Csatlakozz hozzánk facebookon
Az EP nélkül nem indulhat eljárás Szájer ellen  

Mindenképpen döntenie kell az Európai Parlamentnek (EP) Szájer József EP-képviselői mentességéről, amennyiben a belga ügyészség eljárást akar lefolytatni vele szemben, miután a karanténszabáyokat megszegő orgián vett részt, ahonnan ismeretlen mennyiségű droggal a hátizsákjában az ereszcsatornán át próbált elmenekülni, amikor a rendőrség rajtaütött a brüsszeli helyszínen.

Nem volna elég sem a képviselő önkéntes lemondása a mentességről, sem az, ha lemond mandátumáról – ahogyan ezt egyébként, december 31-i hatállyal Szájer megtette, még mielőtt az ügy nyilvánosságra került volna.

A mentességet ugyanis a képviselő nem saját jogon kapja, az tulajdonképpen az intézményé – az Európai Parlamenté – és a kiküldő államé. De indokolt a mentelmi jog ilyen szabályozása azért is, hogy ne lehessen kényszeríteni, zsarolni egy képviselőt a mentelmi jogról való lemondásra, ezzel biztosítva a képviselők és így az intézmény befolyásolásmentes működését.

“Ha tehát a belga ügyészség tovább akar menni, akkor az EP-hez kell fordulnia” – mondta Lattmann Tamás, megjegyezve, hogy a belga hatóság ezt a szándékát közleményében már jelezte is.

A Fidesz-alapítótag Szájert ugyan tetten érték, ám ennek alapján sem folytatható le ellene az eljárás, amíg a mentelmi jogról nem szavaz az EP - magyarázta a jogász.

A hatóságok a tettenéréskor csupán megakadályozhatják a mentelmi jog védelme alatt álló diplomatát vagy EP-képviselőt a törvénysértő cselekedet folytatásában - de eljárást ennek alapján sem indíthatnak.

Hogy ebben az esetben nem hivatkozhat az érintett a mentelmi jogra, az csupán azt jelenti, hogy nem folytathatja a törvénysértést. Egyszerű példával: a mattrészegen autójával csalinkázó képviselőt megállító rendőrök elől a képviselő nem hajthat el a mentességre hivatkozva, de a saját lábán vagy taxival minden további nélkül elmehet, eljárást a rendőrök nem indíthatnak.

A magyar parlamenti képviselők hazai szabályozása alapján tettenérés esetén indítható eljárás, az EP-képviselők diplomáciai mentességre épülő mentessége azonban ettől eltér.

A diplomata esetében tettenéréskor két lehetőség van: vagy megfosztja ettől a mentességtől diplomatáját a saját országa, ezzel engedélyezve a másik állam eljárását, vagy - és ez a jellemzőbb - hazarendeli. Ha egyiket sem tenné, úgy a fogadó állam persona non gratának nyilváníthatja az adott személyt, ezzel jelezve, hogy innentől nem ismeri el a mentelmi jogot, így 72 órán belül intézkedni fog. (Ilyen helyzetben a diplomata minden bizonnyal hazautazik.)

Más a helyzet azonban az EP-képviselőknél, ahol a persona non grata ilyen módon nem alkalmazható – itt tehát mindenképp csak akkor léphet a hatóság, ha az EP-hez fordul, amelynek előbb jogi bizottsága folytatja le az eljárást, majd ezután szavaz a parlament.

Ennek menete azonban hosszabb időt vesz igénybe – nem ment ez gyorsan a gyanú szerint orosz szolgálatoknak kémkedő Kovács Béla „KGBéla” esetében sem -, a koronavírus alatt, a karácsonyi szabadságolások közeledtével különösen kevésnek tűnik az idő ahhoz, hogy a folyamat december 31-ig lebonyolódjék.

Mire jó a mentelmi jog?

A mentelmi jog garanciát nyújt arra, “hogy az európai parlamenti képviselők szabadon gyakorolhassák képviselői megbízatásukat, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak.” Alapból minden tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és bírósági eljárás alól. Ez csak a mentelmi jog megvonása esetén lehetséges.

Ehhez az illetékes hatóság kéri a mentelmi jog felfüggesztését az Európai Parlamenttől, ennek a menetrendje a következő:

- a Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelenti, hogy a plénumhoz ilyen kérelem érkezett be és

- a Parlament elnöke a kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a Jogi Bizottsághoz utalja.

- A szakbizottság bekérhet információkat az illetékes hatóságtól, az érintett képviselő lehetőséget kap meghallgatásra (de lemondhat a meghallgatáshoz való jogáról), és beadhat írásbeli bizonyítékokat az ügyével kapcsolatban.

- Az érintett képviselő nyilván nem vehet részt a bizottság határozatának meghozatalában.

- A vitán sem vehet részt, csak a saját meghallgatásán lehet jelen, ha él ezzel a lehetőséggel.

- A Jogi Bizottság zárt ülésen elfogadott javaslatot fogalmaz meg arról, hogyan döntsön az ügyben a parlament egésze.

- Az ügy a következő plenáris ülésen kerül a parlament egésze elé. Ott egyszerű többséggel születik meg a határozat a mentelmi jog felfüggesztéséről vagy fenntartásáról.

- A szavazás után az elnök haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságait a Parlament határozatáról.

Pontos határidő nincs meghatározva az ügymenetre: a bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket “haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg”.

A mentelmi joggal foglalkozó bizottság nyilván nem az ártatlanságról-bűnösségről foglal állást. “A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a képviselőnek tulajdonított vélemény vagy cselekmények indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a bizottság a kérelem vizsgálata során a tényállásról részletes tudomást szerez.”

Kik vannak a jogi bizottságban amúgy és mikor ül össze?

A jogi bizottság legközelebb december 7-én ül össze. Ennek egyébként épp Szájer József volt az egyetlen magyar tagja.


Mindegy, hogy Szájer már nem sokáig képviselő

A jogi helyzet azonban nem oldódik meg azzal, hogy december 31-gyel Szájer már nem képviselője az EP-nek. A belga hatóság ezután sem léphet, az a döntő ugyanis, hogy az eljárás még képviselői mandátuma alatti ügyet érint.

Így tehát a parlamentnek akkor is kell szavaznia Szájer mentelmi jogáról, ha erre december 31. után kerül sor.

Ha valamilyen oknál fogva az EP nem venné elő az ügyet, akkor a belga ügyészség csak annyit tehetne, hogy felfüggeszti az eljárást és vár a csodára – mondta Lattmann.


Miben indulhatna egyáltalán eljárás?

Egyelőre ami Szájer közleménye és a rendőrség információi alapján bizonyos, hogy a parti résztvevői megsértették az érvényes karanténkorlátozásokat. Ez párszáz eurós büntetéssel bizonyosan letudható lenne, ha a mentelmi jog megvonásáról döntenek.

A kábítószer birtoklása már komolyabb ügy, feltéve, hogy nagyobb mennyiségről van szó - ami Szájer esetében nem áll fenn, egy extasy tablettát említ a sajtó -, és, hogy bizonyíthatóan az övé, amit Szájer nem ismert el.

Elméletben három hónaptől öt évig terjedő szabadságvesztés és 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő bírság szabható ki drogbirtoklásért Belgiumban. Fűért vagy egy-egy tablettáért a gyakorlatban azonban nem szokás büntetést kiszabni Belgiumban.
Magyarországon is lehetne eljárás?

De nem csak az kérdés, hogy eljuthat eddig Szájer ügye, hanem az is, hogy azt Belgium folytatná-e le. A magyar büntetőtörvénykönyv azt mondja ki, hogy:

“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni…a magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény.”

Ez akkor történhet meg, ha Magyarország ezt kérvényezi a belga hatóságtól - amennyiben tehát Szájer mentességi jogáról már szavazott a parlament és a belga hatóságok eljárást indítanának - és a belga fél ennek a kérvénynek helyt ad.

Van egy 2009-es uniós kerethatározat “ a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről”, aminek lényege, hogy ne legyenek párhuzamos büntetőeljárások ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekményekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor egyik tagállam sem kötelezhető arra, hogy akarata ellenére lemondjon a joghatóságáról vagy gyakorolja azt. Amíg tehát nincs megegyezés a két ország között a büntetőeljárások egy tagállamba történő összevonásáról, addig a tagállamok illetékes hatóságainak el kell tudniuk járni a nemzeti joghatóságuk alá tartozó bármilyen bűncselekmény tekintetében. Tehát, megegyezés híján Belgium járna el.
Mi van, ha Szájer már nincs Belgiumban?

Ha egyáltalán lesz szavazás az EP-ben Szájer mentelmi jogáról, mire arra sor kerül, ő nagy valószínűséggel már elhagyja Belgiumot – amit minden további nélkül megtehet. Ha ezután a belga ügyészség egyáltalán vádat emel - és ragaszkodna ahhoz, hogy saját hatósága folytassa le az eljárást -, akkor Szájer erről Magyarországon kap értesítést. Ha egy ilyen megkeresést valaki ignorál, akkor a kéréssel az adott ország a magyar hatóságokhoz fordulhat, hogy állítsák elő az érintettet.

Ha mindez hatástalan maradna, Belgium kiadhatna egy európai elfogató parancsot, amit minden tagországnak úgy kell kezelnie, mintha saját maga adta volna ki.

„Ha a magyar állam ezzel szembeszegülne, abból nagy baj lenne” – mondta Lattmann.

telex
Ez is érdekelhet:
Segíts egy megosztással - eltűnt 8 éves kisfiút keres a rendőrség
2021-01-04 eltünési dátummal tette közzé a rendőrség a kisifú körözését Személyes adatok Név: DRIGÁN SÁNDOR SZEBASZTIÁN Nem:
  
Meghalt a magyar határnál egy katona - vizsgálat indult
Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint. A déli határszakaszon életét vesztette egy katona csütörtökön – közölte a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya ...
  
Vizsgálat indult - Plafonig állnak a nyitott koporsók a szentendrei halottasházban
Szentendre polgármestere vizsgálatot rendelt el a videón látható kegyeletsértő állapotok miatt, illetve jelenleg is helyszíni szemlét tart a halottasházban. Csaknem a plafonig érnek a k...
  
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Varga Juditék 200 milliót költöttek lakásokra, nem is akárhol vannak a lakások
Előre leszóltak, hogy a raktárkoncerten ne játsszák el az Orbánról szóló számukat - ami ezután jött...
„Nem tudjuk, hogyan fogunk meghalni, de így senki nem szeretne”
Magyarország kormánya: Amíg a baloldal üres politikai akciókkal van elfoglalva, a kormány a védekezéssel és a vakcinabeszerzéssel
Amíg a baloldal üres politikai akciókkal, kamuvideókkal, a védekezés akadályozásával és a védőoltás elleni kampánnyal van elfoglalva, a kormány továbbra is a járvány elleni egészsé...
  
Nem semmi: a svájci Stadlerrel alapít közös vállalatot Mészáros Lőrinc
Közös vállalatot alapít a svájci központú Stadler Rail Group és a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros Csoport, írja az MTI. A két vállalat közös közleménye szerint a telephelyü...
  
Nagyon érdekes megjegyzést tett Lázár János Orbán Viktorról
Országépítésre vagyok alkalmas, nem az ellenfél megsemmisítésére – mondta Lázár János volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, fideszes parlamenti képviselő a 24.hu-nak adott inter...
  
Beoltott gyöngyösi polgármester: Hibáztam, és ezért bocsánatot kérek
Húszperces interjúban magyarázkodott Hiesz György polgármester a Gyöngyösi Tv-nek arról, hogy miért kapott soron kívül koronavírus elleni oltást a Bugát Pál Kórházban. Bár hosszú v...
  
Az Orbán-kormány állítása szerint kibertámadás történt
A kormany.hu oldalon megjelent közlemény szerint „összehangolt, fejlett kibertámadás-sorozat" ért több magyarországi kormányzati portált, fennakadást okozva az érintett portálok működ...
  
Felkészültek-e a kormányablakok a több mint egymillió lejárt okmány megújítására?
A Miniszterelnökség tavaly novemberben tájékoztatott arról, hogy a november 4-e után lejáró okmányok a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használhatók mara...
  
Rossz hír: bezárnak egy óvodát mert egyszerűen kevés a gyerek
Kihasználatlanság miatt bezárnák szeptembertől a József Attila úti óvodát, erről döntött a városvezető koalíció kedden, online közgyűlésen – adta közre a Pécs Aktuál. A lap úg...
  
Kiderült hány év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező nő Kecskeméten
Jogerősen 3 év börtönre ítélte a Kecskeméti Törvényszék előkészítő ülésen azt a 31 éves nőt, aki azért adott be a saját gyógyszeréből 8-9 tablettát a 3 éves lányának, hogy a...
  
Óriási botrány: Soron kívül kapott oltást a gyöngyösi polgármester
A Pesti Srácok hétfőn arról írt, hogy jogosulatlanul, soron kívül juthatott hozzá a koronavírus-védőoltáshoz Gyöngyös polgármestere. A lap szerint Hiesz György – aki a 2019-es önkor...
  
Mi lesz a dolgozókkal? - 70 év után bezár a zalaegerszegi sajtüzem,
Közel 70 év után megszűnik a megyeszékhelyen a sajtüzem. Erről adott ki tájékoztatást múlt héten a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (korábban Pannontej). A cég közölte, hogy a 8...
  
Schobert Norbi: „Kövérnek senkit nem teremt a jóisten”
„Kövérnek senkit nem teremt a jóisten” – kezdte gondolatmenetét Schobert Norbert napokkal ezelőtt a Pesti TV egyik műsorában, amiben a leírás szerint a téma a „testszégyenítés, s...
  
Schobert Norbert a Auschwitzcal példálózott, amikor az elhízás és a genetika kapcsolatáról beszélt
„Kövérnek senkit nem teremt a jóisten” – kezdte gondolatmenetét Schobert Norbert napokkal ezelőtt a Pesti TV egyik műsorában, amiben a leírás szerint a téma a „testszégyenítés, s...
  
Botrány: 120 óra közmunkát kaptak azok az óvodapedagógusok, akik erőszakkal akartak megetetni egy gyereket
Egyenként 120 óra közmunkára ítélte a Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt egy Fejér megyei óvoda egyik dajkáját és két óvodapedagógust, am...
  
A Szijjártót jachtoztató Szíjj László 8,6 milliárdos tendert nyert
Az üzletember cége a debreceni BMW-gyár környékén végezhet infrastruktúra-fejlesztést. A projekt tetemes összegű. 8,6 milliárd forintba kerülő projektet végezhet el a Duna Aszfalt a d...
  
Varga Judit lakásai: hogyan lehet 200 milliós vásárlásra 192 milliós hitelt felvenni?
A Magyar Nemzeti Bank szabályai alapján erre a konstrukcióra egyetlen megoldás létezik, ha a Varga–Magyar házaspár más ingatlant, szaknyelven pótfedezetet is betolt a lakáshitel mögé. Ha...
  
Müller Cecília: Mutánsok nehezítik a járványhelyzet értékelését
Világszerte százmillió fertőzést regisztráltak, a halottak száma kétmillió felett a járvány megjelenése óta – kezdte az operatív törzs sajtótájékoztatóját Müller Cecília. A mag...
  
Nem fogod elhinni milyen dolog mögött találtak egy Fideszes emailcímet
Még 2019 nyarán vett át egy részletet forrásmegjelölés nélkül az Azonnali egyik videójából az Elég nevű Facebook-oldal: egy félperces románozós részt használtak fel. Az Azonnali ezu...
  
Itthon mindenhonnan visszapattant a Szájer József kábítószer-birtoklásáról szóló feljelentés
A Legfőbb Ügyészség még tavaly decemberben továbbította a Központi Nyomozó Főügyészségre Tényi István Drog volt Szájer József hátizsákjában címmel megjelent beszámolóhoz kapcsol...
  
Tavasszal jön a törvényjavaslat ami sokaknál kiveri majd a biztosítékot
Még decemberben történt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter felháborodva azt állította, egy bejegyzése után a Facebook megváltoztatta az algoritmusát, mire a közösségi oldal erre ú...
  
Pataky Attilának és Mészáros Lőrincnek is jutott több tízmilliós támogatás
A kiosztott támogatás ráadásul nem egy-két milliós volt, ennél lényegesen több landolt az érintetteknél. A Szerencsejáték Zrt. havi bontásban publikálta, hogy támogatásosztással fo...
  
DK: Vérlázító, hogy a válság közepén is milliós jutalmakat osztogatnak maguknak a pánikkormány tagjai
A K-monitor vette észre, hogy 19 fideszes államtitkár is milliós jutalmat kapott 2020-ban, miközben a kormány a világon egyedülállóan semmilyen segítséget nem adott az embereknek a válsá...
  
A kormány számára 2010 óta kiemelt prioritás a gyermeket nevelő családok támogatása
Újabb segítséget kapnak a Kormánytól a GYED-en lévő vagy GYOD-ban részesülő szülők. A minimálbér február 1-jei emelkedésének köszönhetően nő a gyermekgondozási díj (GYED), a dip...
  
Jó hírek érkeztek: az új magyar szer használata mellett a vírus nem képes a fertőzésre
A koronavírus elleni magyar fejlesztésű készítmény megakadályozza a súlyos megbetegedést az állatokon elvégzett tesztek alapján − számolt be Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Termé...
  
Előkerült egy videó a Ferihegyi úton történtekről - Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek
A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. Tíz év körüli kisfiú kormányozott egy autót vasárnap este a Ferihegyi repülőtérre tartó négysávos gyorsforgalmi úton – ...
  
Elképesztő számok: közel kétmillióan kérték a törlesztési moratóriumot
Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a kormány jó döntést hozott, amikor kil...
  
Nők is voltak a raktérben - román embercsempészeket fogtak a magyar rendőrök
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bíróság elé állítási javaslattal fejezte be a 31 éves és 44 éves román férfiakkal szemben folytatott büntetőeljárást. Ahogy arról koráb...
  
Akár 15 évet is kaphat a az M1-es autópályán elkapott embercsempész - 9 migránst bujtatott
A rendőrök egy embercsempésszel és kilenc migránssal szemben intézkedtek az elmúlt 12 órában Győr-Moson-Sopron megyében. Az egyenruhások négy megyés akció keretében – a Készenléti...
  
Megszólalt a Telepy utcában szíven szúrt Csaba anyja
Nem akar vendettát, sőt semmiféle konfliktust nem szeretne az az édesanya, akinek 19 éves fiát múlt héten szíven szúrták a IX. kerületi Telepy utcában. A gyászoló asszony azért tartja...
  
Varga Juditék 200 milliót költöttek lakásokra, nem is akárhol vannak a lakások
Több budai lakást és egy garázst vásárolt 200 millió forintért Varga Judit (40) és férje – tudta meg a Blikk. Az igazságügyi miniszter és családja választása a főváros egyik legpa...
  
Óriásit buktak a magyarok, akik hittek a befektetési cég ígéreteinek
Hatalmas bírságot szabott ki az MNB egy angliai cégre, amelynek egy korábbi magyar vezetője és társa jellemzően Magyarországon szedte pénzügyi áldozatait. Az ügyben az MNB sikkasztás mia...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2021. minden jog fenntartva - Impresszum
ThePost
Az EP nélkül nem indulhat eljárás Szájer ellen
Mindenképpen döntenie kell az Európai Parlamentnek (EP) Szájer József EP-képviselői mentességéről, amennyiben a belga ügyészség eljárást akar lefolytatni vele szemben, miután a karanténszabáyokat megszegő orgián vett részt, ahonnan ismeretlen mennyiségű droggal a hátizsákjában az ereszcsatornán át próbált elmenekülni, amikor a rendőrség rajtaütött a brüsszeli helyszínen.

Nem volna elég sem a képviselő önkéntes lemondása a mentességről, sem az, ha lemond mandátumáról – ahogyan ezt egyébként, december 31-i hatállyal Szájer megtette, még mielőtt az ügy nyilvánosságra került volna.

A mentességet ugyanis a képviselő nem saját jogon kapja, az tulajdonképpen az intézményé – az Európai Parlamenté – és a kiküldő államé. De indokolt a mentelmi jog ilyen szabályozása azért is, hogy ne lehessen kényszeríteni, zsarolni egy képviselőt a mentelmi jogról való lemondásra, ezzel biztosítva a képviselők és így az intézmény befolyásolásmentes működését.

“Ha tehát a belga ügyészség tovább akar menni, akkor az EP-hez kell fordulnia” – mondta Lattmann Tamás, megjegyezve, hogy a belga hatóság ezt a szándékát közleményében már jelezte is.

A Fidesz-alapítótag Szájert ugyan tetten érték, ám ennek alapján sem folytatható le ellene az eljárás, amíg a mentelmi jogról nem szavaz az EP - magyarázta a jogász.

A hatóságok a tettenéréskor csupán megakadályozhatják a mentelmi jog védelme alatt álló diplomatát vagy EP-képviselőt a törvénysértő cselekedet folytatásában - de eljárást ennek alapján sem indíthatnak.

Hogy ebben az esetben nem hivatkozhat az érintett a mentelmi jogra, az csupán azt jelenti, hogy nem folytathatja a törvénysértést. Egyszerű példával: a mattrészegen autójával csalinkázó képviselőt megállító rendőrök elől a képviselő nem hajthat el a mentességre hivatkozva, de a saját lábán vagy taxival minden további nélkül elmehet, eljárást a rendőrök nem indíthatnak.

A magyar parlamenti képviselők hazai szabályozása alapján tettenérés esetén indítható eljárás, az EP-képviselők diplomáciai mentességre épülő mentessége azonban ettől eltér.

A diplomata esetében tettenéréskor két lehetőség van: vagy megfosztja ettől a mentességtől diplomatáját a saját országa, ezzel engedélyezve a másik állam eljárását, vagy - és ez a jellemzőbb - hazarendeli. Ha egyiket sem tenné, úgy a fogadó állam persona non gratának nyilváníthatja az adott személyt, ezzel jelezve, hogy innentől nem ismeri el a mentelmi jogot, így 72 órán belül intézkedni fog. (Ilyen helyzetben a diplomata minden bizonnyal hazautazik.)

Más a helyzet azonban az EP-képviselőknél, ahol a persona non grata ilyen módon nem alkalmazható – itt tehát mindenképp csak akkor léphet a hatóság, ha az EP-hez fordul, amelynek előbb jogi bizottsága folytatja le az eljárást, majd ezután szavaz a parlament.

Ennek menete azonban hosszabb időt vesz igénybe – nem ment ez gyorsan a gyanú szerint orosz szolgálatoknak kémkedő Kovács Béla „KGBéla” esetében sem -, a koronavírus alatt, a karácsonyi szabadságolások közeledtével különösen kevésnek tűnik az idő ahhoz, hogy a folyamat december 31-ig lebonyolódjék.

Mire jó a mentelmi jog?

A mentelmi jog garanciát nyújt arra, “hogy az európai parlamenti képviselők szabadon gyakorolhassák képviselői megbízatásukat, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak.” Alapból minden tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és bírósági eljárás alól. Ez csak a mentelmi jog megvonása esetén lehetséges.

Ehhez az illetékes hatóság kéri a mentelmi jog felfüggesztését az Európai Parlamenttől, ennek a menetrendje a következő:

- a Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelenti, hogy a plénumhoz ilyen kérelem érkezett be és

- a Parlament elnöke a kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a Jogi Bizottsághoz utalja.

- A szakbizottság bekérhet információkat az illetékes hatóságtól, az érintett képviselő lehetőséget kap meghallgatásra (de lemondhat a meghallgatáshoz való jogáról), és beadhat írásbeli bizonyítékokat az ügyével kapcsolatban.

- Az érintett képviselő nyilván nem vehet részt a bizottság határozatának meghozatalában.

- A vitán sem vehet részt, csak a saját meghallgatásán lehet jelen, ha él ezzel a lehetőséggel.

- A Jogi Bizottság zárt ülésen elfogadott javaslatot fogalmaz meg arról, hogyan döntsön az ügyben a parlament egésze.

- Az ügy a következő plenáris ülésen kerül a parlament egésze elé. Ott egyszerű többséggel születik meg a határozat a mentelmi jog felfüggesztéséről vagy fenntartásáról.

- A szavazás után az elnök haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságait a Parlament határozatáról.

Pontos határidő nincs meghatározva az ügymenetre: a bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket “haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg”.

A mentelmi joggal foglalkozó bizottság nyilván nem az ártatlanságról-bűnösségről foglal állást. “A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a képviselőnek tulajdonított vélemény vagy cselekmények indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a bizottság a kérelem vizsgálata során a tényállásról részletes tudomást szerez.”

Kik vannak a jogi bizottságban amúgy és mikor ül össze?

A jogi bizottság legközelebb december 7-én ül össze. Ennek egyébként épp Szájer József volt az egyetlen magyar tagja.


Mindegy, hogy Szájer már nem sokáig képviselő

A jogi helyzet azonban nem oldódik meg azzal, hogy december 31-gyel Szájer már nem képviselője az EP-nek. A belga hatóság ezután sem léphet, az a döntő ugyanis, hogy az eljárás még képviselői mandátuma alatti ügyet érint.

Így tehát a parlamentnek akkor is kell szavaznia Szájer mentelmi jogáról, ha erre december 31. után kerül sor.

Ha valamilyen oknál fogva az EP nem venné elő az ügyet, akkor a belga ügyészség csak annyit tehetne, hogy felfüggeszti az eljárást és vár a csodára – mondta Lattmann.


Miben indulhatna egyáltalán eljárás?

Egyelőre ami Szájer közleménye és a rendőrség információi alapján bizonyos, hogy a parti résztvevői megsértették az érvényes karanténkorlátozásokat. Ez párszáz eurós büntetéssel bizonyosan letudható lenne, ha a mentelmi jog megvonásáról döntenek.

A kábítószer birtoklása már komolyabb ügy, feltéve, hogy nagyobb mennyiségről van szó - ami Szájer esetében nem áll fenn, egy extasy tablettát említ a sajtó -, és, hogy bizonyíthatóan az övé, amit Szájer nem ismert el.

Elméletben három hónaptől öt évig terjedő szabadságvesztés és 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő bírság szabható ki drogbirtoklásért Belgiumban. Fűért vagy egy-egy tablettáért a gyakorlatban azonban nem szokás büntetést kiszabni Belgiumban.
Magyarországon is lehetne eljárás?

De nem csak az kérdés, hogy eljuthat eddig Szájer ügye, hanem az is, hogy azt Belgium folytatná-e le. A magyar büntetőtörvénykönyv azt mondja ki, hogy:

“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni…a magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény.”

Ez akkor történhet meg, ha Magyarország ezt kérvényezi a belga hatóságtól - amennyiben tehát Szájer mentességi jogáról már szavazott a parlament és a belga hatóságok eljárást indítanának - és a belga fél ennek a kérvénynek helyt ad.

Van egy 2009-es uniós kerethatározat “ a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről”, aminek lényege, hogy ne legyenek párhuzamos büntetőeljárások ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekményekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor egyik tagállam sem kötelezhető arra, hogy akarata ellenére lemondjon a joghatóságáról vagy gyakorolja azt. Amíg tehát nincs megegyezés a két ország között a büntetőeljárások egy tagállamba történő összevonásáról, addig a tagállamok illetékes hatóságainak el kell tudniuk járni a nemzeti joghatóságuk alá tartozó bármilyen bűncselekmény tekintetében. Tehát, megegyezés híján Belgium járna el.
Mi van, ha Szájer már nincs Belgiumban?

Ha egyáltalán lesz szavazás az EP-ben Szájer mentelmi jogáról, mire arra sor kerül, ő nagy valószínűséggel már elhagyja Belgiumot – amit minden további nélkül megtehet. Ha ezután a belga ügyészség egyáltalán vádat emel - és ragaszkodna ahhoz, hogy saját hatósága folytassa le az eljárást -, akkor Szájer erről Magyarországon kap értesítést. Ha egy ilyen megkeresést valaki ignorál, akkor a kéréssel az adott ország a magyar hatóságokhoz fordulhat, hogy állítsák elő az érintettet.

Ha mindez hatástalan maradna, Belgium kiadhatna egy európai elfogató parancsot, amit minden tagországnak úgy kell kezelnie, mintha saját maga adta volna ki.

„Ha a magyar állam ezzel szembeszegülne, abból nagy baj lenne” – mondta Lattmann.
 Forrás: telex
Itt találod a hét legvitatottabb témáit!
Olvasd nálunk azokat a híreket amiket a leginkább imádtak vagy utáltak az olvasók!
Segíts egy megosztással - eltűnt 8 éves kisfiút keres a rendőrség
Meghalt a magyar határnál egy katona - vizsgálat indult
Vizsgálat indult - Plafonig állnak a nyitott koporsók a szentendrei halottasházban
Botrány: Az EU köszöni, nem kér a kínai vakcinából
Kiderült, mikortól vezethetik be a vakcinaútlevelet
Óriási botrány: Dúró Dóra: feljelentem magam - lemond mentelmi jogáról
Gyászol Orbán Viktor
Máshol már kötelező az FFP2 maszk - mi történik ha itthon is kötelező lesz?
Migráns alagutat találtak a rendőrök, sőt 25 migránst el is fogtak
Varga Juditék 200 milliót költöttek lakásokra, nem is akárhol vannak a lakások
Csúnya baleset: totálkárosra tört egy Mustang Nyíregyházán
Magyar sikertörténet: Mészáros Lőrinc ahogy még nem láttad - közel 20 focicsapat van már a köreiben
Előre leszóltak, hogy a raktárkoncerten ne játsszák el az Orbánról szóló számukat - ami ezután jött...
„Nem tudjuk, hogyan fogunk meghalni, de így senki nem szeretne”
Fidelitas: Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára megjeleníti a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok minden gátlástalan tulajdonságát
Na végre: az emberek úgy érzik, pénzügyi helyzetük javul
Varga Judit keményen üzent portugál EU-s elnökségnek
Orbán: A baloldali megszorító politika helyett másfajta válságkezelést választottunk
Fidesz: Megkérjük a Gyurcsány-pártot, hogy fejezze be a hazudozást
Müller Cecília: a második oltás beadását követően azért nagyobb fájdalmak is jelentkezhetnek
Különös kormányrendelet jelent meg péntek este - a veszélyhelyzetben hozott rendelete eltérhet a törvénytől
Miközben sorra dőlnek be a vállakozások, milliárdokkal tömi saját cégeit a kormány
Több tünetmentes fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba
Elképesztő képek érkeztek a nemrég felfedezett migráns alagútról
Fidesz: a védőoltás önkéntes, senkit nem kényszerítenek sem a védőoltásra, sem egy oltóanyag elfogadására
Óriási havazás jön, de nyugalom aki elakad üljön át egy másik autóba!
1900 vakcina veszett oda, mert egy takarító véletlen kihúzta a fagyasztót
Nők is voltak a raktérben - román embercsempészeket fogtak a magyar rendőrök
Újabb szintre lépett a családtámogatás és az otthonteremtés
Előkerült a videó az M0-s autóúton történt hihetetlen jelenetről
14 Mészáros-hotel kapott felújítási támogatást összesen 17,7 milliárd forint értékben úgy, hogy közben elbocsátotta munkavállalói felét
A magyarokat keresik az uniós országok, hogy megtudják, kivel kell beszélni a keleti vakcinák ügyében
Nemzetközi botrány: Obama üzenete, Trump veszített, de Orbán még nem
Óriási botrány: Felmondása megírására kényszerítettek egy magyar nőt
A kormány már tíz éve családközpontú kormányzást folytat
Varga Judit lakásai: hogyan lehet 200 milliós vásárlásra 192 milliós hitelt felvenni?
Kásler szerint Mátyás király csontjainak összerakása segíthet átvészelni a járványt
Felejtsd el a csoda edzőket, csodaszereket - 45 kilót fogyott ez a férfi, pofon egyszerű volt
Kovács : minden eszközzel segítik a vendéglátósokat, hiszen ők is több kedvező intézkedést vehetnek igénybe
Óriási készültség: Fegyveres rablás Székesfehérváron
Megszületett a megállapodás a minimálbérről - hivatalos mennyi lesz
Jogilag rendben van, hogy Schobert Norbi magánnyomozót állít a kommentelőkre
Eldőlt - Szijjártó nem vár Brüsszelre - mutatjuk a részleteket
Rendőrök oszlatták fel a tömeget a Madách téren
Jó hírek érkeztek: az új magyar szer használata mellett a vírus nem képes a fertőzésre
Elképesztő: Összeomlott Lajcsi felesége a razziától
Miért vásárol egy magyar cégtől repülőket Nigéria hadserege?
Oszd meg Te is - kiadatás ellen küzdenek Angliában, Magyarországon unokázós csalás miatt keresik őket
Ukrajna vörös zónába sorolta Magyarországot - mutatjuk ez mit jelent
Müller Cecília: Megkezdődhet a 60 év felettiek, illetve a 89 évnél idősebbek beoltása Magyarországon
Nem fogod elhinni milyen dolog mögött találtak egy Fideszes emailcímet
Óriási botrány: a Parlament lerohanásával fenyegetőzött egy magyar férfi
Egy magyar rendőr és családja kér segítséget - nagyon szegény körülmények között élnek
Óriásit buktak a magyarok, akik hittek a befektetési cég ígéreteinek
Tavasszal jön a törvényjavaslat ami sokaknál kiveri majd a biztosítékot
Magyar autópályán egy német autóban, egy osztrák és egy orosz férfi melletük nyolc szír utas
Egy 21 éves nő többször megrúgta és szidalmazta az ellátására érkező mentőszolgálat tagját
Itthon mindenhonnan visszapattant a Szájer József kábítószer-birtoklásáról szóló feljelentés
Óriási a botrány: két belvárosi vendéglátót is bezáratott a rendőrség Budapesten
Közzétették a hivatalos listát: ezek az államtitkárok kaptak milliós prémiumot tavaly
Óriási számok: A Brüsszelben terjeszkedő Fidesz-alapítvány költségvetése akkora, mint a nagy EU-s pártcsaládoké
Fontos: valami történik Horvátországban
Megszólalt a Telepy utcában szíven szúrt Csaba anyja
Kiderült miért rohanták le nyomozók Lagzi Lajcsi házát
Baj van: Leáll a kecskeméti Mercedes, a győri Audi egy műszakban folytatja
Botrány: Sorra ismerik el a kormánylapok: nem volt titkos Karácsony-Gyurcsány-Alföldi találkozó...
Kecskemét: Elgázoltak egy kislányt, az autós elhajtott a helyszínről
Több mint 20 milliárd forintért vett reklámot az állam a TV2-nél tavaly
Óriási botrány: Palkovics benyújtotta lemondását, Orbán visszaszólt, hogy ezt felejtse el
Müller Cecília: Mutánsok nehezítik a járványhelyzet értékelését
Kezdeményezzenek Gyurcsányék Brüsszelben vizsgálóbizottságot, hiszen az unióban megbukott a vakcinabeszerzés
Nyomkövetőt kapott a magyar milliárdos
Schobert Norbert a Auschwitzcal példálózott, amikor az elhízás és a genetika kapcsolatáról beszélt
Mi lesz a dolgozókkal? - 70 év után bezár a zalaegerszegi sajtüzem,
Mi történt? - Biztonsági okok lassítják az uniós vakcinastratégiát
ThePost
COPYRIGHT © 2021. minden jog fenntartva - Impresszum