thepost / Magyarország / Budapest / 2020.01.24
THE POST
           
24
A kormány szerint nincs Magyarországon drogprobléma!
Ez is érdekelhet:
Pénzbehajtók verték össze Schobert Norbit évekkel ezelőtt
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő kislányt keres a rendőrség!
Migrációs összefoglalót közölt a rendőrség: 71 migránst akadályoztak meg abban, hogy Magyarország területére lépjenek
Az érvényben lévő nemzeti drogstratégia szerint 2020-ra Magyarország drogmentes lesz, a területen dolgozó szakemberek viszont pont az ellenkezőjét látják: egyre könnyebben és olcsóbban lehet hozzájutni kábítószerekhez, a fiatalok között tarol a biofű, a rendőrség érdemben semmit sem tesz a szintetikus szerek terjesztése ellen. Az irreális célkitűzések miatt mégsem beszélhetnek nyíltan az olyan problémákról, mint a szegénység és a hajléktalanság, mert akkor szembemennének a hivatalos kormányzati kommunikációval. A tabusítás másik következménye, hogy a fogyasztók nem mernek részt venni ártalomcsökkentő szolgáltatásokban, nem kapnak megfelelő tájékoztatást a drogozás veszélyeiről. Az Abcúg riportja.


A Jogriporter Alapítvány megbízásából elkészült egy feltáró kutatás, ami a budapesti ártalomcsökkentés helyzetét térképezte fel. Azért az ártalomcsökkentésre fókuszált a kutatás, mert az új pszichoaktív szerek megjelenése és elterjedése világszerte új kihívások elé állította a drogszakmát, és a paradigmaváltásban egyre nagyobb szerephez jutott ez a típusú megközelítés. Ennek lényege, hogy nem követeli meg a teljes szermentességet, viszont igyekszik csökkenteni a drogfogyasztás kockázatait. Többféle szolgáltatást foglal magába: beletartozik az információnyújtás, a bulisegély, a tűcsere, a pszichoszociális intervenció (egyéni vagy csoportos konzultáció, családterápia és a drop in funkció. Egyfajta kapuként is funkcionál, belépteti a klienst – legyen szó bármilyen szenvedélyebetegségről – a szociális ellátásba, és továbbirányíthatja magasabb küszöbű ellátás felé.

A kutatás készítői, Kaló Zsuzsa, Felvinczi Katalin és Sárosi Péter a fővárosi droghelyzetre és az ártalomcsökkentő programok működésére rálátó szakemberekkel készítettek fókuszcsoportos interjúkat. A megkérdezettek között volt szociológus, szociális munkás, jogvédő és kutató. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a fővárosi drogszcéna változásait, a minisztérium és a rendőrség szerepét, hogyan változtak a drogfogyasztási szokások. A kutatás másik felében a droghasználatról folyó közbeszédet elemezték, aminek során a 2010 és 2018 közötti médiamegjelenéseket és parlamenti felszólalásokat nézték végig. Mindezt azért tartották fontosnak, mert az, hogy hogyan beszélünk, gondolkodunk a droghasználatról, alapvetően befolyásolja, hogy milyen drogpolitikák és intervenciós modellek születnek, illetve magát a szerhasználati szokásokat is.

A hatalom szerint nincs olyan, hogy drogprobléma
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a szakemberek munkájuk során azt tapasztalják, hogy a hatalom tabuvá tette a droghasználat témáját, a hivatalos kormányzati kommunikáció szerint a probléma nem is létezik Budapesten. Ennek pedig nem más az oka, mint a 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia, pontosabban az abban megfogalmazott irreális célkitűzés, miszerint 2020-ra Magyarország kábítószermentes lesz. Ezt még a második Orbán-kormány dolgozta ki, miután 2010-ben visszavonta az akkor érvényben lévő stratégiát, mert túl liberálisnak gondolta azt, majd a szakemberek tiltakozása ellenére három év alatt kidolgozott egy teljesen újat, ami már az ártalomcsökkentés helyett a megelőzésre fókuszált. Ezzel párhuzamosan hihetetlen mértékben előretörtek a herbál és kristály néven ismert olcsó és erős hatású pszichoaktív szerek, néhány év leforgása alatt kiszorították az olyan klasszikus szereket, mint a heroin vagy a fű. A dizájnerszerek tarolása a mélyszegénységben élőket érintette legsúlyosabban, a kormánynak még sincs válasza a problémára.

A direktívák szerint a drogfogyasztás 2020-ra meg kell szűnjön…- meg is fog – innentől kezdve nagyon nehéz beszélni arról, hogy milyen problémák vannak, tehát én könnyedén a fenntartómmal kerülhetek konfliktusba, ha a szegénységről, hajléktalanságról, drogfogyasztásról beszélek…

– jegyezte meg ironikusan az egyik interjúalany. Nem beszélhetnek nyíltan problémákról, a szegénység gyakorlatilag nem kívánatos kifejezés lett. (Ebben a cikkünkben írtunk részletesen arról, miért nem nyilatkoznak a sajtónak az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek.) A minisztériumhoz hiába fordulnak jelzésekkel, jobb híján a helyi szakmai együttműködéseket erősítik.

A minisztériumig még eljutunk, ott még érzékenységet találunk, de afölött már nem. Azt láttam, hogy érti, amiről beszélünk, látja a problémát, de hogy ezek után mit fog tenni ezzel, azt nem tudom.

Hiába az elhallgatás, a szakemberek azt tapasztalják, hogy mindegyik társadalmi rétegben jelen van a droghasználat. Mindössze az a különbség, hogy ki milyen szert használ, és mennyire nyíltan teszi azt. Rekreációs helyszíneken (például szórakozóhelyeken) teljesen elfogadottnak számít a drogozás, gyakorlatilag egyfajta hobbi.

Az álszentségből kellene visszavennünk…addig, amíg nem jelennek meg a peer-ek, sorstárs segítők abban az egész működtető rendszerben, addig ez nem fog változni, mert most leegyszerűsítve ugyanúgy fogyaszt a politikus is, ugyanúgy az utca embere.

Társadalmi státusztól függetlenül egy dolog közös a szerhasználókban: az információhiány, nincsenek ismereteik, hogy milyen veszélyekkel jár a droghasználat. Míg külföldi példákban azt látják a szakemberek, hogy az éjszakai élet szerves része a biztonságos szerfogyasztás tudatosítása, és ennek megfelelően nyíltan kezelik a kérdést, itthon úgy tesznek, mintha nem is létezne drogfogyasztás. Az alkalmi vagy rekreációs szerhasználókat sehol sem említik a hivatalos drogpolitikában, őket végképp nem célozza semmiféle tájékoztatás. Ezt is a tabusítás következményének tudják be a szakemberek.

Bár a hívószavak szintjén a hivatalos drogpolitikában is jelen van az ártalomcsökkentés, a gyakorlatban minimálisan valósul meg. Az állam mindössze évi 7,5 millió forintot ad ártalomcsökkentő szolgáltatásokra, amiből szinte lehetetlen kigazdálkodni a működési költségeket, a szakemberek bérét és a steril eszközök árát. Másrészt a rendőri jelenlét miatt a fogyasztók nem mernek steril eszközöket kérni az ártalomcsökkentést végző szervezetektől, inkább fóliát vagy szipkát használnak. Új használati módok jelennek meg, mint például a “fülkézés

”, amikor a használók régi telefonfülkékbe húzódnak be, a szert egy darab fóliára teszik és meggyújtják, és így lélegzik be a füstöt többen.

Egy államilag finanszírozott programban prevenciós céllal kap óvszert, fecskendőt és a másik oldalról egy ugyanúgy államilag finanszírozott cég elveszi

– utalt a rendőrség fellépésére a kutatásban részt vevő szakember. Vagyis előfordult, hogy a rendőr elvette a fogyasztótól a tűcserében kiosztott steril fecskendőt. Ezért korábban volt, hogy a szolgáltatók kártyákat adtak a fecskendők mellé, hogy a rendőröknek igazolni tudják, hogy azt a tűcserében kapták. A félelem miatt az intravénás szerhasználók kevésbé jelennek meg a tűcsereprogramokban, ritkábban járnak el szűrővizsgálatokra, és mindez csak tovább növeli például a hepatitis C vírus terjedésének kockázatát.

Kirakat razziákkal keménykedik a rendőrség
Ugyancsak a tabusítás negatív következményének tartják a szakemberek, hogy nincsenek hivatalos adatok, a sötétben tapogatóznak. Magyarországon – és azon belül is Budapesten – a kristály számít az egyik legelterjedtebb drognak. A két nagy tűcsereprogram 2014-es bezárása óta a szakemberek harmadannyi fogyasztót érnek el, mint korábban, hogy adatot szerezzenek róluk vagy bevonják őket más alacsony küszöbű szolgáltatásokba. (A tűcsereprogramok bezárásának következményeiről ebben a cikkünkben írtunk.)

Az információhiány az új drogstratégia bevezetése előtt is probléma volt: gyakorlatilag nem létezik szisztematikus állami adatgyűjtés a drogfogyasztók számáról, vagy arról, hogy ténylegesen hányan halnak meg drogozás következtében. Az egyik szakember példaként említette , hogy évente országosan 25-30-an halnak meg valamilyen partidrogtól, elsősorban Budapesten, de ez is csak becslés. A toxikológiák gyűjthetnének adatokat a detoxikálókban megforduló esetekről, az intézményeknek azonban nincs ilyen kötelezettségük. Más országokban a szennyvíz összetételének elemzése is bevett módszer az adatgyűjtésre, Magyarországon ilyen még nincs.

A megkérdezett szakemberek beszéltek a rendőrség szerepéről is. Úgy látják, hogy a rendőrség semmit sem akar kezdeni a szintetikus szerek előállításával, terjesztésével, miközben az elmúlt öt évben egyre jobb minőségűekhez (speed, ecstasy) lehetett hozzájutni. Amennyiben felmerül egy szórakozóhely esetében, hogy ott drogot fogyaszthatnak, azonnal a rendőrségi razzia a válaszlépés, annak ellenére, hogy sokszor fiatalkorúak a használók. Ezeket jórészt „kirakat razziáknak” tartják a megkérdezettek, úgy gondolják, hogy a fiatalkorúak esetében inkább az ifjúságvédelemnek kéne beavatkoznia, nem a rendészetnek. Főleg, hogy a fiatalok között az elmúlt három évben nagyon elterjedt a biofű használata, mivel olcsó és könnyű hozzájutni.

…tehát a hajléktalan biofüvet szívó bácsi is jellemző… meg az is, hogy nagyon fiatal generáció. És a marginalizált csoportokban ez most nagyon tarol. Tehát azt látjuk, hogy olcsóbb, mint az alkohol…sok esetben…nagyon könnyen hozzáférhető.

A rendőrségi fellépés miatt a szórakozóhelyek sem mernek az ártalomcsökkentés felé lépni, például azzal, hogy beengednek olyan ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, mint a partiszerviz, mert azonnal bezárathatják őket, ha a droghasználat gyanúja merül fel.

Nem érdekli a sajtót és a politikát az ártalomcsökkentés
Hasonló tendencia köszön vissza a 2010 és 2018 közötti parlamenti felszólalások elemzéséből: a vizsgált időszak alatt összesen 608 alkalommal említették a képviselők a “kábítószer” és a “drog” szavakat. Nem azt jelenti, hogy 608 felszólalás szólt a drogokról, hanem hogy a megadott szavak ennyiszer szerepeltek a beszédekben. Ez évi 33-34 említést jelent átlagosan, ami összejöhetett akár 3-4 felszólalásból is. Ha azt nézzük, hogy a szegregátumokban milyen súlyos a drogprobléma, akkor ez egy nagyon alacsony szám. 2013 kiugró év volt, akkor a Nemzeti Drogellenes Stratégia tárgyalása miatt több mint 140-szer beszéltek a politikusok kábítószerekről.

Ehhez képest az ártalomcsökkentő szemlélethez kapcsolódó kulcsszavak („politika”, „stratégia”, „ártalomcsökkentés”, „alacsony küszöb”, illetve „tűcsere”) feleennyiszer jelentek a politikusok beszédeiben: 180-110 arányban oszlottak meg az ellenzéki, illetve a kormánypárti képviselők között. (Azt nem vizsgálták a kutatók, hogy az elhangzott kulcsszavak milyen kontextusban hangzottak el.)

Beszédes, hogy a vizsgált időszakban több olyan év is volt, amikor egyszer sem hangzottak fel az Országgyűlésben az „ártalomcsökkentés”, a „tűcsere”, vagy az „alacsony küszöb” szavak.

A médiamegjelenések elemzése során az Arcanum Digitális Tudománytár Adatbázisában megtalálható online és online formában is megjelent nyomtatott cikkeket nézték végig a kutatók. Négy kulcsszó alapján kerestek rá újságcikkekre:

drogpolitika
ártalomcsökkentés
alacsony küszöb
nők és szerhasználat
Az így kapott eredmények alapján arra jutottak , hogy a vizsgált nyolc évben a nyomtatott és online sajtó alig foglalkozott az ártalomcsökkentés témájával: összesen 55 újságcikk íródott a témában, és azok is inkább politikai nézőpontból közelítik meg a kérdést. (Az újságcikkek számát befolyásolhatta, hogy időközben megszűnt a Népszabadság és addigi formájában a Magyar Nemzet is.) A cikkek többsége a 2013-ban elfogadott új Nemzeti Drogellenes Stratégiával, illetve annak a civil szervezetekre gyakorolt hatásával foglalkozott, ennek megfelelően általában a civil szervezetek képviselői vagy politikusok nyilatkoztak a budapesti helyzetről.

Még inkább elhallgatott téma a vidéki ártalomcsökkentés helyzete, ami egyáltalán nem jelent meg a vizsgált cikkekben. Nők és fiatal lányok szerhasználatával pedig jellemzően akkor foglalkozott a sajtó, ha valamilyen tragikus esemény – haláleset vagy nemi erőszak gyanúja – történt: ilyen eset volt a 2011-es “West-Balkán tragédia” és a 2016-os Balaton Soundon történt „DVBBS-botrány”.

Szerző: Mizsur András, kiemelt kép: iStock
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását
Kubatov titkos találkozón szólt Borkainak, hogy vannak róla kényes videók
Rubint Réka teljesen belefogyott a stresszbe - elérem a leánykori súlyomat, még Update sem kell hozzá
Hírhez tartozó kép:
Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását
Kubatov titkos találkozón szólt Borkainak, hogy vannak róla kényes videók
Kubatov titkos találkozón szólt Borkainak, hogy vannak róla kényes videók
Rubint Réka teljesen belefogyott a stresszbe - elérem a leánykori súlyomat, még Update sem kell hozzá
Pénzbehajtók verték össze Schobert Norbit évekkel ezelőtt
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő kislányt keres a rendőrség!
Migrációs összefoglalót közölt a rendőrség: 71 migránst akadályoztak meg abban, hogy Magyarország területére lépjenek
Koronavírus: 25-re nőtt a halottak száma
Tiborcz köre jár jól a Kútvölgyi kórház költöztetésével
Egy átlag magyar 20 ezer évi fizetését adták a haveri cégeknek Rogánék
Visszatért Habony Árpád
Kökény Attila botrány: Jogerősen elítélték megvesztegetésért
Stefka István: Az ausztrál tüzeket a klímaaktivisták csinálták, hogy végre legyen klímavészhelyzet
Felírták az RTL munkatársainak a nevét, hogy még véletlenül se engedjék be őket
Négyen rángatták ki a kórházból a férfit, majd lelökték a lépcsőn Budapesten
Agyonlőtte magát egy ember a szerb parlament lépcsőjén
Soros György bejelentette, globális oktatási hálózatot indít
Az emberiség teljesen felkészületlen egy pusztító világjárványra
Sorra zárják le a városokat a járványtól sújtott tartományokban
Idő kérdése, mikor jelenik meg Magyarországon is a halálos koronavírus
Városokat vontak zárlat alá, iskolákat zártak be a koronavírus miatt
Brutális rablás Budapesten: szemüket, szájukat is befogták a nőknek
Hat nap alatt húznak fel egy új kórházat Kínában
Gazdira vár a világ legrosszabb macskája
Egymilliót fizethet Szécsény polgármestere, mert a városban blokkolta az internetet
A fél ország követeli, hogy Norbi kérjen bocsánatot
Soha nem volt még ennyire közel az emberiség, hogy kipusztítsa önmagát
Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot
Ezt üzente a győrieknek Karácsony Gergely
Nem kérnek a kanadaiak Harry hercegékből - petíciót indítottak
Jogerősen elítélték Szécsény fideszes polgármesterét, mert lekapcsolta a város internetszervereit
Ki fizeti Orbán indonéz repkedését?
Orbán: Jó esély van az együttműködésre a mérsékelt iszlám pártokkal
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet
Minisztérium: a gyöngyöspatai gyerekek érdeke, hogy ne pénzzel kárpótolják őket
Magyarország az EU második legkorruptabb országa
Buda-Cash botrány: enyhítették a vádlottak büntetését
Koronavírus: Skóciában is kórházba került négy ember
Szaúd-Arábiában és Szingapúrban is megjelent a koronavírus
Visszafizeti Trócsányi a kapott milliókat
Elkerülhetetlen a világjárvány
Hamarosan egészségügyi vészhelyzetet hirdethetnek ki a koronavírus miatt
Schobert Norbi és Réka üzent külföldről, még Orbán Viktornak is
Erdőkertesi rendőrkéselés: megszólalt a támadó apja
Az újabb Norbi videó még nagyobb port kavart - zsíros hajú kismamákról beszél a fitnesz guru
Gyurcsánynak nem adták ki a lázas gyerek gyógyszereit
Megharapta a kutya a tehenet, a rendőr elektrosokkolta a kutyát, a tehén megrúgta a rendőrt
Lezártak egy 11 milliós várost a koronavírus miatt
Orbán bejelentette: Indonézia és Magyarország ötszázmillió dolláros közös befektetési alapot hoz létre
Rendőrnő mentett meg egy epilepsziás tacskót Budapesten
Felfüggesztette Aján Tamás elnököt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség
Ismét katasztrofális a helyzet Ausztráliában - újabb 3 férfi halt meg
Rendőrök vitték el Sólymos László szlovákiai környezetvédelmi minisztert
Ötmillió forintra büntették a Jászai Gellért-féle 4iG-t
Több mint tízmilliós lelépési pénzzel ment Brüsszelbe Trócsányi
Schobert Norbi: Hogy a családomat is támadják emiatt, az mások szegénységi bizonyítványa, emberi butaság és rosszindulat
Schobert Norbi: ha az üzenetem elért azokhoz a nőkhöz és férfiakhoz, akik ezek után lefogynak, már megérte
Szándékosan vakította el lézerrel egy repülőgép pilótáját - most sír a bíróságon
Megvalósította álmát Magyarországon Demcsák Zsuzsa párja
Rubint Réka: Az lenne a legbölcsebb, ha mindenki a saját házának udvarán söprögetne
Gelencsér Tímea elvesztette az eszméletét az Exatlon Hungary forgatásán
Egy férfi elfelejtett leszállni a buszról, ezért ütlegelni kezdte a sofőrt
Ördögűzéssel és kínzással akarta a barátnőjéből kiverni a Sátánt egy kaposvári férfi
Soltész Rezső: egészségügyi állapota miatt minden fellépését le kell mondania
Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk
Semmi nem akadályozza, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken kilépjen az EU-ból
Halálos tragédia: Elütöttek egy embert az M5-ösön
Simonka: Van az a szint, ami alá nem süllyedek
Álnéven adta el egy teljesen ismeretlen ember lakását egy tatai férfi
Trump súlyos vámokkal fenyegette meg az EU-t
Greta Thunberg: Tegyenek úgy, mint ha mindennél jobban szeretnék a gyerekeiket
Karácsony: A türelmemet, amire nagy szükségem volt a köztévé stúdiójában, ott, a hajléktalanszállón veszítettem el
El nem hiszed hova rejtette a lopott árut két szolnoki nő
Nem állt meg a busz a megállóban, megverte az utas a sofőrt
Mosóport evett, majd szomjan halt egy hároméves kislány
Betelt a pohár: Rubint Rékának elege lett
Dér Henit betámadták, mert megvédte Norbit
Így gyilkolhatták meg a Baranyai településen a törpespicc kutyát
Esélye sem volt a szomáliai férfi ellen: budapesti horror
Elfogtak egy férfit a XIII. kerületi gyilkossággal kapcsolatban
Gesztesi Károly fiának szívszorító vallomása
Elméleti esélye maradt csak a férfi-kézilabdacsapatnak az olimpiára
Csányi gépével repült Orbán Viktor
Az EU negyedik legkevésbé demokratikus állama Magyarország
A nemzetiségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket
Egy román súlyemelőjének pozitív lett a doppingtesztje
Karácsony az M1-es interjú után hajléktalanszállókat nézett meg
Kínaiaknak adta el az MNB-alapítvány Budapest egyik legdrágább telkét
Szijjártó: A kormány atomösztöndíjat indít külföldieknek
Hatalmas öngól volt a köztévés Karácsony-interjú
Meghalt a Monty Python egyik alapítója
Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben
60 ezres emelést kérnek a győri Audinál
A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé
Döntött a kormány, elviszik Debrecenbe a Természettudományi Múzeumot
Feltérképezik a műanyagszennyezést a Tisza teljes hosszában
Lezuhant a kollégium 8. emeletéről, meghalt a nyíregyházi diák
Ezeket a papírokat nem kérheti az igazoltató rendőr
Rendőrségi összesítő: ötvenegy migránssal szemben intézkedtek a rendőrök
Markolójával ment neki egy kukás autónak a feldühödött magyar férfi!
A kormány szerint az atomenergia a nyerő
Koronavírus: már kilenc áldozata van a kínai járványnak
Mivan? Mivan? Mivan? – Karácsony-interjú köztévé módra
Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát
Újabb migráns alagutat találtak a déli határon
Szijjártó Péter: A kormány atomösztöndíjat indít külföldieknek
A Coca-Cola nem mond le az egyszer használatos műanyagpalackról
Harry és Meghan figyelmeztette a sajtót, hogy szálljanak le róluk
Megjelent a kínai koronavírus az Egyesült Államokban
Vízszennyezési bírságot szabott ki a Mátrai Erőműre a katasztrófavédelem
Vasútfejlesztésről és a HÉV-vonalak hosszabbításáról ír Vitézy
Orbán csomag: Így csábítana magához egymillió szavazót a Fidesz 2022-ig
Szép: droggal bukott az x-faktoros
Kemény szavakkal vágott vissza a fitneszguru az őt kritizálóknak
Megszólalt a gyöngyöspatai asszony, aki 25 milliót kapart egy sorsjegyen
Hamis koncertjegyek lepték el Budapestet
Meg fogunk halni – füst és pánik egy Ryanair-gépen
Jogállamisági jelentés készül az EU tagországairól
Új fegyvert találtak a testben, amellyel a rákbetegség legyőzhető
Nagyot blöffölt Orbán a börtönkártérítések felfüggesztésével
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva