thepost / Magyarország / Budapest / 2019.08.25
THE POST
           
25
A kormány szerint nincs Magyarországon drogprobléma!
Ez is érdekelhet:
Óriásit bukhat a a Tesco a Metro áruház legújabb húzása miatt!
Mindenki meghalt: helikopter és egy kirepülő ütközött a népszerű turistaparadicsomban!
Óriási katonai mozgás lesz a magyar utakon! - ne ijedj meg, ha katonai konvojba futsz!
Az érvényben lévő nemzeti drogstratégia szerint 2020-ra Magyarország drogmentes lesz, a területen dolgozó szakemberek viszont pont az ellenkezőjét látják: egyre könnyebben és olcsóbban lehet hozzájutni kábítószerekhez, a fiatalok között tarol a biofű, a rendőrség érdemben semmit sem tesz a szintetikus szerek terjesztése ellen. Az irreális célkitűzések miatt mégsem beszélhetnek nyíltan az olyan problémákról, mint a szegénység és a hajléktalanság, mert akkor szembemennének a hivatalos kormányzati kommunikációval. A tabusítás másik következménye, hogy a fogyasztók nem mernek részt venni ártalomcsökkentő szolgáltatásokban, nem kapnak megfelelő tájékoztatást a drogozás veszélyeiről. Az Abcúg riportja.


A Jogriporter Alapítvány megbízásából elkészült egy feltáró kutatás, ami a budapesti ártalomcsökkentés helyzetét térképezte fel. Azért az ártalomcsökkentésre fókuszált a kutatás, mert az új pszichoaktív szerek megjelenése és elterjedése világszerte új kihívások elé állította a drogszakmát, és a paradigmaváltásban egyre nagyobb szerephez jutott ez a típusú megközelítés. Ennek lényege, hogy nem követeli meg a teljes szermentességet, viszont igyekszik csökkenteni a drogfogyasztás kockázatait. Többféle szolgáltatást foglal magába: beletartozik az információnyújtás, a bulisegély, a tűcsere, a pszichoszociális intervenció (egyéni vagy csoportos konzultáció, családterápia és a drop in funkció. Egyfajta kapuként is funkcionál, belépteti a klienst – legyen szó bármilyen szenvedélyebetegségről – a szociális ellátásba, és továbbirányíthatja magasabb küszöbű ellátás felé.

A kutatás készítői, Kaló Zsuzsa, Felvinczi Katalin és Sárosi Péter a fővárosi droghelyzetre és az ártalomcsökkentő programok működésére rálátó szakemberekkel készítettek fókuszcsoportos interjúkat. A megkérdezettek között volt szociológus, szociális munkás, jogvédő és kutató. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a fővárosi drogszcéna változásait, a minisztérium és a rendőrség szerepét, hogyan változtak a drogfogyasztási szokások. A kutatás másik felében a droghasználatról folyó közbeszédet elemezték, aminek során a 2010 és 2018 közötti médiamegjelenéseket és parlamenti felszólalásokat nézték végig. Mindezt azért tartották fontosnak, mert az, hogy hogyan beszélünk, gondolkodunk a droghasználatról, alapvetően befolyásolja, hogy milyen drogpolitikák és intervenciós modellek születnek, illetve magát a szerhasználati szokásokat is.

A hatalom szerint nincs olyan, hogy drogprobléma
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a szakemberek munkájuk során azt tapasztalják, hogy a hatalom tabuvá tette a droghasználat témáját, a hivatalos kormányzati kommunikáció szerint a probléma nem is létezik Budapesten. Ennek pedig nem más az oka, mint a 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia, pontosabban az abban megfogalmazott irreális célkitűzés, miszerint 2020-ra Magyarország kábítószermentes lesz. Ezt még a második Orbán-kormány dolgozta ki, miután 2010-ben visszavonta az akkor érvényben lévő stratégiát, mert túl liberálisnak gondolta azt, majd a szakemberek tiltakozása ellenére három év alatt kidolgozott egy teljesen újat, ami már az ártalomcsökkentés helyett a megelőzésre fókuszált. Ezzel párhuzamosan hihetetlen mértékben előretörtek a herbál és kristály néven ismert olcsó és erős hatású pszichoaktív szerek, néhány év leforgása alatt kiszorították az olyan klasszikus szereket, mint a heroin vagy a fű. A dizájnerszerek tarolása a mélyszegénységben élőket érintette legsúlyosabban, a kormánynak még sincs válasza a problémára.

A direktívák szerint a drogfogyasztás 2020-ra meg kell szűnjön…- meg is fog – innentől kezdve nagyon nehéz beszélni arról, hogy milyen problémák vannak, tehát én könnyedén a fenntartómmal kerülhetek konfliktusba, ha a szegénységről, hajléktalanságról, drogfogyasztásról beszélek…

– jegyezte meg ironikusan az egyik interjúalany. Nem beszélhetnek nyíltan problémákról, a szegénység gyakorlatilag nem kívánatos kifejezés lett. (Ebben a cikkünkben írtunk részletesen arról, miért nem nyilatkoznak a sajtónak az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek.) A minisztériumhoz hiába fordulnak jelzésekkel, jobb híján a helyi szakmai együttműködéseket erősítik.

A minisztériumig még eljutunk, ott még érzékenységet találunk, de afölött már nem. Azt láttam, hogy érti, amiről beszélünk, látja a problémát, de hogy ezek után mit fog tenni ezzel, azt nem tudom.

Hiába az elhallgatás, a szakemberek azt tapasztalják, hogy mindegyik társadalmi rétegben jelen van a droghasználat. Mindössze az a különbség, hogy ki milyen szert használ, és mennyire nyíltan teszi azt. Rekreációs helyszíneken (például szórakozóhelyeken) teljesen elfogadottnak számít a drogozás, gyakorlatilag egyfajta hobbi.

Az álszentségből kellene visszavennünk…addig, amíg nem jelennek meg a peer-ek, sorstárs segítők abban az egész működtető rendszerben, addig ez nem fog változni, mert most leegyszerűsítve ugyanúgy fogyaszt a politikus is, ugyanúgy az utca embere.

Társadalmi státusztól függetlenül egy dolog közös a szerhasználókban: az információhiány, nincsenek ismereteik, hogy milyen veszélyekkel jár a droghasználat. Míg külföldi példákban azt látják a szakemberek, hogy az éjszakai élet szerves része a biztonságos szerfogyasztás tudatosítása, és ennek megfelelően nyíltan kezelik a kérdést, itthon úgy tesznek, mintha nem is létezne drogfogyasztás. Az alkalmi vagy rekreációs szerhasználókat sehol sem említik a hivatalos drogpolitikában, őket végképp nem célozza semmiféle tájékoztatás. Ezt is a tabusítás következményének tudják be a szakemberek.

Bár a hívószavak szintjén a hivatalos drogpolitikában is jelen van az ártalomcsökkentés, a gyakorlatban minimálisan valósul meg. Az állam mindössze évi 7,5 millió forintot ad ártalomcsökkentő szolgáltatásokra, amiből szinte lehetetlen kigazdálkodni a működési költségeket, a szakemberek bérét és a steril eszközök árát. Másrészt a rendőri jelenlét miatt a fogyasztók nem mernek steril eszközöket kérni az ártalomcsökkentést végző szervezetektől, inkább fóliát vagy szipkát használnak. Új használati módok jelennek meg, mint például a “fülkézés

”, amikor a használók régi telefonfülkékbe húzódnak be, a szert egy darab fóliára teszik és meggyújtják, és így lélegzik be a füstöt többen.

Egy államilag finanszírozott programban prevenciós céllal kap óvszert, fecskendőt és a másik oldalról egy ugyanúgy államilag finanszírozott cég elveszi

– utalt a rendőrség fellépésére a kutatásban részt vevő szakember. Vagyis előfordult, hogy a rendőr elvette a fogyasztótól a tűcserében kiosztott steril fecskendőt. Ezért korábban volt, hogy a szolgáltatók kártyákat adtak a fecskendők mellé, hogy a rendőröknek igazolni tudják, hogy azt a tűcserében kapták. A félelem miatt az intravénás szerhasználók kevésbé jelennek meg a tűcsereprogramokban, ritkábban járnak el szűrővizsgálatokra, és mindez csak tovább növeli például a hepatitis C vírus terjedésének kockázatát.

Kirakat razziákkal keménykedik a rendőrség
Ugyancsak a tabusítás negatív következményének tartják a szakemberek, hogy nincsenek hivatalos adatok, a sötétben tapogatóznak. Magyarországon – és azon belül is Budapesten – a kristály számít az egyik legelterjedtebb drognak. A két nagy tűcsereprogram 2014-es bezárása óta a szakemberek harmadannyi fogyasztót érnek el, mint korábban, hogy adatot szerezzenek róluk vagy bevonják őket más alacsony küszöbű szolgáltatásokba. (A tűcsereprogramok bezárásának következményeiről ebben a cikkünkben írtunk.)

Az információhiány az új drogstratégia bevezetése előtt is probléma volt: gyakorlatilag nem létezik szisztematikus állami adatgyűjtés a drogfogyasztók számáról, vagy arról, hogy ténylegesen hányan halnak meg drogozás következtében. Az egyik szakember példaként említette , hogy évente országosan 25-30-an halnak meg valamilyen partidrogtól, elsősorban Budapesten, de ez is csak becslés. A toxikológiák gyűjthetnének adatokat a detoxikálókban megforduló esetekről, az intézményeknek azonban nincs ilyen kötelezettségük. Más országokban a szennyvíz összetételének elemzése is bevett módszer az adatgyűjtésre, Magyarországon ilyen még nincs.

A megkérdezett szakemberek beszéltek a rendőrség szerepéről is. Úgy látják, hogy a rendőrség semmit sem akar kezdeni a szintetikus szerek előállításával, terjesztésével, miközben az elmúlt öt évben egyre jobb minőségűekhez (speed, ecstasy) lehetett hozzájutni. Amennyiben felmerül egy szórakozóhely esetében, hogy ott drogot fogyaszthatnak, azonnal a rendőrségi razzia a válaszlépés, annak ellenére, hogy sokszor fiatalkorúak a használók. Ezeket jórészt „kirakat razziáknak” tartják a megkérdezettek, úgy gondolják, hogy a fiatalkorúak esetében inkább az ifjúságvédelemnek kéne beavatkoznia, nem a rendészetnek. Főleg, hogy a fiatalok között az elmúlt három évben nagyon elterjedt a biofű használata, mivel olcsó és könnyű hozzájutni.

…tehát a hajléktalan biofüvet szívó bácsi is jellemző… meg az is, hogy nagyon fiatal generáció. És a marginalizált csoportokban ez most nagyon tarol. Tehát azt látjuk, hogy olcsóbb, mint az alkohol…sok esetben…nagyon könnyen hozzáférhető.

A rendőrségi fellépés miatt a szórakozóhelyek sem mernek az ártalomcsökkentés felé lépni, például azzal, hogy beengednek olyan ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, mint a partiszerviz, mert azonnal bezárathatják őket, ha a droghasználat gyanúja merül fel.

Nem érdekli a sajtót és a politikát az ártalomcsökkentés
Hasonló tendencia köszön vissza a 2010 és 2018 közötti parlamenti felszólalások elemzéséből: a vizsgált időszak alatt összesen 608 alkalommal említették a képviselők a “kábítószer” és a “drog” szavakat. Nem azt jelenti, hogy 608 felszólalás szólt a drogokról, hanem hogy a megadott szavak ennyiszer szerepeltek a beszédekben. Ez évi 33-34 említést jelent átlagosan, ami összejöhetett akár 3-4 felszólalásból is. Ha azt nézzük, hogy a szegregátumokban milyen súlyos a drogprobléma, akkor ez egy nagyon alacsony szám. 2013 kiugró év volt, akkor a Nemzeti Drogellenes Stratégia tárgyalása miatt több mint 140-szer beszéltek a politikusok kábítószerekről.

Ehhez képest az ártalomcsökkentő szemlélethez kapcsolódó kulcsszavak („politika”, „stratégia”, „ártalomcsökkentés”, „alacsony küszöb”, illetve „tűcsere”) feleennyiszer jelentek a politikusok beszédeiben: 180-110 arányban oszlottak meg az ellenzéki, illetve a kormánypárti képviselők között. (Azt nem vizsgálták a kutatók, hogy az elhangzott kulcsszavak milyen kontextusban hangzottak el.)

Beszédes, hogy a vizsgált időszakban több olyan év is volt, amikor egyszer sem hangzottak fel az Országgyűlésben az „ártalomcsökkentés”, a „tűcsere”, vagy az „alacsony küszöb” szavak.

A médiamegjelenések elemzése során az Arcanum Digitális Tudománytár Adatbázisában megtalálható online és online formában is megjelent nyomtatott cikkeket nézték végig a kutatók. Négy kulcsszó alapján kerestek rá újságcikkekre:

drogpolitika
ártalomcsökkentés
alacsony küszöb
nők és szerhasználat
Az így kapott eredmények alapján arra jutottak , hogy a vizsgált nyolc évben a nyomtatott és online sajtó alig foglalkozott az ártalomcsökkentés témájával: összesen 55 újságcikk íródott a témában, és azok is inkább politikai nézőpontból közelítik meg a kérdést. (Az újságcikkek számát befolyásolhatta, hogy időközben megszűnt a Népszabadság és addigi formájában a Magyar Nemzet is.) A cikkek többsége a 2013-ban elfogadott új Nemzeti Drogellenes Stratégiával, illetve annak a civil szervezetekre gyakorolt hatásával foglalkozott, ennek megfelelően általában a civil szervezetek képviselői vagy politikusok nyilatkoztak a budapesti helyzetről.

Még inkább elhallgatott téma a vidéki ártalomcsökkentés helyzete, ami egyáltalán nem jelent meg a vizsgált cikkekben. Nők és fiatal lányok szerhasználatával pedig jellemzően akkor foglalkozott a sajtó, ha valamilyen tragikus esemény – haláleset vagy nemi erőszak gyanúja – történt: ilyen eset volt a 2011-es “West-Balkán tragédia” és a 2016-os Balaton Soundon történt „DVBBS-botrány”.

Szerző: Mizsur András, kiemelt kép: iStock
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Mindenki a pesti Orbán-Mészáros falfirkán nevet!
Napra pontosan egy éve történt, hogy Orbán Ráhel eldobta az úton a szaros pelenkát!
2030 után nem gyárt belső égésű motorokat a Volkswagen!
Hírhez tartozó kép:
Mindenki a pesti Orbán-Mészáros falfirkán nevet!
Napra pontosan egy éve történt, hogy Orbán Ráhel eldobta az úton a szaros pelenkát!
Napra pontosan egy éve történt, hogy Orbán Ráhel eldobta az úton a szaros pelenkát!
2030 után nem gyárt belső égésű motorokat a Volkswagen!
Óriásit bukhat a a Tesco a Metro áruház legújabb húzása miatt!
Mindenki meghalt: helikopter és egy kirepülő ütközött a népszerű turistaparadicsomban!
Óriási katonai mozgás lesz a magyar utakon! - ne ijedj meg, ha katonai konvojba futsz!
Tömegbaleset az M5-ösön - több autó rohant egymásba!
Félmilliós bírságot is kaphat, aki elfelejtette ezt a határidőt!
Átvernek, és mi fizetjük az árát! - elég súlyos dolgok történnek a közmédiában!
Lázár János műsorvezető lett! - beszélgetős műsort indított Orbán jobbkeze!
Meghalt egy tinédzser egy zenei fesztiválon !
Percig halott volt, visszatérése után lefestette, amit odaát látott!
Budai családirtás: hátborzongató részleteket meséltek a szomszédok a gyilkos apáról!
Halálos baleset a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén: helikopterrel ütközött egy repülőgép!
Az oroszok szerint túl sok gombát evett az orvos akinek sugárzó izotópot találtak a szervezetében!
12 helyett 19 milliárdot költ a Sió-csatorna felújítására a kormány!
Egyetlen nap alatt 15 ezer tüzet észleltek!
A legjobb magyar raplemez borítója lehetne a magyar valóságról készült fotó!
Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyár!
Négy kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál!
Igyekezett nem bosszantani a Fideszt, mégis mennie kell!
300 ezres bírságot kapott a 210-zel száguldozó zalai motoros!
Gratulálunk! - magyar aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon!
Összeomlástól tart a német iparszövetség!
Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek!
Kritikus a pollenhelyzet országszerte!
Mentsd meg a földet! - vegyél német állampapírt!
Eddig hat sérültről tudni: villám csapott a golfozókba!
Nézted a Louie életét?
Gurulós bőröndjével gyalogolt ezer kilométert ez a 95 éves nénike!
Tóth Gabi hisztizett egy sort, mert leejtette a kártyáját bevásárlás közben, senki nem segített felvenni!
Ferenc pápa aggódik az esőerdőket érintő tüzek miatt!
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Szolnok: Éjszaka is nyitva az ovi, hogy bulizhassanak a szülők!
Kegyeletsértő: a plébánia eladta a temető melletti telket társasház építéséhez!
Több mint 200 környezetvédő vesztette életét egyetlen év alatt!
Mogyoród: autópályán fogták be ezt a gyönyörű német juhász kutyust! - keressük a gazdit!
Ez azért még a Fidesztől is durva: Elállták a Mátyás-templom bejáratát egy aláírásgyűjtő standdal!
A süniben minden kertész hasznos és egy nagyon kedves segítő társra lel kertjében!
Végre Magyarországra is szállít a Tesla!
Megszólalt a Botka ellen induló szegedi szocialista!
Mi lesz a rezsiutalvánnyal ha nincs a nevünkön rezsiszámla?
EU-s pénzből történik meg a Balaton vízszintjének megemelése!
Fizetés nélkül lépett le 600 liter üzemanyaggal a képen látható férfi!
Az Újpest edzője ezzel magyarázta a vereséget: a játékosainak máshol járt a teste meccs közben!
Új gazdit keres Bonbon - gazdája külföldre költözik!
Orbán 2008: csak a miniszterelnök-csere oldja meg a forintválságot!
Újabb mélypont - Veszélyes szintre került a forint!
Óriásit lép a Metro: trónfosztás jöhet a magyar hipereknél!
216 km/h-val mértek be egy motorost a hosszú hétvégén!
Miért jó az imádkozó sáskának, hogy felfalja a szerelmét?
A Petőfi hídról esett a Dunába egy férfi hajnalban!
Íme egy ország, amely egyszer már leszokott az olajról, mégsem omlott össze!
Nagyon durván beindult a Fidesz és az MSZP között az adok-kapok!
Az eddigi legdurvább medvetámadás: arcon harapott egy férfit a kukoricásból kiugró állat!
Holtan találták a 25 éves futónőt az utcán!
Óriási a titkolózás az orosz atombaleset körül: radioaktív jódot mutattak ki a levegőben!
Áthajtott egy biciklisen a betonkeverő Egerben a járókelők szeme láttára!
Három eddig ismeretlen főpolgármester-jelölt tűnt fel az ajánlóívek körül!
Óriási jégeső verte el a Somogy megyei falut!
Pár perccel az esküvő után horrorbalesetet szenvedett a fiatal pár
Kegyetlenül összeverte a látássérült miskolci nőt az erőszakoskodó férfi!
Új szúnyogfajok is érkeznek a klímaváltozással!
Megerősödött a komikusból lett ukrán elnök!
MÁV botrány: Nem hagytak időt a az átszállásra, a határon ragadtak az utasok!
Csak a Magyarországra belépők használhatják a röszkei közúti határátkelőt vasárnaponként...
Nem veszik elég komolyan a nők segítségkérését Magyarországon!
Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot!
Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen!
Kórházba vitték a Petőfi hídról leesett férfit!
Újabb gázolás: késnek a vonatok a miskolci és a békéscsabai vonalon!
Megérkeztek az első megrendelések: íme az első magyar fejlesztésű kisrepülő!
Regisztrálták az e-cigi első halálos áldozatát!
Elérte a teljes összeomlást az amazonasi esőerdő!
Mindenkit izgalommal tölt el a Hatalmas aszteroida ami heteken belül érkezik!
Amazonasi pokol: több száz új tüzet észleltek!
Óriási mérges pók költözött egy nő hallójáratába!
Megállíthatatlan Palkovics! - hatalmas tervei vannak!
Óriási a felháborodás a lelőtt elefánttal pózoló fickó fotója miatt!
Több kerületben razziázott a rendőrség!
Hiába várják haza: újabb halálos vonatgázolás történt!
Több mint 300 ezer ajánlóívet adtak ki a választási irodák az első nap!
Most először indul egy postás a budapesti főpolgármester-választáson!
Megtörtént az első bűntény a világűrben!
Szomorú hír: veszélyeztetett faj lett a zsiráf!
Macronék blokkolják a dél-amerikai országokkal kötött üzletet, ha Bolsonaro nem lép fel hatékonyan az Amazonas védelmében!
Függetlenként elindul Botka ellen egy szocialista képviselő!
Durván fenékbe billentik a szemetelőket Berlinben!
150 tonnával több műanyagszemetet termelt Budapest a műanyagmentes júliusban!
Hiába kérték két napja a rendőrséget, hogy menjenek ki a budai lakáshoz, ahol az apa megölte a 4 éves gyermekét!
Az év botránya: 250 milliárd forintot loptak el az ukrán lakosságtól!
Egy postás is indul a budapesti főpolgármester-választáson!
Még csak most engedélyezte a brazil elnök, hogy a hadsereg is segítsen az oltásban!
Nem csak az erdőtüzeket, most már a brazil elnököt is meg akarják állítani!
A kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára!
Orbán új pozíciót hozott létre: Fürjes lett a Puskás-stadion és a foci-Eb feje!
Belső vizsgálat indult a rendőrségen a budapesti családgyilkosság miatt!
Aranyérmes Kopasz és Csipes is! - megvan az első olimpiai kvóta!
A magyar tűzoltók háromnegyede fontolgatja a pálya elhagyását!
Hírtelen Magyarországra jön Erdogan! - Orbán hadiipari segítségében bízik!
Segíts egy megosztással! - Eltűnt a képen látható 13 éves kislány!
A fideszes polgármesternek nem tetszett egy színdarab, nem engedte leadni!
Kigyulladt egy lakás Budapesten, három kisgyerek volt benne teljesen egyedül!
Magyarország lett Európa nyilvános vécéje! - már a szlovén szennyvíziszap is hozzánk jön!
Bajban a CBA - már a Duna Plazában is bezár egy boltjuk!
Megszüntetnék a panelházak szemétledobóit! - óriási a tiltakozás!
Nem lesz könnyű kutyát sétáltatni a Belvárosban!
Több mint 40 fát vágtak ki a budai Gimnázium kertjében!
Újabb 200 milliós támogatást ad Iraknak a kormány!
Nyugalom, nem mértek sugárzást a felrobbant orosz rakétával kapcsolatban!
Berlin: Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot!
A kormány 4,6 milliárdot ad a PVSK sporttelep felújítására!
Óriási bukás volt Budapesten a műanyagmentes július!
Orbán bejárta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt!
Orbánék őrült munkába kezdtek! - eldördült az önkormányzati választások startpisztolya!
Trump már a magáncégeknek is megmondaná, mit tehetnek és mit nem!
A több kilométerre becsapódó villámcsapás is életveszélyes lehet!
Most eldől, meg lehet-e fékezni Trumpot!
Az apa végzett a gyerekével Budán!
Tibike szívszorító története - a szülőknek nem kellett a kisfiú!
Volt GVH-elnök: központosított a korrupció Magyarországon!
EXKLUZÍV - kitálal Gyula fideszes képviselője!
Orbán Viktor: Paks nélkül nincs alacsony rezsi!
Választási osztogatás: Orbán tudja, hogy kell meggyőzni a szavazókat!
Meghalt az egyik leggazdagabb ember a Földön!
Egy brit politikus videón buktatta le Orbán teraszbuliját!
A fideszes polgármestere feljelentett egy kommentelőt!
A pozitív gazdasági eredmények folyományaként minden nyugdíjas 9000 forintos rezsiutalványt kap!
Pesti étterem ennél pofátlanabbul még nem számolta fel a csapvizet!
Orbán is a régi fasiszták klónja, csak nem tud róla!
Erdogan felhívta Putyint mert aggódik!
Megvan az első magyar arany a kajakvébén!
Kezünkben a rák elleni gyógyszer mégsem használjuk!
Horror Budán: az apa ölt, majd öngyilkos lett!
A gyermekéhezés elleni harc ideiglenesen elnapolva!
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva