Jönnek a kemény büntetések: Pintér Sándor benyújtott egy törvényjavaslatot

A köznevelés területén alkalmazandó diszkriminációellenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot Pintér Sándor terjesztette elő. A javaslat értelmében az általános iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók arányát összehasonlítják a település átlagával. Amennyiben ezen arány jelentősen eltér, a fenntartók a következő évben csökkentett összegű támogatást kapnak.

A törvényjavaslat szerint azokban az általános iskolákban, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya több iskolával rendelkező településeken:

- több mint 20 százalékponttal alacsonyabb, mint az e törvény hatálybalépésének évében és az azt követő évben meghatározott átlagos arány a településen, ahol az iskola működik,
- vagy több mint 15 százalékponttal alacsonyabb, mint az e törvény hatálybalépését követő második évben és az azt követő tanévek elején meghatározott átlagos arány a településen, ahol az iskola működik,


a költségvetési támogatás 10 százalékkal csökken. Az Európai Unió által meghatározott helyi közigazgatási egységet a tervezet szerint ezeknek a településeknek kell tekinteni. Az átszervezéseknél figyelembe kell venni, hogy az intézményben biztosított-e a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes aránya, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának folyamatossága.A szabályozás célja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszban és a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében foglalt feltételek teljesítése. A tervezet továbbá azt célozza, hogy javuljanak a hátrányos helyzetű tanulók oktatási eredményei, és növekedjen a kompetenciafejlesztés. Azonban a tervezet nem részletezi, mikor lép életbe az új szabályozás.