig senki nem adja vissza” – mondta Deliága Éva.
Márciustól erõsebb fegyvert kapnak a kezükbe a szülõk, akiket elszakítottak gyereküktõl


A gyámhivatal helyett március elsejétõl a bíróságokhoz kell fordulni, ha valakinek a volt párja nem engedi el közös gyermeküket a láthatásra. Szakemberek szerint ez nemcsak gyorsíthatja az eljárást, hanem visszatartó erõ is lehet. Apajogi szervezetek viszont már régóta az osztott felügyeletért és a váltott nevelésért küzdenek, hiszen a jelenlegi magyar rendszerben az egyik fél mindig jogfosztott lesz.

Elsõre jelentéktelennek tûnõ, de annál fontosabb törvénymódosítást fogadott el az Országgyûlés tavaly decemberben. Az új jogszabály értelmében március elsejétõl nem a gyámhatósághoz, hanem a területileg illetékes bírósághoz kell fordulnia az elvált szülõknek, ha valamelyik fél nem tartja be a meghatározott kapcsolattartás szabályait.

Az ilyen esetekbõl pedig sokkal több van, mint azt gondolnánk.

Másfél éve a bíróságig is eljutott annak a 32 éves zalai nõnek az ügye, aki hétéves lányát a folyamatos figyelmeztetések ellenére több mint egy évig nem engedte találkozni az édesapjával. Tavaly pedig a 24.hu írt arról az édesanyáról, aki nyolc hónapja csak egy rácson keresztül találkozhat ikerlányaival, mert az apa egész egyszerûen nem engedi õt be a lakásba.

A fentiekhez hasonló példák csak a jéghegy csúcsának számítanak. Olyan esetekrõl azonban szinte minden családjogi ügyvéd be tud számolni, amikor a láthatásra érkezõ szülõ (Magyarországon a legtöbb esetben az apa) hiába áll minden héten az iskola vagy a lakás ajtaja elõtt, hiába próbálja elvinni gyermekét a meghatározott idõpontban, falakba ütközik.

„Gyakori, hogy az anya csak a kapuban közli vele, hogy a gyerek beteg, esetleg iskolai ünnepségen van. De az sem ritka, hogy a szülõ a gyerekre keni az egészet, azzal, hogy nincs kedve menni” – fogalmaztak a hvg.hu-nak érintett szakemberek.

Ilyen esetekben a kapcsolattartó szülõ eddig egyetlen lehetõségként 30 napon belül a gyámhivatalhoz fordulhatott. Ekkor a hatóság meghallgatta az érintett feleket, majd ha kiderült, kinek a hibájából hiúsult meg a kapcsolattartás, akkor õt felszólította, hogy tartsa be a váláskor meghozott bírósági döntést. Ha ez mégsem történt meg, akkor következõ lépésként a gyámhivatal pénzbírságot szabott ki, ami hivatalosan ugyan 5 000 és félmillió forint között bármennyi lehet, de az esetek többségében ez a legalacsonyabb összeg, és az idõ elteltével is csak párezer forinttal nõ.

Azaz, ha valaki nem adja oda a gyereket a volt párjának idõben, akkor ezért általában 5 000 forintos büntetést kell fizetnie.

Mindez annak ellenére általános gyakorlat, hogy a kapcsolattartás akadályoztatása bûncselekmény, a szülõkkel való kapcsolattartás pedig a gyermek alapvetõ joga, ami az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében is szerepel. Az apának és az anyának pedig – hiába élnek külön – nemcsak joguk, hanem a polgári törvénykönyv szerint 2014 óta kötelezettségük is, hogy ezt betartsák.

„A praxisomban elõfordult olyan, hogy az apa elvitte a gyereket, majd fél éven át nem engedte meg az anyának, hogy lássa. Hiába szabtak rá ki pénzbírságot, könnyedén kifizette. Akinek van pénze, azt gyakorlatilag nem érdekli a büntetés és akár egy év is eltelhet úgy, hogy a volt párja még csak nem is látja a közös gyereküket” – sorolta a rendszer hibáit a hvg.hu-nak Illés Blanka, családjogi ügyvéd.

A szakember szerint hiába szerepel a kapcsolattartás akadályozása a Btk-ban, állítása szerint egyszer sem látta, hogy a gyámhivatal feljelentést tett volna ilyen esetben.

Akár el is vehetik a gyereket

A decemberben elfogadott, és az Országos Bírósági Hivatal honlapján is megjelent törvénymódosítás most ezen változtathat, hiszen a szülõk március elsejétõl nemperes eljárást kezdeményezhetnek ilyen esetekben az illetékes bíróságon, amely vagy a gyermek lakóhelye, vagy a kapcsolattartásra jogosult szülõ lakóhelye szerinti.

A 30 napos bejelentési határidõ itt is érvényben marad, és a bírák ugyanúgy felszólítják majd az érintett szülõt a kapcsolattartás betartására, valamint pénzbírságot szabhatnak ki. A bíróság a rendõrség közremûködését is kérheti, indítványozhatja a szülõi felügyelet megváltoztatását, sõt akár feljelentést is tehet kiskorú veszélyeztetése miatt.

Törvénymódosítások esetében ritka, de ezúttal a szakemberek is úgy gondolják: a változás nemcsak igazságosabb helyzetet teremt, hanem a gyermekek jogait is jobban védi.

„A bíróságok soron kívül járnak el ezekben az esetekben, úgyhogy remélni lehet, hogy ítéletek is gyorsabban születnek majd” – mondta I
llés Blanka.

Az ügyvéd szerint mivel a bíróság szigorúbb döntéseket hozhat a gyámhatóságnál, ezért a bírságok összege is emelkedhet majd,

a rendõrség bevonása, valamint a szülõi felügyelet megváltoztatásának lehetõsége és a feljelentés pedig már önmagában visszatartó erejû lehet.

Eddig a gyámhivatal is rendelkezett egyfajta eszközrendszerrel (például bevonhatta a rendõrséget), a radikális intézkedések meghozatalától mégis tartózkodott.

"Az új jogszabály most csokorba szedte az eszköztárat, és a döntéshozó mérlegelésére bízza, hogy egy adott ügy sajátosságára tekintettel melyik a leghatékonyabb, hogy elérje a célját" – tette hozzá Illés Blanka.

Bár az új jogszabály alkalmazásáig még várni kell, a megkérdezett szakemberek abban egyetértenek, hogy a bíróktól sokkal szigorúbb és hatékonyabb fellépés várható, mint korábban a gyámhivataloktól.

Mivel 2014 óta a kapcsolattartás nemcsak jog, hanem kötelezettség is, a szakember azt is várja, hogy ne csak akkor bírságoljanak, ha valaki nem engedi el a gyermeket a láthatásra, hanem akkor is, ha nem viszi el magával a megadott idõpontban. Utóbbi esetben ugyanis szintén tehetetlenek a szülõk.

Mindenképpen jobb, ha a kapcsolattartás végrehajtása a bíróságok hatáskörébe tartozik, hiszen elsõsorban jogi kérdés – mondta a hvg.hu-nak Szûcs Andrea, családjogi ügyvéd is. Szerinte van, amikor jogos, hogy nem engedik el a gyermeket a meghatározott idõpontban – ilyen például, ha beteg –, de sajnos léteznek kipróbált trükkök mindkét fél részérõl, hogyan éljenek vissza a helyzettel. Elõfordul, hogy az édesanya az apa iránt érzett ellenszenve miatt nem akarja elengedni a gyermekét, vagy éppen fordítva: az apa akar például minden nap ott lenni a fürdetésnél, de utána hazamegy, a kicsi pedig nem érti, miért nem marad velük.

Szûcs Andrea szerint ugyanakkor ebben a kérdésben egy dolog a legfontosabb: a gyermek önálló ember, akinek joga van a különélõ szülõvel is kapcsolatot tartania. Ezt pedig egyik szülõnek sincs joga megtagadni.

Ha nem akarja, nem adja

„Magyarországon eddig az volt a gyakorlat, hogy aki nem akarja, az nem adja” – foglalta össze a helyzetet Kiss Csaba, az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület vezetõje.

„Most gyakran eltelik úgy fél év-egy év, hogy még bírság sincs, és ez pont elég arra, hogy egy gyereket a különélõ szülõ ellen neveljenek. Utána pedig már arra fog hivatkozni a szülõ, hogy volt párja elvihetné ugyan a gyereket, de mit tegyen, ha az nem akar menni” – mondta.

Azt Kiss Csaba is elismeri, hogy a törvénymódosítás fordulópontot jelent, de továbbra is szkeptikus, és kényszermegoldásnak tartja. Több magyar apajogi-, és férfijogi szervezettel együtt sokkal inkább az osztott, illetve váltott nevelést támogatnák.

„Magyarországon, ha vita van válás után a gyermekek nevelésérõl, akkor a bíróság az egyik szülõt jogosítja fel a felügyeletre és ezzel párhuzamosan a másik szülõt (és vele együtt a gyermeket is) jogfosztottá teszi” - mondta.

Nyugat-Európában ezzel szemben abból indulnak ki, hogy mûködjenek együtt a szülõk, és osztott nevelés legyen. Belgiumban vagy Svédországban errõl törvény is van.

Nagy problémának látja a kapcsolattartás körüli nézeteltéréseket és annak akadályozását Deliága Éva gyermekpszichológus is. Éppen ezért indokoltnak és üdvözítõnek tartja a változást, hogy gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés ilyen esetekben.

A szakember reméli, hogy az új szabályokkal gyorsabban ki lehet majd deríteni, van-e valós indok a kapcsolattartás megakadályozására, vagy csak a két szülõ közötti vita áll mögötte.

„Az eddigi eljárás hibája, hogy sokszor évekig semmi nem történik, és

a gyerek fél élete eltelhet, mire sikerül rendezni és újra találkozhat vele a szülõ.

A különélõ szülõnek törvényes joga van a kapcsolattartáshoz, mégis sokszor egy évig sem láthatja a gyereket és semmi nem történik, ez pedig jogfosztott helyzetet teremt” – mondta.

A pszichológus szerint is tipikus, hogy hiába hív még rendõrt is valaki, ha nem engedik a gyerekéhez, nem tud érvényt szerezni a kapcsolattartási jogának. Ez pedig Magyarországon még mindig az apákat érinti a leggyakrabban, és semmi más nem áll a háttérben, mint a két szülõ rossz viszonya.

„Gyakran eltelik két év, mire újra találkozhat valaki a különélõ gyermekével, az elvesztegetett idõt pedig senki nem adja vissza” – mondta Deliága Éva.
Ezt olvassák mások:
Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok


Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meg...
1,87 milliárd forintot ad a kormány a Puskás Aréna üzemeltetésére
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
  
Az agrárminiszter kinyittatná a bezárt piacokat
  
Észak-Koreában nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány
  
Koronavírusban hunyt el a királyi család tagja
  
Kemény változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírus miatt
  
Orbán 732 milliót csoportosított át egy egyházi iskola vívótermére
  
"Özönlöttek be, mint az őrültek" - volt olyan is, aki 60 kiló húst vitt
  
Valami történik: Ezrek torlódtak össze a lengyel-ukrán határon
  
A kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.
  
Felmérés: nőtt a Fidesz népszerűsége
  
Orbán nyilatkozott aztán jött a boltok ostroma
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Rövid távon százezer, de akár kétszázezer ember is elveszítheti az állását, ugyanakkor hosszan tartó, éveken át fennmaradó munkanélküliségre nem számítanak
  
Gulyás Gergely bejelentette: 17 milliárd forintért vásárolták meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
  
Az ENSZ emberi jogi szóvivője szerint Orbán lépése dermesztő hatással lesz a szólásszabadságra
  
Németország: a magyar miniszterelnök arra használja a járványt, hogy teljhatalmat szerezzen és aláássa a jogállamot
  
Megfertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa
  
Oszd meg T is: az egészségügyi dolgozók tiszteletére volt fehér a Lánchíd péntek este!
  
Egy olaszországi jogsértés és 50 milliós büntetés: de hogy kerül a képbe Mészáros Lőrinc és Bayer József?
  
A kórházakban is megjelennek a katonák: gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt
  
Szijjártó különgéppel hozná haza azokat a magyarokat, akik utazni voltak Észak-Amerikában
  
Óriási az aggódás a kormánytisztviselők egészségéért: az államigazgatás működőképessége nélkülük veszélybe kerül
  
Tojás helyzet: a pánikvásárlás nem indokolt bár drágulás jön
  
Egy kiabáló férfi hozzávágott a mentőhöz egy üveget, majd elmenekült
  
A halálos áldozatok száma tizenegyre nőtt Magyarországon
  
Átfogó megállapodást kötött a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház
  
Szijjártó emlékeztet: Három egymást követő választást nyertünk meg!
  
Magyar Nemzeti Bank: koronavírus-világjárvány ide vagy oda, idén bő 2 százalékkal nő a magyar gazdaság
  
919-en haltak meg ma a koronavírus miatt Olaszországban
  
Németország lépett: Mozgósítják a hadsereget
  
Mészáros Lőrinc felesége megjelent az Ozone TV-nél
  
Mészáros Lőrinc cukorgyárába öntik az állami milliárdokat, de még így sem nyereséges
  
Bezárt Mészáros Lőrinc összes szállodája
  
Vajna Timi : Jó dagadt lettem
  
Elmentek a görög–török határtól az Európába vágyó menekültek
  
Orbán érdeke, hogy beleégjen az emberek emlékeibe: az ellenzék nem állt a kormány mellé
  
Szijjártó: Felajánlottuk, hogy a Kárpátalján eddig finanszírozott munkálatokat egy évvel meghosszabbítjuk
  
Müller Cecília: Természetesen le lehet vinni a gyerekeket az utcára, kell a mozgás, futkossanak föl-alá
  
Közadakozásból vett magának a koronavírust kimutató gépet a berettyóújfalui kórház
  
Fejbe rúgtak egy biztonsági őrt Tatabányán
  
Hadházy: Évek óta törvénytelenül szerzik be a vírusteszteket
  
Szándékosan leköhögte az árut a boltban egy nő - 11 millió forintot érő árut kellett kidobni
  
Radikális döntés: Szabadjára engedték a járványt a svédek
  
Halogatod a hitel fizetést? - ezt jó ha tudod
  
A Decathlon feladta - az összes magyarországi boltját bezárja
  
A csúnya EU 2000 milliárd forintot küld a járvány elleni védekezésre
  
658 milliárd ment látványsportokra, 25 milliárd Felcsútra az államkassza helyett
  
A március 15-i alkalmat leszámítva az elmúlt hetekben egyszer se szólalt meg Áder János
  
Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát
  
Csúnyán megbukott Székelyföldön Mészáros Lőrinc barátja
  
Törődjön a maga dolgával! – üzeni Deutsch Tamás az Európa Tanács emberi jogi biztosának
  
Ez a kijárási korlátozás olyan mint a "behajtani tilos kivéve célforgalommal" tábla
  
Egységesen csökkenteni akarták a labdarúgók bérét, de a többiek megvétózták
  
Mészáros Lőrinc öccséhez továbbra is zavartalanul ömlik a közpénz
  
Segíts egy megosztással! - eltűnt kislányt keres a rendőrség
  
Tiborcz István üzletfelei 5,6 milliárdnyi közpénzt kaptak napelemparkokra, amint a kormány a klímavédelem felé fordult
  
Félmilliárddal drágábban építhet vasutat Mészáros Lőrinc cége
  
A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét
  
Tiltó határozatot adott ki Müller Cecília csütörtök este
  
Hatalmas stressznek volt kitéve az az olasz nővér aki végzett magával!
  
Szijjártó: tucatnyi repülőgéppel több száz tonnányi felszerelés fog érkezni
  
Hiába van járvány: Kásler elrendelte a lombikklinikák kinyitását
  
Tesco bejelentés: órákkal rövidíti nyitvatartását
  
Orbán bejelentése után lefagyott a Magyar Közlöny oldala
  
Felesleges megrohamozni a boltokat, a kereskedők szerint lesz elég áru
  
Az orvosok teljesen mást gondolnak a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
  
Arra kérik Orbánt, hogy támogassa a nehéz helyzetbe kerülő embereket!
  
500 ezer forint is lehet a bírság annak, aki megsérti a kijárási korlátozást
  
2000 milliárd forintot kap az uniótól Magyarország a koronavírus elleni harcra
  
Kijárási korlátozás: Csak ide és így mehet két hétig
  
A magyar kormány veszélyhelyzeti törvénye teljesen felszámolná a sajtószabadságot
  
80 százaléka használhatatlan Putyin ajándékának
  
Hivatalos: 300 koronavírusos van Magyarországon
  
Saját hatáskörében rendelt el beutazási tilalmat az országos tisztifőorvos
  
Közgazdászok kérik a magyar kormányt, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
  
Orbán bekeményít: üzent az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
  
Szétszakította a koronavírus Gergelyt és családját: az egyik legfertőzöttebb területen van a magyar apa
  
Szijjártó Péter elrepült Bulgáriába, de csak a kísérete viselt maszkot, neki nincs szüksége rá
  
Az operatív törzs szerint lassult a járvány Magyarországon
  
"Aki a nyilvánosság és a sajtó ellen harcol, az nem a járványt akarja legyőzni"
  
A végrehajtásokat felfüggesztették, de a köztartozásokat érdemes fizetni
  
"Ócska és veszélyes politikai játszmát játszik a kormány a járvány közepette!"
  
"Sírva nézték" - Háborús állapotok Madrid egyik legnagyobb kórházában + videó
  
Hétfőn erőből átnyomja a Fidesz az ellenzék által elutasított felhatalmazási törvényt
  
Kiszámolták: elképesztően sok EU-pénzt küldött Brüsszel Magyarországnak 15 év alatt
  
Gulyás Gergely : Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit
  
Az idősek közül sokan aktívan dolgoznak még 70 felett is
  
Na végre! - Peller Mariann megkérdezte asztrológusát, meddig tarthat még a járvány
  
Romániában 45 év a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora
  
A G20-ak bejelentették: 5 trillió dollárt fecskendeznek a globális gazdaságba
  
Nem indítanak etikai vizsgálatot a magyar főorvos ellen - íme a teszt eredménye
  
Olaszország fekete korszaka: gyermekorvosok is vannak az áldozatok között
  
A magyar focisták egy része megnyitotta a pénzcsapot: adakozásba kezdtek
  
Bécs egészségügyi tanácsosa: az otthonmaradás sulykolásával az a hamis képzet alakulhat ki, hogy a vírus pár hét alatt eltűnik
Az osztrák fővárosban jelenleg 678 koronavírus-fertőzöttet tartanak számon. Noha Bécsben majdnem kétmilliónyian élnek, ez feleannyi, amennyi esetet a hétszázezer lakosú Tirol tartományb...
  
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma. Szombaton délelőtt tíz órától Szlovákia ismét megnyitotta - előző nap lezárt - közúti határait a 7 és...
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet (felszer...
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A korm...
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján többször is előkerült az egészségügyiben dolgozók adatszolgáltatása a nyilvánosság felé. Egy esztergomi lap például arról kérdezt...
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú védekezést több területen kell végrehajtani – közölte a külgazdasági és...
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
Köszöni, jól van, csak egy kicsit fáradtnak érzi magát 36 óra ügyelet után Zacher Gábor toxikológus, aki a karanténon kívüli idejét munkával és futóedzéssel tölti. A ismert orvost ...
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
Arra kéri Müller Cecília tisztifőorvost a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást. A tisztifőorvos csütört...
  
Az agrárminiszter kinyittatná a bezárt piacokat
A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter sz...
  
Észak-Koreában nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány
A világon 195 országában már megjelent a koronavírus, ám Észak-Koreában még mindig nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány. Az észak-koreai helyzetről az index.hu írt bes...
  
Koronavírusban hunyt el a királyi család tagja
86 éves korában koronavírus-fertőzés következtében pénteken elhunyt Bourbon-parmai Mária Terézia spanyol hercegnő - írja a Daily Mail. Mária Terézia hercegnő halálhírét testvére, S...
  
Kemény változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírus miatt
Változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírusra való tekintettel. Az Aldi országos ügyvezető igazgatójának közleményét osztották meg az áruház Facebook-oldalán. A közleményből ki...
  
Orbán 732 milliót csoportosított át egy egyházi iskola vívótermére
Fontossági sorrend. A kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 732 millió forintot csoportosított át a kormány a költségvetésben az egyházi beruházások támogatására szo...
  
"Özönlöttek be, mint az őrültek" - volt olyan is, aki 60 kiló húst vitt
A koronavírus-járvány európai megjelenése után jelentősen megnőtt az áruházláncok forgalma, ez pedig a bolti dolgozóknak plusz fizikai és szellemi terheléssel jár. Ráadásul a boltokba...
  
Valami történik: Ezrek torlódtak össze a lengyel-ukrán határon
Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az ember...
  
A kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.
Látványosan csökkent a forgalom a közösségi közlekedésben, és ez jó hír – ezzel kezdte a beszámolóját Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az...
  
Felmérés: nőtt a Fidesz népszerűsége
Öt éve nem volt ilyen alacsony a kormánnyal elégedetlenek aránya, a Publicus Intézet Népszava számára készített felmérése során a válaszadók 38 százaléka szerint teszi rosszul a korm...
  
Orbán nyilatkozott aztán jött a boltok ostroma
Sajátos módon egybeesik a Magyarországon indult bevásárlási roham kezdte azzal a nappal, március 13-ával, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy bezárják az iskolákat - ír...
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából. A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú táv...
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából. A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú v...
  
Rövid távon százezer, de akár kétszázezer ember is elveszítheti az állását, ugyanakkor hosszan tartó, éveken át fennmaradó munkanélküliségre nem számítanak
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint a koronavírus-járvány kezdete óta százszorosára nőtt az érdeklődés egy-egy betöltetlen kereskedelmi, száll...
  
Gulyás Gergely bejelentette: 17 milliárd forintért vásárolták meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
Több mint 17 milliárd forintért vásárolta meg az állami MVM a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől, aki hatalmasat kaszált az üzleten. Lezárták a Mátrai Erőművel kapcsolatos tranzak...
  
Az ENSZ emberi jogi szóvivője szerint Orbán lépése dermesztő hatással lesz a szólásszabadságra
Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 28. Politico A Bizottság megvizsgálja, hogy a koronavírus válság kapcsán kidolgozott magyar jogszabály összhangban áll-e a jogállami normákkal és...
  
Németország: a magyar miniszterelnök arra használja a járványt, hogy teljhatalmat szerezzen és aláássa a jogállamot
Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 28. Politico A Bizottság megvizsgálja, hogy a koronavírus válság kapcsán kidolgozott magyar jogszabály összhangban áll-e a jogállami normákkal és...
  
Megfertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa
Második koronavírustesztje eredményét várja a Semmelweis Egyetem (SE) I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának egyik alkalmazottja. A klinika neve elhallgatását kérő munkatársa a Qubitnek ...
  
Oszd meg T is: az egészségügyi dolgozók tiszteletére volt fehér a Lánchíd péntek este!
Péntek este fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd. A fővárosi önkormányzattól a kérdésünkre elmondták, az egészségügyi dolgozók tiszteletére kapott a híd különleges kivilá...
  
Egy olaszországi jogsértés és 50 milliós büntetés: de hogy kerül a képbe Mészáros Lőrinc és Bayer József?
Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 50 millió forint bírságot szabott ki a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-re (CIG EMABIT) a ke...
  
A kórházakban is megjelennek a katonák: gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt
A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt. Amikor pénteki rá...
  
Szijjártó különgéppel hozná haza azokat a magyarokat, akik utazni voltak Észak-Amerikában
Két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter péntek este a közösségi oldalán. Szijjártó Péte...
  
Óriási az aggódás a kormánytisztviselők egészségéért: az államigazgatás működőképessége nélkülük veszélybe kerül
Azt írták, az államigazgatás működőképessége kerül veszélybe, ha nem lép. Most. A kormánytisztviselők jelentős részének képviseletében a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsé...
  
Tojás helyzet: a pánikvásárlás nem indokolt bár drágulás jön
Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss hazai tojás a húsvéti asztalra, mivel a tojástermelés folyamatos, és az áruházlánc...
  
Egy kiabáló férfi hozzávágott a mentőhöz egy üveget, majd elmenekült
A Budapesti Rendőr-főkapitányságra még 2020. március 18-án érkezett bejelentés az Országos Mentőszolgálat munkatársától, hogy a kora esti órákban egy férfi ordítozott az egyik fert...
  
A halálos áldozatok száma tizenegyre nőtt Magyarországon
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 343-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt egy újabb idős – króniku...
  
Átfogó megállapodást kötött a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház
Átfogó megállapodást kötött a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE). A dokumentumot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Fabiny Tamás, az evangélikus egyház elnök-püs...
  
Szijjártó emlékeztet: Három egymást követő választást nyertünk meg!
Tallinnban eleget tettünk az észt köztévé meghívásának. Megérte, néha rendet kell tenni a fejekben – írta közösségi oldalán a miniszter. „Kérem, hogy ne becsülje alá a magyar em...
  
Magyar Nemzeti Bank: koronavírus-világjárvány ide vagy oda, idén bő 2 százalékkal nő a magyar gazdaság
Meglepő előrejelzéssel rukkolt elő a napokban a Magyar Nemzeti Bank. A kedden nyilvánosságra (de március 19-ei állapot alapján készült) dokumentumban azt jósolja a jegybank, hogy koronaví...
  
919-en haltak meg ma a koronavírus miatt Olaszországban
919-en haltak meg pénteken a koronavírus miatt Olaszországban. A járvány kitörése óta még egyetlen nap sem szedett ennyi áldozatot a vírus egyetlen országban sem. Összesen már 9134 olasz...
  
Németország lépett: Mozgósítják a hadsereget
Németországban a hadsereget (Bundeswehr) is mozgósítják, a kormány pedig a tesztelés tömeges kiterjesztésére készül a koronavírus-járvány lassítására indított küzdelemben pénteki ...
  
Mészáros Lőrinc felesége megjelent az Ozone TV-nél
A Life TV megújítása után a felcsúti dollármilliárdos felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla tévés társasága az Ozone TV arculatát is frissítette. Új műsorok is bekerültek a c...
  
Mészáros Lőrinc cukorgyárába öntik az állami milliárdokat, de még így sem nyereséges
Mészáros Lőrinc cégei nem mindig mennek jól. A Mátrai Erőmű Zrt.-től 6 milliárdos veszteséget termelt, de a felcsúti vállalkozó szerencséjére az állam így is felvásárolta az erőm...
  
Bezárt Mészáros Lőrinc összes szállodája
Bizonytalan időre felfüggeszti szállodáinak működtetését március 22-től az Opus Global Nyrt.-hez tartozó Hunguest Hotels, a koronavírus-járvány következményeként. A szállodalánc cs...
  
Vajna Timi : Jó dagadt lettem
Erre nem számított Tímea. Vajna Timi februárban árulta el, hogy újra szerelmes. Amerikában van otthoni karanténban Zolival, új párjával. A boldogság meghozta Timi étvágyát és mivel es...
  
Elmentek a görög–török határtól az Európába vágyó menekültek
Ankara - Távoztak a görög-török határtól azok az Európába vágyó menekültek, akik Ankara február végi döntése nyomán érkeztek oda szerte Törökországból, ám feltorlódtak a tör...
  
Orbán érdeke, hogy beleégjen az emberek emlékeibe: az ellenzék nem állt a kormány mellé
Mióta az ellenzék nem járult hozzá, hogy házszabálytól való eltéréssel napirendre kerülhessen a koronavírus-törvény a parlamentben, visszatérő gondolat a sajtóban, hogy a Fidesz sajá...
  
Szijjártó: Felajánlottuk, hogy a Kárpátalján eddig finanszírozott munkálatokat egy évvel meghosszabbítjuk
Három kormányközi megállapodás született a magyar és az ukrán fél között. Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be az Ukrajnával kapcsolatos fejleményekről. „Ellenőrzöt...
  
Müller Cecília: Természetesen le lehet vinni a gyerekeket az utcára, kell a mozgás, futkossanak föl-alá
Nincs szükség semmilyen igazolásra annak, aki a kijárási korlátozások ideje alatt otthonából a munkahelyére tart, mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs pénteki sajtó...
  
Közadakozásból vett magának a koronavírust kimutató gépet a berettyóújfalui kórház
Mindössze 48 óra alatt összeadták a berettyóújfalui cégek és magánemberek azt a 14 millió forintot, amiből a helyi Gróf Tisza István Kórház meg tud vásárolni egy, a koronavírus teszt...
  
Fejbe rúgtak egy biztonsági őrt Tatabányán
Megvertek egy biztonsági őrt a tatabányai munkásszállón. Az ukrán férfi szerdán hajnalban jelent meg a szálló portáján és előzetes szóváltást követően rátámadt a biztonsági őrr...
  
Hadházy: Évek óta törvénytelenül szerzik be a vírusteszteket
A Bayer Zsolt felesége által vezetett Országos Vérellátó Szolgálat tendereit egymás után semmisítették meg a törvénysértések miatt, ezért közbeszerzés nélkül vásároltak. Törv...
  
Szándékosan leköhögte az árut a boltban egy nő - 11 millió forintot érő árut kellett kidobni
11 millió forintot érő árutól kellett megszabadulniuk. Manapság, mikor az egész világon krízishelyzet van, és mindenkinek egy olyan válsággal kell megküzdenie, amilyet korábban még so...
  
Radikális döntés: Szabadjára engedték a járványt a svédek
Hiába van már 2800 beteg, a svéd kormány bizony nem hajlandó nagyszabású korlátozásokat elrendelni. Míg nálunk épp bejelentette a kijárási korlátozást a miniszterelnök, addig Svédo...
  
Halogatod a hitel fizetést? - ezt jó ha tudod
A minap jelentek meg a Magyar Közlönyben a koronavírus-járvány miatt bevezetett hiteltörlesztési moratórium részletszabályai. Bár az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet n...
  
A Decathlon feladta - az összes magyarországi boltját bezárja
Minden magyarországi boltját bezárja a Decathlon. Határozatlan ideig csak a webshop fog üzemelni – írja a Portfolio.hu. Az áruházak, figyelembe véve a Kormány 71/2020. (III. 27.) Kormány...
  
A csúnya EU 2000 milliárd forintot küld a járvány elleni védekezésre
A koronavírus-járvány elleni fellépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket fogadtak el csütörtökön az Európai Parlamentben, köztük elfogadták a járvánnyal küzdő országokat...
  
658 milliárd ment látványsportokra, 25 milliárd Felcsútra az államkassza helyett
Már több mint 658 milliárd forintra rúg az az összeg, amelyet a nyereséges cégek a taorendszeren keresztül a látványsportok támogatására áldoztak ahelyett, hogy befizették volna az áll...
  
A március 15-i alkalmat leszámítva az elmúlt hetekben egyszer se szólalt meg Áder János
Emlékezzünk otthonunkban, most épp szerényebb körülmények között. Kicsit több aggodalommal, mint máskor, de bizakodva. Merítsünk erőt abból, hogy ha 172 éve bízni tudtunk egymás...
  
Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát
A leggyorsabban gazdagodó magyar család második generációjához tartozó Mészáros Beatrix az év elején jogi diplomát szerzett a Debreceni Egyetem állam- és jogtudományi karán. A diplomao...
  
Csúnyán megbukott Székelyföldön Mészáros Lőrinc barátja
Úgy tűnik, a székelyek egy részének is elege van a választott vezetőik NER-lovagként való viselkedéséből: szombaton Csíkszeredában előválasztást tartott az RMDSZ, és ezen elbukott a ...
  
Törődjön a maga dolgával! – üzeni Deutsch Tamás az Európa Tanács emberi jogi biztosának
Dunja Mijatović elégedetlenkedni kezdett a felhatalmazási törvény miatt, a Fidesz EP-delegációvezetőjétől kapott fejmosást. Élesen kritizálta a magyar Országgyűlés által hétfőn t...
  
Ez a kijárási korlátozás olyan mint a "behajtani tilos kivéve célforgalommal" tábla
Nincs szükség semmilyen igazolásra annak, aki a kijárási korlátozások ideje alatt otthonából a munkahelyére tart, mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs pénteki sajtó...
  
Egységesen csökkenteni akarták a labdarúgók bérét, de a többiek megvétózták
Ennek ellenére előfordulhat, hogy több csapat meglépi, és hozzányúl a játékosok béréhez. A Csakfoci úgy tudja, hogy a Debrecennek volt egy igen jelentős, egységes fizetéscsökkentési ...
  
Mészáros Lőrinc öccséhez továbbra is zavartalanul ömlik a közpénz
Még csak március van, de Mészáros János két cége, az Adept Enviro Kft. és a Herceghalom Interat Zrt. már közpénzes munkához jutott. Legújabb cége, az Adept Enviro Kft. a Naturaqua K...
  
Segíts egy megosztással! - eltűnt kislányt keres a rendőrség
A rendőrség 2020.03.26 eltűnési dátummal tette közzé a kislány keresését. A keresés mindaddig aktív, amíg a cikk alján elhelyezett linken aktív keresési oldal jelenik meg.
  
Tiborcz István üzletfelei 5,6 milliárdnyi közpénzt kaptak napelemparkokra, amint a kormány a klímavédelem felé fordult
A miniszterelnök vejéhez köthető üzletemberek és már NER-kedvezményezettek kapták a legmagasabb összegű támogatásokat abban az állami hitelprogramban, amimek keretében 2018-tól legfelj...
  
Félmilliárddal drágábban építhet vasutat Mészáros Lőrinc cége
A Százhalombatta és Pusztaszabolcs közötti (két részre bontott) vasútvonal felújítása 523 millió forinttal drágult, a többlet műszaki tartalom miatt. Az egyik kivitelező a Mészáros é...
  
A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét
Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Két évvel korábban Mész...
  
Tiltó határozatot adott ki Müller Cecília csütörtök este
Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel normatív határozatot adott ki saját jogkörében eljárva. A koronavirus.gov.hu oldalon csütörtökön este közölt határozat...
  
Hatalmas stressznek volt kitéve az az olasz nővér aki végzett magával!
A fiatal nő a legsúlyosabban fertőzött Lombardia egyik kórházában dolgozott Valószínűleg attól tartva, hogy megfertőz másokat is, öngyilkos lett egy olasz ápolónő, miután pozitív l...
  
Szijjártó: tucatnyi repülőgéppel több száz tonnányi felszerelés fog érkezni
Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek hajnalban megjelent bejegyzésében. A kül...
  
Hiába van járvány: Kásler elrendelte a lombikklinikák kinyitását
Kásler Miklós miniszter a napokban a járványügyi veszélyhelyzet ellenére elrendelte a lombikbébi-kezelések folytatását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint másként a népesség...
  
Tesco bejelentés: órákkal rövidíti nyitvatartását
Április 2-ától jön a változás, ami több mint kétszáz áruházat érint. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Tesco április 2-ától lerövidíti több mint kétszáz áruháza nyitva tartás...
  
Orbán bejelentése után lefagyott a Magyar Közlöny oldala
Elérhetetlenné vált a Magyar Közlöny oldala azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy kijárási korlátozás lép életben egész Magyarország területén. A kormányfő az...
  
Felesleges megrohamozni a boltokat, a kereskedők szerint lesz elég áru
Felesleges megrohamozni a boltokat, a kereskedők szerint lesz elég áru Az Orbán Viktor kormányfő által bejelentett kijárási korlátozás semmilyen módon nem érinti az áruellátás biztons...
  
Az orvosok teljesen mást gondolnak a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
"NE VISELJEN MASZKOT HA NEM BETEG!" Az utasítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös plakáton kezdte terjeszteni a közösségi mé...
  
Arra kérik Orbánt, hogy támogassa a nehéz helyzetbe kerülő embereket!
Nyílt levelet tett közzé száz közgazdász, melyben arra kérik a magyar kormányt, hogy hozzon az eddigieknél is komolyabb gazdaságpolitikai döntéseket a koronavírus-járvány okozta nehézs...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum