thepost / Magyarország / Budapest / 2020.03.30
THE POST
           
30
Biankó csekket íratna a kormány a parlamenttel a veszélyhelyzetre
Magyarországon a koronavírus után mindenkit a kormány úgynevezett felhatalmazási törvénye érdekel leginkább, az ellenzék attól tart, hogy Orbán ezzel vezeti be a rendeleti kormányzást és diktatúrát épít, a Fidesz és médiája pedig az ellenzéket üti, amiért nem szavazták meg a törvény elfogadásához szükséges eltérést a házszabálytól, ezzel „veszélybe sodorva a magyarokat”. Ahogy az lenni szokott, most sincs teljesen igaza egyik oldalnak sem. Tény, hogy - ahogyan a járvány megfékezéséhez eddig megkövetelt intézkedések is bebizonyították - a meglévő magyar jogszabályi környezet nem megfelelő arra, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a koronavírus-járvány ellen, mindenképp módosítani kell rajta, és tetszik vagy nem, a legbiztosabb forgatókönyv egy ismeretlen válság kezelésének eredményesebbé tételéhez a kormány vészhelyzeti jogköreinek szélesítése,

de nem korlátlanul.
Ehhez képest a kormány lényeges jogi korlátokat iktatna ki a tervezetével, és látszik az is, hogy a javaslatot azért most és azért ilyen formában nyújtották be, hogy javaslat sürgősségi tárgyalását nem támogató ellenzéki képviselőket a magyarság gyilkosainak állíthassák be.

A péntek este benyújtott törvénytervezetről először az terjedt el, hogy előre meg nem határozott időre meghosszabbítaná a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez nem igaz. Akik ezt állították, azokat valószínűleg az kavarhatta meg, hogy az alkotmány szerint a kormány veszélyhelyzetben hozott rendeletei alapesetben 15 napig maradnak hatályban. Ez azonban csak a veszélyhelyzetben hozott rendeletekre igaz, magára a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendeletre nem: a veszélyhelyzet a felhatalmazási törvény nélkül is addig tart, amíg a veszélyhelyzetet kiváltó válság el nem hárul.

Az, hogy mikor hárul el, már nehezebb kérdés, a veszélyhelyzetet kihirdető rendelet szerint ugyanis a kormány nem a járvány elhárítása érdekében hirdet veszélyhelyzetet, hanem „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása” érdekében. Ebben egyébként nincs semmi ördögi, ez egybevág az alkotmány szóhasználatával is. Ennek értelmezése viszont vitákra adhat alapot, a járvány egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményei ugyanis egészen biztosan évekig velünk maradnak majd, de ezek nem feltétlenül indokolják önmagukban a veszélyhelyzet fenntartását, ha a maga a járvány már elült.

Ehhez képest még Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is azt írta az Indexen, hogy a felhatalmazási törvény elfogadása nélkül csak 15 napig tartana a veszélyhelyzet, ami lehet tévedés, de tudatos hazugság is. A kormány és a Fidesz bizonyos megnyilvánulásaiból úgy tűnik, igyekeznek összemosni a veszélyhelyzet hosszát a veszélyhelyzetben hozott rendeletek hatályával, ezzel is erősítve a látszatot, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet menthetetlenül elégtelen a jelenlegi kihívások megoldásához, ezért is van szükség a felhatalmazási törvényre.

Valójában a felhatalmazási törvény két legfontosabb újítása, hogy

felhatalmazza a kormányt, hogy kiterjessze az összes, veszélyhelyzetben hozott rendeletének hatályát akár a veszélyhelyzet teljes időtartamára, és
felmentené a kormányt a katasztrófavédelmi törvény bizonyos előírásai alól, egészen pontosan az alól, ami meghatározza, hogy veszélyhelyzetben csak bizonyos tárgykörökben hozhat a törvények alkalmazását felfüggesztő rendeleteket, ami ezeken kívül áll, abban nem. A felhatalmazási törvény elfogadásával a kormány lényegében bármilyen tárgykörben alkothatna olyan rendeleteket, amikkel törvények alkalmazását függesztheti fel, ehhez csak azt kell megindokolnia, hogy valamilyen módon kapcsolódik a rendelete a járványhoz vagy annak következményéhez.
Az első pontban leírt újításra a kormány szerint azért van szükség, mert enélkül néhány nap múlva automatikusan hatályát vesztenék a veszélyhelyzetben hozott rendeleteik, köztük azok, amik a határzárról vagy az iskolák bezárásáról szóltak. Ebben igazuk van. A veszélyhelyzetben hozott rendeletek azért csak 15 napig hatályosak, mert ezek törvények alkalmazását függeszthetik föl, törvényben meghatározott jogokat korlátozhatnak, ez pedig súlyos dolog. A 15 napos szabály az alkotmányban fontos biztosíték arra, hogy a kormány ne élhessen vissza ezekkel a rendeletekkel.

Arra viszont az alkotmány is felkészült, hogy bizonyos rendeleteket 15 napnál tovább is hatályban kell tartani, ezért így fogalmaz:

„A Kormány (veszélyhelyzetben hozott) rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.”

A kormány és a Fidesz erre mondja azt, hogy tessék, a felhatalmazási törvényben kérjük az Országgyűlés felhatalmazását arra, hogy az összes vészhelyzeti rendeletünk hatályát meghosszabbíthassuk. Ezzel azonban a kormány figyelmen kívül hagyja, hogy ennek a passzusnak az a lényege az alkotmányban, hogy veszélyhelyzet idejére eseti kontrollt biztosítson a parlamentnek a kormány fölött. Ideális esetben ez úgy nézne ki, hogy a kormánynak egyenként kellene felhatalmazást kérnie a parlamenttől a legfontosabb különleges rendeletei hatályának meghosszabbításához. A 444 által megkérdezett alkotmányjogászok többsége szerintaz alkotmányból az is következik, hogy a kormány csak már létező rendeletek hatályának meghosszabbítására kérhet felhatalmazást az Országgyűléstől, ehhez képest a kormány a felhatalmazási törvénnyel lényegében biankó csekket íratna, hiszen a még meg nem alkotott veszélyhelyzeti rendeleteinek hatályát is meghosszabbíttatná.

Ha nem jogilag, hanem politikailag nézzük a dolgot, akkor a kormánynak abban kétségtelenül igaza van, hogy ilyen felhatalmazással sokkal egyszerűbb lenne kormányozni, hiszen a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többségével a vészhelyzeti rendeletek hatályának meghosszabbítása csak formaság. Ráadásul az is elképzelhető, hogy a járványhelyzet miatt a parlamentnek kockázatos lesz összeülnie a jövőben. Ezt a rizikót azonban a házszabály módosításával és az online ülésezés szabályainak lefektetésével ki tudnák küszöbölni, ha legalább a demokratikus parlamenti kontroll látszata fontos lenne. Már maga a felhatalmazási törvény is megmutatja, hogy ez nem lehetetlen, pont ez a törvény írja elő, hogy az Alkotmánybíróság online is ülésezhet.

Ezen felül a Fidesz és médiabirodalma hiába harsogja tele most azzal az országot, hogy az ellenzék a magyarok életére tört, hogy nem támogatta a házszabálytól való eltérést (ez négyötödös parlamenti többséget igényel, tehát nem elég hozzá a Fidesz és a KDNP) a felhatalmazási törvény sürgősségi tárgyalásához, valójábana kormány volt az, aki nem készítette elő megfelelően a veszélyhelyzet kihirdetését. Hiszen az alkotmányban lévő 15 napos hatályvesztés a kormány számára sem újdonság,Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter például az alkotmány egyik fő szövegezője volt. Ha tehát a kormánynak valóban fontos lett volna, hogy a határzárról vagy az iskolák bezárásáról szóló rendeletei ne veszítsék hatályukat a kihirdetésük után 15 nappal, akkor már a rendeletek kihirdetése után benyújthatta volna a felhatalmazási törvényt, vagy valami ahhoz hasonló javaslatot. Ebben az esetben nem kellett volna eltérni ehhez a házszabálytól, és fideszes többség egyedül is vígan megszavazhatta volna a felhatalmazást megadó határozatokat, nem lett volna ehhez szükségük egyetlen ellenzéki szavazatra sem.

A törvényjavaslat pontosan ezért ilyen, amilyen: a kormánynak nem állt érdekében, hogy az ellenzék megszavazza ezt, hiszen így lehet mutogatni rájuk, mint a magyarság elveszejtőire. Ha a kormányzati túlhatalomról szóló rendelkezések (a parlamenti kontroll kiiktatása) nem vették volna el eléggé az ellenzékiek kedvét, beletették a büntető törvénykönyv módosítását is a felhatalmazási törvénybe. Ez az, ami a rémhírterjeszt� <
br />�ket rendelné súlyosan büntetni, és azokat is rémhírterjesztőnek minősíti, akik való tényt olyan módon elferdítve terjesztenek, hogy az alkalmas emberek nagyobb csoportjában nyugtalanság keltésére. Ez, ilyen lazán megfogalmazva, és társulva a fideszes média meg a kormányoldal politikusainak független sajtó ellen intézett közelmúltbéli kirohanásaival, mindenkit a felhatalmazási törvény ellen hangol, aki egy kicsit is ismeri a Fidesz médiapolitikáját és törődik a szabad sajtóval.

A felhatalmazási törvény másik fontos eleme, hogy a veszélyhelyzetben hozott rendeletek tárgyköreit tekintve is felszabadítja a kormányt minden kötöttség alól, engedélyezi, hogy bármilyen törvény alkalmazásának felfüggesztéséről rendeletet alkothasson, az alkotmányt leszámítva.

Az alkotmány így rendelkezik:

„A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.”

Ez a sarkalatos (azaz kétharmados) törvény, ami meghatározza, milyen rendkívüli intézkedéseket vezethet be a kormány a veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény. Ennek 47., 48. és 49. paragrafusai pontosan felsorolják, milyen rendeleteket alkothat a kormány a veszélyhelyzetben. A gond csak az, hogy ez a törvény nem jó. A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezései nem járvány, hanem elsősorban árvíz elleni védekezésre készültek, és az már most, a veszélyhelyzet kihirdetése óta is látszik, hogy a kormány nem tud eredményesen fellépni a járvány ellen, ha a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott jogosítványain belül marad:már eddig is születtek olyan vészhelyzeti rendeletek, amik megalkotására a katasztrófavédelmi törvény nem adott volna módot.Ilyenek voltak például az üzletek nyitvatartását vagy a bírósági ítélkezési szünetet szabályozó rendeletek. A kormány ezekkel a rendeletekkel lényegében szembe ment a katasztrófavédelmi törvénnyel, és ezzel együtt az alkotmánnyal is, de amikor emberek életéről van szó, ez talán nem is olyan nagy baj. Emiatt talán nem kell attól sem rettegni, ha esetleg az alkotmányban meghatározott 15 napos rendkívüli rendeleti hatályt nem sikerülne péntekig meghosszabbítani, és lejárna, hiába lenne alkotmányellenes a tiltás hatályban tartása, a diszkók valószínűleg így sem nyitnának ki.

De kétségtelen, hogy ezt a helyzetet orvosolni kell. A kormány megoldási javaslata azonban a felhatalmazási törvénnyel az, hogy ha már úgyis olyan nehéz meghatározni, hogy az új helyzetben milyen intézkedésekre lehet szükség, akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen bármilyen intézkedést meghozhatunk. Igaz, van azért némi megkötés, mégpedig annyi, hogy a kormány intézkedéseinek szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, valamint - ahogy a felhatalmazási törvény fogalmaz - a humánjárvány megelőzésére, kezelésére, felszámolására, továbbá káros hatásainak megelőzésére, illetve elhárítására kell irányulniuk.

Ez nagyon tág spektrum. Ide tartozhat például a járvány után várhatóan bekövetkező gazdasági válság elleni harc is, hiszen az is a járvány káros hatásának elhárítása.

A kormány és a Fidesz szerint ezzel nincsen semmi baj, hiszen az alkotmány csak annyit ír elő, hogy veszélyhelyzetben a kormány „sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be”, és eddig a katasztrófavédelmi törvény volt ez a sarkalatos törvény, ezután pedig majd a felhatalmazási törvény ÉS a katasztrófavédelmi törvény lesz az. A helyzet azonban itt is az, ami az első pontnál:az alkotmány azért írja elő, hogy sarkalatos törvénynek kell meghatároznia a veszélyhelyzetben meghozható kormányrendeletek körét, mert ezzel biztosítja a parlamenti ellenőrzést a kormány veszélyhelyzeti munkája fölött.Logikailag igaza van a kormánynak abban, hogy a parlament azzal is meghatározza a veszélyhelyzetben hozható rendeletek körét, ha azt mondja, hogy bármilyen tárgykörben hozhat a kormány rendelet a veszélyhelyzetben, viszont ez azt is jelenti, hogy az Országgyűlés lemond a veszélyhelyzetben hozható rendeletek körének meghatározásáról a kormány javára,

vagyis a rendeletek hatályának potenciális korlátozása mellett a tartalmukra vonatkozó minimális kontrollt is elveszti.
Politikai értelemben itt is érthető a kormány okoskodása: ha kétharmados többséggel egyébként is bármit át tud erőszakolni a parlamenten, akkor minek törje most a fejét azon, hogy a jövőben milyen témakörökben kellhet majd rendeleteket alkotnia, csak azért, hogy most törvénybe írhassa ezeket a témaköröket, ezzel adózva a joguralomnak? Az is tény, hogy a világ egyik állama sem nézett szembe emberemlékezet óta ilyen vírussal egy ennyire globalizált világban, ezért senki nem tudja, milyen intézkedések válhatnak szükségessé a járvány leküzdése érdekében. Ilyen helyzetben valóban javíthatja a kormány védekezési intézkedéseit, ha nagyobb mozgástere van. Viszont az is tény, hogy amit a magyar kormány a felhatalmazási törvénnyel tesz, arra egyelőre nem igazán van példa máshol modern, demokratikus jogállamokban. De persze a jövőben még lehet: Norvégiéban is javasolt hasonlót a kormány, de abban legalább van beépített határidő: 2020. december 31.

Akkor a kormányt semmi nem ellenőrizné a veszélyhelyzetben?
De igen. Az alkotmány is kimondja, hogy az Alkotmánybíróság működése rendkívüli jogrendben, azaz a veszélyhelyzetben sem korlátozható, és erről intézkedik a felhatalmazási törvény is. Az Alkotmánybíróság folyamatosan ülésezik, és vizsgálja a kormány vészhelyzeti rendeleteit abból a szempontból, hogy szükségesek és arányosak-e, valamint hogy tényleg a járvány megelőzésére, kezelésére, felszámolására, továbbá káros hatásainak megelőzésére, illetve elhárítására irányulnak-e. Az Alkotmánybírósághoz ráadásul akár ellenzéki képviselők (minimum 50 képviselő) is fordulhatnak, ha gondjuk van valamelyik rendelettel, nagy kérdés, mire lesz elég ez a biztosíték, ahogyan nagy kérdés az is, lesz-e gondja az Alkotmánybíróságnak magával a felhatalmazási törvénnyel.

A felhatalmazási törvény ezen kívül előírja azt is, hogy az Országgyűlés még a veszélyhelyzet megszűnése előtt is visszavonhatja a kormány veszélyhelyzeti rendeletei hatályának meghosszabbítására adott felhatalmazást, de erre kevés esély van, hiszen a Fidesz-KDNP továbbra is kétharmados többségben van a parlamentben, a képviselőiknek pedig nem szokása a kormány ellen szavazni.

A felhatalmazási törvény ezen kívül előírja, hogy a kormánynak folyamatosan tájékoztatnia kell a parlamentet a helyzetről, ha a parlament nem ülésezik, akkor pedig a házelnököt és a frakcióvezetőket.

Mikor a magyar ellenzék azt mondja, hogy a felhatalmazási törvény rendeleti kormányzást és teljhatalmat adna Orbánnak, nincs teljesen igazuk, hiszen a rendeleti kormányzás már a veszélyhelyzet kihirdetésével elkezdődött, a teljhatalmat pedig nem ez a törvény adná, ugyanis az a fegyelmezett kétharmados parlamenti többséggel lényegében eddig is megvolt.

A fő probléma tehát most sem a felhatalmazási törvénnyel van, hanem azzal, hogy eleve nagyon rossz állapotban vagy a magyar jogállam.
Ha valóban független lenne az Alkotmánybíróság és/vagy nem a kormány és személyesen Orbán Viktor mozgatná a Fidesz és a KDNP mind a 133 képviselőjét a parlamentben, akkor akár a felhatalmazási törvényben lefektetett jogi keretek között is valódi kontrollt gyakorolhatna a kormány veszélyhelyzeti ténykedése fölött a parlament és az Alkotmánybíróság is, de főleg az utóbbi. Az elkövetkező hónapokban kiderül majd, mennyire nő fel az Alkotmánybíróság a feladathoz, mert hiába pakolták tele a testületet fideszesekkel és a Fidesz által lekötelezett jogászokkal, azért más dolog békeidőben a kormánynak kedvező döntéseket hozni, mint közreműködni egy alkotmányellenesen elnyújtott rendeleti kormányzás fenntartásában.
Biankó csekket íratna a kormány a parlamenttel a veszélyhelyzetre
Magyarországon a koronavírus után mindenkit a kormány úgynevezett felhatalmazási törvénye érdekel leginkább, az ellenzék attól tart, hogy Orbán ezzel vezeti be a rendeleti kormányzást és diktatúrát épít, a Fidesz és médiája pedig az ellenzéket üti, amiért nem szavazták meg a törvény elfogadásához szükséges eltérést a házszabálytól, ezzel „veszélybe sodorva a magyarokat”. Ahogy az lenni szokott, most sincs teljesen igaza egyik oldalnak sem. Tény, hogy - ahogyan a járvány megfékezéséhez eddig megkövetelt intézkedések is bebizonyították - a meglévő magyar jogszabályi környezet nem megfelelő arra, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a koronavírus-járvány ellen, mindenképp módosítani kell rajta, és tetszik vagy nem, a legbiztosabb forgatókönyv egy ismeretlen válság kezelésének eredményesebbé tételéhez a kormány vészhelyzeti jogköreinek szélesítése,

de nem korlátlanul.
Ehhez képest a kormány lényeges jogi korlátokat iktatna ki a tervezetével, és látszik az is, hogy a javaslatot azért most és azért ilyen formában nyújtották be, hogy javaslat sürgősségi tárgyalását nem támogató ellenzéki képviselőket a magyarság gyilkosainak állíthassák be.

A péntek este benyújtott törvénytervezetről először az terjedt el, hogy előre meg nem határozott időre meghosszabbítaná a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez nem igaz. Akik ezt állították, azokat valószínűleg az kavarhatta meg, hogy az alkotmány szerint a kormány veszélyhelyzetben hozott rendeletei alapesetben 15 napig maradnak hatályban. Ez azonban csak a veszélyhelyzetben hozott rendeletekre igaz, magára a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendeletre nem: a veszélyhelyzet a felhatalmazási törvény nélkül is addig tart, amíg a veszélyhelyzetet kiváltó válság el nem hárul.

Az, hogy mikor hárul el, már nehezebb kérdés, a veszélyhelyzetet kihirdető rendelet szerint ugyanis a kormány nem a járvány elhárítása érdekében hirdet veszélyhelyzetet, hanem „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása” érdekében. Ebben egyébként nincs semmi ördögi, ez egybevág az alkotmány szóhasználatával is. Ennek értelmezése viszont vitákra adhat alapot, a járvány egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményei ugyanis egészen biztosan évekig velünk maradnak majd, de ezek nem feltétlenül indokolják önmagukban a veszélyhelyzet fenntartását, ha a maga a járvány már elült.

Ehhez képest még Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is azt írta az Indexen, hogy a felhatalmazási törvény elfogadása nélkül csak 15 napig tartana a veszélyhelyzet, ami lehet tévedés, de tudatos hazugság is. A kormány és a Fidesz bizonyos megnyilvánulásaiból úgy tűnik, igyekeznek összemosni a veszélyhelyzet hosszát a veszélyhelyzetben hozott rendeletek hatályával, ezzel is erősítve a látszatot, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet menthetetlenül elégtelen a jelenlegi kihívások megoldásához, ezért is van szükség a felhatalmazási törvényre.

Valójában a felhatalmazási törvény két legfontosabb újítása, hogy

felhatalmazza a kormányt, hogy kiterjessze az összes, veszélyhelyzetben hozott rendeletének hatályát akár a veszélyhelyzet teljes időtartamára, és
felmentené a kormányt a katasztrófavédelmi törvény bizonyos előírásai alól, egészen pontosan az alól, ami meghatározza, hogy veszélyhelyzetben csak bizonyos tárgykörökben hozhat a törvények alkalmazását felfüggesztő rendeleteket, ami ezeken kívül áll, abban nem. A felhatalmazási törvény elfogadásával a kormány lényegében bármilyen tárgykörben alkothatna olyan rendeleteket, amikkel törvények alkalmazását függesztheti fel, ehhez csak azt kell megindokolnia, hogy valamilyen módon kapcsolódik a rendelete a járványhoz vagy annak következményéhez.
Az első pontban leírt újításra a kormány szerint azért van szükség, mert enélkül néhány nap múlva automatikusan hatályát vesztenék a veszélyhelyzetben hozott rendeleteik, köztük azok, amik a határzárról vagy az iskolák bezárásáról szóltak. Ebben igazuk van. A veszélyhelyzetben hozott rendeletek azért csak 15 napig hatályosak, mert ezek törvények alkalmazását függeszthetik föl, törvényben meghatározott jogokat korlátozhatnak, ez pedig súlyos dolog. A 15 napos szabály az alkotmányban fontos biztosíték arra, hogy a kormány ne élhessen vissza ezekkel a rendeletekkel.

Arra viszont az alkotmány is felkészült, hogy bizonyos rendeleteket 15 napnál tovább is hatályban kell tartani, ezért így fogalmaz:

„A Kormány (veszélyhelyzetben hozott) rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.”

A kormány és a Fidesz erre mondja azt, hogy tessék, a felhatalmazási törvényben kérjük az Országgyűlés felhatalmazását arra, hogy az összes vészhelyzeti rendeletünk hatályát meghosszabbíthassuk. Ezzel azonban a kormány figyelmen kívül hagyja, hogy ennek a passzusnak az a lényege az alkotmányban, hogy veszélyhelyzet idejére eseti kontrollt biztosítson a parlamentnek a kormány fölött. Ideális esetben ez úgy nézne ki, hogy a kormánynak egyenként kellene felhatalmazást kérnie a parlamenttől a legfontosabb különleges rendeletei hatályának meghosszabbításához. A 444 által megkérdezett alkotmányjogászok többsége szerintaz alkotmányból az is következik, hogy a kormány csak már létező rendeletek hatályának meghosszabbítására kérhet felhatalmazást az Országgyűléstől, ehhez képest a kormány a felhatalmazási törvénnyel lényegében biankó csekket íratna, hiszen a még meg nem alkotott veszélyhelyzeti rendeleteinek hatályát is meghosszabbíttatná.

Ha nem jogilag, hanem politikailag nézzük a dolgot, akkor a kormánynak abban kétségtelenül igaza van, hogy ilyen felhatalmazással sokkal egyszerűbb lenne kormányozni, hiszen a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többségével a vészhelyzeti rendeletek hatályának meghosszabbítása csak formaság. Ráadásul az is elképzelhető, hogy a járványhelyzet miatt a parlamentnek kockázatos lesz összeülnie a jövőben. Ezt a rizikót azonban a házszabály módosításával és az online ülésezés szabályainak lefektetésével ki tudnák küszöbölni, ha legalább a demokratikus parlamenti kontroll látszata fontos lenne. Már maga a felhatalmazási törvény is megmutatja, hogy ez nem lehetetlen, pont ez a törvény írja elő, hogy az Alkotmánybíróság online is ülésezhet.

Ezen felül a Fidesz és médiabirodalma hiába harsogja tele most azzal az országot, hogy az ellenzék a magyarok életére tört, hogy nem támogatta a házszabálytól való eltérést (ez négyötödös parlamenti többséget igényel, tehát nem elég hozzá a Fidesz és a KDNP) a felhatalmazási törvény sürgősségi tárgyalásához, valójábana kormány volt az, aki nem készítette elő megfelelően a veszélyhelyzet kihirdetését. Hiszen az alkotmányban lévő 15 napos hatályvesztés a kormány számára sem újdonság,Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter például az alkotmány egyik fő szövegezője volt. Ha tehát a kormánynak valóban fontos lett volna, hogy a határzárról vagy az iskolák bezárásáról szóló rendeletei ne veszítsék hatályukat a kihirdetésük után 15 nappal, akkor már a rendeletek kihirdetése után benyújthatta volna a felhatalmazási törvényt, vagy valami ahhoz hasonló javaslatot. Ebben az esetben nem kellett volna eltérni ehhez a házszabálytól, és fideszes többség egyedül is vígan megszavazhatta volna a felhatalmazást megadó határozatokat, nem lett volna ehhez szükségük egyetlen ellenzéki szavazatra sem.

A törvényjavaslat pontosan ezért ilyen, amilyen: a kormánynak nem állt érdekében, hogy az ellenzék megszavazza ezt, hiszen így lehet mutogatni rájuk, mint a magyarság elveszejtőire. Ha a kormányzati túlhatalomról szóló rendelkezések (a parlamenti kontroll kiiktatása) nem vették volna el eléggé az ellenzékiek kedvét, beletették a büntető törvénykönyv módosítását is a felhatalmazási törvénybe. Ez az, ami a rémhírterjeszt� <
br />�ket rendelné súlyosan büntetni, és azokat is rémhírterjesztőnek minősíti, akik való tényt olyan módon elferdítve terjesztenek, hogy az alkalmas emberek nagyobb csoportjában nyugtalanság keltésére. Ez, ilyen lazán megfogalmazva, és társulva a fideszes média meg a kormányoldal politikusainak független sajtó ellen intézett közelmúltbéli kirohanásaival, mindenkit a felhatalmazási törvény ellen hangol, aki egy kicsit is ismeri a Fidesz médiapolitikáját és törődik a szabad sajtóval.

A felhatalmazási törvény másik fontos eleme, hogy a veszélyhelyzetben hozott rendeletek tárgyköreit tekintve is felszabadítja a kormányt minden kötöttség alól, engedélyezi, hogy bármilyen törvény alkalmazásának felfüggesztéséről rendeletet alkothasson, az alkotmányt leszámítva.

Az alkotmány így rendelkezik:

„A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.”

Ez a sarkalatos (azaz kétharmados) törvény, ami meghatározza, milyen rendkívüli intézkedéseket vezethet be a kormány a veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény. Ennek 47., 48. és 49. paragrafusai pontosan felsorolják, milyen rendeleteket alkothat a kormány a veszélyhelyzetben. A gond csak az, hogy ez a törvény nem jó. A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezései nem járvány, hanem elsősorban árvíz elleni védekezésre készültek, és az már most, a veszélyhelyzet kihirdetése óta is látszik, hogy a kormány nem tud eredményesen fellépni a járvány ellen, ha a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott jogosítványain belül marad:már eddig is születtek olyan vészhelyzeti rendeletek, amik megalkotására a katasztrófavédelmi törvény nem adott volna módot.Ilyenek voltak például az üzletek nyitvatartását vagy a bírósági ítélkezési szünetet szabályozó rendeletek. A kormány ezekkel a rendeletekkel lényegében szembe ment a katasztrófavédelmi törvénnyel, és ezzel együtt az alkotmánnyal is, de amikor emberek életéről van szó, ez talán nem is olyan nagy baj. Emiatt talán nem kell attól sem rettegni, ha esetleg az alkotmányban meghatározott 15 napos rendkívüli rendeleti hatályt nem sikerülne péntekig meghosszabbítani, és lejárna, hiába lenne alkotmányellenes a tiltás hatályban tartása, a diszkók valószínűleg így sem nyitnának ki.

De kétségtelen, hogy ezt a helyzetet orvosolni kell. A kormány megoldási javaslata azonban a felhatalmazási törvénnyel az, hogy ha már úgyis olyan nehéz meghatározni, hogy az új helyzetben milyen intézkedésekre lehet szükség, akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen bármilyen intézkedést meghozhatunk. Igaz, van azért némi megkötés, mégpedig annyi, hogy a kormány intézkedéseinek szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, valamint - ahogy a felhatalmazási törvény fogalmaz - a humánjárvány megelőzésére, kezelésére, felszámolására, továbbá káros hatásainak megelőzésére, illetve elhárítására kell irányulniuk.

Ez nagyon tág spektrum. Ide tartozhat például a járvány után várhatóan bekövetkező gazdasági válság elleni harc is, hiszen az is a járvány káros hatásának elhárítása.

A kormány és a Fidesz szerint ezzel nincsen semmi baj, hiszen az alkotmány csak annyit ír elő, hogy veszélyhelyzetben a kormány „sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be”, és eddig a katasztrófavédelmi törvény volt ez a sarkalatos törvény, ezután pedig majd a felhatalmazási törvény ÉS a katasztrófavédelmi törvény lesz az. A helyzet azonban itt is az, ami az első pontnál:az alkotmány azért írja elő, hogy sarkalatos törvénynek kell meghatároznia a veszélyhelyzetben meghozható kormányrendeletek körét, mert ezzel biztosítja a parlamenti ellenőrzést a kormány veszélyhelyzeti munkája fölött.Logikailag igaza van a kormánynak abban, hogy a parlament azzal is meghatározza a veszélyhelyzetben hozható rendeletek körét, ha azt mondja, hogy bármilyen tárgykörben hozhat a kormány rendelet a veszélyhelyzetben, viszont ez azt is jelenti, hogy az Országgyűlés lemond a veszélyhelyzetben hozható rendeletek körének meghatározásáról a kormány javára,

vagyis a rendeletek hatályának potenciális korlátozása mellett a tartalmukra vonatkozó minimális kontrollt is elveszti.
Politikai értelemben itt is érthető a kormány okoskodása: ha kétharmados többséggel egyébként is bármit át tud erőszakolni a parlamenten, akkor minek törje most a fejét azon, hogy a jövőben milyen témakörökben kellhet majd rendeleteket alkotnia, csak azért, hogy most törvénybe írhassa ezeket a témaköröket, ezzel adózva a joguralomnak? Az is tény, hogy a világ egyik állama sem nézett szembe emberemlékezet óta ilyen vírussal egy ennyire globalizált világban, ezért senki nem tudja, milyen intézkedések válhatnak szükségessé a járvány leküzdése érdekében. Ilyen helyzetben valóban javíthatja a kormány védekezési intézkedéseit, ha nagyobb mozgástere van. Viszont az is tény, hogy amit a magyar kormány a felhatalmazási törvénnyel tesz, arra egyelőre nem igazán van példa máshol modern, demokratikus jogállamokban. De persze a jövőben még lehet: Norvégiéban is javasolt hasonlót a kormány, de abban legalább van beépített határidő: 2020. december 31.

Akkor a kormányt semmi nem ellenőrizné a veszélyhelyzetben?
De igen. Az alkotmány is kimondja, hogy az Alkotmánybíróság működése rendkívüli jogrendben, azaz a veszélyhelyzetben sem korlátozható, és erről intézkedik a felhatalmazási törvény is. Az Alkotmánybíróság folyamatosan ülésezik, és vizsgálja a kormány vészhelyzeti rendeleteit abból a szempontból, hogy szükségesek és arányosak-e, valamint hogy tényleg a járvány megelőzésére, kezelésére, felszámolására, továbbá káros hatásainak megelőzésére, illetve elhárítására irányulnak-e. Az Alkotmánybírósághoz ráadásul akár ellenzéki képviselők (minimum 50 képviselő) is fordulhatnak, ha gondjuk van valamelyik rendelettel, nagy kérdés, mire lesz elég ez a biztosíték, ahogyan nagy kérdés az is, lesz-e gondja az Alkotmánybíróságnak magával a felhatalmazási törvénnyel.

A felhatalmazási törvény ezen kívül előírja azt is, hogy az Országgyűlés még a veszélyhelyzet megszűnése előtt is visszavonhatja a kormány veszélyhelyzeti rendeletei hatályának meghosszabbítására adott felhatalmazást, de erre kevés esély van, hiszen a Fidesz-KDNP továbbra is kétharmados többségben van a parlamentben, a képviselőiknek pedig nem szokása a kormány ellen szavazni.

A felhatalmazási törvény ezen kívül előírja, hogy a kormánynak folyamatosan tájékoztatnia kell a parlamentet a helyzetről, ha a parlament nem ülésezik, akkor pedig a házelnököt és a frakcióvezetőket.

Mikor a magyar ellenzék azt mondja, hogy a felhatalmazási törvény rendeleti kormányzást és teljhatalmat adna Orbánnak, nincs teljesen igazuk, hiszen a rendeleti kormányzás már a veszélyhelyzet kihirdetésével elkezdődött, a teljhatalmat pedig nem ez a törvény adná, ugyanis az a fegyelmezett kétharmados parlamenti többséggel lényegében eddig is megvolt.

A fő probléma tehát most sem a felhatalmazási törvénnyel van, hanem azzal, hogy eleve nagyon rossz állapotban vagy a magyar jogállam.
Ha valóban független lenne az Alkotmánybíróság és/vagy nem a kormány és személyesen Orbán Viktor mozgatná a Fidesz és a KDNP mind a 133 képviselőjét a parlamentben, akkor akár a felhatalmazási törvényben lefektetett jogi keretek között is valódi kontrollt gyakorolhatna a kormány veszélyhelyzeti ténykedése fölött a parlament és az Alkotmánybíróság is, de főleg az utóbbi. Az elkövetkező hónapokban kiderül majd, mennyire nő fel az Alkotmánybíróság a feladathoz, mert hiába pakolták tele a testületet fideszesekkel és a Fidesz által lekötelezett jogászokkal, azért más dolog békeidőben a kormánynak kedvező döntéseket hozni, mint közreműködni egy alkotmányellenesen elnyújtott rendeleti kormányzás fenntartásában.
444
Ezt olvassák mások:
Gyerekeknek magyarázta el a veszélyhelyzetet Novák Katalin
Múlt kedden írtunk róla, hogy Norvégiában egy tavalyi választási vita után koronavírusos sa...
400 000 önkéntes jelentkezett egy nap alatt Nagy-Britanniában
Kiírhat a cégem csak úgy fizetés nélkülire a járvány idején?
Mindenkit fel fog hívni a kormány
  
Az Orbán törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá
  
Müller Cecília "Valóban nagyon különböző minőségűek az áruk"
  
Több százezer hibás maszkot rendelt Hollandia Kínából
  
Egy idős nő holttestére bukkantak Budapesten
  
A királynő és férje is kiköltözött a palotából - Koronavírussal fertőzött II. Erzsébet egyik legközelebbi embere
  
Zenés videóval üzent Orbán: "Egyetlen magyar sincs egyedül"
  
Müller Cecília: fiatalok is megfertőződtek koronavírussal
  
3 millió maszk érkezett Budapestre vasárnap
  
A főváros külön szűrni fogja az egészségügyi dolgozókat
  
Élvezet végig nézni ahogy a rendőrök az autós üldözés után földre tepertek egy unokázós csalót
  
A járműiparban százezernél is több munkahely szűnhet meg a koronavírus-járvány miatt Németországban
  
Szijjártó: két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten
  
Müller Cecília: Az idősek segítője elsősorban a család legyen, majd az önkormányzatok
  
"A magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék a magyar embereket ebben a nehéz helyzetben"
  
Dömötör Csaba: A kormány célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl
  
EU képviselő: "a Fidesznek megint fontosabb volt Mészáros Lőrinc valamelyik cégét kitömni, mint kezelni a magyar családok helyzetét a járvány idején!
  
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal"
  
Magyarország: más betegsége is volt a két elhunyt koronavírusos betegnek
  
Kérdéses hogy egyáltalán nyitva maradnak-e az autószalonok
  
Holnap erős hidegfront érkezik
  
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik
  
A magyar bankrendszer járvány idején is stabil
  
Orbán Viktor: Köszönjük a szolgálatot
  
Trump szerint továbbra sincs szükség karanténra az USA-ban
  
Észak-Koreai rakéta kísérlet: a Japán-tengerbe csapódott a lövedék
  
Egy magánszemély jelentette fel Mohács polgármesterét amiért azt állította hogy városa járványgócponttá vált
  
Hollandiában visszahívják a kórházakból a Kínából vett védőmaszkok felét, mert pocsék a minőségük
  
Kikapcsolták a Puskás Aréna díszkivilágítását - napi 7000 ezer forintos pluszköltséget jelentett
  
Snowden: a járvány alatti adatgyűjtés veszélyes is lehet
  
Visszaküldte a pályafelújításra kapott milliókat a magyar csapat
  
Orbán Viktor bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését
  
Koronavírus: két újabb halott Magyarországon
  
MESZK: előfordult, hogy az egyszer használatos maszk mellé vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsék
  
Elkezdték kidobálni az emberek a felhalmozott ételeket
  
Európa szenved, Kína pedig már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság
  
Újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket
  
A koronavírus kimutatásában fontosak a CT-vizsgálatok is, sőt, megbízhatóbbak a teszteknél!
  
Ujhelyi: Orbán Viktor letagadja az uniós segítséget
  
Deutsch: A Magyarországhoz hasonló országokat is segítse az Európai Bizottság!
  
Elvileg semmi szükség nem volt Szijjártó közbenjárására ahhoz, hogy Lothar Matthaus visszatérhessen Magyarországra
  
Brazil elnök: néhányan meg fognak halni, ők meghalnak, ilyen az élet.
  
Hirtelen elvitték minden idők legnagyobb lottónyereményét
  
Bécs egészségügyi tanácsosa: az otthonmaradás sulykolásával az a hamis képzet alakulhat ki, hogy a vírus pár hét alatt eltűnik
  
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
  
Az agrárminiszter kinyittatná a bezárt piacokat
  
Észak-Koreában nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány
  
Koronavírusban hunyt el a királyi család tagja
  
Kemény változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírus miatt
  
Orbán 732 milliót csoportosított át egy egyházi iskola vívótermére
  
"Özönlöttek be, mint az őrültek" - volt olyan is, aki 60 kiló húst vitt
  
Valami történik: Ezrek torlódtak össze a lengyel-ukrán határon
  
A kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.
  
Felmérés: nőtt a Fidesz népszerűsége
  
Orbán nyilatkozott aztán jött a boltok ostroma
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Rövid távon százezer, de akár kétszázezer ember is elveszítheti az állását, ugyanakkor hosszan tartó, éveken át fennmaradó munkanélküliségre nem számítanak
  
Gulyás Gergely bejelentette: 17 milliárd forintért vásárolták meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
  
Az ENSZ emberi jogi szóvivője szerint Orbán lépése dermesztő hatással lesz a szólásszabadságra
  
Németország: a magyar miniszterelnök arra használja a járványt, hogy teljhatalmat szerezzen és aláássa a jogállamot
  
Megfertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa
  
Oszd meg T is: az egészségügyi dolgozók tiszteletére volt fehér a Lánchíd péntek este!
  
Egy olaszországi jogsértés és 50 milliós büntetés: de hogy kerül a képbe Mészáros Lőrinc és Bayer József?
  
A kórházakban is megjelennek a katonák: gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt
  
Szijjártó különgéppel hozná haza azokat a magyarokat, akik utazni voltak Észak-Amerikában
  
Óriási az aggódás a kormánytisztviselők egészségéért: az államigazgatás működőképessége nélkülük veszélybe kerül
  
Tojás helyzet: a pánikvásárlás nem indokolt bár drágulás jön
  
Egy kiabáló férfi hozzávágott a mentőhöz egy üveget, majd elmenekült
  
A halálos áldozatok száma tizenegyre nőtt Magyarországon
  
Átfogó megállapodást kötött a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház
  
Szijjártó emlékeztet: Három egymást követő választást nyertünk meg!
  
Magyar Nemzeti Bank: koronavírus-világjárvány ide vagy oda, idén bő 2 százalékkal nő a magyar gazdaság
  
919-en haltak meg ma a koronavírus miatt Olaszországban
  
Németország lépett: Mozgósítják a hadsereget
  
Mészáros Lőrinc felesége megjelent az Ozone TV-nél
  
Mészáros Lőrinc cukorgyárába öntik az állami milliárdokat, de még így sem nyereséges
  
Bezárt Mészáros Lőrinc összes szállodája
  
Vajna Timi : Jó dagadt lettem
  
Elmentek a görög–török határtól az Európába vágyó menekültek
  
Orbán érdeke, hogy beleégjen az emberek emlékeibe: az ellenzék nem állt a kormány mellé
  
Szijjártó: Felajánlottuk, hogy a Kárpátalján eddig finanszírozott munkálatokat egy évvel meghosszabbítjuk
  
Müller Cecília: Természetesen le lehet vinni a gyerekeket az utcára, kell a mozgás, futkossanak föl-alá
  
Közadakozásból vett magának a koronavírust kimutató gépet a berettyóújfalui kórház
  
Fejbe rúgtak egy biztonsági őrt Tatabányán
  
Hadházy: Évek óta törvénytelenül szerzik be a vírusteszteket
  
Szándékosan leköhögte az árut a boltban egy nő - 11 millió forintot érő árut kellett kidobni
  
Radikális döntés: Szabadjára engedték a járványt a svédek
  
Halogatod a hitel fizetést? - ezt jó ha tudod
  
A Decathlon feladta - az összes magyarországi boltját bezárja
  
A csúnya EU 2000 milliárd forintot küld a járvány elleni védekezésre
  
658 milliárd ment látványsportokra, 25 milliárd Felcsútra az államkassza helyett
  
A március 15-i alkalmat leszámítva az elmúlt hetekben egyszer se szólalt meg Áder János
  
Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát
  
Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében
Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg. Koronavírusos lett a Nagymágocsi Kas...
  
Mindenkit fel fog hívni a kormány
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormány átfogó tájékoztató akciót indított annak érdek...
  
Az Orbán törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá
A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. Hétfőn dönt a Parlament a felhatalmazási törvény néven ismertté vált javaslatról, mellyel a kormány a veszélyhe...
  
Müller Cecília "Valóban nagyon különböző minőségűek az áruk"
"Az elmúlt napok rendelkezései szigorítások. Ezt jól véssék a fejükbe, nagyon fontos, hogy megértsük, ezek nem enyhítések" - közölte az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatój...
  
Több százezer hibás maszkot rendelt Hollandia Kínából
A holland hatóságok már elkezdték kiosztani a használhatatlan maszkokat, így most az 1,3 milliós tételnek csak egy részét tudták visszahívni. A holland egészségügyi hatóság olyan in...
  
Egy idős nő holttestére bukkantak Budapesten
A 24.hu számolt be arról, hogy holtan találtak egy idős asszonyt szombat késő este Budapesten a XIII. kerületben. Szombaton, késő este bukkantak rá a Felka utcai lakásában egy idős assz...
  
A királynő és férje is kiköltözött a palotából - Koronavírussal fertőzött II. Erzsébet egyik legközelebbi embere
Hátborzongató ami Angliában történik a járvány miatt, ráadásul most egy újabb koronavírussal fertőzött ember került ki a királynő mellől. Akárcsak Károly herceg, úgy II. Erzsébet...
  
Zenés videóval üzent Orbán: "Egyetlen magyar sincs egyedül"
Orbán Viktor egy megható, zenés videóban tájékoztatja a lakosokat, hogy kijárási korlátozást vezetnek be március 28-a és április 11-e között. A fontos üzenetet követően a magyar lako...
  
Müller Cecília: fiatalok is megfertőződtek koronavírussal
Lakatos Tibor rendőrezredes, az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy a kórházparancsnokok orvosi kérdésekben nem hoznak döntést, elsősorban a készletgazdál...
  
3 millió maszk érkezett Budapestre vasárnap
Szombatról vasárnapra virradó éjjel 3 millió 270 ezer darab arcmaszk érkezett Pekingből Budapestre – közölte a Wizz Air. A magyar kormány által a koronavírus-járvány elleni védekezés...
  
A főváros külön szűrni fogja az egészségügyi dolgozókat
A budapesti egészségügyben, illetve szociális ellátásban dolgozók koronavírussal kapcsolatos szűréséről állapodott meg a Fővárosi Önkormányzat egy magánlaborral – közölte vasárn...
  
Élvezet végig nézni ahogy a rendőrök az autós üldözés után földre tepertek egy unokázós csalót
Nem sokáig örülhetett a zsákmányának az a 31 éves unokázós csaló, aki több, mint másfél millió forintot csalt ki pár nappal ezelőtt egy idős férfitől Isaszegen. A Pest megyei nyomoz...
  
A járműiparban százezernél is több munkahely szűnhet meg a koronavírus-járvány miatt Németországban
Drasztikus létszám-leépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója. Az új autók iránti kereslet az idé...
  
Szijjártó: két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten
Két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter péntek este a közösségi oldalán. Szijjártó Péter ...
  
Müller Cecília: Az idősek segítője elsősorban a család legyen, majd az önkormányzatok
A szombattól hatályos kijárási korlátozással szintet lépett a járvány elleni védekezés - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős ...
  
"A magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék a magyar embereket ebben a nehéz helyzetben"
A rendőrséggel együttműködve a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ katonái segítik a kijárási korlátozás betartását 2020. március 28-án reggel 8 órától. A 2020. március...
  
Dömötör Csaba: A kormány célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl
A koronavírus-járvány neheze csak most jön, amikor a csoportos megbetegedések szakaszát minden bizonnyal felváltják a tömeges megbetegedéseké - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlam...
  
EU képviselő: "a Fidesznek megint fontosabb volt Mészáros Lőrinc valamelyik cégét kitömni, mint kezelni a magyar családok helyzetét a járvány idején!
Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerint kétezer milliárd forintnyi brüsszeli forrás és támogatási eszköz áll Magyarország rendelkezésére, amit a koronavírus elleni védeke...
  
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal"
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal" A kormány március 28-ától egész Magyarország területére - így Csepelre ...
  
Magyarország: más betegsége is volt a két elhunyt koronavírusos betegnek
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 408-ra nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma, és meghalt két idős, alapbetegségekkel...
  
Kérdéses hogy egyáltalán nyitva maradnak-e az autószalonok
A Népszava szerint a koronavírus-járvány, valamint a szigorodó európai uniós szabályok miatt komoly drágulásra lehet számítani az autópiacon, de az is kérdéses, hogy egyáltalán nyitva...
  
Holnap erős hidegfront érkezik
Ma még többnyire napos lesz az idő, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A maximum hőmérséklet 19 fok körül lesz, holnap azonban erős hidegfront érkezik - írja előrejelzésében a Köpönye...
  
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik, így az ebben az időszakban nem megszokott forgalom jelent meg a tóparton. A nyugdíjasok mellett az a...
  
A magyar bankrendszer járvány idején is stabil
A magyar bankrendszernek magas a tőkeellátottsága, stabilan működik, a járvány korábbi szakaszában a lakosság részéről jelentkező nagyobb készpénzigényt is tudta kezelni - mondta Kov...
  
Orbán Viktor: Köszönjük a szolgálatot
A koronavírus-veszélyhelyzet 17. napján az egészségügyi dolgozóknak mondott köszönetet a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a tiszteletükre fehér díszvilágítást kapott Lánchí...
  
Trump szerint továbbra sincs szükség karanténra az USA-ban
Donald Trump szigorú utazási korlátozásokat vezetne be New Yorkban, New Jerseyben és Connecticutban, az intézkedésekről azonban a tagállamok kormányzóinak kell döntenie. A három állam k...
  
Észak-Koreai rakéta kísérlet: a Japán-tengerbe csapódott a lövedék
Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be a dél-koreai hadsereg vezérkara, a japán védelmi minisztérium ...
  
Egy magánszemély jelentette fel Mohács polgármesterét amiért azt állította hogy városa járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a Pécsi Újság értesüléseit kérdésünkre a Bara...
  
Hollandiában visszahívják a kórházakból a Kínából vett védőmaszkok felét, mert pocsék a minőségük
Hollandia is - a többi európai országhoz és Magyarországhoz hasonlóan - Kínából igyekszik beszerezni olyan védőeszközöket, amelyek megóvják az egészségügyi dolgozókat a koronavírus...
  
Kikapcsolták a Puskás Aréna díszkivilágítását - napi 7000 ezer forintos pluszköltséget jelentett
Novemberi megnyitása után teljes díszkivilágítással jelent meg a pesti látképben a többnyire üresen álló Puskás Aréna, de a napokban elsötétült a 140 milliárdos létesítmény. Az e...
  
Snowden: a járvány alatti adatgyűjtés veszélyes is lehet
Komoly adatvédelmi aggálynak adott hangot Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező informatikus, miután több országban is adatokat kez...
  
Visszaküldte a pályafelújításra kapott milliókat a magyar csapat
Nagyszerű gesztust tett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztály Szamos csoportjában szereplő Penyige SE focicsapata. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a klub még decemberben kapott a...
  
Orbán Viktor bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését
Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét...
  
Koronavírus: két újabb halott Magyarországon
408-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt két újabb idős beteg – közölte vasárnap reggel a kormány tájékoztató honlapja. Szombaton összesen 343 regisztr...
  
MESZK: előfordult, hogy az egyszer használatos maszk mellé vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsék
A Medicalonline-nak adott interjút Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) általános alelnöke, aki többek között arról beszélt, hogy a kamara március 20-án...
  
Elkezdték kidobálni az emberek a felhalmozott ételeket
Kukás fotók jelentek meg a közösségi oldalakon. Hogy milyen élelmiszerből mennyit érdemes betárazni a nehéz időkre, arról sok írás, ajánlás született az elmúlt hetekben; mint ahogy...
  
Európa szenved, Kína pedig már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság
Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből vett részt azon a videokonferencián, melyet a G20 állam- és kormány...
  
Újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket
A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle. Interjút adott a Spiegelnek Stefan Dräger, a világ legnagyobb lélegeztetőgé...
  
A koronavírus kimutatásában fontosak a CT-vizsgálatok is, sőt, megbízhatóbbak a teszteknél!
Kézikönyvet adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus okozta fertőzések megelőzéséről és terápiájáról. Ebben összefoglalják azokat a szabályokat is, amik alapján ...
  
Ujhelyi: Orbán Viktor letagadja az uniós segítséget
Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerint kétezer milliárd forintnyi brüsszeli forrás és támogatási eszköz áll Magyarország rendelkezésére, amit a koronavírus elleni védeke...
  
Deutsch: A Magyarországhoz hasonló országokat is segítse az Európai Bizottság!
A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselői olyan további javaslatokat sürgetnek az Európai Bizottságtól (EB), amelyek a magyarországihoz hasonló helyzetben lévő országoknak is se...
  
Elvileg semmi szükség nem volt Szijjártó közbenjárására ahhoz, hogy Lothar Matthaus visszatérhessen Magyarországra
Szijjártó külügyminiszter segített abban a másfél évtizede Budapesten élő Lothar Matthausnak, a magyar futballválogatott volt szövetségi kapitányának, hogy a német exfocista kalandos ...
  
Brazil elnök: néhányan meg fognak halni, ők meghalnak, ilyen az élet.
Jair Bolsonaro brazil elnök szerint Sao Paolo kormányzója politikai indokból manipulálja a koronavírus áldozatainak számát, írja a Reuters. A járvány kapcsán elég durva belharc alakult k...
  
Hirtelen elvitték minden idők legnagyobb lottónyereményét
Hosszú idő után ötös volt a lottón, a rekordnyereménynek számító 6,431 milliárd forintot ezzel az öt számmal nyerte meg valaki: 20, 33, 39, 50, 64....
  
Bécs egészségügyi tanácsosa: az otthonmaradás sulykolásával az a hamis képzet alakulhat ki, hogy a vírus pár hét alatt eltűnik
Az osztrák fővárosban jelenleg 678 koronavírus-fertőzöttet tartanak számon. Noha Bécsben majdnem kétmilliónyian élnek, ez feleannyi, amennyi esetet a hétszázezer lakosú Tirol tartományb...
  
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma. Szombaton délelőtt tíz órától Szlovákia ismét megnyitotta - előző nap lezárt - közúti határait a 7 és...
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet (felszer...
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A korm...
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján többször is előkerült az egészségügyiben dolgozók adatszolgáltatása a nyilvánosság felé. Egy esztergomi lap például arról kérdezt...
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú védekezést több területen kell végrehajtani – közölte a külgazdasági és...
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
Köszöni, jól van, csak egy kicsit fáradtnak érzi magát 36 óra ügyelet után Zacher Gábor toxikológus, aki a karanténon kívüli idejét munkával és futóedzéssel tölti. A ismert orvost ...
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
Arra kéri Müller Cecília tisztifőorvost a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást. A tisztifőorvos csütört...
  
Az agrárminiszter kinyittatná a bezárt piacokat
A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter sz...
  
Észak-Koreában nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány
A világon 195 országában már megjelent a koronavírus, ám Észak-Koreában még mindig nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány. Az észak-koreai helyzetről az index.hu írt bes...
  
Koronavírusban hunyt el a királyi család tagja
86 éves korában koronavírus-fertőzés következtében pénteken elhunyt Bourbon-parmai Mária Terézia spanyol hercegnő - írja a Daily Mail. Mária Terézia hercegnő halálhírét testvére, S...
  
Kemény változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírus miatt
Változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírusra való tekintettel. Az Aldi országos ügyvezető igazgatójának közleményét osztották meg az áruház Facebook-oldalán. A közleményből ki...
  
Orbán 732 milliót csoportosított át egy egyházi iskola vívótermére
Fontossági sorrend. A kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 732 millió forintot csoportosított át a kormány a költségvetésben az egyházi beruházások támogatására szo...
  
"Özönlöttek be, mint az őrültek" - volt olyan is, aki 60 kiló húst vitt
A koronavírus-járvány európai megjelenése után jelentősen megnőtt az áruházláncok forgalma, ez pedig a bolti dolgozóknak plusz fizikai és szellemi terheléssel jár. Ráadásul a boltokba...
  
Valami történik: Ezrek torlódtak össze a lengyel-ukrán határon
Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az ember...
  
A kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.
Látványosan csökkent a forgalom a közösségi közlekedésben, és ez jó hír – ezzel kezdte a beszámolóját Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az...
  
Felmérés: nőtt a Fidesz népszerűsége
Öt éve nem volt ilyen alacsony a kormánnyal elégedetlenek aránya, a Publicus Intézet Népszava számára készített felmérése során a válaszadók 38 százaléka szerint teszi rosszul a korm...
  
Orbán nyilatkozott aztán jött a boltok ostroma
Sajátos módon egybeesik a Magyarországon indult bevásárlási roham kezdte azzal a nappal, március 13-ával, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy bezárják az iskolákat - ír...
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából. A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú táv...
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából. A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú v...
  
Rövid távon százezer, de akár kétszázezer ember is elveszítheti az állását, ugyanakkor hosszan tartó, éveken át fennmaradó munkanélküliségre nem számítanak
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint a koronavírus-járvány kezdete óta százszorosára nőtt az érdeklődés egy-egy betöltetlen kereskedelmi, száll...
  
Gulyás Gergely bejelentette: 17 milliárd forintért vásárolták meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
Több mint 17 milliárd forintért vásárolta meg az állami MVM a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől, aki hatalmasat kaszált az üzleten. Lezárták a Mátrai Erőművel kapcsolatos tranzak...
  
Az ENSZ emberi jogi szóvivője szerint Orbán lépése dermesztő hatással lesz a szólásszabadságra
Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 28. Politico A Bizottság megvizsgálja, hogy a koronavírus válság kapcsán kidolgozott magyar jogszabály összhangban áll-e a jogállami normákkal és...
  
Németország: a magyar miniszterelnök arra használja a járványt, hogy teljhatalmat szerezzen és aláássa a jogállamot
Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 28. Politico A Bizottság megvizsgálja, hogy a koronavírus válság kapcsán kidolgozott magyar jogszabály összhangban áll-e a jogállami normákkal és...
  
Megfertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa
Második koronavírustesztje eredményét várja a Semmelweis Egyetem (SE) I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának egyik alkalmazottja. A klinika neve elhallgatását kérő munkatársa a Qubitnek ...
  
Oszd meg T is: az egészségügyi dolgozók tiszteletére volt fehér a Lánchíd péntek este!
Péntek este fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd. A fővárosi önkormányzattól a kérdésünkre elmondták, az egészségügyi dolgozók tiszteletére kapott a híd különleges kivilá...
  
Egy olaszországi jogsértés és 50 milliós büntetés: de hogy kerül a képbe Mészáros Lőrinc és Bayer József?
Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 50 millió forint bírságot szabott ki a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-re (CIG EMABIT) a ke...
  
A kórházakban is megjelennek a katonák: gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt
A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt. Amikor pénteki rá...
  
Szijjártó különgéppel hozná haza azokat a magyarokat, akik utazni voltak Észak-Amerikában
Két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter péntek este a közösségi oldalán. Szijjártó Péte...
  
Óriási az aggódás a kormánytisztviselők egészségéért: az államigazgatás működőképessége nélkülük veszélybe kerül
Azt írták, az államigazgatás működőképessége kerül veszélybe, ha nem lép. Most. A kormánytisztviselők jelentős részének képviseletében a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsé...
  
Tojás helyzet: a pánikvásárlás nem indokolt bár drágulás jön
Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss hazai tojás a húsvéti asztalra, mivel a tojástermelés folyamatos, és az áruházlánc...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum